img

Aztécký horoskop na rok 2021: Který druh totemu o vás nejvíc prozradí?

Aztécký horoskop na rok 2021 není žádnou novinkou. Podle víry dávných Aztéků je každý chráněn Bohem hned od chvíle, kdy se narodí. A právě den narození určuje, jaký bude náš charakter, talent a také jaká budoucnost nás čeká. Najděte si své datum narození a zjistěte, co je vám předpovězeno.

Aztécký horoskop na rok 2021 podle jednotlivých znamení

Astronomii a astrologii měl Aztécký lid obzvláště v oblibě. Právě díky jejich intenzivnímu studiu nebeských těles, mohla vzniknout také obrazová forma astrologie, která je známá jako „aztécký zvěrokruh“. Od něj byl už jen krůček k horoskopu. A co vás Aztécký horoskop na rok 2021 předpovídá?

Aztécký horoskop na rok 2021: Jelen 

Datum narození: 8. ledna / 20. ledna / 1. února / 6. února / 18. února / 2. března / 14. března / 26. března / 7. dubna / 9. dubna / 19. dubna / 1. května / 13. května / 25. května / 6. června / 18. června / 30. června / 12. července / 24. července / 5. srpna / 17. srpna / 29. srpna / 10. září / 22. září / 4. října / 16. října / 28. října / 9. listopadu / 21. listopadu / 3. prosince / 15. prosince / 27. prosince.

Jelen představuje v aztéckém zvěrokruhu prestiž a vzácnost, protože je velmi těžké ho potkat. Je to o náhodě. Jelen je proto synonymem pro plachost, snění i houževnatost. Jelen je plachý a laskavý. Rád vede ostatní. A na lidi kolem sebe je hodný. Pečuje především o ty, kteří obětují své vlastní zájmy pro dobro ostatních. Jeho touha po nadvládě není vždy zjevná na první pohled. Jelen bývá také tvrdohlavý, manipulativní a umí dobře klamat. Aztécký horoskop na rok 2021 vidí, že se Jeleni v tomto roce setkají s realitou, která jim nebude příliš příjemná. Budou do ní nějakým způsobem zapleteni. A to jen proto, že před časem lhali. Budete nuceni věc dořešit a obhajovat se, proč to tak tehdy bylo.

Čtěte také:

Čínský horoskop - charakteristika znamení

Bylinkový horoskop: Nejlepší bylinky pro všechna znamení zvěrokruhu

Aztécký horoskop na rok 2021: Kajman 

Datum narození: 4. ledna / 16. ledna / 18. ledna / 2. února / 10. března / 22. března / 3. dubna / 15. dubna / 27. dubna / 9. května / 21. května / 2. června / 14. června / 26. června / 8. července / 20. července / 1. srpna / 13. srpna / 25. srpna / 6. září / 18. září / 30. září / 12. října / 24. října / 5. listopadu / 17. listopadu / 29. listopadu / 11. prosince / 23. prosince. 

Kajman je nenápadný, ale umí pěkně „cvaknout“, když jde do tuhého. V aztéckém zvěrokruhu je symbolem znalostí. Jde o znamení, které miluje logiku a zdravý rozum. Je to skvělý organizátor. Rychle chápe, umí dobře analyzovat a má silnou vůli. Zejména, pokud jde o realizaci nových projektů. A jak uvádí Aztécký horoskop na rok 2021, nové projekty vás letos čekají. Vcelku unikátní a budou vám měnit budoucnost. Soustřeďte se na ni. Měli byste se také zapojit do nějaké charitativní organizace, jelikož humanitární záležitosti vám dodávají tolik potřebnou energii. Kajman miluje nade vše svoji rodinu a tvrdě dře jen pro ni.

