Nádory varlat

img
01. 06. 2017 Přečteno: 4440x

Varlata jsou důležitou součástí mužských pohlavních orgánů. Jsou místem, kde se vyvíjejí ze zárodečných buněk spermie, které nesou genetickou informaci a splynutím s vajíčkem umožňují vznik nového života. Nádory varlat se vyskytují nejčastěji u mladých mužů mezi 15. až 40. rokem života, spíše výjimečně i u dětí či seniorů. Zhoubné i nezhoubné se mohou projevit v počátcích podobně – nejčastěji jako hmatná bulka. Alarmující je nárůst počtu nádorů varlat ve vyspělých zemích. Díky studu a nízké informovanosti veřejnosti přichází stále mnoho mužů k lékaři až s pokročilým nálezem. Tento nádor je v počátečních stadiích velmi dobře léčitelný. Právě včasné odhalení je pro prognózu a agresivitu léčby důležité. Muži by měli pravidelně provádět samovyšetřování varlat, při kterém nejlépe případné změny odhalí.

Varle (latinsky testis, řec. orchis) je párový orgán uložený v šourku (skrotum), který má dvě hlavní funkce – produkovat a uchovávat mužské pohlavní buňky spermie a produkovat pohlavní hormony, které způsobují mužnost (typ postavy, ochlupení, vousy, mužský hlas, sexuální chování). Pokud bychom sledovali stavbu varlete pod mikroskopem, objevili bychom dva základní typy buněk – zárodečné a podpůrné. Nádory z podpůrných (Leidigovy a Sertoliho) buněk jsou vzácné. Spíše se vyskytují nádory ze zárodečných buněk, které dle vývojového stupně zárodečné buňky dále dělíme na seminomy a ne-seminomy. Toto dělení má praktický vliv na další léčbu.

Přestože statisticky tvoří nádory varlat jen asi 1% všech nádorů, u mladých mužů je to jednoznačně nejčastěji se vyskytující nádor. Zajímavostí je jistě výrazný rozdíl ve vazbě na barvu pleti – běloši jsou postiženi zhruba 5x častěji než černošská populace, častější výskyt je ve Skandinávii. Proč tomu tak je, se dosud nezjistilo.

Nádory varlat - příčiny vzniku

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního muže.

Nejznámější je kryptorchismus neboli nesestouplé varle u novorozených chlapců. Varlata během vývoje plodu v děloze sestupují z dutiny břišní do šourku. Pokud je chlapec narozený předčasně či dalšími mechanismy se sestup zastaví, pak je varle zadrženo v dutině břišní nebo tříselném kanálu. Pokud je varle dlouhodobě uloženo mimo šourek, je kromě vyššího rizika vzniku nádoru také ohrožena plodnost jedince. Po narození je vhodné provést operaci cca do 2 let věku dítěte. Změny se ne zcela probádaným způsobem totiž mohou dotknout i druhého, sestouplého varlete.

genetických faktorů je rizikový výskyt nádoru varlat v přímé rodinné linii (děda, otec, bratr, syn…), a také vrozené odchylky v genomu (genetická výbava jedince) – například Klinefelterův syndrom.

Mezi látky z prostředí patřící k rizikovým faktorům nádorů varlat patří různé herbicidy a pesticidy, chemická rozpouštědla, soli těžkých kovů či dlouhodobá inhalace výfukových plynů. Patří sem i léčba cyklofosfamidem používaným jako cytostatikum na některá onkologická případně autoimunitní onemocnění. Rentgenové záření, zejména v rámci radioterapie, má vliv nejen na snížení plodnosti muže, ale je spojováno i s možným vyšším výskytem nádorů varlat.

Mezi další možné rizikové faktory řadíme i komplikace po příušnicích, operaci tříselné kýly v dětství či korekci kryptorchismu po pubertě, nošení těsného prádla. Prováděla se i řada výzkumů na možné spojení mezi úrazy varlat a vznikem nádoru, výsledky však souvislost neprokázaly. K rozvoji nádorů však můžou vést hormonální změny v těle (vliv hormonů gonadotropinů), které jsou způsobeny například předčasnou pubertou či brzkým nástupem sexuální aktivity.

Nádory varlat - průběh a projevy

Nejčastějším příznakem bývá nebolestivá bulka či zvětšené varle. Pozor si však musíte dát při jakýchkoliv změnách varlete – hrbolek, nepravidelnost, ztvrdnutí, změna pohyblivosti či zmenšení. Přidat se může i tupá bolest v šourku. Lokálně pokročilý nádor může být provázen bolestí v tříslech či podbřišku.

Mezi celkové příznaky patří rychlá únava, nechutenství, hubnutí. Nemocný může mít dlouhodobě zvýšenou teplotu (do 37,5° C), být chudokrevný s příznaky z toho vyplývající (viz anémie). Také můžete pozorovat změny prsou – napětí, citlivost a zvětšení prsních žláz. Tvorbu metastáz v kostech provází bolest zasažené oblasti, případně patologické zlomeniny.

Nádory varlat - diagnostika

Na začátku diagnostiky jsou změny na varlatech či celkové příznaky, které zjistí nemocný muž a vyhledá lékaře. Pro včasné odhalení novotvaru nejlépe pomůže pravidelné samovyšetření varlat.

