MRSA neboli zlatý stafylokok

img
17. 04. 2014 Přečteno: 138111x

MRSA je zkratka pro methycillin rezistentní stafylococus aureus. Stafylococus aureus znamená v překladu zlatý stafylokok a jedná se o bakterii. Methycillin patří mezi skupinu penicilinových antibiotik, tedy látek, které jsou určeny k vyhubení bakterií. No a spojení methycilin rezistentní stafylococus aureus vyjadřuje, že daná bakterie je vůči tomuto antibiotiku odolná.

Co je zlatý stafylokok

Zlatý stafylokok je bakterie, která se běžně vyskytuje na pokožce a sliznicích lidí a většinou nezpůsobuje žádné potíže. Uvádí se, že stafylococus aureus je normálně přítomný až u 60% populace. Nejčastěji se vyskytuje na kůži a nosní sliznici. Dotyční lidé většinou vůbec netuší, že jsou nositeli této bakterie. Organizmus má totiž přirozené ochranné bariéry, přes které se zlatý stafylokok nedostane a nemůže tak nijak uškodit. Potíže nastanou až při porušení této ochrany, například při poranění kůže.

Čtěte také:

Horečka a febrilní křeče u dětí

Většinou se onemocnění zlatým stafylokokem projeví jen záněty kůže nebo sliznic, které u velké části pacientů proběhnou bez větších obtíží. Postižené místo bývá zarudlé, oteklé a bolestivé. Další problém nastane, pokud je organismus oslabený a nezvládá zlatého stafylokoka udržet pod kontrolou. Ten se pak může rozmnožit a šířit dále do těla. V takovém případě bývají následky závažnější. Bakterie pak mohou napadnout v podstatě kterýkoliv systém, veškeré vnitřní orgány, ale také třeba kosti a svaly. Velmi závažné je poškození srdce, které bývá cílem stafylokoka poměrně často, hlavně u pacientů po náhradách chlopní. Tyto bakterie se také rády usazují na náhradních kloubech a dalších umělých náhradách v těle a velmi pak komplikují hojení po operacích a další léčbu. Takové rozšíření zlatého stafylokoka může vést až k sepsi, tedy celkovému zánětu těla.

Před zavedením antibiotik bývala tato onemocnění většinou smrtelná. Až ve dvacátém století uskutečnil doslova převratný objev sir Alexandr Fleming. Tento slavný anglický vědec se zabýval různými pokusy a v podstatě náhodou vypěstoval plíseň Penicilinum notatum a všiml si, že kolem této plísně došlo k vyhubení bakterií. Svůj objev prezentoval v roce 1929 a látku nazval Penicilin. Tak začala éra antibiotik. Jde tedy o látky, které brání růstu a usmrcují některé mikroorganizmy. Penicilin znamenal obrovský převrat v léčbě infekcí a určitou dobu byl považován za všelék. Ovšem bakterie jsou schopny se bránit a jsou velmi přizpůsobivé. Proto čím více se Penicilin používal, tím více se stafylokoky vyvíjely a měnily své vlastnosti tak, že se vytřídily druhy, které se vůči Penicilinu staly odolné.

Bakterie se dokázaly novým podmínkám přizpůsobit a pozměnit svou genetickou výbavu. Díky změně dědičné informace byly najednou schopny produkovat látku, takzvanou betalaktamázu, která rozkládá Penicilin. Proto bylo třeba vymyslet nová antibiotika. Tak vznikl Methicillin, který je odolný vůči betalaktamáze, ale jinak je na podobné bázi jako Penicilin. Methicillin již na rozdíl od Penicilinu není zcela přírodní, ale je částečně synteticky upravený. Na trh se dostal v roce 1960 a rychle se rozšířil. Bohužel netrvalo dlouho a i vůči tomuto novému antibiotiku se u zlatého stafylokoka vytvořila odolnost. Tyto kmeny, které dokázaly přežít i po zaléčení methicillinem dostaly souhrnně název MRSA a staly se velmi obávanou nákazou hlavně u nemocničních pacientů.

Fotolia_54048895_XS

Zlatý stafylokok - příznaky

Kmeny zlatého stafylokoka, které jsou rezistentní vůči methicillinu, způsobují podobné příznaky, jako byly popsány výše. Jsou to tedy záněty sliznic a kůže v lehčích případech, v těžších pak záněty v podstatě jakýchkoliv vnitřních orgánů, kostí i svalů až po celkový zánět. Někdy mohou v těle vytvářet zánětlivé dutinky, takzvané abscesy, které se obtížně léčí, protože antibiotika do nich špatně pronikají.

