Onemocnění koronavirem, COVID-19

img
12. 01. 2021 Přečteno: 5166x

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mnoho typů koronavirů. Mnoho z nich běžně cirkuluje mezi lidskou populací a většina způsobuje pouze mírnější příznaky nachlazení.

COVID-19 je ale neznámou novinkou, o které se toho zatím mnoho neví a proto je nutné tohoto patogena nepodceňovat. Světová zdravotnická organizace oficiálně oznámila 11. 2. 2020 pojmenování pro nově vzniklé onemocnění tímto koronavirem. COVID-19 je zkratkou, která v sobě ukrývá CO jako coronavirus, VI jako virus a D jako disease (anglické slovo disease znamená v překladu “onemocnění”) a 19 pak vychází z roku objevení. Virus byl poprvé popsán v čínském Wu-Chanu, kde napadl první lidské oběti. Oficiální pojemnování viru je pak SARS-CoV-2, což je zkratka pro !severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”. Opět jde o anglický výraz, který znamená koronavirus 2 závažného akutního respiračního syndromu. Jak lze již z názvu odhalit, virus je příbuzný viru způsobujícímu již delší dobu známé onemocnění SARS (rok 2002 a 2003).

Příčiny vzniku onemocnění COVID-19

Jak již bylo nastíněno, za vznikem onemocnění COVID-19 stojí u lidí nově popsaný virus SARS-CoV-2 z rodiny koronavirů. Rodina koronavirů je velmi široká. Některé typy způsobují u lidí lehké příznaky nachlazení, jiné pak napadají kočky, psi a další druhy zvířat. Pouze zcela výjimečně a virus napadající zvířata také vliv na zdraví u lidí a ještě s menší pravděpodobností se může virus šířit z člověka na člověka. U COVID-19 byly všechny tyto podmínky bohužel dosaženy. Onemocnění SARS a MERS (Middle East Respiratory Syndrome-respirační syndrom ze středního východu) jsou dalšími příklady koronavirů, které mutací dosáhly rozšíření ze zvířat na lidi. Jak již bylo řečeno, onemocnění COVID-19 a jeho původce byli poprvé popsány v Čínském Wu-Chanu (v provincii Chu-Pei). První nakažení člověka je spojováno s trhy, kde se běžně prodávají živá i mrtvá zvířata. Jakmile došlo k mutaci virus a přenosu nákazy na člověka, virus se byl scopný přízpůsobit člověku jako novému hostiteli a dnes se již agresivně přenáší z člověka na člověka. K dnešnímu dni bohužel není zcela jasné, jakou cestou a jak snadno se virus může u lidí přenášet. Je ale jasné, že nemocná osoba může virus na druhého člověka přenést.

Čtěte také:

Koronavirus: Týká se vás práce z domu? Poradíme, jak to zvládnout!

Češi se cestovat v době „covidové“ nebojí. Cestovní kanceláře evidují zvýšený zájem o dovolené v teplých krajích

Detoxikace plic: Jak se ubránit nejen koronaviru?

Nebezpečný koronavirus

Příznaky a průběh onemocnění COVID-19

Většina dosud nemocných osob popisuje jako první příznaky onemocnění COVID-19 nachlazení, zvýšenou teplotu až horečku, únavu a bolest těla. Tyto příznaky se postupně zhoršují, přídává se kašel a dušnost. Příznaky jsou popisovány v rozmězí velmi mírných až život ohrožujících a bohužel také smrtelných obtíží. Zatím jsou pouhé předpoklady, že se první příznaky mohou objevit 2-14 dní po nakažení virem. Toto časově dlouhá inkubační doba bohužel celou situaci šíření a diagnostiky komplikuje.

Diagnostika onemocnění COVID-19

Příznaky samotné nemoci mohou být diagnostické a pokud se člověk vyskytoval v přímém kontaktu s již nemocnou osobou, vede to k podezření. Přesné stanovení onemocnění je ale nutné potvrdit laboratorně. Existuje několik možností, jak je možné potvrdit onemocnění COVID-19. Nutné je testovat přítomnost genetického materiálu viru, který způsobuje COVID-19 nebo je také možné sledovat vznik specifických protilátek, které si lidské tělo tvoří jako reakci na přítomnost viru v organismu. Zdá se, že se virus vyskytuje v krvi a také v tekutinách (hlenech) dýchacích cest.

Odebraný vzorek se zašle do specializované laboratoře, kde se dále zpracovává s testuje takzvanou PCR metodou. Jedna z novějších studií udává další rychlejší diagnostickou metodu a tou je hrudní vyšetření počítačovou tomografií (CT). Podle autorů studie je výhodou této zobrazovací metody rychlost. Pro úspěšnou léčbu je důležitá rychlá diagnostika v co možná nejrannějším stádiu onemocnění. Počítačová tomografie detailně zobrazí hrudník a jeho struktury s případně zánětlivými změny v oblasti dýchacích cest. Nevýhodou metody je to že stejný nebo podobný nález může být způsoben mnoha jinými patogeny. Autor studie vyzdvihuje výhody využití především v oblastech epidemie, jelikož je metoda levnější a rychlejší než složité genetické testování přítomosti viru v těle. Obecná doporučení jsou, že pokud člověk byl po kontaktu s již nemocnou osobou, měl by nemocný konzultovat další postup (léčbu příznaků, karanténu). K diagnostice je ještě nutno uvést, že v ranném stadiu onemocnění může jedinec vykazovat negativní výsledky testu (na první pohled se zdá, že nemocný koronavirus nemá), což znamená, že v testovaném vzorku koronavirus není přítomný. Tento fakt diagnostiku onemocnění může komplikovat a urychlit tak jeho šíření. Jakmile osoba vykazuje klasické příznaky, vzorky již virus obsahují a výsledky jsou pozitivní na přítomnost viru.

