Ehrlichióza

img
07. 01. 2016 Přečteno: 5339x

Ehrlichióza je bakteriální onemocnění. Onemocnění můžeme najít také pod názvy jako je anaplazmóza, lidská granulomatozní ehrlichióza nebo lidská monocytární ehrlichióza. Ehrlichióza je řazena do tzv. anaplazmóz (antropozoonóz), což jsou onemocnění způsobená intracelulárními bakteriemi přenášenými klíšťaty. V minulosti se mělo za to, že onemocnění postihuje pouze některá zvířata (psy), ale bylo zjištěno, že se onemocnění lidem nevyhýbá a může se tak velmi podobat lymeské borelióze. Donedávna se onemocnění ehrlichiózou vyskytovalo pouze v oblasti Ameriky, bylo ale zjištěno, že se nemoc vyskytuje také na území Evropy. Původcem onemocnění jsou gramnegativní bakterie rodu ehrlichia (někdy jsou čazeny do skupiny anaplasma). Konkrétně nejvýzamnější skupinou je ehrlichia chaffensis a ehlichia phagocytophila.

Bakterie jsou většinou kulatého tvaru (koku) nebo zaobleně protáhlého tvaru (kokobacily). Bakterie jsou primárně přenášené klíšťaty. Krví se dostávají fagocytózou dovnitř buněk, většinou jsou těmito buňkami leukocyty (bílé krvinky). Dobrou zprávou je, že nebylo prokázáno, že by onemocnění ehrlichiózou v Evropě způsobilo úmrtí jedince. Prokázány byly pouze protilátky proti tomuto onemocnění, což znamená, že jedinec nemoc úspěšně překonal. V ČR se onemocnění vyskytuje velmi zřídka. Zajímavostí je, že onemocněním podle statistik onemocnění muži až 4x častěji než ženy. Onemocnění pak postihuje všechny věkové kategorie od dětí po starší osoby. Statisticky je ehrlichiózou nakaženo pouze 3% klíšťat (pro srovnání 17% klíšťat přenáší lymeskou borreliózu).

Čtěte také:

Hrozba jménem klíšťová encefalitida

Ehrlichióza a příčiny vzniku 

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale také vysoká zvěř (srny) a myši. Klíště přisáté ke kůži člověka pak bakterie vypouští přímo do krevního řečiště. Fagocytózou se bakterie dostávají do bílých krvinek (granulocyty a mononukleáry). Bakterie jsou obligátně intracelulární, to znamená že nemohou žít samostatně, ale jsou závislé na buňkách napadeného jedince. Bakterie se v buňkách množí a zabraňují tak bílým krvinkách správně fungovat a chránit člověka před infekcemi.

Ehrlichióza - příznaky a průběh

Jakmile se bakterie způsobující onemocnění dostanou do krevního řečiště, fagocytózou se dostávají dovnitř bílých krvinek (granulocytů a mononukleárů). V bílých krvinkách se úspěšně množí a tvoří agregáty zvané moruly. Napadené bílé krvinky tak postupně ztrácejí svojí funkci a tou je boj s infekcí a vlastním tělem. To znamená, že mají hlavní funkci v imunitním systému.

Onemocnění ehrlichiózou se nejčastěji projevuje jako chřipkové onemocnění. Typické je, že se onemocnění vyskytuje pouze v jarních, letních a podzimních měsících, kdy je nejčastější výskyt klíšťat v přírodě. Nemoc začíná jako zvýšená únavnost, bolest svalů a kloubů, zvýšená teplota až horečka. Příznaky ehrlichiózy obecně bývají různorodé a nespecifické. Setkat se můžeme s bolestmi hlavy, svalů a kloubů, s horečkou, kašlem, zvracením, malátností, třesavkou, bolestmi břicha nebo zvětšením lymfatických uzlin. Objevit se může také úbytek hmotnosti a nechutenství. Jen výjimečně se ehrlichióza může projevit jako vyrážka nebo petechie, zvětšení jater a sleziny s bolestmi v pravém podžebří, otoky dlaní a chodidel. Objevit se může zvýšené krvácení při sníženém množství krevních destiček.

