Poruchy štítné žlázy

img
19. 12. 2013 Přečteno: 3987x

Štítná žláza se latinsky nazývá glandulathyroidea. Je uložena na přední straně krku a dalo by se říct, že má motýlovitý tvar. Štítná žláza je složena ze dvou laloků spojených takzvaným istmem, proužkem tkáně, která obě části spojuje. Na délku se velikost laloků pohybuje okolo pěti až osmi centimetrů, na šířku dva až čtyři centimetry. Na zadní straně štítné žlázy jsou umístěna příštítná tělíska, která se podílí na úpravě hladiny vápníku v krvi.

Funkce štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin zvyšují spotřebu kyslíku v organismu, zrychlují metabolismus, tedy látkovou výměnu a ovlivňují také růst a vývoj. V průběhu vývoje působí také na diferenciaci mozku a ovlivňují termoregulaci, tvorbu tepla. Kalcitonin je hormonálně aktivní látka, která ovlivňuje hladinu vápníku v krvi. Tvorba hormonů štítné žlázy je závislá na řízení z vyšších center, konkrétně z části mozku, zvané hypofyza a hypotalamus. Pro správnou funkci štítné žlázy je důležitá přítomnost jodu, ze kterého jsou hormony tvořeny.

Čtěte také:

Adenom hypofýzy

Štítná žláza - příznaky onemocnění

Choroby štítné žlázy jsou velmi časté, udává se, že postihují až 30 procent evropské populace.Mohou se projevovat zvětšením štítné žlázy, její sníženou nebo zvýšenou funkcí.

Zvětšená štítná žláza (struma)

Zvětšená štítná žláza neboli struma může být viditelná na krku pouhým pohledem nebo ji lze zjistit pohmatem nebo při polknutí, kdy se zvýrazní. Nejlépe se ovšem struma vyšetří běžným ultrazvukovým vyšetření, při kterém ji dokážeme poměřit a zjistit případnou patologickou, špatnou strukturu. Struma může souviset také s poruchou funkce, ale nemusí. Velká struma může způsobovat bolest a potíže s polykáním. Může také docházet k chrapotu, protože v oblasti štítné žlázy probíhá nerv ovlivňující funkci hlasivek, pokud tedy vznikne struma, může utlačovat tento nerv a způsobit tak chraptění.

thyroid-gland

V nejvážnějším případě se mohou při útlaku průdušnice objevit dechové potíže. Podle struktury rozlišujeme zvětšenou štítnou žlázu difuzní, která má ve všech částech stejné složení, a uzlovitou, ve které jsou rozdílně tvořená ložiska, takzvané uzly. Struma může vzniknout při nedostatku jodu, taková forma se nazývá endemická. Objevuje se, pokud je příjem jodu nižší než 150mg za den. Nejčastěji chybí jod v jídle. Nedostatkem trpí zhruba miliarda lidí. U nás byly některé oblasti s nižším výskytem jodu, ale tento problém pominul s vynálezem jodované soli. Přesto je vhodné u rizikových skupin jako jsou těhotné a kojící ženy, děti a mladiství, dodávat jod v podobě potravinových doplňků. Existují také některé potraviny přispívající ke vzniku strumy, jsou to hlavně zelí nebo třeba kapusta, říká se jim strumigeny. Dále mohou být strumy vrozené, při porušené tvorbě hormonů nebo mohou vznikat při různých zánětech nebo nádorech.

Pokud je příčinou nedostatek jodu, léčíme dlouhodobě kaliumjodidem. Dále je možná terapie léky na bázi levotyroxinu. Vždy musí být léčba dlouhodobá, výsledky se dostavují většinou do šesti měsíců. Pokud je podezření na nádorové postižení štítné žlázy, je nutná operační léčba, popřípadě terapie radiojodem aplikována na klinice nukleární medicíny.

Snížená funkce štítné žlázy (hypofunkce nebo hypotyreóza)

Jedná se o nedostatečné vylučování hormonů štítné žlázy. Výskyt této poruchy je celkem vysoký, častěji se vyskytuje u žen a spíše ve vyšším věku. Jak už bylo popsáno, štítná žláza je řízena vyššími centry z mozku. Proto rozlišujeme takzvanou poruchu periferní, která se vyskytuje na úrovni štítné žlázy a centrální, která postihuje mozková centra.