Léčba onemocnění COVID-19

Onemocnění COVID-19 bylo poprvé popsáno v druhé polovině roku 2019 a to dělá nemoc úplnou novinkou. Ačkoliv je původce nemoci virus, aktuálně neexistuje antivirotikum, které by spolehlivě onemocnění vyléčilo. Proto je léčba prozatím pouze symptomatická. To znamená, že se nesoustředí na zahubení původce nemoci, ale na mírnění příznaků onemocnění. V případě vysoké horečky se podávají léky (antipyretika) jako je paralen nebo ibuprofen.

Možné je použít také kombinaci s ochlazujícími zábaly. Důležité je sledovat ztrátu tekutin a pravidelně je dodávat. Tekutiny jsou o to důležitější, pokud nemocný trpí průjmem nebo zvracením. Tekutiny nemocný může dodávat přímo pitím nebo v komplikovanjším případě se podávají nitožilně. Asi nejzávažnějším příznakem nemoci je dechová tíseň. Při dechové tísni se dodává kyslik maskou a při velmi vážných dechových obtižích je nutné nemocného intubovat a pomáhat s dýcháním mechanicky ventilátorem-umělou plicní ventilací. Izolace nemocného je velmi důležitá a na místě, jelikož zabraňuje dalšímu šíření viru. Izolace nemocného může vést k pocitům osamocení nebo až k depresím. Tyto stavy je důležité nepodceňovat. Součástí léčby by měla být komunikca s pacientem a podpora jeho mentálního zdraví. Dostatek spánku má také blahodárné účinky. Onemocnění je známé tím, že se může vyskytovat s velmi mírnými až zanedbatelnými příznaky nebo až život ohrožujícími. Celosvětově už onemocnění podlehlo 1.95 miliónů osob.

Prevence onemocnění COVID-19

Nejspolehlivější prevencí vzniku onemocnění COVID-19 je vyhnutí se zdroji nemoci. Proto jsou celosvětově doporučeny izolace nemocných buď ideálně v domácím prostředí u mírných průběhů nemoci nebo v nemocnicích a speciálních centrech u těch komplikovanějších případů. Infekce by měla být zažehnána za několik dní od odeznění posledních příznaků nemoci, ale konkrítní časová doporučení se mohou časově mírně lišit. Doporučení by měla být individuální, většinou se zohledňuje nepřítomnost horečky, odeznění kašle a negativní test na přítomnost viru v těle nemocného. Zatím se zdá, že osoby, které po ukončení nemoci testují negativně již dále nemoc nešíří. Pokud se osoba dostala do kontaktu s nemocnou osobou a není jasné zda nemoc u dotyčného vypukne, karanténa neboli izolace se doporučuje 14denní. Toto číslo udává tak zvanou inkubační dobu což je doba od napadení virem po vznik prvních klinických příznaků. Doba 14 dní byla nastavena dle odhadů a zkušeností s viry podobných vlastností.

Ochrana před koronavirem

Onemocnění je virového původu a napadá dýchací cesty. Nyní se již začíná po celém světě očkovat. K dalším doporučením patří vyhýbat se nemocným lidem, nedotýkat se zbytečně nemytýma rukama očí, nosu a úst, zůstat doma, pokud jste sami nemocní, zakrývat si ústa paží nebo kapesníkem při kýchání (ne dlaní) a ideálně ihned spláchnout použité papírové kapesníky, tak aby nedošlo k dalšímu kontaktu. Dále se doporučuje pravidelně desinfikovat povrchy objektů, na které se často sahá. Používání ochranných mask je kontroverzní, jelikož není zcela jasné, jak se onemocnění přenáší. Běžné chirugické masky mohou zamezit přenosu viru z nemocné osoby na vzdálenější objekty při kašli či kýchání a určité množství viru se určitě ze vnitř masky zachytí.

Maska ale spolehlivě neochrání zdravého člověka. Pokud se virus přenáší podobně jako tuberkulóza, k preveneci je potřeba speciální respirátor typu N95 a ten musí perfektně těsně sedět k obličeji. Jedním z nejdůležitějších preventivních doporučení je umývat si velmi často ruce teplou vodou a mýdlem a to alespoň 20 sekund a to především po použití WC, před jídle, po vysmrkaní, kašli či kýchnutí. Pokud není mýdlo a voda k dispozici, alkoholové gely (obsah alkoholu alespoň 60 %) jsou možnou alternativouDiskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Mor

Slovo mor je v širším významu známé již po staletí. Historicky bylo lidmi používáno pro popis jakéhokoliv nakažlivého závažného onemocnění, které mělo vliv na širokou společnost. V dnešní době výraz mor označuj...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…