Úrazy hlavy

img
18. 07. 2019 Přečteno: 8679x

Úrazy hlavy jsou jakékoliv poranění v oblasti obličeje, kůže hlavy, lebky nebo mozku. Úrazy hlavy mouhou být pouze drobné škrábnutí, ťuknutí nebo naopak závažné praskliny lebky, těžká řezná poranění, vnitřní krvácení a poškození mozku. Úraz hlavy se může označovat také jako trauma hlavy, poranění nebo poškození.

Jak lze vidět z výčtu možností, úrazy hlavy pokrývají širokou škálu možností poranění v oblasti obličeje, skalpu (pokrývka lebky s kůží a vlasy), lebky, mozku a krevních cév. Úrazy hlav jsou častou příčinou pro zavolání rychlé pomoci nebo vyhledání pohotovosti. Významnou skupinu v četnosti úrazů hlavy tvoří bohužel děti. Traumatické poranění mozku je přibližně 1 z 6 poranění těla, kdy nemocný končí hospitalizovaný v nemocnici a úrazy hlavy jsou také jednou z nejčastějších příčin úmrtí mladých dospělých osob.

Poškození mozku může vést k doživotnímu postižení jedince a neschopnosti vrátit se do běžných denních aktivit. Statisticky je výskyt úrazů hlavy na vzestupu. Ročně přibývají stovky nových úrazů. Úrazy můžeme jednoduše dělit na poranění uzavřená (příkladem je otřes mozku) nebo otevřená (krvácející rány jako jsou trhliny kůže halvy).

Úrazy se mohou dále dělit podle mechanismu vzniku (tržné rány, otřes mozku) nebo podle vzniklých komplikací či poškození anatomických struktur - fraktury (zlomeniny či prasknutí) lebečních kostí, nitrolebeční krvácení (epidurální, subdurální, subarachnoidální), kontuze nebo krvácení uvnitř mozku a mnoho dalších.

Příčiny úrazů hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle, zakopnutí), pracovní úrazy (pády z výšek), velmi časté sportovní úrazy (některé jsou typické pro daný sport). Vysoký počet poranění hlav mají za vinu cyklistika, americký fotbal a klasický fotbal, basketbal a závody motorových vozidel. U prakticky všech věkových kategorií stojí za věšinou poranění hlavy nehody motorových vozidel (automobily, motocykly nebo nehody s chodci). Lebeční kosti jsou velmi tvrdé a jejich hlavní funkcí je chránit mozek před poškozením. Díky struktuře a pevnosti lebečních kostí je většina úrazů hlavy drobná nebo středně těžká.

Příčiny úrazů hlavy u dětí

U dětí patří k nejčastějším sportům vedoucím k poranění hlavy podle četnosti cyklistika, fotbal a aktivity na dětských hřištích. Úrazy hlavy jsou typické pro děti všech věků s výjimkou dětí do přibližně 6 měsíců (úrazy hlavy u dětí mladších 6 měsíců mohou znamenat domácí násilí - nepohyblivé nebo málo pohyblivé děti si nemají jak samy způsobit vážný úraz hlavy).

Obecně výskyt úrazů hlavy přibývá, ale vážnost poranění díky ochranným pomůckách klesá nebo stagnuje. Dle příčin vzniku a závažnosti poranění rozlišujeme mnoho typů poškození v oblasti hlavy.

Typy poškození v oblasti hlavy

K drobným poraněním patří:

 • modřiny, škrábance, menší tržné rány nebo odřeniny

K závažným komplikacím patří:

 • otřes mozku neboli komoce, která může vést ke krátkodobé poruše vědomí
 • zlomeniny (fraktury) lebečních kostí
 • lineární zlomeniny, vpáčení kostí, zlomeniny báze lebky
 • praskliny podél lebečních švů, které vedou k řadě komplikací jako je krvácení z nosu, infekce, deformity apod

Ke vzniku závažných poranění je většinou potřeba poměrně velká síla.

úraz hlavy2

Příznaky a průběh úrazů hlavy

Úrazy hlavy - drobná poranění 

Příznaky a průběh úrazů hlavy záleží na závažnosti poranění a na mechanismu vzniku. Drobná poranění mohou vypadat jako škrábance, modřiny nebo trhliny. Tyto nepotřebují složitější ošetření a většina se hojí bez následků během několika týdnů. Hlubší trhliny mohou vyžadovat pomoc lékaře a mohou zanechat jizvy. Oblast hlavy je velmi prokrvená, proto i drobné oděrky mohou vést k výraznému krvácení. Obzvlášť úrazy v oblasti obličeje mohou vést k rozsáhlým otokům a podlitinám, které často vypadají velmi dramaticky, ale během několika týdnů se vhojí bez následků.

