Otoky dolních končetin

img
04. 07. 2019 Přečteno: 8944x

Dolní končetiny mají v poměru k celému tělu poměrně velké zastoupení a otok se může objevit kdekoliv od prstů u nohy až k tříslům. Jako otok dolní končetiny se označuje jakýkoliv otok v oblasti nohy, kotníku, lýtka nebo stehna. Příčin otoků dolních končetin je velká řada a existuje díky tomu i několik konkrétních odborných označení pro otok dolních končetin.

Otoky obecně

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedemeEdém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná tekutina v mezibuněčném prostoru nebo může jít o otok způsobený buněčnou hmotou. Pokud pomineme otok nebo zduření způsobený nádorem, rozlišujeme otok venostatickýhypoproteinemickýlymfostatickýzánětlivý nebo angioneurotický.

Čtěte také:

Jak se bránit bodnutí hmyzem? Zatočte se svěděním a otokem

K otokům dolních končetin řadíme také otoky kloubů (kotník či koleno). Otok dolních končetin je poměrně častou záležitostí a s otokem se během života setká většina z nás, a to mnoha různých příčin (těhotenství, úraz, zánět, překážka v krevním řečišti a mnoho dalších). Otoky dolních končetin se typicky vyskytují u dospělých osob, a to nejčastěji u starší jedinců. Záleží na příčině vzniku, ale ženy se s otoky setkávají statisticky o něco častěji než muži

Příčiny vzniku otoku dolních končetin

Obecných příčin vzniku otoku dolních končetin existuje velké množství. Mnoho příčin je jasných na první pohled. Patří mezi ně úraz končetinydlouhodobé stání či sezení. Existují ale také skryté příčiny a v takovém případě může být banální otok končetiny příznakem mnohem vážnějšího onemocnění jako jsou:

 • srdeční selhávání, 
 • onemocnění ledvin, 
 • onemocnění jater, 
 • krevní sraženina, 
 • nádorové onemocnění či vliv některých léků či toxických látek. 

Nejčastější příčiny otoků dolních končetin

 • chronická žilní nedostatečnost
 • varixy
 • tromboflebitida
 • hluboká žilní trombóza (flebotrombóza)
 • neurologické příčiny
 • srdeční selhání
 • cirhóza jater
 • selhávání ledvin
 • obezita - lipedém
 • lymfedém a elefantiáza (poruchy lymfatického systému nebo parazitární onemocnění – vlasovci ucpávající lymfatické cesty)
 • užívání steroidů, vazodilatátorů
 • hypothyreóza
 • Basedowova nemoc
 • poúrazové a pooperační otoky
 • kompartment syndrom
 • nádorová onemocnění
 • záněty
 • Bacherova cysta
 • těhotenství
 • dlouhodobé stání či sezení
 • zlomeniny
 • revmatoidní artritida
 • úrazy kolene či kotníku
 • zánět kůže (celulitida)
 • dna
 • bursitida
 • osteoartritida a další

Otok dolních končetin způsobený ukládáním tekutiny v tkáni je nazývá periferní edém. Další možností je otok způsobený nahromaděním tekutiny v případě obezity (přečtěte si o obezitě), dlouhodobým stáním nebo sezením. Zánětlivý otok dolních končetin může jednoduše vzniknout v reakci na úraz nebo pak zánětlivé onemocnění jako je revmatoidní artritida.

Průběh otoku dolních končetin

Průběh a projevy otoku dolních končetin vždy záleží na příčině vzniku otoku. Pokud jde o úraz, drobný zánět (píchnutí hmyzem), otok vymizí během několika dní či týdnů. V případě otoků, které jsou spojeny s jiným onemocnění může být otok dolních končetin permanentní záležitostí.

