Strakonická nemocnice založená Jihočeským krajem patří mezi moderní zdravotnická zařízení s nadregionální působností v některých oborech. Disponuje 8 lůžkovými odděleními s 306 lůžky a vyniká rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. V nemocnici je každým rokem hospitalizováno přibližně 14 500 pacientů z různých koutů ČR.

Nemocnice Strakonice, a.s.: moderní zdravotnické zařízení s nadregionální působností

Už od roku 1892 se píše historie strakonické nemocnice, která dnes patří moderní zdravotnická zařízení s vysokým standardem poskytované péče. Nemocnice Strakonice, a.s. je zřizována Jihočeským krajem a vyniká pavilonem na téměř 10 ha plochy i dendrologicky ceněným parkem. Ročně je v nemocnici hospitalizováno přibližně 14 500 pacientů z různých koutů republice.

Přirozenou spádovou oblastí jsou regiony Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. Lékaři zde každý rok provedou kolem 5 000 operačních zákroků a 140 000 ambulantních vyšetření. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu – zaměstnává přes 550 lidí, z toho 110 lékařů. V posledních letech prochází rozsáhlou modernizací.

Lůžková oddělení a ambulance

Nemocnice Strakonice vyniká rozsahem poskytovaných zdravotnických služeb. S tím souvisí i velké množství lůžkových oddělení a ambulancí, které se zde nacházejí. Mezi pracoviště strakonické nemocnice patří například ARO/JIP, dětské oddělení, gynekologie a porodnice, chirurgické oddělení, dále interní, neurologické a plicní oddělení i oddělení následné péče.

V prostorách strakonické nemocnice se nachází také několik samostatných ambulancí. Patří mezi ně centrum péče o zrak, rehabilitace, onkologie, ORL ambulance, infekční ambulance a další. Samozřejmě zde působí také pohotovost, která pacientům poskytuje v nutném rozsahu neodkladnou ambulantní péči. V případě potřeby jsou zde dostupné komplementární vyšetřovací metody a laboratorní vyšetření. K dispozici je taktéž lékárna, dopravní služba i specializované laboratoře a odběrová místa.

Moderně zařízené lůžkové stanice

Nemocnice ve Strakonicích se snaží svým pacientům poskytovat co nejvyšší komfort během hospitalizace. Proto se pyšní moderně zařízenými lůžkovými stanicemi. Většina pokojů strakonické nemocnice obsahuje polohovací lůžko, toaletu či koupelnu, signalizační zařízení, televizor i připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě. Většina standardních pokojů je třílůžkových, některá oddělení disponují i nadstandardními jednolůžkovými pokoji.