Samovyšetřování varlat

Provádět by ho měli především chlapci a mladí muži a to každý měsíc. Nejsnadnější je provádět samovyšetření po sprchování, kdy je šourek díky teplu uvolněný. Vyšetření nezabere déle jak 5 minut. Každé varle vyšetřujte zvlášť oběma rukama. Varle chytněte ze spodní strany ukazováčky a prostředníčky obou rukou, na přední stranu položte palce. Jemným posunováním šourku mezi prsty a palci prohmatejte celé varle – hledejte nerovnosti, hrbolky či ztvrdlá místa.

Zmást by vás mohlo nadvarle, které naléhá na varle shora vzadu, je měkké a podlouhlé. Vyšetřete i druhé varle. Rozdíly ve velikosti varlat jsou běžné, důležité pro vás je všímat si případných změn v čase právě díky pravidelnému samovyšetření. Pokud nahmatáte nejasný útvar, který není nadvarle a do nejvýše 2 týdnů nezmizí, neotálejte a navštivte praktického lékaře či lépe urologa.

Návštěva lékaře

Urolog vás celkově vyšetří a sepíše anamnézu. Dle podezření doporučí další vyšetření. Obvykle se provede nejprve ultrazvukové vyšetření šourku a krevní odběr včetně tzv. onkomarkerů (látky v krvi, které bývají zvýšené při určitém typu nádoru). Ultrazvukové vyšetření také může posoudit spádové lymfatické uzliny. Pro zjištění rozsahu nádoru se dále provádí CT břicha a malé pánve, případně CT plic, scintigrafie skeletu pro vyloučení kostních metastáz a jiné.

Nádory varlat - léčba

Základem léčby je chirurgické odstranění postiženého varlete. Provádí se tzv. orchiektomie, kdy se varle odstraní celé přes tříselný kanál. Poté se odešle na histologické (mikroskopické vyšetření na úrovni buněk) vyšetření, které upřesní typ nádoru a umožní léčbu „šitou na míru“. Za velice přísných podmínek lze některá velmi časná stadia nádoru po operaci pouze sledovat. Ve většině případů však přichází na řadu chemoterapie případně radioterapie. Ta může být použita jako základní léčba u konkrétního podtypu či jako přídatná (adjuvantní) k chemoterapii nebo paliativní, pokud vyčerpáme kurativní metody léčby (viz paliativní léčba).

Léčba bývá úspěšná až v 95% případů při časném záchytu. Přesto je svízelná, a to především v choulostivosti tématu. Často jsou postiženi chlapci, kteří se teprve chystají zahájit sexuální život, a tento nález jim může velice zkomplikovat budoucí vztahy (nehledě na otálení než jdou stydlivě k lékaři).

Je to velice citlivá diagnóza a mělo by se k ní takto přistupovat. Chirurgické odstranění varlete je radikální postup, avšak pro úspěšnou léčbu nezbytné. Jedno varle zcela stačí pokrýt funkci sexuální. Problém někdy může být ve snížené chuti na sex při chybějící psychické pohodě. V těchto případech lze využít odbornou pomoc. Plodnost bývá dočasně snížena chemo a radioterapií. Otěhotnění partnerky se doporučuje nejdříve dva roky po chemoterapii. Poškození spermií může být někdy díky agresivitě léčby i trvalé.

Nepříjemným nežádoucím účinkem po přídatné operaci mízních uzlin může být také retrográdní ejakulace (tzv. suchý orgasmus). V těchto případech je tak dobré předem myslet na uchování spermií ve spermabance. Až budete v budoucnu přemýšlet nad založením rodiny, tato jednoduchá procedura může předejít bezesným nocím Vašich i Vaší partnerky.

Lékaře se bez okolků ptejte na otázky plodnosti, případná omezení v sexuálním životě a dalších věcech, co vás zajímají. Pouze budete-li správně informováni, můžete se nejlépe podílet na vlastní léčbě a předejít možnému zklamání v budoucnu.

Nádory varlat - prevence

Některé z rizikových faktorů (barva pleti, dědičnost) ovlivnit nemůžeme. Můžeme se však vyhýbat toxickým látkám (viz výše) nebo alespoň při práci s nimi používat doporučené ochranné pomůcky. Také bychom měli dbát na vyšetření varlat u miminek, cíleně zjistit, zda jsou varlata sestouplá v šourku již po narození a případný kryptorchismus řešit operací co nejdříve.

Významná je informovanost veřejnosti o nádorech varlat a samovyšetření. Toto bohužel v České republice příliš zažité není (oproti například prevenci nádoru prsu). Proto je důležité dbát na informovanost v rodině, dospívajícím synům toto téma ozřejmit a vést je k samovyšetření varlat. Pokud jste muž, sám se pravidelně vyšetřujte, pomoci může upomínka v telefonu či chytrá aplikace. S případnou změnou neotálejte a navštivte svého praktického lékaře nebo rovnou urologa.

Závěrem

Onemocnění se stalo díky pokroku v medicíně vyléčitelným. Důležitá je právě časnost záchytu. I mírně pokročilé nádory lze celkem úspěšně léčit za použití agresivnější terapie. Vyléčený muž se může vrátit k původním koníčkům, práci, vést rodinný život. Přesto zůstává část postižených nevyléčených. Právě proto je nutná osvěta veřejnosti, znalost a pravidelné provádění samovyšetřování varlat. Právě stud a neznalost jsou v těchto případech největším nepřítelem muže.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Cysta v prsu

Prsní žláza ženy je tvořena tzv. lobuly, což je část prsu, která tvoří mateřské mléko a dukty, které mléko z lobulů odvádí do bradavky. Tyto…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…