  • Příčinnou periferní hypotyreózy mohou být záněty, nejčastěji to bývá zánět autoimunitní, tedy vnitřní, kdy protilátky jsou namířeny proti buňkám vlastního těla. Dále může vzniknout po operaci, ozáření krku, léčbě radiojodem nebo při nedostatku jodu. Některé hypotyreózy bývají vrozené, kdy štítná žláza může být málo vyvinutá nebo může být příčina v poruše výroby hormonů.
  • Centrální hypotyreóza vzniká na podkladě poškození mozkových center, konkrétně hypotalamu a hypofýzy. Může se objevit po zánětech nebo poraněních mozku, popřípadě operacích nebo ozáření hlavy. Také existují vrozené vady hypofýzy a hypotalamu.

Nedostatek hormonů štítné žlázy způsobuje sníženou spotřebu kyslíku v tkáních a zpomaluje látkovou výměnu. Také zvyšuje hladinu cholesterolu a ukládání tuků. To vše se vyznačuje typickými klinickými příznaky. Pacienti bývají unavení, spaví a pociťují nižší výkonnost. Často si také stěžují na zimomřivost a nabírání na váze, příbytek většinou tvoří pět až osm kilogramů. Pokožka bývá spíše suchá, drsná někdy se nazývá "plechová". V obličeji, hlavně v oblasti víček, bývají otoky a obličej má celkově sníženou mimiku, takže působí skoro jako maska. Otoky bývají také v oblasti bérců. Časté jsou také potíže s růstem vlasů.

Nedostatek hormonů štítné žlázy působí také na psychiku. Zpomaluje normální psychické pochody, způsobuje horší vybavování si, zapomínání, častý je také sklon k depresím. Dále se vyskytuje apatie, tedy nezájem o cokoliv. Typický je hluboký někdy huhňavý hlas. Právě díky tomuto příznaku se hypotyreóze mluví jako nemoci, kterou lze poznat již po telefonu, hlas a řeč nemocného jsou totiž velmi charakteristické. Někdy se přirovnává ke zvuku polnice. Nemocní mívají sklon k zácpě. Nedostatek hormonů štítné žlázy poškozuje nervy a zpomaluje reflexy. Poškozuje také srdeční sval, zhoršuje funkci srdce, zpomaluje srdeční rytmus a může způsobovat také poruchy rytmu. V cévách přispívá k ukládání sklerotických plátů a tím opět nepřímo poškozuje i srdce. Hypotyreoza také zhoršuje příznaky chudokrevnosti. U mužů může způsobit impotenci a u žen neplodnost a poruchy menstruačního cyklu.

Vrozená hypofunkce štítné žlázy u dětí

Patří mezi nejčastější vrozené hormonální poruchy, vyskytuje se zhruba u 1 ze tří až čtyř tisíc novorozenců, častěji se objevuje u dívek. Vzhledem k tomu, že je tato porucha častá, je u nás od roku 1985 zaveden skrining. To znamená, že děti jsou většinou už v porodnici nebo do 14 sní testovány na funkci štítné žlázy. Těsně po narození nemusí být známky snížené funkce patrné, protože v průběhu těhotenství účinkují u dítěte matčiny hormony. Pokud by ovšem nedošlo k léčbě hypotyreózy u novorozence, mohlo by dojít k těžkým poruchám. U těchto dětí většinou trvá delší dobu novorozenecká žloutenka. Postupně se projevuje neprospíváním, poruchami růstu a nechutenstvím. U dětí je také opožděné prořezávání zubů, mohou trpět zácpou a na jejich vzhledu je nápadný velký jazyk. Dochází také k opožděnému psychickému a mentálnímu vývoji a poruchám sluchu.

Fotolia_4423889_XS

Myxedemové koma

Jedná se o vystupňování příznaků hypotyreózy, jde o život ohrožující stav. Může nastat u neléčené nebo špatně léčené hypofunkce štítné žlázy většinou kombinaci s dalšími faktory, například prochladnutím, infekcí nebo třeba některými léky a alkoholem. Dochází ke snížení tělesné teploty, až pod 30 stupňů Celsia. Nemocný dýchá velmi pomalu a je v hlubokém spánku, který může postupně přejít do bezvědomí. Také srdce tepe mnohem pomaleji, nakonec může dojít až k srdečnímu selhání.