Aztécký horoskop na rok 2021: Dům 

Datum narození: 5. ledna / 17. ledna / 29. ledna / 3. února / 15. února / 27. února / 11. března / 23. března / 4. dubna / 16. dubna / 28. dubna / 10. května / 22. května / 3 června / 15. června / 27. června / 9. července / 21. července / 2. srpna / 14. srpna / 26- srpna / 7. září / 19. září / 1. října / 13. října / 25. října / 6. listopadu / 18. listopadu / 30. listopadu / 12. prosince / 24. prosince. 

Podle aztécké astrologie, miluje Dům ostatní lidi a neustále hledá svou spřízněnou duši. Potřebuje mít kolem sebe někoho, kdo mu pofouká bolístku. Kdo se o něj postará. A kdo mu bude naslouchat. Přesto, že stále hledá, se však jen zřídka cítí osaměle. Velmi dobře se cítí v kruhu rodinném. Má rád rutinu. Rodina bude pro Dům hrát v tomto roce velkou roli, upozorňuje Aztécký horoskop na rok 2021. Nějakým způsobem ji budou muset chránit. Avšak díky jejich síle a znalostem vše dobře dopadne.

Nahlédněte do tajů vůní podle horoskopu. Která vůně je vhodná právě pro vás?

Aztécký horoskop na rok 2021: Květina 

Datum narození: 6. ledna / 18. ledna / 30. ledna / 4. února / 16. února / 28. února / 12. března / 24. března / 5. dubna / 17. dubna / 29. dubna / 11. května / 23. května / 4. června / 16. června / 28. června / 10. července / 22. července / 3. srpna / 15. srpna / 27. srpna / 8. září / 20. září / 2. října / 14. října / 26. října / 7. listopadu / 19. listopadu / 1. prosince / 13. prosince / 25. prosince. 

Květina je v aztécké astrologii znamením náladovým a nestálým. Je rozmarná, neví co chce. Avšak je plná něžnosti a citlivosti. Lidé zrození v Květině bývají velkými romantiky. Jsou to vizionáři, milují umění a sami mají umělecké nadání. Obecně jsou vnímáni jako velcí snílci. V tomto roce, jak velí Aztécký horoskop na rok 2021, budete nuceni poprat se s materialistickým světem. Bude třeba, abyste otevřeli oči a nežili si jen v té svojí „bublině“. Nechcete-li, aby byly ohroženy vaše sny, bojujte.

Aztécký horoskop na rok 2021

Aztécký horoskop na rok 2021: Had 

Datum narození: 7. ledna / 19. ledna / 31. ledna / 5. února / 17. února / 1. března / 13. března / 25. března / 6. dubna / 18. dubna / 30. dubna / 12. května / 24. května / 5. června / 17. června / 29. června / 11. července / 23. července / 4. srpna / 16. srpna / 28. srpna / 9. září / 21. září / 3. října / 15. října / 27. října / 8. listopadu / 20. listopadu / 2. prosince / 14. prosince / 26. prosince. 

Had v aztécké astrologii symbolizuje protipól mezi dobrem a zlem. Má magické síly a nadpřirozené schopnosti. Had může být velice duchovně založené znamení, avšak má sklony své schopnosti zneužívat. Jste velmi inteligentní, flexibilní a jste přirozenou autoritou. Jenže všechno, co víte, povíte. Dělíte se s druhými slovně i o to, o co byste nemuseli. Často ani neměli. Aztécký horoskop na rok 2021 říká, že právě za to byste mohli letos hodně zaplatit. Pamatujte na přísloví: Mlčeti zlato. Letos se vám to rozhodně vyplatí.

Aztécký horoskop na rok 2021: Jaguár

Datum narození: 9. ledna / 21. ledna / 7 února / 19. února / 3. března / 15. března / 27. března / 8. dubna / 20. dubna / 2. května / 14. května / 26. května / 7. června / 19. června / 1. července / 13. července / 25. července / 6. srpna / 18. srpna / 30. srpna / 11. září / 23. září / 5. října / 17. října / 29. října / 10. listopadu / 22. listopadu / 4. prosince / 16. prosince / 28. prosince. 