Ehrlichióza s vážnějšími komplikacemi se ale prakticky nevyskytuje. Ehrlichióza se neřadí ke smrtelným onemocněním. V naprosté většině případů ehrlichióza probíhá bez jakýchkoliv příznaků (asymptomaticky) nebo jen velmi lehce jako viróza, horečka či únava. Onemocnění ehrlichiózou probíhá akutně. Chronická verze onemocnění není popsána.

Diagnostika ehrlichiózy

Onemocnění ehrlichiózou je možné diagnostikovat několika způsoby. Podle hlavních projevů ale diagnózu ehrlichiózy určit prakticky nelze, protože onemocnění může imitovat velké množství onemocnění od chřipky a virózy až po artritidu nebo leukémii. Pro diagnostiku je velmi důležité odebrat důkladně anamnézu, zjistit, zda nemocný na těle objevil klíště, zda se pohyboval v oblastech s výskytem klíšťat, zda cestoval do USA apod. Dalším krokem je odebrání vzorků krve. K diagnóze může pomoct vyšetření sedimanetace červených krvinek a také vyšetření krevního obrazu.

Pro ehrlichiózu je typické, že se při mikroskopickém vyšetření bílých krvinek odhalí moruly tvořené bakteriemi. Bílé krvinky se před vyšetřením obarví speciálním barvivem a moruly je pak jednodušší sledovat. Při akutním onemocnění ehrlichiózou často krevní obraz odhalí snížené množství bílých krvinek, ale také krevních destiček. Další možností diagnostiky je serologické vyšetření, kdy se krevní sérum testuje na přítomnost protilátek proti bakteriím ehrlichiózy. Protilátky mohou prokázat akutní probíhající onemocnění nebo naopak pouze jejich přítomnost prokáže v minulosti již úspěšně překonanou infekci těmito bakteriemi. Možné jsou také DNA vyšetření, které specificky odhlí přítomnost bakterií v těle.

K dalším nespecifickým testům patří vyšetření jaterních funkcí, kdy při onemocnění ehrlichiózou mohou být zvýšené hodnoty některých jaterních enzymů (alkalická fosfatáza).

Ehrlichióza - léčba 

Jelikož je původce ehrlichiózy ve skupině bakterií, účinnou léčbou jsou antibiotika. V evropských případech onemocnění touto infekcí byl průběh velmi mírný a nezávažný, proto složitá léčba nebyla zapotřebí. V závažnějších případech by ehrlichióza mohla vést k útlumu imunitního systému až k jeho selhání. V takových případech by musela být léčba komplexní. Antibiotická léčba včas nasazená ale většinou komplikacím úspěšně předejde. Pro ehrlichiovou infekcí je první volbou tetracyklinové antibiotikum, nejčastěji doxycyklin. Toto antibiotikum má velkou výhodu a to tu, že účinně působí také proti borelii, což je původce lymeské boreliózy. Někdy se obě onemocnění mohou překrývat, proto je použití doxycyklinu výhodné. Antibiotika se mohou podávat orálně (ústy) nebo intravenózně (do žíly). Většinou se doporučuje 100 mg doxycyklinu dvakrát denně po dobu 14 dní pro dospělé. U dětí se dávka přepočítává na hmotnost dítěte. Tetracyklinová antibiotika jsou ale u dětí kontraindikovaná pro vznik nežádoucích účinků.