Léčba tohoto stavu patří na jednotku intenzivní péče. V krvi bývají zvýšené hladiny cholesterolu, tuků a může se objevit také chudokrevnost neboli anemie. Dále lze z krve hodnotit množství hormonů štítné žlázy. Dobře zobrazitelná je štítná žláza při ultrazvukovém vyšetření, kdy lze zhodnotit její stavbu a také velikost a vztah k okolním strukturám. K léčbě se užívá levotyroxin, který nahrazuje chybějící hormony. Prodáván bývá pod různými názvy, nejčastěji je užíván Eutyrox nebo Letrox. Dávku vždy určuje za stálých kontrol endokrinolog, lékař zabývající se hormonálními poruchami. Vhodné je z jídelníčku vyloučit již zmíněné strumigeny jako jsou zelí nebo třeba kapusta. Uvádí se, že stimulačně na štítnou žlázu působí ženšen, koření kurkuma. Podpůrně působí také potraviny bohaté na jod. Jsou to zejména mořské ryby a řasy, hlavně spireina a chaluha.

Hodně jodu obsahují také ořechy, lněná semínka, zelenina nebo třeba vejce. To vše jsou ovšem je podpůrné věci, hlavní léčba by vždy měla být vedena lékařem, protože hypotyreóza může opravdu vyústit do velmi závažného stavu.

Hypertyreoza neboli zvýšená funkce štítné žlázy

Příčiny jsou opět různé, od zánětů po nádory, zhoubné či nezhoubné, až předávkování přípravky s vysokým obsahem jodu. Existuje soubor příznaků, které jsou pro hypertyreózu charakteristické. Kůže bývá opocená a teplá, často dochází k vypadávání a prořídnutí vlasů. Také nehty bývají méně kvalitní, mohou se štěpit. Pacienti bývají častokrát unavení a mají svalové slabosti, které v těžších případech omezují pohyb. Typický je zvýšený metabolismus, vyšší spotřeba energie a úbytek na váze.

Přestože pacienti mají neustále chuť na jídlo, tak hubnou. Lidé s hypertyreózou bývají většinou neklidní, nervozní a podráždění. Mohou také trpět úzkostí. Bývá také zvýšená srdeční frekvence a na srdci se mohou vyskytovat poruchy rytmu. Velmi typickou je u pokročilých forem takzvaná protruze bulbu. Jde o nápadné lidově řečeno vykulení očí, kdy celé oko je tlačeno směrem ven, což způsobuje typický výraz obličeje.

Tyreotoxická krize

Tyreotoxická krize vzniká vystupňováním příznaků hypertyreózy natolik, že ohrožuje život. Patří mezi vzácné komplikace a může se objevit u neléčené hypertyreózy v kombinaci s další zátěží například operací nebo infekcí. Projevuje se hlavně vysokou srdeční frekvencí, třesem, vysokou teplotou a zvracením. Nemocný může nakonec upadnout do bezvědomí. Tento stav patří na jednotku intenzivní péče. Stejně jako u hypotyreózy jsou opět prováděny krevní testy a ultrazvukové zobrazení. Hypertyreoza je léčena tyreostatiky, tedy léky potlačujícími funkci štítné žlázy. Možností je také terapie radiojodem, popřípadě operační léčba. Lze doporučit sníženou konzumaci potravin s vysokým obsahem jodu, vhodné je omezit kouření a pití alkoholu. Dále je dobré do jídelníčku zařadit co nejvíce zeleniny a ovoce. Ovšem toto jsou jen podpůrná opatření, léčba vždy patří do rukou lékaře.

Prevence onemocnění štítné žlázy

Jedinou možnou prevencí je konzumace potravin s dostatečným obsahem jodu, pro udržení správných funkcí štítné žlázy. K takovým potravinám řadíme především mořské ryby, mořské řasy a další dary moře. V dnešní době díky jodizaci soli nedostatkem jodu trpí v České republice jen málokdo. Co se týká ostatních poruch štítné žlázy, není zjištěna příčina těchto onemocnění, tudíž není známá ani možná prevence.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…