Zlomeniny pánve

img
16. 02. 2021 Přečteno: 12513x

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací a stydké. I když je pánev poměrně pevná a obalená svaly, při značném působení sil nebo v případě různých patologických změn může dojít k jejímu zlomení.

Zlomeniny se odborně nazývají fraktury a rozlišujeme několik typů zlomenin kosti pánevní. Jedno z dělení zlomenin rozlišuje fraktury stabilní a nestabilní. Stabilní zlomeniny jsou většinou izolované zlomeniny jednotlivých kostí pánve (transverzální nebo avulzní zlomeniny). Nestabilní zlomeniny označují zlomeniny, které způsobují rotačně a vertikálně nestabilní fraktury. Ty se mouhou pak dále rozdělit na přední a zadní kompresní zlomeniny, boční zlomeniny, vertikální či kombiované. Výraz otevřená zlomenina popisuje poměrně vzácné stavy, kdy po úraze kost proniká měkkými tkáněmi a kůží na povrch.

Obecně se dá říci, že veškeré zlomeniny pánve patří k méně častým zlomeninám, odhadem zabírají pouhé 2 procenta všech zlomenin u dospělých osob (pokud se do statistik zahrne zlomenina v oblasti stydké kosti z důvodu osteoporózy, výskyt je pak vyšší). Nutné je ale říct, že pokud mluvíme o závažných polytraumatech (situace, kdy u postižené osoby nalézáme poranění několika orgánových sytémů), zlomeniny pánve se pak vyskytují až u 20 procent případů. Statisticky se zlomeniny pánve vyskytují u dospělých osob a s přibýváním autonehod jejich výskyt každoročně přibývá. Zlomeniny pánve se řadí mezi velice závažné stavy, jelikož pánevní pletenec ukrývá důležité struktury, k jejichž poškození často společně se zlomeninou pánve dochází.

Čtěte také:

Otoky dolních končetin

Příčiny vzniku zlomenin pánve

Přes 90 % všech zlomenin pánevního pletence je zaviněno úrazem. Tyto úrazy se odborně nazývají vysokoenergetická traumata a klasickým příkladem je autonehoda, sražení chodce na vozovce nebo pád z výšky. Jak již bylo nastíněno výše, ze statistik se většinou vyjímají zlomeniny v oblasti stydké kosti, které jsou především u osob nad 75 let věku způsobené procesem osteoporózy. Ještě je nutné zmínit, že k malému procentu zlomenin pánevních kostí může dojít při traumatickém porodu u žen. V případě úrazů je zlomenina pánve velmi závažným poraněním. Pánevní kosti obklopují a chrání významné cévy a orgány, při jejichž poranění dochází k masivnímu krvácení. Příkladem orgánů jsou močový měchýř, střeva nebo děloha u žen. Zlomeniny téměř vždy vyžadují okamžitou léčbu.

Příznaky a průběh zlomenin pánve

Zlomeniny pánve jsou ve většině případů následek úrazu a proto musíme počítat s tím, že hlavním příznakem bude bolest. Většina poraněných si stěžuje na bolest v tříslech nebo v oblasti bederní páteře (dolní část zad směrem k hýždím). Rozsah pohybu je velmi individuální, některé osoby jsou schopné se zlomenou pánví chodit, jiní trpí extrémní bolestí a nejsou pohybu schopni. Kompresní zlomenina v oblasti stydké kosti  nebo zloenina obou kyčelních kostí bývá většinou velmi bolestivou záležitostí a komplikované zlomeniny tím mohou indikovat nestabilitu zlomenin. Krom bolesti je velmi důležité sledovat další příznaky, za kterými mohou stát poranění důležitých vnitřních orgánů. Krev v oblasti konce mořově trubice, otok a hematom varlat nebo perineální oblasti, krev v moči nebo krvácení z pochvy mimo menstruační cyklus mohou být příznaky poranění močopohlavního ústrojí (velmi často natržení pochvy). Bolest v oblasti břicha, krvácení z konečníku nebo pozdní vznik peritonitidy (zánet pobřišnice) mohou provázet vážná poranění střev nebo konečníku.