Aztécký horoskop na rok 2021 předpovídá, že Jaguár bude mít letos náročnější rok. Je od přírody agresivní. A právě kvůli jeho povaze vznikne problém, který budou jen velmi těžce hasit. Ke konci roku však budete nuceni se uklidnit, což bude pro vás velmi dobře. Jinak jsou však zrozenci ve znamení Jaguára jasnovidci, jsou velmi inteligentní a mohou mít velkou moc. Plní přesně zadané úkoly, umí poslouchat. Ale umí i sami vládnout. Mají sklon k alternativním životním cestám. Rádi vstupují druhým do života, a pak zase beze slova zmizí.

Aztécký horoskop na rok 2021: Hůl

Datum narození: 10. ledna / 22. ledna / 8 února / 20. února / 4. března / 16. března / 28. března / 9. dubna / 21. dubna / 3. května / 15. května / 27. května / 8. června / 20. června / 2. července / 14. července / 26. července / 7. srpna / 19. srpna / 31. srpna / 12. září / 24. září / 6. října / 18. října / 30. října / 11. listopadu / 23. listopadu / 5. prosince / 17. prosince / 29. prosince. 

Hůl je symbolem radosti a štěstí. A takoví jsou i zrozenci v tomto znamení aztéckého zvěrokruhu. Dokáží se těšit ze života. Umí žít „tady a teď“. Mají v životě pevnou ochranu. Jsou silní a dokáží zůstat klidní za každé situace. Aztécký horoskop na rok 2021 uvádí, že letos budou muset být více flexibilní. Možná budou mít šanci dosáhnout i na nějakou vedoucí funkci. Což pro ně bude v mnoha ohledech zlomové. A pamatujte – buďte v každé situaci ohleduplní. Zejména pokud půjde o nepružné názory druhých lidí.

Řídíte se lunárním kalendářem? Podívejte se, jak vypadá pro rok 2021.

Aztécký horoskop na rok 2021: Králík  

Datum narození: 11. ledna / 23. ledna / 9. února / 21. února / 5. března / 17. března / 29. března / 10. dubna / 22. dubna / 4. května / 16. května / 28. května / 9. června / 21. června / 3. července / 15. července / 27. července / 8. srpna / 20. srpna / 1. září / 13. září / 25. září / 7. října / 18. října / 19. října / 31. října / 12. listopadu / 24. listopadu / 6. prosince / 18. prosince / 30. prosince.

Podle aztéckého horoskopu jsou lidé ve znamení Králíka tišší, jemní a plaší. Nenávidí konflikty a rádi si užívají každou kapku života. Jsou to velmi příjemní společníci. Vždy usměvaví a pracovití. Rádi mají kontrolu nad svým životem. Jakmile se jim něco vymkne z rukou, vytváří to u nich obrovský stres, který jen těžce snáší. Bude-li dlouhodobý, může ohrozit i jejich zdraví, varuje Aztécký horoskop na rok 2021. Naštěstí však mají tendenci přitahovat si do života štěstí, což jim značně ulehčuje denní bytí. Neberte si toho na sebe moc, oslabilo by vás to a mohlo by hrozit i zhroucení. Nepřepínejte své síly.

Aztécký horoskop na rok 2021: Orel 

Datum narození: 12. ledna / 24. ledna / 10. února / 22. února / 6. března / 18. března / 30. března / 11. dubna / 23. dubna / 5. května / 17. května / 29. května / 10. června / 22. června / 4. července / 16. července / 28. července / 9. srpna / 21. srpna / 2. září / 14. září / 26. září / 8. října / 20. října / 1. listopadu / 13. listopadu / 25. listopadu / 7. prosince / 19. prosince / 31. prosince. 

Orel symbolizuje sílu, mužnost a odvahu. Zrozenci tohoto znamení jsou bytosti obdařené neuvěřitelnou energií. Vše, co jim přijde do cesty, překonají bez úhony. Jsou mocní a ctižádostiví, mají velkou touhu po životě. Žádná překážka pro ně není dost velká. Aztécký horoskop na rok 2021 však varuje, aby si dávali pozor na svůj majetek. Je nebo bude v ohrožení. Budou muset mnohé vysvětlovat a dokládat, avšak díky jejich nezdolné síle se osud přikloní na jejich stranu. Orel je technicky založený a má smysl pro detail. Avšak v zaměstnání by si měl dát pozor, aby z velké výšky nespadl na zem.