Jak bylo řečeno výše, živnou půdou jsou pro stafylokoky různé náhrady v těle. Pokud například stafylokoky napadnou operovaný kloub, rána pak hnisá, nehojí se a pooperační léčba se tak velmi komplikuje. Celkový zánět těla, odborně nazývaný sepse, už je stav velmi závažný. Někdy se sepse laicky vyjadřuje jako otrava krve. Pacienti mívají vysoké horečky, zvýšenou tepovou frekvenci, zrychlené dýchání. Při těžké sepsi se pak mění poměry v cévách, tekutina se dostává mi krevní oběh, ztrácí se tak objem v krevním řečišti a klesá krevní tlak. Jakmile takto klesá tlak, nejsou orgány, včetně mozku, dostatečně zásobovány krví. Stav může progredovat až do rozvoje septického šoku, na který lze zemřít.

Přenos zlatého stafylokoka

Stafylokoka aurea má spousta lidí na pokožce či sliznicích, aniž by způsoboval jakékoliv potíže. Tato bakterie se šíří běžným kontaktem. Problémem je hlavně u pacientů v nemocnicích, kteří jsou oslabeni, například po operacích. Velkým strašákem jsou v nemocnicích takzvané nosokomiální nákazy. To znamená nemocniční nákazy, které se velmi lehce přenáší mezi pacienty. Hlavní cestou přenosu bývají ruce personálu, ale také různé vyšetřovací pomůcky, například fonendoskopy. Nevylučuje se ani šíření vzduchem. Nákaza se pak rozšíří mezi pacienty a těžko se s ní bojuje vzhledem k odolnosti k antibiotikům. Zdrojem může být nakažený člověk, u kterého se infekce projeví, a nebo jen pouhý nosič, který může být jinak v podstatě zdravý.

Průkaz přítomnosti zlatého stafylokoka

K průkazu MRSA infekce je třeba vyšetření biologického materiálu. Proto se provádí výtěr z nosu nebo kůže. Pokud se jedná o zanícenou operační ránu, je nutné vzít stěr přímo z rány. Dále se odebírá na vyšetření vzorek moči. V krvi pak bývají zvýšené zánětlivé parametry. Při pátrání po zdroji infekce se využívají také zobrazovací metody. Posloužit může prostý snímek hrudníku, kde může být viditelný zánět na plicích. Alespoň orientačně lze vyšetřit podezřelé místo ultrazvukem. Mohou tak být nalezeny zánětlivé změny na zobrazených orgánech nebo třeba přímo abscesové, zánětlivé ložisko. Přesnější diagnostiku pak umožní CT vyšetření. Pod ultrazvukovou nebo CT kontrolou lze také odebrat vzorky z tkání, které se nachází hlouběji v těle a jsou hůře přístupné.

Zlatý stafylokok - léčba

Pokud jde pouze o povrchové záněty kůže nebo ran, postačí jen místní léčba. Používají se dezinfekční prostředky, buď jodové jako je třeba Betadina nebo nejodová, například Skinsept. Rány se musí ošetřovat většinou denně s pravidelnými čistými převazy. Pokud je zjištěna přítomnost methicillin rezistentního stafylokoka v dýchacích cestách a jde jen o nosičství bez příznaků, aplikuje se jen místně do nosu dezinfekční mast, většinou podobu pěti dnů. Jakmile jsou už celkové známky zánětu, je třeba použít antibiotika. Ty se většinou určí ve spolupráci s antibiotickým centrem. Toto zařízení se přímo specializuje na antibiotickou léčbu. Z odebraných vzorků jsou schopni určit, o jaký kmen bakterií se jedná a poté zkouší jeho citlivost na určitá antibiotika. Ihned jak zjistí, na které léky jsou bakterie nejvíce citlivé, je ve spolupráci s ošetřujícím lékařem nastavena léčba. Při těžších infekcích musí častokrát probíhat aplikace antibiotik do žíly. Délka podávání závisí na konkrétním typu infekce, minimální doba léčby je pět dnů, ale ve většině případu to bývá delší doba.

Samozřejmě k vzhledem k velké přizpůsobivosti a odolnosti těchto bakterií je nutné antibiotickou léčbu užívat rozvážně, aby opět nedošlo k vytvoření rezistence vůči lékům. Někdy je nutné zánětlivá ložiska řešit chirurgickou cestou. Součástí léčby jsou také nutná režimová opatření na oddělení, která brání dalšímu přenosu infekce a vzniku nemocniční nákaz:

 • Pacient musí být na samostatném izolovaném pokoji.
 • Veškerá dokumentace i pokoj pacienta musí být označeny, aby veškerý personál věděl, že jde o zvýšené riziko přenosu infekce.
 • Vždy je nutné omezit počet lidí vstupujících na pokoj.
 • Při lékařských vizitách se tyto pokoje nechávají naposled.
 • Sestřičky, lékaři a další nemocniční personál si vždy před vstupem i po výstupu z pokoje musí umýt a vydezinfikovat ruce. Je prokázáno, že právě na rukou zdravotnických pracovníků se často stafylokoky přenáší mezi pacienty.
 • Kdokoliv vstupuje k nemocnému, je povinný si obléct jednorázový plášť, ústenku, čepici, rukavice a návleky na obuv. U pokoje pak bývají speciální pytle, do kterých se použité ochranné pomůcky vyhazují.
 • Dbá se také nato, aby u nakaženého pacienta byly k dispozici vyšetřovací, ale také hygienické a další pomůcky, které nejsou používány nikde jinde. V podstatě cokoliv, co bylo použito u nakaženého pacienta, je nutné považovat za infekční a je třeba tyto věci umístit do určených nádob a pytlů.
 • Nástroje a vyšetřovací pomůcky se dezinfikují látkami s prokázanou účinností na MRSA.
 • Prádlo pacienta se vyhazuje do speciálních pytlů označených jako infekční.
 • Také osoby, které pokoj uklízí, musí být poučeny o způsobu zacházení s infekčními věcmi.
 • I po opuštění pokoje pacientem je nutné provést dezinfekci pokoje, který je pak dvacetčtyři hodin uzavřený a nakonec jsou ještě odebrány kontrolní vzorky z místnosti, aby bylo úplně jisté, že se zde MRSA už nenachází.

Z výčtu těchto opatření lze vyčíst, o jak velkého strašáka se v rámci nemocniční péče jedná.

