Zdravotnické přístroje, pomůcky a materiály dodávané Advamed s.r.o pomáhají v celé řadě oblastí zdravotnictví, jako jsou především obory kardiologie, urologie, gastroenterologie, radiologie a další.

Zdravotnické přístroje pro kardiologii a radiologii

Pomůcky a zdravotnické přístroje pro kardiologii a radiologii mají svá specifika. Kromě takových přístrojů, jako jsou kardiologické implantáty, se jedná třeba o dilatační balonky, katetry, stenty, břišní a hrudní aortální stentgrafy nebo hemostatické ventily, zdravotnický a spotřební materiál pro kliniky a praktické lékaře v oblasti urologie, gastroenterologie, hygieny a spotřebního materiálu pro sterilizaci.

Tyto zdravotnické přístroje a pomůcky využívané v kardilogii a radiologii pochází především od takových světových výrobců, jako jsou Vascular Solutions, AMG, Bolton Medical, Eucatech a další.

Zdravotnický materiál pro urologii a gastroenterologii

Ani moderní urologie, urodynamika a gastroenterologie se neobejdou bez spolehlivého zázemí stran špičkových zdravotnických přístrojů a materiálu. Nejde zdaleka jen o přístroje pro diagnostiku, ale za pozornost rozhodně stojí například elektronický implantát fungující jako simulátor močového měchýře. Kromě toho v portfoliu společnosti Advamed najdete ale celou řadu dalších výrobků, jako jsou uroflowmetry snímače tlaku, bioptické jehly a další zdravotnické pomůcky pro pH metrii, manometrii či impedanci.

Pro oblast urologie spolupracujeme při dodávání zdravotnického materiálu a přístrojů s výrobci MMS, T-DOC, Fintech nebo GRA, v gastroenterologii se pak spoléháme především na zdravotnické přístroje od MMS.

Spotřební zdravotnický materiál nejen pro sterilizaci

V lékařské a zdravotnické praxi je velmi důležitá také kvalita spotřebního zdravotnického materiálu. V tomto směru se Advamed zaměřuje jak na zdravotnický materiál pro oblast sterilizace, tak mnoho dalších, jako je třeba aplikace chemoterapie nebo léčiv proti bolesti.

Ze zdravotnického materiálu určeného pro sterilizaci se jedná o filtry, štítky, plomby, indikátory nebo obalový materiál včetně netkaných textilií a ochranné oděvy. Mimo zdravotnický materiál pro sterilizaci dodáváme například silikonové hadičky, jednorázové přenosné infúzní pumpy, nejrůznější identifikační pásky pro pacienty, ale také odběrové zkumavky.

Diagnostické přístroje pro gastroenterologiii a urologii