Adenom hypofýzy

img

Adenom hypofýzy je označení pro benigní neboli nezhoubný nádor podvěsku mozkového. Hypofýza nebo také podvěsek mozkový či latinsky glandula pituitaria je endokrinní žláza uložená hluboko v lebce (na bázi lebeční v klíové kosti). Tato žláza je velmi důležitá endokrinní žláza, která je nadřazená téměř všem periferním žlázám s vnitřní sekrecí.

Hypofýza neboli podvěsek mozkový a jejho funkce

Hypofýza je spojená s hypothalamem, což je část mozku ovládající hypofýzu. Hypofýza neboli podvěsek mozkový se skládá ze dvou částí - přední adenohypofýzy a zadní neurohypofýzyAdenohypofýza je přední lalok hypofýzy, který je bohatě prokrven.

Produkce hormonů a hypothalamus

Adenohypofýza se skládá z několika různých typů buněk, které pak produkují řadu různých hormonů. K těmo hormonům patří růstový hormon (somatotropin), luteinizační hormon, prolaktin, thyreotropní hormon, folikuly stymulující hormon, adrenokortikotropní hormon a endorfiny. Produkce těchto hormonů je regulována látkami vylučovanými hypothalamem. Neurohypofýza je zadní lalok hypofýzy, který je tvořen výběžky nervových buněk a krevními kapilárami. V této části podvěsku mozkového nedochází k produci hormonů, hormony jsou do této části vedeny z mozku. V neurohypofýze je skladován hormon oxytocin a antidiuretický hormon.

Co je to adenom hypofýzy

Adenom nebo adenoma je slovo označující nádor žlázového epitelu. Jelikož je přední část podvěsku mozkového také žláza (adenohypofýza), adenom je tedy nádorové bujení této části. Tato část se ale skládá v řady různých buněk, proto typ nádoru záleží na typu buněk, ze kterých nádor vychází. Statisticky ale nádorové bujení vychází nějčastěji z buněk produkujících prolaktin, tento typ adenomu se pak nazývá prolaktinom. Obecně adenom hypofýzy představuje asi 10 % nitrolebních nádorů. Nejčastěji se adenom vyskytuje u 30 až 40letých osob.

Příčiny vzniku adenomu hypofýzy

Ačkoliv probíhá řada projektů zkoumajících příčiny vzniku adenomů, přesná příčina vzniku dosud není známá. Většina adenomů hypofýzy vzniká nečekaně a pravděpodobně náhodně. Nebyla prokázaná přímá dědičnost adenomu. Jasné je, že základem vzniku je náhodná porucha DNA endokrinních buněk podvěsku mozkového.

Někteří nemocní trpí tzv. MEN1 vrozeným syndromem, což je mnohonásobná endokrinní neoplasie. Jde o vrozený syndrom, kdy dochází k poruše některých endokrinních buněk. Nemocní pak mohou trpět žaludečními vředy, abnormální produkcí hormonů slinivky břišní, příštitných tělísek nebo také podvěsku mozkového. Prolaktinom, což je adenom podvěsku mozkového vycházejícího z buněk produkujících prolaktin, je právě adenom spojovaný s MEN1 syndromem. Proto je jako jedna z udávaných příčin vzniku právě dědičnost. Přesný gen nebo geny ale objeveny nebyly.

Adenom hypofýzy - příznaky a průběh

Příznaky a průběh adenomu podvěsku mozkového vždy záleží na typu buněk, ze kterých adenom vychází. Tyto buňky se nekontrolovatelně množí a produkují nadbytečné množství daného hormonu. Tyto hormony mají vliv na periferní žlázy těla a dále se pak podílejí na řízení určitých metabolických procesů.

Adenom je nezoubný nádor, což znamená, že roste pouze místně, nešíří se dále po těle, jako by to bylo u zhoubného nádoru. To ale neznamená, že adenom není nebezpečný. Hypofýza je uložena na bozkové bázi v blízkosti velmi důležitých struktur, které růstem hypofýzy mohou být utlačováný a poškozeny. Lebka je uzavřený prostor pevně ohraničený, proto růst v mozku, který je lebkou ohraničený, znamená růst tlaku a útisk struktur.

Důležité je rozdělit příznaky adenomu podle typu produkovaného hormonu.

Nadprodukce hormonu prolaktinu

Kpříznakům patří laktace čili produkce mateřského mléka mimo mateřství, porucha menstruačního cyklu u žen, nepřítomnost ovulace, nepřítomnost menstruace, u mužů snížené libido, růst prsou, velmi vzácně s tvorbou mléka.

Nadprodukce růstového hormonu

Příznaky jsou gigantismus u dětí, což je extrémní růst do výšky, velká hlava a velká výrazná dolní čelist, velký jazyk, hluboký hlas. Jedinci se mohou dorůstat výšky přes 2 metry. U dospělých osob nadprodukce růstového hormonu vede k růstu periferních částí těla, což znamená, že jedinec má velké ruce, nohy, velké masité rty, zvýrazněné nadočnicové oblouky, velkou čelist a velké uši.

Nadbytek thyreotropního hormonu

Příznaky jsou zvětšení štítné žlázy (struma), hubnutí, pocení, návaly horka, poruchy menstruačního cyklu, exoftalmus (prominující oční koule).

