Popáleniny

img
18. 10. 2018 Přečteno: 4737x

Popálenina, jinak také spálenina, spálení, opaření či příškvar jsou výrazy označující poranění tkáně, ke kterému dochází působením tepla. Popálenina se latinsky označuje jako combustio, anglicky jako burn. Může jít o drobné poranění nebo až smrtelné poškození organismu.

Jak popáleniny vznikají

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti:

 • Může jít o horkou tekutinu, pevné těleso, páru či oheň.
 • Popáleniny mohou také vznikat účinkem elektrického proudu.
 • Popáleniny mohou vzniknout působením chemických látek.
 • Nebezpečné je také sluneční UV záření nebo radiační záření.

Procenta popálení u nás i ve světě

Popáleniny obecně patří k velmi častým poraněním a za život se s ním setká v různé míře prakticky každý. Vážné popálení prodělá ročně a celosvětově mnoho miliónů lidí, k úmrtí způsobeném popálením dojde celosvětově odhadem u 300 tisíc lidí ročně.

Popálení je statisticky 4. nejčastější příčinou poranění. Předchází jen fyzické napadení jiným člověkem, nehody motorovými vozidly a pády.

 • Asie je kontinentem s největším počtem popálenin - rozvojové země obecně vedou počty popálených osob.
 • Statisticky jsou v rozvinutých zemích muži popálení častěji než žen.
 • V rozvojových zemích ženy naopak podléhají vyššímu riziku díky aktivitám jako je vaření.
 • V Evropě jsou hlavní rizikovou skupinou muži středního věku (riziková povolání a rizikové situace obecně).

Popáleniny provázejí člověka pravděpodobě od doby, kdy byl schopný rozdělat oheň nebo se setkal s ohněm kvůli požárům nebo blesku při bouřce. Jeskynní malby staré více jak 3000 let již dokazují, že se lidé snažili léčit popáleniny. V Egyptě se před více než tisíci lety popáleniny léčily medem a pryskyřicí, Číňané pak čajovými lístky. Guillaume Dupuytren vytvořil v roce 1832 klasifikaci spálenin a rozdělili je tak do několika stupňů podle rozsahu a závažnosti.

Příčiny vzniku popálenin

Jak již bylo krátce zmíněno, příčin popálenin existuje velké množství.

 • Obecně jou popáleniny nejčastěji způsobeny ohněm.
 • Celosvětově je hlavním rizikovým faktorem příprava jídel (otevřený oheň, vařiče, sporáky, horké tekutiny včetně oleje na smažení).
 • Dalším významným faktorem jsou rozsáhlé požáry v období sucha nebo při různých haváriích, dále pak vypalování porostů nebo zábavní pyrotechnika.
 • Významné popálení můe způsobit také elektrický proud včetně blesku.
 • Většina z nás byla zcela jistě během života poraněna také horkým předmětem (žehlička, uhlík z ohniště, pánev, horká ploténka) nebo horkou tekutinou (káva, polévka, olej při smažení).
 • Dalším velmi častým typem popálení nebo spálení v důsledku působení UV záření (opalování se či práce pod sluncem bez ochranných prostředků). Přečtěte si o rizicích při opalování
 • Významnou příčinou vniku popálenin je také neopatrné zacházení s chemickými látkami (kyseliny, zásady, benzín, petrolej, líh apod).

Popáleniny-academy1

Klasifikace popálenin do tříd

Proces popálení má většinou typickou podobu, ale velmi záleží na příčině (zdroji), délce působení zdroje a lokalizaci na těle. Pro jednodušší popis popálenin se používá klasifikace do tříd.

Popálenina prvního  stupně 

Je většinou jen povrchová záležitost menšího rozsahu. Ná kůži můžeme pozorovat zčervenání a popřípadě lehký otok. Popálenina zasahuje pouze nejsvrchnější vrstvu kůže a tou je pokožka (epidermis). Bolest provází všechny typy popálenin. V případě popáleniny I. třídy jde většinou jen minimální bolest, která netrvá dlouho. Popálenina I. stupně se hojí ve většině případů bez následků, místo popálení se může sloupat a během několika dní je nahrazeno novou pokožkou.

Popálenina druhého stupně 

Postihuje krom pokožky také vrstvu pod ní - škáru (dermis). Tento stupeň je závažnější a typicky se projevuje jako puchýře naplněné žlutou tekutinou, zarudnutí, loupání kůže, výrazný otok a většinou výrazná bolest. Puchýře nemusí být přítomny vždy, kůže může být rychle poškozena a praská tak, že k naplnění puchýřů nedojde.

Bolest při popálenině druhého stupně bývá výrazná a často vyžaduje analgetika (léky proti bolesti) a lékařskou pomoc. Popáleniny druhého stupně mohou vést ke tvorbě jizvy nebo jizev a k viditelné změně barvy kůže. Kůže se ale také může zahojit bez následků a viditelných změn.