Projevy otoku dolních končetin

Stejně tak projevy otoku mohou být různé. V případě úrazu či zánětu otok provází větší či menší bolest, zarudnutí, svědění, hnisání. V případě systémového onemocnění, které sekundárně vede ke vzniku otoku končetin, existuje velká řada příznaků a projevů

Alarmující příznaky, které by měly dotyčného donutit vyhledat lékařskou pomoc, jsou bolest na hrudidechové potíže (dušnost, neschopnost popadnout dech, zrychlené dýchání, kašel, stridor), dechové obtíže v poloze na zádech nebo při menší aktivitě, motání hlavy, bezdůvodná únava, vykašlávání krve či růžové sputum, bolest hlavy nebo malátnost. Lékaře bychom měli navštívit také pokud se otok dolních končetin objeví náhle bez jasné příčiny, pokud jde o jasný úraz nebo pokud je otok přítomný pouze na jedné končetině či je bolestivý s bledou studenou kůží. 

Diagnostika otoků dolních končetin 

Diagnostika otoků dolních končetin může být velmi jednoduchá a rychlá anebo naopak velmi komplikovaná a zdlouhavá. Jednoduché pravidlo říká, že pokud se jedná o otok oboustranný, příčinou bývá systémové onemocnění. Pokud je otok přítomný pouze na jedné z dolních končetin, s největší pravděpodobností jde o úraz, zánět, hlubokou žilní trombózu nebo nádorové onemocnění. Při prvním kontaktu s pacientem se lékař soustřeďuje na odebrání anamnézy. Cílem je zjistit, jak rychle otok vzniknul. 

Náhle vzniklý otok bez úrazu může indikovat například hlubokou žilní trombózu. Naopak pomalu vzniklý otok bývá zapříčiněný například srdeční nedostatečností. Bolestivý otok může vzniknout opět u hluboké žilní trombózy či Bakerovy cystyOtok při hluboké žilní trombóze často vzniká po operacích, po dlouhodobé imobilizaci, po úrazu nebo vlivem některých onemocnění. 

Důležité je také zjistit průvodní onemocnění jako je srdeční onemocnění, onemocnění ledvin či jater. Dalším krokem je vyšetření končetiny nebo končetin. Lékař sleduje zabarvení a velikost– rozsah otoku, bolestivost, konzistenci. Rudá horká končetina může indikovat například erysipel nebo opět hlubokou žilní trombózu. Stlačitelný otok může být způsoben srdečním, ledvinným nebo jaterním onemocněním. Naopak tuhý nestlačitelný otok bývá způsoben onemocněním lymfatických cest nebo lipedémem.

otoky nohou1

Diagnostika otoků – metody

Pro diagnostiku otoku dolních končetin jsou velmi důležité zobrazovací metody

 • Ultrazvukové vyšetření tzv. 3D Dopplerje stěžejní při vyšetření hluboké žilní trombózy
 • Při otocích způsobené úrazem se nejčastěji používá jako metoda první volby rentgenové vyšetření(odhalení zlomenin). 
 • U nádorového onemocnění je velmi užitečná počítačová tomografie nebo magnetická rezonance
 • Při podezření na systémové onemocnění (srdce, játra, ledviny) se může použít mnoho dalších vyšetřovacích metod
 • Příkladem je vyšetření moči, rozbor krevního vzorku, ultrazvuk srdce, rentgen hrudníku a mnoho dalších.

Příčiny otoků

Pro zajímavost zmíníme diferenciální diagnostiku nejčastějších příčin otoku dolních končetin

Jednou z nejčastějších příčin je vaskulární (cévní) etiologieHluboká žilní trombóza je velmi častou příčinou otoku dolních končetin, typicky je otok jednostranný, akutně vzniklý, elastický, bolestivý s horkou napnutou kůží. Tromboflebitida je zánět povrchových žil. Otok bývá zarudlý, menšího rozsahu, na pohmat lze cítit bolestivý pruh. Varixy neboli křečové žíly jsou jedno nebo oboustranné rozšíření povrchových žil. Většinou bývají nebolestivé nebo jen mírně na pohmat. Otok žil se zvětšuje během denní aktivity, a naopak zmenšuje v noci při odpočinku a poloze vleže. 