Nadbytek adrenokortikotropního hormonu (Addisonova choroba)

Příznakem je zvýšená pigmentace v oblasti podpaží nebo zátylku, změny krevního tlaku, únava, poruchy srdečního rytmu, zvracení a hubnutí.

Některé typy adenomů jsou tzv. afunkční, což znamená, že neprodukují žádné hormony, ale mají místní projevy. K těm patří bolest hlavy, poruchy zraku, nevolnost až zvracení, výjimečně i poruchy vědomí.

Pokud nádor dorůstá velkých velikostí, může provokovat poruchy dýchání, krvácení, parézy, křeče apod.

V počátcích, kdy má adenom velmi malou velikost je průběh klidný, příznaky mohou být velmi nespecifické jako jsou občasné bolesti hlavy, nevolnost a poruchy zraku. Hypofýza totiž leží v blízkosti překřížení zrakových drah a tím jak adenom roste, tlačí tak na tzv. chiasma opticum a vznikají tak typické výpadky zrakového pole (temporální výpadek), což znamená, že jedinec vidí jen polovinu sledovaného obrazu, druhá polovina obrazu je jen černé nic. Pokud dojde k zasažení všech zrakových vláken, může dojít až k úplné slepotě.

K dalším příznakům z útlaku patří také obrna víček (ptóza), dvojité vidění, čichové haucinace, bolsti hlavy, psychóza, demence, záchvaty a mnoho dalších příznaků. Nádor bývá často velmi dobře prokrven, jeho růstem tak může dojít ke krvácením, které pak imitují náhlou mozkovou příhodu.

Růst nádorů může také způsit ucpání drenážního systému mozkomíšního moku a projevy pak vypadají jako klasický hydrocefalus.

V průběhu tohot onemocnění se může objevit řada komplikací. K jedné z ní patří to, že zvýšená hladina růstového hormonu může vést k růstu vnitřních orgánů. Tím dochází k větší zátěži srdce, které někdy nestačí velké orgány zásobovat krví a dochází k srdečnímu selhání. Potlačena může být také funkce ledvin. Stejně tak při poškození nadledvin může dojít k celkovému selhání organismus (nekontrolovatelný krevní tlak, ztráta potřebných iontů apod).

Diagnostika adenomu hypofýzy

Existuje několik diagostických metod. Základem je ale vždy podrobně odebraná anamnéza, která velmi často k diagnóze adenomu hypofýzy může vést. Důležité je zjistit, kdy se první příznaky objevily, pro adenom hypofýzy je velmi typické narušení zrakové dráhy s útlakem chiasma optikum, dále pak neplodnost ženylaktací mimo běžného období kojení novorozence.

Při podezření na naprodukci určitého hormonu je možné provést poměrně rychlý test, kdy se ze vzorku krve zjistí hladina daného hormonu. Pro přesnější diagnostiku pak slouží výšetření magnetickou rezonancí (MRI), která detailně zobrazí oblast podvěsku mozkového, jeho umístění a velikost. Konečné a zcela jisté prokázání nádoru a jeho typu je pak možné po operativním odstarnění nádoru a jeho důkladném histologickém vyšetření.

Poměrně dobře nádor může zobrazit také počítačová tomografie (CT). K dalším diagnostickým metodám patří také oční vyšetření, které pak odhalí výpadek zrakového pole a díky tomu je pak možné přibližně odhadnout, na které úrovni je zraková dráha narušena.

Adenom hypofýzy - léčba

Při léčbě adenomu hypofýzy je možné kombinovat několik typů léčby, existuje tak mnoho strategií, jak toto nádorové onemocnění léčit. Léčba velmi záleží na typu postižených buněk a tím pak typu produkovaného hormonu. Pokud je nádor odhalen náhodně při vyšetření mozku, nepůsobí žádné potíže a nadprodukce hormonu je minimální nebo žádná, je požné se přiklonit k metodě pozorování. Jedinec je tak jednou nebo několikrát ročně vyšetřen CT nebo MRI, nádor je srovnán a změřen. Zjistí se tak, zda roste nebo je stále stejně velký.

Další možností je farmakologická léčba, kdy se nadprodukce určitého hormonu tlumí léky. Pokud předchozí možnosti nepřipadají v úvahu, na řadě je chirurgická léčba. Cílem je vždy zajistit nemocnému normální, co nejpohodlnější život. Samozřejmě že nejideálnější je, pokud se nádor podaří kompletně odstranit. Ne vždy je to ale možné. Existuje mnoho přístupů a typů operací, možné je také využití tzv. endoskopických metod, kdy se složitě neřeže lebka a kůže, ale vytvoří se pouze několik velmi drobných otvorů, kterými se protáhnout sondy s kamerou a nástrojemi, takto je možné nádor odstranit bez většího poškození nemocného. K operacím se používají kvalitní mikroskopy. Někdy je možné se k náoru dostat přes dutinu ústní nebo dutinu nosní, jelikož je hypofýza uložena na bázi mozku.

Prevence adenomu hypofýzy

Prevence adenomu hypofýzy není dosud známá. Existují určité rizikové faktory, ale v praxi není možné se vyvarovat veškerým vlivům, které by mohly teoreticky ke vzniku nádoru vést. Základem prevece jakéhokoliv nádorového onemocnění by ale mělo být vyloučení kouření, ionizujícícho záření a chemikálií vedoucích ke vzniku nádorů. Nikdy neuškodí dodržovat zdravý životní styl s příjmem ovoce a zeleniny a dostatkem pohybu.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…