Popáleniny třetího stupně

Jsou vždy velmi závažné a vyžadují odborou pomoc. U popálenin III. stupně je zasažena pokožka, škára, ale také podkožní tkáň (tuková tkáň, svaly, někdy i kost). Kůže je spálená natolik, že má černou nebo tmavě hnědou barvu. Někdy může mít odumřelá kůže až bílou barvu.

Kůže může mít lesklý vzhled (jako kožený pásek ke kalhotám). U popálenin třetího stupně dochází k poškození cév a nervů a paradoxně nemusí poškozený trpět hned bolestí takovou, jakou bychom u závažného poškození kůže očekávali. Hojení popálenin třetího stupě je vždy s následky a to minimálně estetickými. Příškvary musí být odstraněny a to vede ke ztrátě hluboké tkáně.

Následky popálenin III. stupně

 • Tvoří se deformit spálené oblasti a hluboké jizvy s poškozením okolní kůže. Funkčně záleží na místě a rozsahu popálení.
 • Jak již bylo zmíněno, popáleniny mohou být banální ranky, které se rychle hojí nebo naopak život ohrožující situace. U hlubokých nebo rozsáhlých popálenin hrozí řada velmi vážných komplikací.
 • Velmi častá je bakteriální infekce otevřených ran, která může vést až k sepsi (otrava krve). Při popáleninách také dochází k extrémním a neznalým nečekaným ztrátám tekutin (hypovolemie), které vedou ke snížení objemu tělních tekutin (krve).
 • Kůže člověka je velmi důležitá k izolaci tepla, proto k dalším závažným komplikacím patří ztráta tepla (podchlazení - hypotermie).
 • Pokud postižená osoba nadýchala kouř nebo horký vzduch, hrozí podráždění nebo poškození dýchacích cest a závažné dechové potíže.
 • Již bylo zmíněno, že špatně hojící se popáleniny mohou tvořit jizvy a také keloidy. Ty nejsou jen estetickým problémem, ale mohou mít také funkční následky (špatná pohyblivost kloubů, potíže při přijímání stravy, pokud je poškozen obličeja ústa).
 • Poškozené mohou být také hluboké tkáně jako jsou svaly a kosti a tím může být výrazně omezena pohyblivost.

Diagnostika popálenin

Popáleniny jsou povrchové poškození tkáně a tím pádem velmi viditelná. K diagnostice popálenin není potřeba žádných komplikovaných diagnostických postupů. Při popálení je poškozený často schopen popsat situaci, při které k popálení došlo.

Základní pravidla, jak diagnostikovat popáleniny

 1. Pokud není poškozený schopný výpovědi, každý bezvládně ležící člověk (úraz bleskem nebo elektrickým proudem) by měl být vyšetřen od hlavy k patě.
 2. Nejkomplikovanější bývá diagnostika popálenin právě u úrazů elektrickým proudem, jelikož místo vstupu a výstupu proudu nemusí být velkých rozměrů.
 3. Pro diagnostiku popálenin je ale velmi důležité správně určit rozsah a závažnost (stupeň) popálenin.
 4. Důležité je také myslet na malé děti, jejichž povrch těla je ve srovnání s dospělým člověkem menší a proto stejně velká popálenina může mít mnohem výžnější následky.
 5. Pro diagnostiku je velmi důležité určit procentuální rozsah popálení.
 6. Pro neodbornou věřejnost je dobré si pamatovat, že dlaň dospělého člověka je asi 1 % povrchu lidského těla ve věku 16 let a více.
 7. Pro určení velikosti povrchu těla existuje řada pomůcek, nejznámější je asi pravidlo devíti (tělo je rozděleno po devíti procentech, systém zjednodušuje odhad rozsahu popálení).

Popáleniny-academy2

Léčba popálenin

Léčba popálenin je velmi individuální a záleží vždy na stavu jedince (věk, přidružená onemocnění), na rozsahu a hloubce popáleniny a na lokalizaci popáleniny.

Drobné popáleniny

Většina drobných popálenin, které zasahují jen pokožku nebo velmi malé popáleniny druhého stupně mohou být léčeny v domácí postředíZnámkami zánětu je bolest, otok, zčervenání, případně hnisání a poškození tkáně. Výborným pomocníkem vám mohou být léčivé účinky Aloe Vera (vhodný je čistý gel Aloe Vera). V případě, že se spálenina neléčí během dvou týdnů nebo se rána zhoršuje, opět vyhledejte lékařskou pomoc.

Rozsáhlé popáleniny

Hluboké nebo rozsáhlé popáleniny vyžadují lékařskou pomoc, existuje několik popáleninových center, které se specializují na léčbu popálenin různého rozsahu a příčin. Rozsáhlejší popáleniny na rukou, na nohách, v obličeji, v oblasti intimních partií, v oblasti hlavních kloubů a v oblasti hýždí by měly být konzultovány s odborníkem.

