Genetika

img

4. Historie genetiky

Test - Historie genetiky SPONZOREM TÉTO STRÁNKY JE SPOLEČNOST BIOGEN Praha s.r.o., KTERÁ POSKYTUJE KOMPLEXNÍ NABÍDKU ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO LABORATOŘE…

Test - Historie genetiky

SPONZOREM TÉTO STRÁNKY JE SPOLEČNOST BIOGEN Praha s.r.o., KTERÁ POSKYTUJE KOMPLEXNÍ NABÍDKU ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO LABORATOŘE.

 

1865 Johann Gregor Mendel oznámil a publikoval svou teorii dědičnosti.

1869 V buňkách byla zjištěna chemická látka DNA.

1875 Charles Darwin přišel s myšlenkou „gemulí“, hypotetických částic určených k přenosu rysů z rodičů na potomky.

1882 Walther Flemming objevil pomocí barviva k obarvení buněk struktury, které byly později nazvány chromozómy.

1900 Nezávisle na sobě potvrzují Hugo de Vries, Erich Tschermak a Carl Correns pravdivost Mendelovy teorie.

1902 Walter Sutton prosazuje teorii dědičnosti, dokazuje, že chromozómy se chovají stejně jako „Mendelovy elementy“, které později dostaly název geny.

1904 William Bateson dokázal, že určité vlastnosti nejsou děděny nezávisle, což vyústilo v koncept genové vazby.

1907 Thomas Hunt Morgan začal mapovat pozice genů na chromozómech ovocné mušky. Tato práce prokázala, že chromozómy mají v dědičnosti jednoznačnou funkci.

1908 Godfrey Harold Hardy a Wilhelm Weinberg nezávisle na sobě publikovali principy genetiky v populacích. Ve stejném roce William Batteson a Reginald Crundall Punnett dokázali, že určité geny modifikují činnost jiných genů.

1909 Wilhelm Ludvig Johannsen položil základy kvantitativní genetiky a moderní terminologii (gen, genotyp, fenotyp). V tomtéž roce bylo zjištěno chemické složení DNA.

1913 Alfred Henry Sturtevant začal konstruovat 1. chromozómovou mapu genů analyzováním páření ovocných mušek. 

1918 Sewall Wright analyzoval dědičnost zbarvení srsti u savců.

1919 Phoebus Levene určil složení DNA.

1926 Nikolaj Vavilov vytvořil světovou kolekci kulturních rostlin. V tomtéž roce vyšla práce „The theory of the gene“ Thomase Hunta Morgana.

1928 Frederick Griffith přenesl pomocí DNA znak mezi bakteriemi = dokázal, že DNA nese genetickou informaci.

1934 Desmond Bernal prokázal, že velké molekuly mohou být studovány použitím rentgenových paprsků krystalografie. Martin Schlesinger čištěním bakteriofágů nalezl stejné množství proteinů a DNA.

1935 Wendell Meredith Stanley krystalizoval virus tabákové mozaiky, první takto purifikovaný virus. Věřil, že protein je aktivní informační složkou viru - nesprávně. Andrej Nikolajevič Belozerskij izoloval DNA v čistém stavu poprvé.

1936 Wendell Meredith Stanley izoloval nukleové kyseliny z viru tabákové mozaiky, které byly později odhaleny jako příčina virové aktivity.

1937 Frederick Charles Bawden objevil, že virus tabákové mozaiky obsahuje RNA.

1938 Vzniká termín „molekulární biologie“.

1941 George Wells Beadle a Edward Tatum vyslovili hypotézu o tom, že geny kontrolují produkci enzymů (jeden gen = jeden enzym).

1943 Salvador Luria a Max Delbrück provedli první kvantitativní studii mutací u baktérií. Tím začala bakteriální genetika jako samostatná disciplína.

1944 Deoxyribonukleová kyselina (DNA) byla určena nositelkou genetické informace.

1947 Cytogenetička Barbara McClintock objevila transposibilní elementy, které pojmenovala skákající geny.

1950 Erwin Chargaff zjistil, že množství adeninu a tyminu je stejné jako množství guaninu a cytozinu – později známa jako „Chargaffova pravidla“. Poprvé byla provedena metoda umělé inseminace u hospodářských zvířat zmrazeným semenem.

1951 Byl získán první jasný rentgenový snímek DNA.

1958 Matthew Meselson a Franklin Stahl dokázali replikační mechanismus DNA, Francis Harry Compton Crick předložil sérii pravidel, které popisují vztahy mezi DNA, RNA a proteiny.

1959 Francois Jacob a Jacques Monod objevili základní princip genetické regulace – operonový model.

1966 Byl rozluštěn genetický kód, bylo dokázáno, že sekvence tří nukleotidových bází určuje každou z 20 aminokyselin, bylo zjištěno, že DNA se nachází i mimo jádro buňky.

