Kaposiho sarkom

img
25. 01. 2018 Přečteno: 6215x

Kaposiho sarkom je nádorové onemocnění, které vzniká na základě virové infekce. Virus je označováno jako tzv. Herpesvirus 8. Tento virus patří do rodiny herpesvirů a je tedy podobný například viru způsobujícím opar nebo viru Epstein Barrové, který způsobuje mononukleózu. Herpesvirus 8 napadá buňky výstelky lymfatických nebo krevních cév a způsobuje jejich abnormálně rychlé množení a prorůstání do okolních tkání. Rostoucí buňky pak tvoří typické nádory kůže fialové či hnědé barvy.

Kaposiho sarkom objevil lékař Kaposi

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který vychází z jakékoliv pojivové tkáně. Obecně je Kaposiho sarkom vzácné onemocnění. Důležité je ale zmínit, že toto onemocnění vzniká častěji v souvislosti s onemocněním HIV. Před nástupem celosvětové epidemie AIDS byl Kaposiho sarkom extrémně vzácný onemocněním, které nejčastěji postihovalo starší muže. Poprvé byla nemoc popsána v roce 1872 maďarským lékařem Mauricem Kaposim (označil ho odborně jako sarcoma idiopathicum multiplex heamorrhagicum). Herpesvirus 8 běžně zdravého jedince nenapadne.

Čtěte také:

AIDS

V případě AIDS je ale imunitní systém nemocného oslaben natolik, že virus dostává šanci se projevit v plné síle. Kromě AIDS se může Kaposiho sarkom vyskytnout u jedinců s velmi oslabenou imunitou a to například po transplantaci, kdy nemocní užívají léky tlumící imunitní systém. Statisticky se Kaposiho sarkom vyskytuje nejčastěji u mužů středního a staršího věku (což stále souvisí s výskytem HIV infekce).

Příčiny vzniku Kaposiho sarkomu

Jak již bylo krátce zmíněno, Kaposiho sarkom vzniká na základě oslabení imunitního systému (dnes nejčastěji v souvislosti s onemocněním HIV a jeho pozdní formy AIDS). Oslabený imunitní systém je napaden herpesvirem 8, který má vliv na buňky pojivových tkání. Při narušené imunitě virus pozmění buňky lymfatických či krevních cév a způsobí jejich nádorový zvrat. To že herpesvirus 8 a AIDS jdou ruku v ruce dokládí také fakt, že oba typy viru se přenáší pohlavní cestou. Osoby užívající léky tlumící imunitní reakci (imunosupresiva nejčastěji u pacientů po transplantaci) jsou také ohroženy Kaposiho sarkomem.

U Kaposiho sarkomu se uvádí řada rizikových faktorů. K těm řadíme tedy HIV infekci, homosexuální kontakt mezi muži a sexuální kontakt bez ochrany obecně, dále pak užívání imunosupresiv nebo některá imunitní onemocnění. Endemické formy pak mají základ v dědičnosti a pravděpodobně s životním stylem (nedostatek potravy a správné výživy v Africe obecně).

Příznaky Kaposiho sarkomu

Kaposiho sarkom se vyskytuje v několika formách. Klasická forma sarkomu se projevuje jako pomalu rostoucí hrboly sytě červené, fialové nebo hnědé barvy. Často se nádory vyskytují v oblasti kotníků a bérců. V oblastech hrozí riziko vzniku hnisajících vředů a krvácení. Typicky s nádorem můžeme vidět také otoky končetin. Často se nádor vyskytuje v oblasti ústní sliznice a sliznice nosu.  Diseminovaná forma nádoru se pak nejčastěji projevuje jako nádorové masy kdekoliv na trupu či sliznicích. Krom kůže a sliznice nádor může postihovat vnitřní orgány jako jsou játra či plíce. Kožní projevy pak mohou být velmi pestré. Diseminovná forma nádoru progreduje velmi rychle. Růst nádoru je velmi agresivní.

Zajímavé je, že se Kaposiho sarkom vyskytuje endemicky v typických formách. V oblasti centrální Afriky se nádor vyskytuje již u dětí a mladých dospělých. Naopak ve Středomoří se nejčastěji nádor projevuje jako periferní, pomalu rostoucí nádor u starších mužů  (není v závislosti na HIV). Léze se typicky vyskytují na kotnících, ploskách nohou nebo bércích. Vnitřní orgány jsou postiženy velmi vzácně a nádor většinou reaguje velmi dobře na léčbu. Jinou formou je pak sarkom u HIV pozitivních jedinců, kdy se nádor rychle rozšiřuje po těle, roste agresivně a léčba je nesnadná.

Kaposiho sarkom a AIDS

Kaposiho sarkom patří k typické diagnostice stádií AIDS (pozdní stádia AIDS jsou spojeny se vznikem tohoto nádoru). Důležité je si uvědomit, že HIV pozitivita a AIDS není to samé. HIV pozitivita znamená, že jedinec je nakažen HIV virem, ale nemusí mít vůbec žádné projevy i desítky let. AIDS naopak znamená pozdní formu onemocnění.

Tzv. iatrogenní Kaposiho sarkom je forma viru, kdy onemocnění vzniká na základě léčby jiného onemocnění (transplantace, léčba autoimunitních onemocnění, jiných nádorových onemocnění apod). Agresivita nádoru závisí na stupni oslabení imunitního systému. Pokud se dávka imunosupresiv sníží, nádor se většinou zmenší nebo vymizí.