Aztécký horoskop na rok 2021: Opice 

Datum narození: 1. ledna / 13. ledna / 25. ledna / 11. února / 23. února / 7. března / 19. března / 31. března / 12. dubna / 24. dubna / 6. května / 18. května / 30. května / 11. června / 23. června / 5. července / 17. července / 29. července / 10. srpna / 22. srpna / 3. září / 15. září / 27. září / 9. října / 21. října / 2. listopadu / 14. listopadu / 26. listopadu / 8. prosince / 20. prosince. 

Opice je stvoření skromné a okouzlující. Vždy se umí přizpůsobit každé situaci. Aztécký horoskop na rok 2021 uvádí, že jsou to rození vůdci, avšak nikdy neusilují o svůj zájem. Záleží jim vždy na spokojenosti a štěstí druhých. Opice je znamení velmi kreativní, měla by uvažovat o vlastním podnikání. V běžném zaměstnání je jí škoda. Umí si v každé situaci poradit, je velmi chytrá. Obecně Opici pasuje umělecká oblast, té by se měla věnovat ze všech nejvíce.

Aztécký horoskop na rok 2021

Aztécký horoskop na rok 2021: Smrt

Datum narození: 2. ledna / 14. ledna / 26. ledna / 12. února / 24. února / 8. března / 20. března / 1. dubna / 13. dubna / 25. dubna / 7. května / 19. května / 31. května / 12. června / 24. června / 6. července / 18. července / 30. července / 11. srpna / 23. srpna / 4. září / 16. září / 28. září / 10. října / 22. října / 3. listopadu / 15. listopadu / 27. listopadu / 9. prosince / 21. prosince. 

Smrt umí rozlišit, co je pravda a co je lež. Aztécký horoskop o nich říká, že jsou to lidé, kteří umí rozdělit dobro a zlo. Údajně patří mezi jedno z nejšťastnějších znamení aztéckého horoskopu. Mají silnou intuici a nikdo nemá šanci je jen tak oklamat. Mají rádi pravdu, pokud ji někdo neříká, ztrácí možnost být jejich přítelem. Aztécký horoskop na rok 2021 také uvádí, že budou v tomto roce hodně cestovat na delší vzdálenosti. Budou převážně sami se sebou a budou se muset vypořádat se svými strachy a obavami. Letos budou čelit mnoha výzvám, některé z nich nebudou příliš jednoduché.

Aztécký horoskop na rok 2021: Pes 

Datum narození: 3. ledna / 15. ledna / 27. ledna / 13. února / 25. února / 9. března / 21. března / 2. dubna / 14. dubna / 26. dubna / 8. května / 20. května / 1. června / 13. června / 25. června / 7. července / 19. července / 31. července / 12. srpna / 24. srpna / 5. září / 17. září / 29. září / 11. října / 23. října / 4. listopadu / 16. listopadu / 28. listopadu / 10. prosince / 22. prosince. 

Aztécký horoskop na rok 2021 uvádí, že Pes je velkorysý a hodný člověk. Je ochoten udělat a obětovat cokoliv, jen aby pomohl druhým a cítit se užitečně. Je to velmi odvážné a loajální znamení. Pes je také velmi intuitivní a umí si užívat života. Je vřelý a ostražitý. Miluje práci v týmu, rozhodně to není samotář. Pes je však také silné sexuální znamení. Zbožňuje potěšení a rád k němu také utíká. Dávejte však dobrý pozor, abyste neuklouzli příliš. Letos by se vám nemuselo vyplatit. Hrozí prozrazení.