Popáleniny mohou vytvořit jizvy a ty pak mohou omezovat pohyby prstů, kloubů a tvořit kosmetické deformity v obličeji (také funkční, pokud je popálenina v oblasti krku, očí, uší, nosu).

První pomoc při popáleninách

Chlazení vodou

Doporučuje se chlazení studenou vodou, pokud je popálení na velkých plochách těla, nepoužívejte ledovou vodu, aby nedošlo k rychlému podchlazení poraněného.

Léčba analagetiky

U drobných popálenin je možná samoléčba analgetiky (ibuprofen, paralen) a poraněné místo opět chladit studenou vodou. Existuje řada volně prodejných přípravků pro léčbu drobných popálenin (panthenol, aloe vera, chladivé spreje s lidokainem).

Babské rady na popáleniny

 • Z alternativních metod se doporučuje ošetřit spálené místo kouskem másla nebo vaječným bílkem.
 • Nastrouhané brambory nebo cibule jsou také častou “babskou radou”.
 • Na popáleniny se také používá čerstvá šťáva z netřesku, šťáva z aloe vera, květ třezalky, panenský olivový olej nebo kysané zelí. Tyto bylinky nebo přírodní léčby jsou vhodné pouze pro drobná popálení a pouze na popáleniny do druhého stupně.

Léčba popálenin III. stupně

Popáleniny rozsáhlé a popáleniny třetího stupně či komplikace by vždy měly být konzultovány s lékařem. Při rozsáhlých popáleninách je léčba vždy komplexní. Musí bý dodán dostatek tekutin a to nitrožilně. Stres z popálení může rychle vytvořit překyselení žaludku a tvorbu žaludečních vředů, proto se používají antacida a léky snižující tvorbu žaludeční šťávy (helicid).

Analgetika jsou nutná téměř vždy, jelikož popáleniny jsou jedním z nejbolestivějších poranění vůbec. Často je nutné poraněného uvést do umělého spánku.

Příškvary a nekrotické spálené místa se musí chirurgicky odstranit, aby nevedly ke vzniku infekce. Vždy hrozí bakteriální zánět, proto se také podávají antibiotika.

Infekce a hypovolemie jsou asi nejhlavnější komplikací u popálenin. Při hojení popálenin tělo vyžaduje ohromné množství výživy, přísun kalorií a nastartování metabolizmu je také velmi důležitý.

Kůže se při hojení nikdy nevytváří stejně elastická jako kůže původní, proto se kůže v průběhu hojení nařezává, vytváří se kožní štěpy a kůže se také transplatuje z nepoškozených míst. Léčba vážných popálenin trvá měsíce až roky.

Prevence popálenin 

Hlavním cílem prevence popálenin je zamezit vzniku požárů v běžných domovech. Vařit by se mělo za stálé přítomnosti dospělého člověka, rukojeti hrnců by měly být otočeny od rozžhavené plotýnky a do trouby by se měly dávat pouze k tomu určené materiály.

 • Nikdy nenoste dítě v blízkosti sporáku nebo kde se vaří, obecně malé děti by se měly vyhýbat horkým spotřebičům.
 • Horké tekutiny by měly být přenášeny velmi opatně a co nejdál z dosahu dětí či domácích mazlíčků.
 • Elektrické spotřebiče by měly být dál od zdrojů vody.
 • Volné a vznětlivé oblečení není vhodné u vaření, nenáklanějte se s ním nad oheň.
 • V rozpáleném autě bychom měli vždy zkontrolovat horké kovové a černé předměty dříve než s nimi dítě dojde ke styku.
 • Pokud se domácí spotřebiče nepoužívají, odpojte je od sítě (žehlička, rychlovarná konvice).
 • Čtěte pečlivě příbalové informace a nepoužívejte spotřebiče proti varováním (venkovní gril uvnitř apod).
 • Chraňte děti před kontaktem s krbem, uhlíky z ohniště nebo eltrickými zásuvkami.
 • Detektory požáru v domě jsou velmi dobrými pomocníky. Oheň by se neměl hasit “sfouknutím”.
 • Některé drobné požáry je vhodné hasit vodou nebo zamezit přísun kyslíku (přikrýt hrnec pokličkou apod).
 • Kuřáci by měli být velmi opatrní, nekouřit v posteli a nenechávat nedopalky ne rizikových místech.
 • Posledním preventivním opatřením je neprodávat pyrotechniku dětem.


Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Seboroická dermatitida

Kůže se skládá ze tří základních částí: pokožky, škáry a podkožní tukové tkáně. Svrchní tenká vrstva pokožky (epidermis) je tvořena několika…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…