Drobná poranění mohou vypadat také jako boule nebo mohou vést k mírné bolesti hlavy. Při tupých úrazech hlavy nebo otřesech poraněná osoba může zaznamenat zvýšenou citlivost na světlo nebo hluk, zvýšené podráždění, poruchy pozornosti, zmaenost, motání hlavy a pocity na omdlení.

Úrazy hlavy - závažnější poranění

K příznakům, které mohou značit závažnější poranění hlavy patří poruchy rovnováhy, pískání nebo hučení v uších, zvracení nebo pocit na zvracení, ztráta paměti a to krátkodobé nebo dlouhodobé. Ztráta paměti může být přechodná nebo tvalá. K dalším příznakům patří poruchy spánku a změny rytmu spánku, rozmazané vidění nebo pocit unavených očí, obecně únava a pocit nezájmu.

Některé příznaky se označují jako takzvané varovné příznaky a v případě poranění hlavy je přítomnost těchto příznaků známkou středně těžkého nebo těžkého poranění a vyžadují okamžitou konzultaci lékaře. Typickým příznakem je ztráta vědomí, která je reakcí na úraz. Tato ztráta vědomí může nastat okmažitě po úderu do hlavy nebo se může objevit až po několika minutách až hodinách.

Ztráta vědomí je závažným příznakem, který může značit možné krvácení v oblasti mozku a je potřeba reagovat okamžitě.

K dalším varovným příznakům patří:

 • extrémní bolest hlavy, která se nezlepšuje nebo se naopak zhoršuje
 • opakované zvracení nebo zvracení obloukem
 • ztráta paměti nebo obtížnost zapamatovat si nové události, které buď předcházely úrazu nebo následovaly po úraze
 • dále poruchy řeči, pouchy chůze nebo potíže s pohybem řástí těla
 • oslabení citlivosti nebo ochabnutí částí těla
 • zvýšené pocení bez jasných příčin
 • bledost kůže
 • křeče nebo nově vzniklé epileptické záchvaty
 • změny chování a zvýšená podrážděnost

Oblast ušního kanálu a nosní dutiny jsou anatomicky v blízém kontaktu s lebečními kostmi, a tím pádem také s mozkem. Krvácení z uší nebo nosu nebo přítomnost čiré tekutiny v obou oblastech zamená s největší pravděpodobností závažné poškození v oblasti hlavy. K dalším závažným symptomům patří asymetrická velikost očních zorniček nebo ztráta reakcí zorniček na světlo nebo abnormální reakce na světlo. Koma je stav bezvědomí, kdy poraněná osoba nereaguje na různá podráždění a není možné ho z bezvědomí vyvést.

Vegetativní stav

Nejzávažnější poranění mozku, patřící mezi úrazy hlavy, se projevuje jako takzvaný vegetativní stav. Poraněná osoba ztratila veškeré schopnosti myslet a je plně v bezvědomí. Základní životní funkce jsou přítomny (bušení srdce, dýchání). Stav je nezvratný a prognóza je velmi špatná. Další závažný stav značící poškození mozku probíhá tak, že poraněná osoba na první pohled vypadá, že je v bdělém stavu, oči jsou otevřené, osoba dýchá, srdce normálně buší. Dotyčný ale není schopný reagovat na své okolí, nemyslí, nemluví a nemůže pohybovat částmi těla. Stav bývá taktéž nezvratný.

Jak lze vidět z výčtu příznaků, poranění v oblasti hlavy mají opravdu širokou škálu symptomů. Průběh vždy záleží na rozsahu poranění. Může být mírný probíhající akutně nebo spojený se závažnými komplikacemi, chronickými potížemi (bolesti hlavy, opakované křeče, epileptické záchvat, jizvy, deformit) a v nejhorším případě může úraz vést k okamžitému nebo pozdějšímu úmrtí zraněného.

Úrazy hlavy a diagnostika

Poranění v oblasti hlavy vedou k riziku vzniku pozdních komplikací. Mozek je natolik významná a citlivá struktura, že úraz, který na první pohled vypadá nevinně, může vést k poškození a vzniku komplikací. Právě z tohoto důvodu je diagnostika stěžejní, aby bylo možné předvídat vznik komplikací nebo jim předcházet.

K prvním diagnostickým metodám patří důkladné vyšetření praktickým lékařem, chirurgem, traumatologem nebo neurologem.