ČTĚTE I DALŠÍ HOROSKOPY NA ROK 2021:

Horoskop 2021
Partnerský horoskop 2021
Zdravotní horoskop 2021
Bylinkový horoskop 2021
Pracovní horoskop 2021
Finanční horoskop 2021
Cestovní horoskop 2021
Květinový horoskop 2021
Andělský horoskop 2021
Keltský horoskop 2021
Ptačí horoskop 2021
Egyptský horoskop 2021
Indický horoskop 2021
Arabský horoskop 2021
Cikánský horoskop 2021
Cyklický horoskop 2021
Africký horoskop 2021
Mayský horoskop 2021
Indiánský horoskop 2021
Alchymistický horoskop 2021
Čínský horoskop na rok 2021
Čínský horoskop na rok 2021: Partnerský horoskop na rok kovového Buvola
Úplněk 2021 podrobně! Jaké úplňky nás čekají?

Autor článku: Monika Poledníková

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Zdraví a krása

Úraz není náhoda! Možná potřebujete zastavit a nebo vykročit?

Zimní čas je pro řadu lidí romantickým obdobím. Sníh pokryje šedivost všedních dní a přinese trochu více světla do měst i do přírody. Spolu se sněhem se však zvyšuje riziko úrazů. Zejména vyvrknutí, zlomenin, n...

Bydlení, zahrada

Jak na úpravu vody ve vířivce

Pořídit si vířivku je snem mnoha lidí. Představa odpočinku ve vířivém bazénu po dlouhém dni v práci dovede být skutečně neodolatelná. Vířivka dovede splnit veškeré naše sny o domácím wellness. Musíme ale počíta...

Těhotenství, děti

Nevolnost v těhotenství: Proč se objevuje a jak ji zvládnout?

Říká se, že žena pozná, když otěhotní. Jiný stav je zkrátka znát. Jenže s sebou přináší i řadu nových zkušeností. Mezi tu méně oblíbenou novotu patří nevolnost v těhotenství. Nejčastěji se jedná o pocit na zvra...

Životní styl

Práce z domu začíná být standard. Jak se na homeoffice nezbláznit?

Homeoffice je za poslední rok jedním z nejčastěji skloňovaných slov. Pochopitelně, práce z domu není vhodná pro každou profesi. Ale tam, kde je to jen trochu možné, se homeoffice hojně využívá. Na první pohled ...

Psychologie

Proč intuice potřebuje myšlení a myšlení intuici?

Zvykli jsme si žít v protikladech. Věci, názory, lidi, situace zpravidla považujeme za dobré anebo špatné. To, co je v našem světě dobré, se snažíme podporovat, a to špatné vymýtit. Už zde však narážíme na prob...

Academy

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Řemesla

Jak zabalit dárek? Buďte letos originální!

Jak zabalit dárek pro manželku, manžela, maminku, tatínka, nebo děti? To v posledních dnech řeší snad každý z nás. Ti, co dostali do vínku více kreativity a zručnosti, jsou na koni. Nápady z nich padají, jako b...

Mazlíčci

Křeček džungarský: nemoci způsobují paraziti, ale také zanedbaná péče

Nepřijímá potravu, je apatický nebo má problémy se srstí. To jsou velmi časté příznaky různých nemocí postihující malé křečky džungarské. Křeček patří dlouhodobě nejen v Čechách k oblíbeným a nenáročným mazlíčk...

První pomoc

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Blogeři

Když těsný jsou ti gatě a všichni čučí na tě

Věc se má tak, že se mám v létě vdávat. Všichni to chápou, jenom moje váha ne. Nedokážu jí prostě vysvětlit, že ty čísla nekorespondujou s tim, jaký jsem si vybrala šaty. Maj je jen ve velikosti 38 a to už dávno nemám...Jsem fakt tak vypasená, nebo se vidim příliš kriticky? No myslim, že tuhle otázku řeší celá řada nás ženskejch, že jo?! A možná i mužský, jen to nechtěj rozpitvávat. Přeci jenom toho namluvěj míň, než my štěbetalky...