Zánět slinivky břišní

img
14. 08. 2014 Přečteno: 32716x

Akutní zánět slinivky břišní, odborně pankreatitida, je neinfekční zánět postihující nejen strukturu a funkci slinivky, ale také řady vzdálených orgánů. Projevuje se intenzivní bolestí břicha provázenou horečkou a zvracením bez následného pocitu úlevy. Působením spouštěcího činitele dojde k předčasné aktivaci enzymů slinivky břišní, které se uvolní do tkáně žlázy a způsobí její samonatrávení. Nejčastější příčinou nastartování zánětu je kámen ve žlučovém vývodném systému nebo toxické působení alkoholu.

Stavba slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní. V exokrinních buňkách se produkuje pankreatická šťáva, která je vývodem odváděna do dvanáctníku, ústí vývodu je opatřeno svěračem (tzv. Oddiho svěrač). Konečná část vývodu je společná se žlučovým vývodem (proto může dojít ke zpětnému toku žluči do slinivky). V endokrinních Langerhansových ostrůvkách se tvoří hormony regulující zpracování cukrů, nejdůležitější z nich je inzulín.

Čtěte také:

Zhoubný nádor slinivky břišní

Trávicí pankreatická šťáva

Pankreatická šťáva obsahuje neaktivní trávicí enzymy, které v tenkém střevě štěpí živiny. K aktivaci pankreatických enzymů dochází v tenkém střevě enzymem produkovaným jeho sliznicí (enteropeptidázou). Ke štěpení bílkovin slouží trypsin, chymotrypsin či elastáza, tuky štěpí lipáza, cukry amyláza. Denně se tvoří asi 1500 ml pankreatické šťávy, která je bezbarvá a silně zásaditá, protože neutralizuje kyselý žaludeční obsah přitékající do dvanáctníku.

Příčiny akutní pankreatitidy

Více než polovinu akutních pankreatitid způsobí onemocnění žlučového systému. Přítomnost kamene ve žlučovodu (tzv. cholecystolithiáza) nebo zúžení společného ústí vývodného žlučového a slinivkového systému (tzv. Vaterské papily) způsobí průnik žluči do slinivkového vývodu a poškození tkáně slinivky.
Druhou nejčastější příčinou je dlouhodobá nadměrná konzumace alkoholu. Alkohol působí toxicky na buňky slinivky, vede k aktivaci jejích enzymů a samonatrávení slinivky břišní.

Pouze ojediněle nastartují zánět některé léky, metabolické poruchy nebo infekce (virem příušnic, žloutenky). U dětí může být zánět spojen s tupým poraněním břicha při pádu na řídítka kola nebo na hůlku lyží.

Pankreatitida také může vzniknout jako komplikace po endoskopickém vyšetření vývodného žlučového a slinivkového systému (tzv. endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografii, zkratka ERCP) a při operaci v oblasti žaludku nebo jaterního a žlučového systému. V 10 % případů se příčina vůbec nezjistí.

Výskyt pankreatitidy

Ročně v České republice vypukne 5 – 20 pankreatitid na 100 000 obyvatel. Již v minulém století byla alkoholová pankreatitida nazývána „nemocí mladých mužů holdujících nadměrnému pití alkoholu a nezávaznému životu". Zpravidla se objeví u mužů mezi 25. – 35. rokem života, kteří pravidelně konzumují větší množství alkoholu. Zatímco žlučová pankreatitida postihuje především ženy ve věku 45 – 55 let, které měly již dříve problémy se žlučovými kameny.

Jak zánět slinivky břišní probíhá?

Při akutní pankreatitidě dochází k samonatrávení žlázy. V buňkách dochází vlivem působení určitého činitele k vlastní aktivaci enzymů, látek bílkovinné povahy štěpící ve střevě živiny. Enzymy se kaskádovitým způsobem uvolňují a aktivují. Současně vznikají zánětlivé působky (hlavně interleukiny) aktivující bílé krvinky. Tyto mediátory se dostávají do krevní cirkulace a vedou k poškození vzdálenějších tkání. Může dojít k celotělové zánětlivé odpovědi se selháním mnoha důležitých orgánů a šokovým stavem.