U neurologické etiologie dochází ke staze krevního toku a celkovému otoku obou končetin. Srdeční onemocnění může vést k otokům kolem nártů a na bércích, otok se typicky zvětšuje po námaze. Při onemocnění lymfatických cest má dolní končetina tvar sloupku, v extrémních případech může dojít až ke gigantickému otok tzv. elefantiáze

K otokům může vést také endokrinní onemocnění jako je Basedowova nemoc nebo hypotyreóza. Otok bývá těstovitý s hrubými póry na kůži. Pooperační otok se typicky vyskytuje v oblasti operační rány, oblast je bolestivá, horká a může se objevit krevní podlitina (pooperační modřina). U Bakerovy cysty se klasicky vyskytuje otok v popliteální jamce, otok je měkký, hmatatelný a cysta je viditelná ultrazvukem. 

Léčba otoků dolních končetin

Jelikož existuje velké množství příčin vzniku otoků dolních končetin, existuje tak mnoho možností léčby. Poúrazový otok nebo pooperační otok je běžný otok, který během několika týdnů samovolně zmizí. Možné je použít ledování, kdy chlazení zklidní oblast a zajistí to, že se otok dále nezvětšuje. Zlomeniny dolních končetin se léčí znehybnění (sádra) na několik týdnů nebo operativně, kdy se používají různé šrouby, kovové pruty nebo hřeby. V některých případech je nutné použít kostní náhradu (umělé klouby).  

Hluboká žilní trombóza byla zmíněna několikrát jako klasická a poměrně častá příčina otoku dolních končetin. Hlavní metodou léčby je užívání léků, které zamezí znovu tvoření krevních sraženin. Příkladem léků je fraxiparin (nízkomolekulární heparin) nebo warfarin. Pokud je trombus (krevní sraženina) větších rozměrů a nerozpustila by se samovolně, je možné použít různých lytických metod (trombolýza). Otok a bolestivost končetiny většinou během několika dní až týdnů zmizí samovolně. 

U systémových onemocnění je základem soustředit se na léčbu daného orgánu. K odstranění otoků u onemocnění srdce je možné použít například diuretika. U selhání ledvin se používá dialýza, která částečně nahrání funkci ledvin. U jaterních selhání je možné zprůchodnění žlučových cest, použití různých stentů apod. V úvahu připadá také transplantace poškozených orgánů

Výše zmíněná Bakerova cysta v oblasti popliteální jamky se řeší chirurgickým odstraněním. Extrémní elefantiáza či varixy (křečové žíly) se často řeší operativně. V některých případech lze otoky dočasně zmírnit používáním kompresních punčoch nebo obinadel. Existují také moderní zařízení, která například při otocích z důvodu špatné funkce lymfatického systému mechanicky stlačují končetiny od kotníků směrem k hýždím. Přístroj je podobný nafukovací nohavici, kterou se končetina obalí. Nohavice se pak plní vzduchem a stlačují končetiny a tím zmírňují otok a zlepšují prokrvení v končetinách a funkci lymfatického systému. 

Prevence otoku dolních končetin

Prevence otoků dolních končetin závisí na teoretické příčině vzniku. Úrazové otoky často nelze předvídat a prevence je komplikovaná. Zásadní jsou běžné bezpečnostní opatření. K prevenci hluboké žilní trombózy a následnému otoku se používají léky na ředění krve (fraxiparine, heparin, warfarin), důležitá je dostatečná hydratace, pohyb dolních končetin (svaly působí jako přirozená pumpa a při pohybu rozpohybují krev v cévách, na nestagnuje a netvoří se tumby). 

Při poúrazovém znehybnění dolních končetin se preventivně také podává nízkomolekulární heparin nebo warfarin či jiné novější protisrážlivé látky. Určitý význam má preventivní používání kompresních punčoch či bandáže obinadly. K prevenci systémových onemocnění lze zmínit zdravý životní styl, dostatek pohybu, střídmé užívání alkoholu či nekouření. Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Osteomalacie a rachitida neboli křivice

Kost je živý orgán, ve kterém nejen v dětství probíhá čilá přestavba. Kosti dětí ještě nejsou zcela osifikovány (kostnatění), díky čemuž je umožněn…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…