Portální hypertenze

img
14. 09. 2017 Přečteno: 6813x

Portální hypertenze je porucha v oblasti jater, která se jinak označuje také jako hypertenze (vysoký tlak nebo přetlak) v portálním řečišti nebo vrátnicová hypertenze. Také je známá jako zvýšený krevní tlak v portálním nebo vrátnicovém řečišti. Portální hypertenze je velmi vážný stav, kdy z mnoha důvodů dochází k přetlaku v oblasti vrátnicové (portální) žíly.

Vrátnicová neboli portální žíla (latinsky vena portae) je široká žíla, která odvádí krev ze střev, slinivky břišní, žaludku a sleziny do jater. Vzniká spojením několika větších žil, konkrétně vena splenica-lienalis (žíla ze slinivky), vena mesenterica superior (žíla ze žaludku a střeva) a inferior. Krev ve vrátnicové žíle obsahuje důležité vstřebané živiny a látky vzniklé metabolismem živin a toxických látek v daných orgánech. Krev je vedena do jater, kde je dále zpracována. Játra jsou někdy nazývaná jako čistička těla nebo chemická továrna. Dochází v nich k čištění krve a dalšímu zpracovávání živin. V játrech samotných se vrátnicová žíla postupně rozpadá na drobné žilky. Po očištění jaterními buňkami se opět žilky spojují ve větší, které vyústí do dolní duté žily, která vede do srdce a plic k okysličení. Portální hypertenzí se pak myslí přetlak ve vrátnicové žíle, což je tlak nad hodnotou 5 mmHg. Klinicky závažný je pak tlak nad 10 mmHg. Portální hypertenze vzniká mnoha způsoby, vyskytnout se může v jakémkoliv věku u obou pohlaví. Statisticky nejvyšší riziko hrozí u mužů starších 40 let.

Čtěte také:

Jak snížit vysoký krevní tlak

Příčiny vzniku portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální (problém je v oblasti jater) a posthepatální (příčinou je problém za játry). V podstatě si můžeme představit, že ke zvýšení tlaku ve vrátnicové žíle dochází tak, že něco brání klidnému toku krve přes játra. Nejjednodušší je se vrátit k jednotlivému rozdělení příčin a probrat je samostatně.

Prehepatální příčiny - nachází se v oblasti před játry. Jednou z  nich je polytrombóza - mnohačetné krevní sraženiny, které zužují průsvit portální žíly a tím zvyšují tlak uvnitř. Další příčinou je útlak žíly z vnějšku. Nejčastěji se jedná o útlak vrátnicové žíly nádorem, který roste z jakéhokoliv okolního orgánu (střevo, játra). Nádor svým růstem utlačuje žílu a zvyšuje tak tlak uvnitř. K dalším prehepatálním příčinám patří kongenitální striktury nebo stenózy v portální žíle. Jde o vrozené srůsty a zúženiny portální žíly.

Hepatální příčiny - statisticky nejčastější příčiny vzniku portální hypertenze. Hlavní příčinou je alkoholismus vedoucí k cirhóze jater. Játra jsou hutná a cirhotická tkáň klade velký odpor toku krve. K dalším hepatálním příčinám patří cysty jater, vrozená fibróza jater, parazitární onemocnění jater (schistosomóza) nebo metabolické onemocnění tzv. Wilsonova choroba či alkoholická steatóza. Ve všech případech dochází ke zpomalení toku krve játry a zvyšuje se tak tlak ve vrátnicové žíle.

Posthepatální příčiny - nejčastější je pravostranné srdeční selhání. Pravá polovina srdce pumpuje krev nedostatečně a krev se tak hromadí v dolní duté žíle, to znamená za játry. Krev se řetězově hromadí v játrech, kde stoupá tlak a postupně tak stoupá tlak i ve vrátnicové žíle. K dalším posthepatálním příčinám patří Budd-Chiariho syndrom (uzávěr jaterních žil) nebo prorůstání nádoru do hepatálních žil (nejčastěji nádor jater, možný je nádor žlučníku či žlučových cest).

Průběh a projevy portální hypertenze

Ať je již příčina portální hypertenze jakákoliv, projevy tohoto onemocnění se ve všech případech velmi podobají. Rozdíl může být v průběhu onemocnění, kdy například při trombóze vrátnicové žily dojde k velmi rychlému vzniku příznaků. Naopak u cirhózy jater se příznaky mohou vyvíjet měsíce až roky postupně. Cévní zásobení v oblasti jater a zažívacího traktu je velmi specifické a typický je pro něj tzv. vznik portokaválních anastomóz. To znamená vznik kolateráního neboli náhradního krevního řečiště, které nahradí poškozenou (uzavřenou) oblast. Krev, která by měla normálně procházet játry tak obchází běžnou cestu, prochází normálně drobnými žilami jiných orgánů a rozšiřuje je.