V případě poranění nervů v oblasti pánve si poraněná osoba může stěžovat na sníženou citlivost nebo úplnou ztrátu citlivosti a ztátu reflexů v oblasti dolních končetin, v oblasti konečníku nebo hráze (perinea). Typická je také inkontinence (únik moči) nebo naopak neschopnost vyprázdnin močový měchýř (retence).  K další příznakům můžeme zmínit tachykardii, bledost kůže, ztráta vědomí (při krvácení). Průběh poranění pánve je velmi indiviuální, ale pokud mluvíme o nestabilních komplikovaných zlomeninách po úrazech, úmrtnost je bohužel velmi vysoká (krvácení, sepse, poranění důležitých struktur). Zlomeniny provází již zmínené komplikace jako je poškození urogenitálního traktu, velkých cév a nervů či střev.

Diagnostika zlomenin pánve

Diagnostická zobrazovací metoda by měla být použita v případě poúrazové bolesti v oblasti pánve, kyčlí nebo bederní páteře. Nejrychlejším a nejzákladnějším vyšetřením, které se používá k diagnostice zlomenin pánve je rentgenový snímek. Pro zobrazení konkrétní oblasti pánve se používájí různé pohledy.
Většina zlomenin páteře bývá rentgnovým snímkem odhalena. Pro komplexnější vyšetření, které ozřejmí lépe okolní struktury se používá počítačová tomografie (CT). Toto vyšetření se klasicky používá u pacirntů po autonehodách , u pacirntů v bezvědomí, kde je možné poměrně rychle provést celotělové CT (od hlavy k patě). Jak již bylo zmíněno, při úrazech pánve velmi často dochází k poranění okolních orgánů. Na ty je nutné také myslet. K vyšetření močového mechýře a močových cest se může vyšetřit vzorek moči (hledá se přítomnost krve nebo známky zánětu), dále pak ultrazvukové vyšetření, vyšetření magnetickou rezonancí, endoskopické vyšetření nebo vyšetření využívající kontrastních látek. Gynekologické vyšetření je důležité v případě podezření na poranění dělohy nebo pochvy. Opět je možné využít zobrazovacích metod jako je ultrazvuk nebo magnetická rezonance. Neurologické vyšetření se provádí v případě podezření na poranění nervů. Poranění pánve u mužů může vést k poranění v oblasti prostaty, proto se někdy provádí rektální vyšetření prostaty, kdy se sleduje její poloha.

Léčba zlomenin pánve

Léčba zlomenin pánve závisí na mnoha okolnostech. Léčba může být velmi jednoduchá a to jen v podobě doporučení omezení určitých pohybů nebo omezení zatěžování jedné z kyčlí po dobu několika týdnů. Poraněná osoba může používat berle, chodítko, hůl nebo vozík. Alespoň částečný pohyb je pokud je to možné důležitý, aby se předešlo komplikacím v podobě hluboké žilní trombózy. Pokud jde o stabilní zlomeninu, zhojení je možné do několika týdnů (většinou 6 a déle). Pokud není plný pohyb možný, alespoň minimální protahování a pasivní pohyby svalů a kloubů mohou alespoň částečně zachovat svalovou hmotu a zlepšit krevní průtok , který stimuluje hojení. K urychlení kostního hojení je možné využít speciálního zařízení, které se nazývá kostní stimulace. Přístoj produkuje slabý elektrický proud nebo pulsní zvukové vlny s nízkou intenzitou. V praxi to vypadá tak, že se aplikují malé elektrody na kůži do oblasti zlomeniny (elektrody vypadají podobně jako u vyšetření EKG). Elektrody se připojí k přístoji vodiči, ten pak vyzařuje elektrický proud do oblasti poraněné kosti. Tato stimulace zrychluje hojení stimulací tvorby bílkovin, které pak podporují tvorbu nových buněk nebo opravu poraněných buněk. V případě, že přístoj vytváří zvukové vlnění, je potřeba na kůži aplikovat vodivý gel. Zvukové vlny pak pomáhají tělu dostat vápník do kosti a přestavět kostní hmotu a podpořit tak hojení zlomeniny. Pokud došlo k nestabilní komplikované zlomenině, jejíž součástí bylo poranění okolních struktur, většinou je nutná operace, často pak mnoho chirurgických zákroků. Samotná zlomenina může být podpořena tak zvanými vnějšími nebo vnitřními fixátory. Nutné bývá sešití močového měchýře, rekonstukce močové trubice s drenáží cévkou nebo derivace močí drénem zavedeným přes břišní stěnu přímo do močového mechýře. Poranění rekta a střev se taktéž musí řešit operačně rekontrukcí, případně vývodem. Na životě pacienta ohrožují krevní ztráty, proto je součástí léčby náhrada  krevní ztráty a prevence embolie.

