Thymom

img
29. 06. 2017 Přečteno: 5314x

Brzlík (thymus = brzlík) je lymfatický orgán, ve kterém se v dětství vytváří část imunitních buněk. Po splnění své funkce orgán částečně či úplně zaniká. Nádory brzlíku (thymom, tymom) přitom zaujímají čtvrtinu nádorů mezihrudí (mediastina). Thymom může dlouho růst bezpříznakově, jindy utlačuje okolní struktury s příslušnými příznaky. Vyskytuje se nejčastěji mezi 40 až 60. rokem života bez rozdílů v pohlaví. U velké části nemocných se současně vyskytuje i autoimunitní onemocnění. Prognóza je v porovnání s agresivnějšími nádory poměrně dobrá, závisí na včasnosti odhalení tohoto nádoru a histologickém podtypu nádoru.

Stavba a funkce brzlíku je klíčová

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po stranách brzlíku jsou plicní obaly, pod ním jsou uložené velké cévy. Tento popis má význam pro pochopení možných příznaků nádorového růstu brzlíku.  Thymus má na povrchu kůru, pod ní je dřeň. Hlavní funkcí brzlíku je vznik a vyzrávání části bílých krvinek (T-lymfocytů). Nejprve se množí v kůře a získávají tam obranyschopnost a toleranci proti buňkám vlastního těla. Ve dřeni poté následuje jejich ukládání, odstranění nefunkčních buněk. T-lymfocyty poté osidlují slezinu a mízní uzliny a „vychovávají“ ostatní bílé krvinky k imunitní odpovědi. Funkci brzlíku postupně přebírají právě mízní uzliny a slezina. Brzlík se pak postupně zmenšuje a zaniká.

Čtěte také:

Rakovina prsu

Příčiny vzniku thymomu v praxi

Proč vzniká nádorové bujení v prakticky zaniklém orgánu není zcela jasné. Předpokládáme souvislost s poruchou imunity. Až v polovině případů thymomu se u nemocného objeví také autoimunitní onemocnění. Autoimunitní onemocnění je charakterizováno bojem imunitního systému proti buňkám vlastního těla. Nejčastěji s thymomem bývá spojována myasthenia gravis, která je charakterizována výraznou svalovou únavou.

Průběh a projevy nemoci

Zhruba u třetiny nemocných se thymom nijak neprojevuje. Bývá náhodně zachycen při rentgenovém snímku z jiného důvodu. Jindy jsou přítomny nespecifické příznaky z místního růstu. Může to být kašel, dušnost, potíže s polykáním nebo nefunkčnost bránice v důsledku obrny bráničního nervu. Při pokročilosti nádoru může dojít i k syndromu útlaku horní duté žíly, která odvádí krev z horních končetin, hlavy a krku. To se projevuje otokem této části těla, cyanózou rtů, spojivek a kůže (namodralé zbarvení), rozšířením povrchových žil na krku, bolestmi hlavy, únavou či vyčerpaností.

Nádor brzlíku se také může projevovat paraneoplastickými projevy. Jedná se o změny v organismu způsobené přítomným nádorem, ale vyskytující se zdánlivě bez souvislosti s ním. Častým a typickým příkladem paraneoplastického projevu je hubnutí (kachexie). Dalším projevem bývají trombózy a embolie, chudokrevnost či krvácivé stavy a bolest.

Thymom je nádor rostoucí dlouhou dobu. Obvykle se spíše zvětšuje v místě brzlíku, někdy prorůstá do okolních orgánů a struktur. Vzdálená ložiska – metastázy nevytváří, nebo až po delší době. Nádor v místě může vyrůst znovu. S thymomem je spojen i vyšší výskyt autoimunitních a endokrinologických nemocí. Zhruba u 15 % nemocných se časem rozvine i další nádorové onemocnění. Bývají to krevní nádory či různé karcinomy (plic, kolorektální karcinom). Z těchto důvodů je na místě dlouhodobé pravidelné sledování postižených nádorem brzlíku.

Thymom a diagnostika

Zpočátku samotné příznaky nemoci nejsou příliš specifické a lékaře vedou k všeobecnému pátrání po možných příčinách. U pokročilejších forem je diagnostika díky sdělení vašich potíží a klinickému vyšetření rychlejší. Lékař se při pátrání po nádoru brzlíku ptá i na přidružené nemoci imunitní a endokrinologické (hormonální). Zajímá ho i výskyt nádorů a dalších nemocí v rodině.

Často bývá thymom zachycen náhodně při běžném rentgenovém snímku plic. Je to také základní zobrazovací vyšetření používané v jeho diagnostice. K přesnějšímu zaměření a vztahům k okolním strukturám se využívá zobrazení počítačovou tomografií (CT vyšetření), případně magnetickou rezonancí (NMR). K určení rozsahu nádoru a případným metastázám (tzv. staging) je proveden ultrazvuk břicha, scintigrafie skeletu či pozitronová emisní tomografie (PET).

Součástí diagnostiky thymomu jsou základní krevní odběry, případně doplněné o specifické vyšetření krve při podezření na přidruženou chorobu autoimunitní, endokrinologickou či krevní.

Protože existuje celá řada jiných nádorů a podtypů nádoru brzlíku, je třeba pro cílenou léčbu provést odběr z nádorového ložiska a histologicky ho vyšetřit. To lékařům umožní určit přesný typ nádoru. Obvykle se odebírá vzorek jehlou pod kontrolou (CT kontrola, mediastinoskopie, torakoskopie) nebo je přímo chirurgicky odstraněn celý brzlík a poté vyšetřen.

Jak se thymom léčí?

Pokud je to možné, provádí se chirurgické radikální odstranění brzlíku. Operační odstranění brzlíku je jediný způsob, který v těchto případech může vést k plnému vyléčení. Úspěšnost v prvních stadiích nemoci je velmi vysoká. Lze zvolit klasický přístup přes hrudní kost, nebo nověji miniinvazivně i z boku pomocí thorakoskopie. Při této metodě se do hrudníku malými řezy zavedou příslušné nástroje a kamera, které umožní odstranit brzlík. V současnosti se do praxe zavádí i další přístupy – z oblasti krku a z dolní části hrudní kosti.

Nelze-li kvůli velikosti a rozsahu nádor odstranit radikálně chirurgicky, pak se využívá kombinace chirurgické léčby a ozařování či chemoterapie v závislosti na stadiu nemoci. Při velmi pokročilém nádoru bez dalšího přínosu aktivní léčby se přechází na paliativní léčbu ke zmírnění příznaků (například ozařování pro omezení syndromu horní duté žíly a podobně.

Thymom a jeho prevence

Tento maligní nádor je sice poměrně dobře léčitelný, jeho rozsah však úzce souvisí s průběhem, možnostmi léčby i samotnou prognózou. Proto dbejte na pravidelné prohlídky u praktického lékaře. Máte-li déletrvající kašel bez zjevné příčiny, hubnete či jste „jen“ dlouhodobě unavení, nechte se podrobněji vyšetřit.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Cysta v prsu

Prsní žláza ženy je tvořena tzv. lobuly, což je část prsu, která tvoří mateřské mléko a dukty, které mléko z lobulů odvádí do bradavky. Tyto…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…