V posledních letech prochází nemocnice ve Strakonicích za výrazné podpory Jihočeského kraje rozsáhlou modernizací a obnovou. Díky tomu je schopna svým pacientům poskytnout služby na nejvyšší možné úrovni. Kromě zázemí zkušeného týmů lékařů a dalšího zdravotnického personálu vyniká i dobrou přístrojovou vybaveností. Velký důraz klade na bezpečnou péči i zajištění bezpečného prostředí pro pracovníky i pacienty.

Špičkové přístrojové vybavení

Nemocnice Strakonice, a.s. investuje velké finanční prostředky do nákupu moderních přístrojů a jejich pravidelných kontrol. V posledních letech nemocnice zmodernizovala operační sály, sterilizaci, pracoviště rehabilitace i následné péče, stejně tak i radiodiagnostické oddělení nebo gastroenterologické centrum. Výrazně investuje také do IT infrastruktury.

Bezpečná péče pro všechny pacienty

Bezpečnost při provádění všech lékařských úkonů je pro strakonickou nemocnici na prvním místě. Jedním ze základních opatření, která přispívají ke zajištění bezpečné péče, je používání barevných identifikačních náramků. V nemocnici se využívá také standardizovaný proces označování místa operačního výkonu přímo na kůži. Rizikové léky jsou skladovány odděleně a jejich podávání se řídí přísnými pravidly. V protiepidemických opatřeních si nemocnice ve Strakonicích drží trend moderní medicíny 21. století.

Nemocnice myslí i na pacienty s hendikepem

Nemocnici ve Strakonicích navštěvují samozřejmě i pacienti s různými hendikepy, proto jsou prostory kompletně zařízené jako bezbariérové. Pro osoby s tělesným postižením jsou k dispozici také polohovací a výškově stavitelná lůžka. O pacienty se zvláštními potřebami se stará odborně vyškolený personál. Pro osoby se sluchovým postižením je na recepci pavilonu operačních oborů k dispozici přístroj na tlumočení do znakové řeči. K dispozici je kromě odborně vyškoleného personálu také online tlumočník, který zprostředkuje komunikaci přes tablet.