Průběh nemoci

Kaposiho sarkom je většinou velmi dobře prokrven a hrozí krvácení, které může vést rychle k úmrtí jedince. Nádor vycházející z lymfatických cév naopak může blokovat drenáž lymfatických cest a může docházet k rozsáhlým otokům (lymfedém). K dalším atypickým příznakům můžeme přidat průjmy, krev ve stolici, kašel, vykašlávání krve.

Příznaky závisí na vnitřním orgánu, který je postižený. V počátcích sarkom může vypadat jako drobná skvrnka na kůži či sliznici. Nádorek může svědit a většinou se velmi rychle zvětšuje. Růstem vznikají shluky nového vaziva a cév. Sarkom není bolestivý. Nádory kůže a sliznice jsou většinou neškodné, nádory vnitřních orgánů jsou ale zrádné, jelikož mohou krvácet a ohrožovat nemocného na životě.

U Kaposiho sarkomu se uvádí řada komplikací. Většinou bývají vážné. Výstelky cév jsou poškozeny, hrozí prasknutí stěny cév a hrozí vážné krvácení. Ke krvácení může dojít v dutině břišní, ve střevu a podobně, a může být velmi komplikované krvácení rychle odhalit. S komplikací krvácení pak souvisí anémie nebo krvácení z konečníku. U postižení plic dochází k obtížnému dýchání, dušnosti, kašli. Bez léčby komplikace mohou rychle vést k úmrtí jedince.

Diagnostika a vyšetření Kaposiho sarkomu

V případě HIV pozitivního pacienta může lékař rychle pojmout podezření na Kaposiho sarkom již podle typického vzhledu a alokalizaci sarkomu. Přesná diagnóza Kaposiho sarkomu je pak určena z histologického vyšetření vzorku tkáně. Vzorek se odebere biopsií, což je odběr vzorku tlustou jehlou nebo v případě jednoho ložiska je možné nádor chirurgicky odstranit a celé ložisko pak poslat k histologickému vyšetření.

Pokud lékař neví, o jaký typ nádoru jde a výsledek mu přijde jako Kaposiho sarkom, je důležité, aby lékař vždy nabídnul vyšetření HIV, protože pravděpodobnost pozitivity je velmi vysoká. Velmi důležitá je anamnéza pacienta, kdy se lékař ptá na sexuální život (virus se častěji přenáší mezi homosexuálními muži). Součástí vyšetření je observace nádoru a celého těla.

Důležité je vyšetření rekta, jelikož se nádor může vyskytovat na vnitřní straně této oblasti. Stopy krve ve stolici mohou napovědět, že se něco děje. Při podezření na diseminovanou formu je vhodné vyšetřit plíce a další vnitřní orgány. Možné je začít rentgenovým snímkem plic, komplexnějším vyšetřením je pak celotělové CT (počítačová tomografie) nebo MRI konkrétních oblastí (magnetická rezonance). K dalším možným vyšetřovacím metodám patří bronchoskopie, kdy se do dýchacích cest zavede kamera a vyšetří se tak vnitřní výstelka dýchacích cest. Stejnou metodou je možné vyšetřit zažívací trakt (endoskopie).

Léčba Kaposiho sarkomu

Existuje mnoho možností, jak Kaposiho sarkom léčit. Léčba závisí na formě onemocnění, stádiu AIDS či imunosupresivní léčbě. Pokud jde o ojedinělý nádor, cílem je ho chirurgicky odstranit. Jako pomocná terapie se využívá radioterapie, fototerapie, chemoterapie nebo imunoterapie. Důležité je se nesoustředit pouze na Kaposiho sarkom sám o sobě, ale také zagresivnit léčbu AIDS nebo snížit imunosupresi. K léčbě AIDS se využívá různých antivirotik, která snižují množství HIV částic. Radioterapie se používá většinou při lokalizovaném sarkomu a to na kůži. Fototerapie společně s tzv. porfyriny se používá taktéž k léčbě kožních nádorů.

Chemoterapie se nejčastěji využívá pro paliativní léčbu diseminovaných nádorů. Imunoterapie (interferony) se také používá pro léčbu diseminované formy nemoci. Jak lze vidět, léčba je komplexní a závisí vždy na individuálním případě. Některé lokalizované léze jsou léčitelné a při kontrole AIDS či imunosuprese jedinec žije dlouhé roky bez potíží. Diseminované formy mají naopak velmi špatnou prognózu.

Prevence Kaposiho sarkomu

Příčiny vniku tohoto onemocnění byly jasně definované. Onemocnění vzniká na základě oslabení imunitního systému a statisticky pak celosvětově nejčastěji v souvislosti s onemocněním AIDS. Z toho vyplývá, že nejlepší prevence je prevence HIV. Většinou je obecně známé, že HIV se přenáší pohlavním stykem a krví (přenos je typický z matky na dítě při porodu), zmiňuje se možnost přenosu mateřským mlékem. Prevencí je tedy chráněný sex, používání ochranných pomůcek při manipulaci s krví, u HIV pozitivních matek se doporučuje císařský řez a umělá výživa novorozence.

HIV je typické také pro uživatele drog, proto se prevence soustředí na čistotu injekčních stříkaček a jednorázové používání. Velmi důležité je testování krve osob před dialýzou ledvin. V současné době neexistuje účinné očkování, které by Kaposiho sarkomu předcházelo. Vědci na výrobě účinné vakcíny ale pracují a je možné, že se v budoucnu vakcíny dočkáme. V případě infikovaných osob HIV je důležité se soustředit podporu imunitního systému a udržování HIV infekce co možná nejdéle pod kontrolou různými léky.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Horečka a febrilní křeče u dětí

Klasickým příkladem vzniku horečky je nákaza viry či bakteriemi. Děti nemají ještě dostatečně vyvinutý imunitní systém a termoregulaci, proto i na…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…