Velmi častým příkladem je rozšíření žil v oblasti jícnu - jícnové varixy. Varixy se podobají běžným křečovým žilám v oblasti dolních končetin, o kterých se můžete dozvědět více v článku o jejich vzniku a léčbě. Jde o uzlovité rozšíření žil podél jícnu. Problém je, že stěna žil se postupně ztenčuje. Pravidelným požíváním potravy a kontrakcemi jícnu, které posunují polknutím potravu do žaludku dochází k poměrně velkému tlaku na jícen. Může dojít rychle k prasknutí stěny varixu a k vážnému žilnímu krvácení z jícnu. K projevům jícnových varixů patří znesnadněné polykání a tlak v krku. Později se dostaví zvracení, plivání či chrlení velkého množství krve nebo krevních sraženin. Obvyklá je i pasáž melény - natrávená krev ve stolici (stolice je pak dehtovitá, černá a má typický zápach). Krvácení z jícnových varixů nezřídka vede k vykrvácení a úmrtí nemocného. Pokud jsou varixy včas odhaleny, je možné krvácení předcházet a varixy částečně odstranit.

Dalším příznakem vrátnicové hypertenze je rozšíření žil v oblasti kůže břicha. Břicho bývá oteklé a nafouklé jako buben a rozšířené žíly tvoří okolo pupku tzv. vzhled hlavy medúzy (caput medusae). Pavoučkové névy jsou podobné rozšíření žil, ale jde o jen velmi drobné žilky v oblasti hrudníku. K dalším příznakům portální hypertenze patří splenomegalie, což je zvětšení sleziny, hepatomegalie-zvětšení jater. Ascites je také typickým příznakem. Jedná se o břišní vodnatelnost, kdy se v oblasti dutiny břišní akumuluje volná tekutina. Tekutina v menší míře pouze zvětšuje objem břicha a může způsobovat zácpu. Pokud je ale tekutiny příliš velké množství, tlačí na pohrudnici a dotyčný má problém popadnout dech. Objevit se může také žloutenka (ne ve všech případech), kdy je typicky nažloutlá kůže po celém těle a hlavně je nažloutlé bělmo očí.

K mírným příznakům portální hypertenze patří únava, nechutenství, zácpa, nadýmání, snížení libida, tlak a bolest v pravém podžebří, snížení tělesné hmotnosti bez úmyslného hubnutí nebo otoky dolní končetin. K dalším typickým příznakům pak patří zvýšené krvácení (koagulační faktory potřebné ke srážlivosti krve jsou tvořené játry, které mohou fungovat nedostatečně), porucha mozkových funkcí (encefalopatie). Portální hypertenze může probíhat akutně, ale také chronicky.

Chronický průběh je mnohem častější. Hromadění krve v portální žíle se ze začátku nemusí projevovat vůbec. Tlak se však může přenášet na okolní orgány, proto mohou být příznaky zpočátku nespecifické (nadýmání, tlak v bříše, zácpa). Tlak hromadící se pod tlakem se může začít filtrovat do dutiny břišní (ascites), ansatomózy se začínají rozšiřovat a nahrazovat funkci vrátnicové žíly (jícnové varixy, hemoroidy, hlava medůzy, pavoučkové névy). Postupně může docházet ke krvácení, selhání funkce jater a až k rychlému vzniku šoku a smrti. Portální hypertenze, ať už jakéhokoliv příčiny, je vždy velmi závažné onemocnění.

Diagnostika portální hypertenze

Pokud jsou již příznaky velmi rozvinuté, dá se odhadovat spojení s portální hypertenzí vysledovat podle velmi typických příznaků -anastomózy, žloutenky nebo ascitu. Ze zobrazovacích metod jsou nejvhodnější ultrazvuk a počítačová tomografie. V případě jícnových varixů je možné je přímo zobrazit kamerou endoskopií jícnu. Je možné také přímo měřit tlak ve vrátnicové žíle a to zavedením katetru do žíly. Pro portální hypertenzi mohou svědčit také změny jaterních enzymů (ALT, AST), snížení albuminu, snížená funkce srážecích faktorů a mnoho dalších.