1969 Byl naizolován první gen.

1970 Byl vytvořen první umělý gen.

1973 Počátek rozvoje genetického inženýrství a experimentování s geny.

1976 Poprvé dekódována DNA viru.

1977 Do bakterie byl poprvé úspěšně uměle vložen gen.

1981 Vědci z Ohio University vyprodukovali první transgenní zvíře transferem genů z jiných druhů zvířat do myši.

1983 Vytvořen první umělý chromozom.

1984 Zavedena technika DNA fingerprintingu k identifikování jedinců.

1985 Technika DNA fingerprintingu začala být používána jako důkazní materiál u soudu.

1988 Začalo se pracovat na projektu mapování lidského genomu.

1990 Provedena první genová terapie u čtyřletého dítěte s onemocněním imunitního systému.

1993 Genovou terapií byla vyléčena cystická fibróza u myši.

1996 Byl dekódován genom kvasinky.

2000 Ukončení první fáze mapování lidského genomu.

Otestujte si své znalosti:

Historie genetiky - test

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Zdraví a krása

Vyrobit parfém nemusí být věda. Esenciální oleje mohou hrát prim

Vůně nebo parfém jsou už od dávných věků spojovány s luxusem, nádechem něčeho výjimečného a krásného. Není nic neobvyklého, když se dočteme o vonných olejích na papyrech, starých rukopisech a spisech. Esenciáln...

Bydlení, zahrada

Myši v domě napáchají mnoho škod. Jak se jich zbavit jednou pro vždy?

Myši v domě mohou být velkým problémem. Tato malá stvoření dokážou napáchat v obydlí člověka mnoho škod, a to od prokousaných bytových textilií, peřin, až po znehodnocení některých trvanlivých potravin v kuchyn...

Těhotenství, děti

Dotýká se vás distanční výuka? Tipy, jak může být online výuka příjemnější

Distanční výuka se dětem a studentům nevyhnula ani v novém školním roce. Oproti jarnímu období je nyní online výuka pro děti povinná. I když se ministři a dokonce i učitelé snažili vymýšlet nejrůznější řešení, ...

Životní styl

Život na cestách a jeho kouzlo: Poznejte taje novodobého nomádství!

Život na cestách si lze představit jako nikdy nekončící dobrodružství. A právě tak ho popisují i leckteří jedinci, jež uchvátilo novodobé nomádství. Kdo je to vlastně nomád? Je to obvykle člověk, který touží po...

Psychologie

Síla myšlenky může přispět k léčbě nejrůznějších nemocí

Síla myšlenky dokáže měnit životy, a to doslova. Existuje k tomu i určité vědecké podložení. Svými myšlenkami totiž můžeme ovlivnit fyziologické pochody těla. Nastartovat organismus k uzdravení tak není zcela n...

Zajímavá videa

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Academy

Mor

Slovo mor je v širším významu známé již po staletí. Historicky bylo lidmi používáno pro popis jakéhokoliv nakažlivého závažného onemocnění, které mělo vliv na širokou společnost. V dnešní době výraz mor označuj...

Wellness

Reflexní terapie rukou jako první pomoc při obtížích

Tento druh terapie – reflexologie má využití především u lidí, kteří mají problém s nohama, například bolestivé zranění, nebo mají nohy ohrožené…

Řemesla

Vyrobte si: Medová svíčka snadno, rychle a za pár korun

Medové svíčky jsou velmi oblíbené. Ale jejich pořizovací cena je pochopitelně vyšší. Pro naše zdraví jsou mnohem lepší než parafínové svíčky, za kterými se v pozadí nese odér ropy. Medové svíčky však v obchodě ...

Fitness

Stop výmluvám! Zařaďte ranní protažení

Venku se ochlazuje a k tomu se přidává ranní šedá obloha. Řada z nás má nejen psychický, ale i fyzický problém dostat se z teplé postele a vyrazit do dne alespoň s trochou té energie. Vězte, že posouvání budíku...

Rozvoj osobnosti

Síla slova – jak říci, co opravdu chcete?

Slovo je komunikační prostředek, jež propojuje myšlenkové světy jedinců. Slovo je nástroj, který umožnil mohutný rozvoj naší civilizace. Slovo může být nejen pohlazením, ale i ránou pěstí přímo na solar. Slovo ...

Mazlíčci

Kosti pro psa: Jsou nebezpečné? Jaké kosti může pes dostávat?

Když dítě maluje psa, většinou mu namaluje i kost. Moderní pes však překvapivě příliš kostí nedostává. Život psa se zkrátka změnil úplně stejně jako ten lidský. Moderní doba a jiný způsob žití i stravy se odraz...

První pomoc

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…