Pokud se v životě potýkáte s psychickými problémy a dostáváte se do situací, pro které neznáte řešení, určitě oceníte pomoc ze strany Jany Lysoňkové. Svůj život zasvětila osvětě a poradenství v oblasti duševního růstu, který přesáhne neskonalé starosti a obavy o zabezpečení rodiny, jaké často každodenní život přináší. 

Přišla doba na sobě pracovat

Je třeba si uvědomit, že jsme vstoupili do mezidobí, které logicky muselo následovat, aby se mohl vytvořit čas, kdy se zemská dimenze znovu přetvoří a přinese pro nás všechny opět své ovoce. Změny v našich životech můžeme vnímat už teď, není však nutné se jim jakkoliv bránit. Naopak přišel čas na sobě začít pracovat a tvořit nový zrod duchovního světa páté dimenze Zlatého Kristového věku

Aby se vaše duše mohla stát skutečně čistou a vyspělou, je potřeba se řídit cennými radami a doporučeními odborníků, kteří udělají vše pro to, abyste v budoucnu mohli tvořit nepostradatelnou součást Zlatého věku. Mezi odborníky, kteří s duchovním poradenstvím a věštěním mají bohaté zkušenosti, patří i Jana Lysoňková. Své vědění a moudrost poskytuje na přednáškách i soukromých sezeních ve svém novém působišti v Brně.

Přednášky v Brně, které vám pomohou na cestě do Páté dimenze

Jana Lysoňková pořádá pravidelné tří až čtyřhodinové přednášky, na kterých zájemcům pomáhá při jejich práci na duševním rozvoji. Díky jejímu vedení budete mít možnost se naučit tvořit tolik důležité energie pro váš život, abyste dokázali pochopit vysokofrekvenční energie v Zlatém věku.

Jana Lysoňková - věštkyně, léčitelka i úspěšná spisovatelka

Kromě pravidelných přednášek můžete nové poznatky čerpat také ze čtveřice knih, které Jana Lysoňková napsala. V každém z dílů Proč jsme tady svým čtenářům nabízí potřebný pořádek a řád, který z jejich života vyžene chaos, a znovu je tak dovede na pravou cestu. Na cestu poznání, po které máme všichni kráčet. Obsah jejích knížek nám pomůže do každodenního konání zasít semínko lásky, které odbourá veškeré zlo. Jedině tak můžeme vytvořit nový a krásný svět pro nás i ostatní.