Zánět slinivky břišní - příznaky

Zánět slinivky břišní se projeví neobyčejně silnou, nepolevující bolestí břicha v okolí pupku a nadbřišku s propagací do páteře. Vyvolávajícím momentem je často alkohol, přičemž jeho množství ne vždycky rozhoduje, a dietní zátěž (konzumace tučného jídla). Zářným příkladem je typická vesnická zabijačka, během níž se jí mastná jídla, pije pivo a slivovice. Bolest se zhoršuje vleže na zádech, úlevu poskytuje hluboký předklon. Zpravidla se přidává zvracení.

Při rozsáhlejším zánětu začíná akutní pankreatitida i teplotou, bušením srdce a malátným stavem způsobeným nízkým krevním tlakem. Postižený je zmatený, dušný a promodralý, přestává močit a zastavuje se střevní peristaltika. Nedostatečným zásobováním všech orgánů okysličenou krví vzniká „mramorování kůže" a v okolí pupku a tříslech se objevuje modravé nebo žlutavé zabarvení kůže.

Průběh pankreatitidy

Průběh pankreatitidy je typicky dvoufázový. První fáze trvá 4 – 5 dní, během nichž probíhá neinfekční zánět slinivky, postižený má horečku. Poté horečka ustupuje. Sedmý den dochází k nástupu vysokých teplot, zánět se infikuje bakteriemi a uvolněné zánětlivé působky poškozují i vzdálenější orgány.

Formy akutního zánětu slinivky břišní

Rozlišují se dvě formy pankreatitidy – lehká nebo těžká. Při lehké formě dochází k minimálnímu poškození okolních orgánů a v naprosté většině případů se struktura i funkce slinivky plně obnoví. Těžká forma často končí smrtí způsobenou selháním důležitých orgánů. Kromě toho vznikají v okolí slinivky lokální komplikace v podobě ohraničeného zánětlivé ložiska vyplněného hnisem a odumřelou tkání (abscesu), nahromadění tekutiny ve tkáni slinivky (pseudocysty) či odumření tkáně (nekrózy) slinivky nebo okolí.

Chronická pankreatitida

Kromě akutně vzniklého zánětu slinivky břišní existuje i chronická forma, při které dochází k postupné destrukci tkáně slinivky a její náhradě vazivovou tkání. Žláza není schopná tvořit dostatek trávicích enzymů, což se projeví hubnutím a častými, mastnými, objemnými stolicemi se zbytky nestrávené potravy. Dalším příznakem je intenzivní bolest břicha v okolí pupku dostavující se záhy po jídle, takže se nemocný bojí jíst. V pokročilejší fázi onemocnění se netvoří dostatek inzulinu, vzniká tedy cukrovka (diabetes mellitus). Nejčastější příčinou chronické pankreatitidy je dlouhodobá konzumace alkoholu a s ní spojené dietní zlozvyky.

Fotolia_62754752_XS

Diagnostika zánětu slinivky břišní

Při náhle vzniklé kruté bolesti v nadbřišku a okolí pupku s propagací do stran a do páteře, provázené zvracením, vyhledejte lékaře. Ten se vás jistě bude ptát, za jakých okolností bolesti vznikly, zda jste požil/a nějaký alkohol, tučné jídlo nebo jestli jste měl/a v minulosti problémy se žlučníkem. Vyšetří vaše břicho a provede odběry krve.

Při akutním zánětu slinivky břišní bývají zvýšené pankreatické enzymy štěpící cukry (konkrétně amyláza) a tuky (lipáza). Vzestup amyláz je minimálně trojnásobný, zvýšené hodnoty mohou být i u mimoděložního těhotenství, poruchy prokrvení břišních orgánů nebo prasklého žaludečního vředu. Kromě toho jsou v krvi zvýšené markery zánětu - množství bílých krvinek (leukocytóza) a C – reaktivního proteinu (CRP). Protože jsou při pankreatitidě postiženy i jiné orgány, mohou se zvýšit jaterní testy (jaterní enzymy) nebo stoupnout hladina draslíku kvůli selhávajícím ledvinám.