Úrazy hlavy a metody lékařských vyšetření

 • Při prvním kontaktu s poraněným lékař zjistí, co vedlo k poranění (mechanismus úrazu), jaké příznaky poraněná osoba má (velmi důležité jsou ztráta paměti, krvácení, bolest hlavy, zvracení).
 • Lékař provede vyšetření hlavy, hlavových nervů a postupuje dále, aby zjistil, zda nedošlo ke vzniku komplikací.
 • Dalším krokem může být využití diagnostických metod. Použít se může jedna nebo kombinace více metod.
 • K základním metodám patří rentgenové vyšetření hlavy. Snímek z různých poloh může odhalit zlomeniny lebečních kostí nebo kostí obličeje a otoky měkkých tkání.
 • CT neboli počítačová tomografie je diagnostická zobrazovací metoda, která využívá kombinaci rentgenového záření a počítačového polohování a zobrazování. CT ukáže velmi detailní obrázky struktur, zobrazí kosti, svaly, tukovou tkáň, mozek a jeho části nebo cévy. CT je detailnější než běžné rentgenové snímky.
 • Další metodou je EEG, elektroencefalografie. Jde o vyšetření celistvosti mozkové tkáně a elektrickou aktivitu.
 • MR je magnetická rezonance, která se používá velmi často k vyšetření struktur hlavy.
 • U velmi malých dětí, které mají stále otevřenou přední fontanelu (měkké pulsující místo v přední části hlavy) je možné použít ultrazvuk k vyšetření struktur mozku. K dalším vyšetřovacím metodám patří krevní odběry nebo odběry mozkomíšního moku.

Léčba úrazů hlavy

Léčba úrazů závisí na jejich závažnosti. U velmi drobných úrazů není potřeba výraznějšího léčení, otok zmírní ledování poranění. U větších ran je zapotřebí chirurgicky oblast ošetřit. U těžkých úrazů ke diagnostika stěžejní pro rychlé zjištění závažnosti úrazu hlavy. Včasná základní první pomoc může dokonce zachránit život poraněnému.

Seznam nejdůležitějších varovných příznaků obsahuje zvýšenou únavu po úrazu, abnormální chování, bolest hlavy a tuhost zátylku, nesymetrické zornice, neschopnost pohybu končetinami, ztráta vědomí (i kdyby šlo o chvilkovou ztrátu vědomí), opakované zvracení.

Důležité je udržet dýchací cesty otevřené (předejít vdechnutí zvratků) a zastavit krvácení. Významnější poranění hlavy je vždy dobré monitorovat na specializovaném pracovišti, jelikož se projevy poškození mozku mohou objevit až hodin či dny po úrazu samotném.

První pomoc při úrazu hlavy

Při první pomoci se věšinou nedoporučuje pohybovat s poraněnou osobou, nýbrž vyčkat příjezdu odborné pomoci. Při závažném poškození mozku existují přesné postupy, které vedou ke zmírnění otoku mozku a zamezení dalšího poškození. Cílem je udržení základních životních funkcí a zachování mozkových funkcí. Deformity lebečních kostí nebo otok mozku je možné řešit operaními zákroky. Léčba poranění hlavy je vždy individuální. Přečtěte si, jak se postupuje při cévní mozkové příhodě

Prevence před úrazy hlavy

Úrazy hlavy jsou obecně velmi nebezpečné. Mohou vést k celoživotním následkům, poruchám myšlení  nebo až ke smrti. Existuje ale mnoho možností, jak lze v konkrétních situacích úrazům hlav předcházet. Základem je uvědomění si, že daná aktivita může potenciálně vést k úrazu hlav. Jelikož je jízda motorovými vozidly jednou z nejrizikovějších aktivit, odborníci se soustředí na vývoj nových bezpečnostních opatření. Správné použití bezpečnostních pásů nebo používání vhodných autosedaček patří mezi ně.

Mnoho sprotovních aktivit dnes již vyžaduje používání ochranných pomůcek jako jsou přilby (cyklistika, lyže, jízda na motocyklu, bruslení, jízda na koni, jízda na skútru, skateboarding, horolezení) nebo výrazné označení v noci (světla, odrazky, reflexní oblečení). K dalším preventivním metodám patří obecně zodpovědné chování (nekonzumovat alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky před řízením auta nebo před plánovanou sportovní aktivitou).

U dětí je důležitá neustálá pozornost a sledováním, zda se dítě nechystá věnovat nebezpečné aktivitě (šplhání do výšek, skákání do neznámé vody). Obecně je velmi vhodné předvídat a uvažovat co by se mohlo stát, kdyby.

Máte zkušenosti s úrazy hlavy? Napiště nám do komentářů. Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Srna
  7. 6. 2021 17:15
  Dobrý den,

  sesipala se na mě velká halda cihel, mám pár odřenin na hlavě, ale hlava mě stále pálí jako bych si s ní lehla do kopřiv.
  Prosím o radu co s tím. Již je to 24hod.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Fobie

Fobie je neúměrně vysoký pocit strachu vznikající za určité situace. Přičemž se jedná o situace a objekty, které strach běžně nevyvolávají. Tento…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…