Zhoubný nádor slinivky břišní

img
28. 08. 2014 Přečteno: 36846x

Zhoubný nádor slinivky břišní vyrůstá z buněk vývodných cest slinivky břišní, proto se označuje jako karcinom. Jde o závažné onemocnění, jehož první příznaky se objevují až v pokročilé fázi nemoci, která je již obtížně léčitelná.

Anatomie slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část je rozšířená v hlavu, vlevo přechází v tělo zakončeného zúženým ocasem pankreatu. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní. V exokrinních buňkách se produkuje trávicí šťáva, která je vývodem odváděna do dvanáctníku. Konečná část vývodu je společná se žlučovým vývodem. V endokrinních Langerhansových ostrůvkách se tvoří hormony regulující zpracování cukrů, nejdůležitější z nich je inzulín.

Výskyt nádoru slinivky břišní

Výskyt nádorů slinivky břišní celosvětově stoupá. V posledních 20 letech došlo ke stoprocentnímu vzestupu. Nejčastěji se objevuje u osob ve věku 55 – 85 let, poměr u mužů a žen je podobný. V České republice je ročně diagnostikováno okolo 1600 karcinomů slinivky břišní. Úmrtnost je vzhledem ke špatné prognóze téměř totožná s jeho výskytem. Nádor se nejčastěji nachází v oblasti hlavy pankreatu.

Nádor slinivky břišní - příčina

Vyvolávající příčina nádoru slinivky břišní je dosud nejasná. Známy jsou však faktory, které jsou spojeny se vznikem zhoubného nádoru. Přibližně u 15% nemocných je pozorován rodinný výskyt, nepochybná je tedy genetická souvislost. Na vzniku nádoru slinivky břišní se nepochybně podílí kouření a nadměrný přívod tuků. Přítomnost cukrovky (diabetes mellitus) je spojena s dvakrát vyšším rizikem vzniku karcinomu pankreatu. Zhoubný nádor častěji vzniká u osob s chronickým zánětem slinivky břišní (chronickou pankreatitidou), která trvá více než 10 let. Proto je alkohol, nejčastější vyvolávající faktor chronické pankreatitidy, zprostředkovaným nádorovým činitelem. Naopak ochranný význam má strava bohatá na ovoce a zeleninu a vyšší fyzická aktivita.

Jak se chová nádor slinivky břišní?

Zhoubný nádor slinivky břišní patří k vysoce agresivním nádorům, jenž v počátečních stádiích roste lokálně agresivně a velmi brzy se šíří i do vzdálených orgánů. Tato schopnost nádorových buněk se označuje jako metastazování. Nejsnadněji se nádorové buňky šíří mízou do přilehlých mízních uzlin v dutině břišní. Krevní cestou dceřiné buňky metastazují do jater, kostí a plic. Metastázy mohou vznikat i na pobřišnici. Pro tento nádor je velmi typické prorůstání do nervů, které bývá zdrojem silných bolestí.

Nádor slinivky břišní - příznaky

Nádor slinivky břišní bývá dlouhou dobu bezpříznakový, než dosáhne větších rozměrů. V té době se většinou jedná o pokročilé neoperabilní onemocnění.

Nejčastější příznaky jsou nespecifické jako kovová příchuť v ústech, nechutenství s odporem k masu, únava a hubnutí. Protože se ve slinivce netvoří dostatek trávicích šťáv, špatně se vstřebávají živiny a vzniká větší množství mastné stolice.

Další příznaky jsou podmíněné lokalizací nádoru ve slinivce. Karcinom v oblasti ocasu slinivky břišní se projevuje bolestmi v nadbřišku s propagací do bederní páteře. Často jsou považovány za bolesti zad a nemocní jsou léčeni neurologem či ortopedem. Úlevovou polohou od bolesti je předklon nebo poloha „na všech čtyřech", kdy dochází k uvolnění tlaku nádoru na nervové pleteně nacházející za slinivkou. Při lokalizaci v oblasti hlavy pankreatu bývá prvním příznakem žluté zabarvení kůže a očních sklér tzv. ikterus, méně často neprůchodnost dvanáctníku projevující se zvracením. Ikterus je způsobený neprůchodností žlučových cest ucpaných rostoucí nádorovou masou, takže žluč nemůže odcházet do dvanáctníku. Stejným způsobem rostoucí nádor ucpává i trávicí trubici, konkrétně dvanáctník.
Nikoliv vzácným prvním příznakem je objevení se cukrovky (diabetu) nebo opakované záněty povrchového (tromboflebitida) nebo hlubokého žilního systému.