K vyloučení žlučové příčiny se provádí ultrazvukové vyšetření břicha, které prokáže nález kamínků ve žlučníku nebo rozšířené žlučové cesty. V případě důvodného podezření následuje invazivní endoskopické vyšetření vývodného žlučového a slinivkového systému (tzv. endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie, zkratka ERCP). Při této metodě se kombinuje rentgenové a endoskopické vyšetření. Po znecitlivění zadní části hrdla lékař přes jícen, žaludek a dvanáctník zavede endoskopickou trubici až ke společnému ústí žlučového a slinivkového vývodu. Skrz svěrač zasune tenkou trubičku z umělé hmoty, přes kterou podá do vývodu barvivo zobrazitelné při rentgenovém vyšetření. V té chvíli se provede rentgenové snímkování, při němž se mohou zjistit žlučové kameny nebo zúžení vývodu. Výkon kromě přesné diagnostiky umožní i odstranit kámen ze žlučových cest nebo protít svěrač společného ústí vývodného systému (tzv. papilosfinkterotomii). U alkoholické formy pankreatitidy se neprovádí.

K vyšetření vývodných žlučových cest lze provést i neinvazivní vyšetření magnetickou rezonancí (tzv. NMR – cholangiopankreatografii). Nevýhodou je, že metoda současně není léčebná.

Lehkou a těžkou formu pankreatitidy odliší CT vyšetření, které zobrazí i lokální komplikace (zejména nekrózu). Toto vyšetření je vhodné provést až za 72 - 96 hodin od vypuknutí zánětu, protože dříve ještě změny nebývají vyjádřené.

Léčba zánětu slinivky břišní

Terapie pankreatitidy musí být intenzivní a komplexní, proto by měla probíhat na jednotce intenzivní péče. Základem konzervativní terapie je zastavení perorálního příjmu potravy, dostatečné hrazení tekutin, speciální výživa, antibiotická léčba a léčba bolesti. K invazivní terapii se přistupuje při žlučové pankreatitidě nebo léčbě komplikací.

Výživa při zánětu slinivky

V první řadě je nezbytné, aby postižený nic nepřijímal ústy a zbytek žaludečního obsahu se odsál žaludeční sondou. Nepřítomností žaludečního obsahu se sníží sekrece enzymů produkovaných slinivkou. Od časných stádií je však nezbytné nitrožilně podávat dostatečné množství živin, tzv. parenterální výživou. Organismus prodělává energeticky velmi náročné období, proto potřebuje pravidelný přísun živin a energie. Rovněž je možné podávat výživu sondou zavedenou do tenkého střeva za ústí vývodu ze slinivky tzv. enterální výživu. Takto podané a vhodné naštěpené živiny nezvyšují produkci slinivkových enzymů.

Tekutiny

Důležité je dostatečné zavodnění organismu, protože v akutním stádiu pankreatitidy tělo prodělává šok z nedostatku tekutin v krevním oběhu. Toho se docílí podáváním infuzí do žíly. Protože se podává enormní množství tekutin (6 – 8 litrů), musí se současně aplikovat i léky na odvodnění (tzv. diuretika).

Léčba bolesti

Mezi hlavní a časné příznaky akutní pankreatitidy patří intenzivní bolest. Stimuluje slinivku k sekreci enzymů nervovou cestou, proto je nutné bolest tlumit. U těžkých bolestí se musí podávat nitrožilní opioidy (Fentanyl, Tramal, Tralgit), u lehkých postačí Paralen.

Antibiotická léčba

Až polovina neinfekčních zánětů slinivky se v průběhu onemocnění infikuje bakteriemi. Celotělová infekce (sepse) je jednou z nejčastějších smrtelných komplikací pankreatitidy. Antibiotika se nepodávají preventivně, ale cíleně při druhotném vzestupu teploty. Při volbě antibiotik je důležité, aby dostatečně pronikaly do tkáně žlázy.

Léčba žlučové pankreatitidy

Akutní žlučovou pankreatitidu lze účinně léčit včasným endoskopickým zásahem při ERCP. Odstraněním žlučového kamene a protětím svěrače společného žlučového a slinivkového vývodu se uvolní zablokované vývodné žlučové cesty. Úleva se v naprosté většině případů dostavuje ihned po výkonu, po několika hodinách klesá horečka a ustupují bolesti břicha.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Mononukleóza

Mononukleóza se vyskytuje na celém světě sporadicky, ojediněle v malých epidemiích ve školách, dětských domovech a internátech. Snadněji se přenáší u…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…