Pokud hrozí riziko infekce, součstí léčby je užívání antibiotik a mnoho dalších podpůrných léků. Důležité je zmínit, že ne méně důležitou součástí léčby zlomenin pánve bývá také fyzioterapie (fyzikální terapie). Jakmile dojde alespoň k částečnému zhojení kosti, fyzikální terapie umožní zachovat nebo zlepšit rozsahy pohybu, zlepší stav svalové hmoty, podpoří pohyb v kloubech. Fyzikální terapie je také důležitá proto, že pohybem se zvyšuje průtok krve ve svalech. Tím se zvyšuje množství kyslíku a živin ve tkáních a dochází tak k podpoře hojení. Délka fyzikální terapie záleží na rozsahu poškození a schopnostech a motivaci samotného poraněného. Vhodné je používání pánevního pásu, který pánev ještě více stabilizuje. Zlomeniy pánve jsou ve většině případů velmi bolestivou záležitostí. Proto jsou součástí léčby léky tlumící bolest. V případě jednoduchých zlomenin si poraněná osoba může vystačit s volně prodejnými léky jako je ibuprofen nebo paralen. Pokud jde ale o středně silné až velmi silné bolesti, často je nutné předepsat silnější léky jako je diklofenak, metamizol tramadol nebo morfin.

Prevence zlomenin pánve

Jelikož se většina zlomenin pánve řadí mezi traumatické události, musí se prevence zaměřit na úrazyjako takové. Velké množství zlomenin vzniká při autonehodách. K preventivním metodám by se dalo zmínit dodržování předepsané rychlosti a předpisů jako takových, používání pásů, striktní zákaz konzumace alkoholu a jjiných omamných látek před nebo při řízení dopravních prostředků. Další rizikovou skupinou jsou chodci, kteří by měli mít zvýšenou pozornost, pokud se pohybují ve vozovce, nespoléhat na řidiče, že zastaví na přechodu, nepřebíhat silnici mimo přechod nebo na špatně viditelných úsecích. Zlomeniny pánve také často vznikají po pádu z výšky. Existuje mnoho doporučení, jak se vyhnout takovým to nehodám. Příkladem je uvazování se, pokud osoba pracuje ve výškách, kontrola kvality žebříků apod. Obezřetnost je nutná při lezení po stromech. Důležité jsou okenní bezpečnostní pojistky, aby nedošklo k náhlému vypadnutí dítěte z okna a obecné předvídání a abstinence při jakýchkoliv pohybech ve výškách.

Důležitou skupinu zlomenin pánve zahrnují zlomeniny z důvodu osteoporózy. Osteoporóza se označuje také jako řídnutí kosti a tento pojem situaci velmi dobře popisuje. U nemocné osoby dochází k úbytku kostní hmoty a ta je pak mnohem náchylnější ke zlomeninám. Ke zlomeninám může dojít už při minimálních tlacích (zakopnutí) nebo prakticky spontánně při běžných pohybech. Osteoporóza je komplexní stav, ke kterému dochází při hormonálních změnách, při nedostatku pohybu a také nedostatkem vitamínu D a vápníku. Proto musíme u prevence zlomenin pánve zmínit také prevenci osteoporózy a k té patří pravidelný tělesný pohyb, vyvážená strava bohatá na vitamín D a vápník (nebo je možné tyto denně užívat doplňky stravy), vyhýbání se jednostranným dietám a omezení příjmu soli v potravě. K dalším doporučením patří také omezit konzumaci alkoholu a nekouřit.Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
  • Natka
    4. 3. 2022 20:50
    Dobrý den před několika minutami jsem spadla blbě ze schodů na pánev a teď nemůžu s ní pohnout strašně moc mě to bolí
  • René
    6. 2. 2022 10:28
    Dobrý den,je mi 50 let a jsem více než 20 let po operaci zlomené pánve (zevní fixator).Vidím na sobě změmy.Např:zhoršující se chůze a jiný pohyb mě doslova ničí.Cítím nesnesitelné bolesti.Léky jako jsou ibuprofen či paralen mi již nepomáhají.Proto vás žádám o odbornou radu jak a co mám dělat.Předem… celý příspěvek
Další články z rubriky

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Mor

Slovo mor je v širším významu známé již po staletí. Historicky bylo lidmi používáno pro popis jakéhokoliv nakažlivého závažného onemocnění, které mělo vliv na širokou společnost. V dnešní době výraz mor označuj...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…