Stejně tak těhotné ženy doxycyklin užívat nesmějí, protože má teratogenní účinky (způsobuje vrozené vývojové vady plodu). Pro děti a těhotné je tedy antibiotikem volby rifampicin. Po zahájení léčby ehrilichiózy ustupují většinou do 2 dnů. Při hledání vhodného antibiotika existuje možnost vyšetření klíštěte. Pokud jedinec nalezne klíště, je dobré klíště uložit do mikrotenového sáčku a odeslat k vyšetření. V laboratoři je klíště testováno. Pokud je ehrlichióza zjištěna, je možné testovat bakterie na citlivost k antibiotikům. Obecně jsou bakterie rezistentní k penicilinu nebo makrolidovým antibiotikům. Naopak k doxycyklinu bývají ehrlichie velmi citlivé.

Komplikace ehrlichiózy

Komplikovaný průběh onemocnění v Evropě dosud nebyl zaznamenán. V USA ale mají bohaté zkušenosti s erlichiózou. Dle zkušeností jsou komplikace pak častější u pacientů s narušeným či oslabeným imunitním systémem (malé děti, starší polymorbidní osoby, osoby užívající imunosupresiva, HIV pozitivní, osoby po transplantaci orgánů apod). U takových osob hrozí snížení krevních destiček (trombocytopenie). Pokud množství krevních estiček klesne pod 40000, hrozí prodloužené krvácení. Pokud je jejich mnoství pod 10000, hrozí život ohrožující krvácení. Snížený počet destiček se porjevuje drobných krvácením o kůže (petechie), dlouhé krvácení z ran, velké množství modřin i po minimálním zranění. Jednou z nejzávažnějších koplikací ehrlichiózy může být diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), kdy dochází k rozvratu srážecího systému. Ve velmi drobných cévách se tvoří mikrosraženiny, které spotřebovávají sražecí faktory. Díky tomu pak dochází ke krvácení do zařívacího traktu a dalších dutin. Stav je velmi vážný. DIC může vyvolat rychle šokový stav a život nemocého je ohrožen.

Ehrlichióza může způsobit komplikace také u těhotných žen. U těhotné ženy dochází k útlumu imunitního systému, žena je tak náchylná k jakékoliv infekci a infekce pak může ohrožovat plod. Plod může být vážně poškozen vývojově. Těhotná žena by tak měla věnovat zvýšenou pozornost prevenci ehrlichiózy a také při nálezu přisátého klíštěte.

Prevence ehrlichiózy

Prvence ehrlichiózy spočívá v preventivních opatření zabraňujícím přisátí klíštěte. Pokud se vydáte do přírody, doporučuje se vybavit se dlouhými kalhotami světlé barvy (aby tmavé klíště bylo viditelné). Doporučují se dlouhé ponožky, vysoká obuv a dlouhé rukávy. Důležité je vědět, že se klíšťata vyskytují v trávě, ale také a keřích či nízkých stromcích. Klíšťata milují vlhko, proto se vyskytují minimálně v období suchého léta, ale naopak se výskyt zvyšuje v období dešťů. Klíště je možné získat také přenosem z domácích mazlíčků na člověka. Možné je využít také repelentů. Jakmile dorazíte z vycházky domů, pořádně celé tělo prohledněte od hlavy k patě a myslete na všechny záhyby. Dobré je se osprchovat hned po procházce a oblečení vyprat.

Pokud již dojde k přisátí klíštěte, okamžitě ho odstraňte. Dnes existuje spousta pomůcek k odstranění klíštěte od pinzet, kleštiček až po háčky, které mají velmi vysokou účinnost. V žádném případě se nesnažte klíště nejprve dusit olejem, krémy ani desinfekcí. Nejprve klíště jemným tahavým nebo krouživým pohybem odstraňte. Klíště samotné pokud možno uchovejte k dalšímu testování a postižené místo můžete vydesinfikovat alkoholem nebo betadinou. Pokud existuje podezření na onemocnění, ihned se poraďte s lékařem, který mlže i preventivne nasadit doxycyklin.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

MRSA neboli zlatý stafylokok

Zlatý stafylokok je bakterie, která se běžně vyskytuje na pokožce a sliznicích lidí a většinou nezpůsobuje žádné potíže. Uvádí se, že stafylococus…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…