Fotolia_53478079_XS

Komplikace nádoru slinivky břišní

Možnými komplikacemi jsou krvácení do zažívacího traktu nebo zvětšená slezina. Známkou pokročilého nádoru je přítomnost tekutiny v dutině břišní tzv. ascites. V levém nadklíčku se může objevit hmatná zvětšená uzlina, říká se jí Virchowova uzlina, která obsahuje metastatické buňky.

Diagnostika nádoru slinivky břišní

Odhalit karcinom pankreatu včas je svízelné. Počáteční potíže jsou nespecifické a nelze je podceňovat. Pokud máte trávicí potíže, neváhejte s návštěvou svého praktického lékaře nebo odborníka na trávicí trakt – gastroenterologa. Lékař se vás bude ptát na vaše potíže a podrobně si vás vyšetří. Samotná slinivka břišní není za normálních okolností hmatná, v pokročilejším stádiu onemocnění je v její lokalizaci nahmatatelná nebolestivá masa nádoru. U poloviny nemocných je hmatný zvětšený nebolestivý žlučník.

Při laboratorním vyšetření krve se zjistí spousta nespecifických patologických hodnot – zvýšená hladina cukru v krvi, chudokrevnost (anémie), zvýšená sedimentace červených krvinek, při ikteru zvýšená hladina bilirubinu (rozpadového produktu červeného krevního barviva – hemoglobinu) a jaterních enzymů. Pro karcinom pankreatu je typická zvýšená hladina onkomarkerů, látek produkovaných nádorovou tkání, zejména CA 19-9 a CEA. Vyšší hladiny mohou být i u jiných nádorových i nenádorových onemocnění. Proto se nepoužívají k diagnostice, nýbrž ke sledování efektu léčby.

Při podezření na nádor slinivky břišní se provádí ultrazvukové vyšetření břicha, které zobrazí nápadnější zvětšení slinivky či případné metastázy v játrech. Přesnější informace o nádorovém ložisku, metastatických břišních uzlinách a játrech poskytne CT vyšetření. Významnou metodou je endoskopické ultrazvukové vyšetření (endosonografie), při kterém je ultrazvuková sonda zavedena přes vodič ústy do jícnu, žaludku a tenkého střeva. Přes stěnu dvanáctníku pak lékař vyšetřuje slinivku břišní. Vyšetření stanoví přesný rozsah nádorového onemocnění, který je důležitý k volbě léčebného postupu.
K potvrzení zhoubného nádoru je však nutné provést odběr vzorku k mikroskopickému vyšetření (tzv. biopsii). Provádí se pod ultrazvukovou nebo CT kontrolou, další možností je v průběhu endosonografie.

Léčba karcinomu pankreatu

Zásadní léčebnou metodou je operační výkon. Jen operací lze nádor zcela odstranit. V době stanovení diagnózy má však většina nemocných pokročilý nádor s metastázami v játrech a mízních uzlinách, proto se pouze ve 20% případů podaří odstranit celý nádor. V tomto případě se další léčba soustřeďuje na prevenci a terapie nepříjemných příznaků nemoci, je tedy tzv. paliativní. Paliativní léčba využívá nejen chirurgické metody, ale také radioterapii, chemoterapii a biologickou léčbu.

Chirurgická léčba

Základní operací karcinomu slinivky je odstranění pravé části pankreatu, celého dvanáctníku, žlučníku i žlučových cest a části žaludku. Jedná se o tzv. Whippleovu operaci. Je snaha o zachování ocasu slinivky, protože pokud se odstraní všechny buňky produkující inzulín, vznikne obtížně zvládatelná cukrovka (diabetes). V některých případech je nutné odebrat celou slinivku i přilehlé mízní uzliny.
Pokud není nádor operovatelný, provádí se různé spojky (anastomózy) mezi orgány, aby se zajistila průchodnost trávicího traktu. Při ucpání dvanáctníku se vytvoří spojka mezi žaludkem a tenkým střevem, u neprůchodných žlučových cest se provádí spojka mezi žlučovodem a tenkým střevem. Některé anastomózy se zakládají i preventivně.