Léčba portální hypertenze

Léčba portální hypertenze musí být vždy zaměřena na dané příčiny vzniku. Ne vždy je ale léčba úplně možná. V mnoha případech jde jen o paliativní léčbu, kdy je snaha ulevit pacientovi od bolestí, vytvořit jeho život co možná nejkomfortnější a prodloužit ho podle možností.

V případě prehepatálních příčin se léčba zaměřuje na chirurgické odstranění nádorů utlačujících portu, rozpuštění nebo odstranění krevních sraženin nebo přemostění oblastí stenóz a striktur.

V případě hepatálních příčin je léčba komplikovanější. Jakmile dojde ke vzniku jaterní cirhózy, jde o stav nevratný. Při postižení jater je možná transplantace jater, v případě nádorů v oblasti jater je nutné tyto chirurgicky odstranit.

Léčba posthepatálních příčin také zahrnuje transplantaci jater a srdce. Nutné je také odstranění nádorů tlačících na jaterní žíly nebo dolní dutou žílu.

Paliativní léčba portální hypertenze zahrnuje krevní transfúzi v případě kvácení, antacida a H blokátory pro snížení acidity v oblasti žaludku a jícnu, endoskopická zástava krvácení, odstranění jícnových varixů nebo jejich tamponáda, odstranění  hemoroidů. Farmakologicky je možné částečně snížit tlak snížením množství krve protékající gastrointestinálním traktem. Používají se betablokátory (carvedilol). Hepatoprotektiva jsou léky podporující a chránící funkci jater.

Pro snížení hladiny břišní vodnatelnosti (ascitu) je nutný snížený příjem soli, diuretika (furosemid, spironolakton) nebo nasátí tekutiny přes břišní stěnu tlustou jehlou (peritoneovenosní shunt). Tekutinu ale nelze odebírat donekonečna, jelikož jde o filtrát krve a jedinec by byl dehydratovaný a krevní řečiště by nemělo dostatek tekutiny. Shunt je v tomto případě lepší alternativou, jelikož se tekutina vrací zpátky do žilního řečiště.

Léčba portální hypertenze je poměrně komplikovaná a může být svízelná a zdlouhavá. Játra mají částečně regenerační funkci, proto v případě počátků cirhózy je důležitá abstinence. Tzv. TIPS metoda je propojení portální žíly s dolní dutou žílou speciální trubičkou zavedenou do jater. TIPS tak spolehlivě odstraní v mnoha příčinách zvýšený tlak v žíle, ale dochází k mnoha vedlejším účinkům. V mnoha příčinách (cirhóza, Budd-Chiariho syndrom, vrozená fibróza apod.) je jedinou možnou léčbou transplantace jater.

Prevence vzniku portální hypertenze

V České republice je statisticky nejčastější příčinou portální hypertenze cirhóza jater způsobená nadměrnou konzumací alkoholických nápojů. Z toho vyplývá, že nejlepší prevencí portální hypertenze je střídmé užívání alkoholu. Většinou se doporučuje nekonzumovat více než jeden alkoholický nápoj denně (sklenička vína, malé pivo, panák destilátu). V některých evropských zemích (Francie, Itálie) se konzumace vína velmi podporuje, dokonce existují studie, které doporučují každodenní konzumaci červeného vína (1 dcl).

Uvážlivé střídmé užívání alkoholu s největší pravděpodobností k cirhóze nepovede, ale v případě, že již nějakými problémy trpíte, je vhodná úplná abstinence. K poškození jater a tím také k možnému vzniku portální hypertenze může dojít také infekčním onemocněním - hepatitidou typu A-C.

V případě typu A, který se přenáší alimentární cestou, je nejlepší prevencí základní hygiena, jako je mytí rukou, vyvarování se konzumace neznámých potravin a hlavně kontaminované vody. Hepatitida nebo žloutenka B se přenáší krví a sexuálním stykem. Proto je velmi důležité dodržovat veškeré pravidla prevence (rukavice, opatrné manipulování s krví a kontaminovanými předměty, prevence užívání nitrožilních drog, bariérová ochrana před pohlavními nemocemi). V případě poškození jater užíváním některých léků je pak prevencí dodržování dávkování léků dle přiložených letáků a návodů a pokynů lékaře.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Raynaudův fenomén

Primární Raynaudův fenomén, Raynaudova nemoc, se typicky objeví mezi 15-30 rokem věku, výrazně častěji postihuje ženy. Na prstech můžete pozorovat…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…