Preventivní opatření

Určitá preventivní opatření neexistují. Spousta z nás je nositeli methicillin rezistentních stafylokoků, aniž bychom cokoliv tušili. Obecně lze doporučit konzumaci ovoce a zeleniny, popřípadě vitamínů v jiné formě k celkovému posílení organizmu. Je třeba zdůraznit také velmi opatrné užívání antibiotik. Čím více se tyto léky budou podávat, tím více pak stoupá riziko vypěstování odolnosti bakterií. Proto je třeba už od dětského věku k těmto lékům přistupovat s rozvahou. Samozřejmě spousta onemocnění antibiotika vyžaduje, není však dobré je používat u obyčejné chřipky a podobných banálních onemocnění.Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Martina
  27. 8. 2018 10:08
  Dobrý den,dostane se koloidní stříbro i do kosti?Babičce před 15-ti lety vložili lékaři nějaké "železo" do kosti, které nyní chtěli vyměnit,ale dostal se tam streptokok a nevědí si s tím rady, protože je v kosti.Nebo nevíte o něčem, co dokáže zabít streptokoka i v kosti?Děkuji. celý příspěvek
 • Petr
  19. 8. 2018 20:58
  Dobrý den, chtěl bych se Vás na něco zeptat ohledně koloidního stříbra, nemohla by jste mi poslat tel. číslo na email, předem moc děkuji za odpověď..
 • anna Kunz
  27. 7. 2017 22:26
  Generator na vyrobu Kolloidneho striebra som si objednala cez internet.a k tomu som si este kupila meraci pristroj aby som vedela ake silne kolloidne striebro vyrobim.je pri tom aj popis ako na to.89 Euro stal generator aj zo striebornymi ticinkami a 5.80 Euro postovne.Vsetko o koloidnom striebre… celý příspěvek
 • Stanislav Štolc
  24. 7. 2017 20:23
  Dobrý den, prosím o podrobnější popis toho jak si vyrábíte kolloydní stříbro. Mám dceru která má MRSU již asi deset let a nemůže se jí zbavit nebo potlačit. Vyskoušela zpoustu způsobů léčby, ale nic nepomhlo. Má hnisavé abcesy. Děkuji Štolc S.
 • Renata
  15. 5. 2017 01:19
  Dobrý den,chtěla jsem se Vás zeptat, jak jste problém vyřešili? Co vám zabralo? Moje dcera má stejný problém a nevím co s tím.. Děkuji moc za odpověď..
 • Anna
  28. 2. 2017 23:30
  Kolloidne striebro uzivam rano nalacno-jeden stamperlik.Kolloidne striebro nesmie prist do styku s kovom,takze pouzivat len sklenene alebo plastove - lyzicky,pohariky.Pouzivat mozete Kolloidne striebro vnutorne-pit,kloktat alebo zvonku-potierat,umyvat obkladat.Kolloidne striebro si vyrabam sama… celý příspěvek
 • Pavel
  27. 2. 2017 16:18
  Dobrý den, jak koloidní stříbro užívat?
 • Anna
  26. 11. 2016 22:21
  A je dolezite vediet ze ziadne antibiotika na MRSA vam nepomozu.
  Precitajte si na internete vsetko o Kolloidnom striebre.
 • Anna
  26. 11. 2016 22:16
  na MRSA je najlepsie Kolloidne striebro.mam to vyskusane-odporucam-poradim.
 • Eva Rychlá
  20. 11. 2016 17:37
  Dobrý den,minulý týden manželovi zjistili zlatého stafylokoka v krku, nasadili antibiotika Klacid, ale po 7 dnech zatím nezabírají. Pořád velké bolesti. Asi už to má delší dobu, protože vždy když při těchto obtížích šel k obvodní lékařce nic nezjistila. Až na ORL se to zjistilo. Bojí se ,že už to… celý příspěvek
 • Andrea
  21. 10. 2016 06:48
  Dobrý den, také mi teď zjistili zlatého stafylokoka. Ráda pomůžu.
 • Joanna
  14. 10. 2016 20:36
  Zjistili mi tuto bakterií před 2 týdny. Pokud ješte potřebujete další informace k výzkumu prosím o kontakt.
 • Filip J.
  9. 10. 2016 23:20
  Dobrý den, pokud s prací ještě pokračujete, jsem vámi také k dispozici. Ale předpokládám, že už máte hotovo :D
 • Veronika D
  10. 8. 2016 17:44
  Dobrý den, hlavně nic nečtěte na internetu nebo se úplne vydesite. Naše holcicka mela MRSA v 6. týdnech po narození a také to zvládla. Nejhorší na tom bylo ze bacilonosic byl Můj muž .
 • Veronika D
  10. 8. 2016 17:40
  Dobrý den, moji holčičce našli MRSA v 6 týdnech dostala to pravděpodobně od muže. Trápila nás rýma, dostali jsme antibiotika a než se přišlo na to že bacilonosic je muž, mela to chudinka zase zpátky. Muž se léčil 3 měsíce a měl 3 antibiotika. Dnes je male 6 měsíců a zadne příznaky nemá.<br> celý příspěvek
 • Dr. Luboš Bárta
  20. 5. 2016 19:25
  Dobrý den, pokud ve své práci ještě pokračujete, jsem vám k dispozici. Mám kultivačně potvrzeného zlatého stafylokoka v pooperační ráně. Ptejte se.
 • Ivana
  26. 4. 2016 06:53
  Dobrý den, teď se momentálně léčím se zlatým stafylokokem. Před cca 14 dny mi začala taková nevinná viroza, bolest v krku, únava, atd. Protože to během 4 dnů nepřecházelo běžnou domácí léčbou, skončila jsem u lékařky, která mi samozřejmě udělala výtěr v krku, jelikož jsem již několikrát v životě… celý příspěvek
 • Jana Šmůlová
  24. 4. 2016 16:32
  Před 31lety jsem porodila dceru císařským řezem. Rána se mi nehojila, horečkovala jsem, Výtěrem z rány se zjistil zlatý stafylokok.Už si nepamatuji jaké antibiotika jsem dostala a vytírala jsem si to peroxidem. Od té doby jsem polykala antibiotika jen po předloňské operaci - kolpoplastika pro… celý příspěvek
 • Ondrej Pohoraly
  18. 4. 2016 10:27
  Dobry den, dnes nasemu synovi obvodni lekarka diagnostikovala stafilokoka jsme s druskou vydeseni smrti, jen zasnu co jsem vse nasel na netu o tomhle bacilu. Budu velmi vdecny za jaou koliv radu. Diky
 • Monika Š
  8. 4. 2016 03:20
  Dobrý deň, prave študujem tu na stránke i formácie o MRSA,lebo mi bol zistený vo výtere z hrdla. <br> Možno by bola pre vás zaujímavå informåcia, že pracujem ako sestra v domácej intenzívke v Nemecku. Mám pacienta s tracheostómiou, kde sa výskyt rôznych baktérií predpokladá.<br> Ja som už… celý příspěvek
 • vlado
  23. 3. 2016 15:36
  Zdravim Vas, moj sym ma MRSA v ocku. Viete mi dat nejake informacie co by mi pomohlo / objasnilo vliecbe. Vopred dakujem
 • Markéta
  24. 2. 2016 23:54
  Dobrý den, jsem studentkou ošetřovatelství a provádím ošetřovatelský výzkum prostřednictvím rozhovorů na téma MRSA. Sháním pacienty, kteří mají tuto bakterii a jsou v domácím prostředí. Jestli máte nějakého příbuzného, nebo se sami potýkáte s touto bakterií a jste pro dobro věci ochotni odpovědět… celý příspěvek
  • Denisa
   23. 11. 2021 23:19
   Dobry den, Markétko, rada bych si precetla Vasi bakalarku, jestli je to mozne. Dekuji Vam za info. :)
 • Zobrazit další komentáře
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…