Radioterapie

Radiační terapie (ozařování) se v léčbě karcinomu pankreatu obvykle používá v kombinaci s chemoterapií. Při ozařování lze užívat pouze nižší dávky, protože v okolí slinivky jsou orgány vysoce citlivé na záření, jako například střeva. Účinnost se zvýší současně podanou chemoterapií. Takovouto léčbou je možné zmenšit nádorové ložisko, aby bylo operovatelné nebo aby neucpávalo průchod trávicím traktem či žlučovými cestami.

Chemoterapie

Při chemoterapie se podávají cytostatiky, léky poškozující genetickou informaci nádorových buněk. Cytostatika ničí nejen nádorové buňky, ale i buňky zdravých tkání. Proto se vychází z předpokladu, že zdravé buňky mají rychlejší schopnost obnovy. Nežádoucí účinky chemoterapie jako je zvracení, průjmy, vypadávání vlasů, chudokrevnost a řada dalších, jsou způsobeny poškozením těchto zdravých buněk.
Chemoterapie je součástí paliativní léčby, nejčastěji se podává cytostatikum gemcitabin.

Biologická léčba nádoru slinivky

Biologická terapie je cílená léčba zaměřená proti některým molekulárním reakcím v buňce, jež jsou nezbytné pro spuštění a růst nádorové masy. V léčbě karcinomu slinivky se používá látka vedoucí k zastavení růstu a smrti nádorových buněk – Tarceva podávaná ve formě tablet. Tato léčba je nesmírně finančně náročná. Nedokáže nádorové onemocnění vyléčit (je paliativní), proto by měla být podávána s ohledem na užitek pro nemocného.

Paliativní léčba

U pokročilých nevyléčitelných nádorů se uplatňuje tzv. paliativní léčba, jejímž cílem je prodloužení a zlepšení kvality života navzdory nádorovým příznakům. Nemocný by měl vědět, že cílem terapie bohužel není vyléčení, ale udržení či zlepšení zdravotního stavu, zmenšení nádoru a mírnění obtíží.
Typickou komplikací nádoru slinivky břišní je vznik ikteru, proto je zásadní zajistit drenáž žlučových cest. Pro každého nemocného se hodí jiná metoda. Endoskopicky lze při ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografii) zavést přes ústí žlučového vývodu drén, který se musí pravidelně měnit. Drén je možné implantovat i přes kůži (při perkutánní transhepatální drenáži – PTD). Žluč odvádí buď do střeva, nebo ven. Přes kůži lze zavést i žlučový stent obsahující zářič. Radioterapie je pak vlastně prováděna kontinuálně v místě nádoru. Výhodou je delší životnost stentu.

Nejúpornějším příznakem je bolest způsobená prorůstáním nádoru do nervových pletení. Proto je zásadní léčba bolesti analgetiky. Pokud to nepomáhá, lze provést paliativní ozáření nervových pletení, takže pak nemocný bolest necítí.

Výživa při nádoru slinivky

Aby nemocný mohl s nádorem bojovat, musí mít dostatek energie a bílkovin, které zabrání úbytku hmotnosti. Pokud běžná strava nestačí, pijte denně minimálně dvě lahvičky tekuté výživy, tzv. sippingu. V lékárně lze zakoupit Nutridrink různých příchutí. Současně nezbytné užívat léky nahrazující trávicí enzymy a hormony, které se za normálních okolností tvoří ve slinivce.

Prevence nádoru slinivky břišní

Karcinom slinivky břišní je úporné onemocnění, kterému lze jen obtížně předejít. Jedinou prevencí je zdravý životní styl s dostatkem pohybové aktivity (i obezita je rizikový faktor). Jezte zdravě stravu bohatou na ovoce a zeleninu. Vyhýbejte se kouření a konzumaci alkoholu.

Doporučení při nádoru slinivky břišní

Pokud se ve vaší rodině vyskytl nádor slinivky břišní, dodržujte preventivní opatření a při trávicích potížích se nechte ihned vyšetřit. Prognóza onemocnění je velmi špatná. Jedinou šancí, jak prodloužit a zlepšit kvalitu života nemocného, je zachytit nádor včas.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Mononukleóza

Mononukleóza se vyskytuje na celém světě sporadicky, ojediněle v malých epidemiích ve školách, dětských domovech a internátech. Snadněji se přenáší u…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…