Genetika

2. Základní pojmy v genetice

Test - Základní pojmy v genetice

SPONZOREM TÉTO STRÁNKY JE SPOLEČNOST BIOGEN Praha s.r.o., KTERÁ POSKYTUJE KOMPLEXNÍ NABÍDKU ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO LABORATOŘE.

 

Alela – konkrétní forma určitého genu

Anafáze – fáze buněčného dělení, při které dochází k rozestupu chromozómů k pólům buňky

Autosomy – všechny chromozómy mimo pohlavní

DNA – deoxyribonukleová kyselina, nositel genetické informace

Dominantní alela – převládající alela (A)

Druhá filiální generace – 2. generace potomstva (F2)

Enzymy – jednoduché či složené bílkoviny s katalytickou aktivitou. Určují povahu i rychlost chemických reakcí a řídí většinu biochemických procesů v těle všech organismů.

Eufenika – zlepšování fenotypu postižených jedinců

Eugenika – zlepšování genofondu populace

Exprese genu – vyjádření genetické informace

Fenotypy – znaky, které se projevují navenek (např. tvar listů, barva květů atd.)

Fetus – plod (u člověka je to vyvíjející se jedinec starší 3 měsíců)

Gameta – pohlavní buňka s haploidní sadou chromosomů, splynutím samčí a samičí gamety vzniká zygota

Gen – konkrétní úsek vláknité molekuly DNA

Genetická informace – zpráva zapsaná ve struktuře molekuly DNA

Genetický kód – soubor pravidel uložení genetické informace v DNA

Genofond – soubor všech genů všech jedinců dané populace

Genom – soubor všech genů v jedné buňce

Genotypy – soubory všech genetických informací týkajících se zkoumaného znaku či znaků

Heterologní chromozómy – chromozómy různých párů

Heterozygot – jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen odlišným typem alel (Aa)

Homologní chromozómy – chromozómy jednoho páru

Homozygot – jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen jen jedním typem alel (AA, aa)

Chromatin – hmota v jádře složená z DNA a bílkovin

Chromozóm – útvar v buněčném jádru nesoucí genetickou informaci

Jaderný genom – soubor genů jádra

Karyotyp – soubor chromozomů v jádře

Kvalitativní znaky – znaky určené jedním genem

Kvantitativní znaky – znaky určené více geny

Lokus – pozice určitého genu na chromozómu

Malformace – geneticky podmíněná porucha prenatálního vývoje jedince postihující zpravidla pouze jeden orgán

Meióza – typ buněčného dělení, během kterého dochází k produkci buněk se zredukovaným počtem chromozómů

Mitóza – typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám.

Mutace – změna v sekvenci DNA, pokud neznemožňuje rozmnožování jedince, pak je dědičná

Mutagen – faktor vnějšího prostředí schopný zapříčinit mutace v genetické informaci

Nesesterské chromatidy – chromatidy různých chromozómů

Parentální generace – rodičovská (P)

První filiální generace – 1. generace potomstva (F1)

Recesivní alela – potlačená alela (a)

Replikace – proces tvorby kopií molekuly DNA

Ribozom – nemembránová organela, složená z větší a menší podjednotky, na které probíhá podle matrice mRNA proteosyntéza

RNA – ribonukleová kyselina

Sesterské chromatidy – chromatidy jednoho chromozómu

Transkripce – přepis genetické informace z DNA do mRNA

Translace – překlad genetické informace do primární struktury bílkovin

Zygota – buňka s kompletní sadou chromozómů

Otestujte si své znalosti:

Základní pojmy v genetice - test

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

SOBOTA 25. 09. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
NEDĚLE 26. 09. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 27. 09. 2021
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
ÚTERÝ 28. 09. 2021
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
STŘEDA 29. 09. 2021
rak
Měsíc ubývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
ČTVRTEK 30. 09. 2021
rak
Měsíc ubývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
PÁTEK 01. 10. 2021
rak
Měsíc ubývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni

Zánět v těle? Zbavte se jej snadno, rychle a jednou provždy

Záněty jsou v dnešní době poměrně rozšířeným pojmem a trápí nejednoho z nás. Ostatně, jde vlastně o naprosto přirozenou věc. Zánět v těle je vlastně takový náš anděl strážný. Má za úkol upozornit nás, že nedělá...

Důvěra ve vztahu je důležitá. Jak ji efektivně vybudovat?

Důvěra ve vztahu je jakýmsi základním pilířem. Bez ní není možné, aby partnerství správně fungovalo. Zjednodušeně řečeno, jedná se o loajalitu vašeho protějšku vůči vám a naopak. Důvěra znamená zachování osobní...

Dlouhodobý stres a jeho vliv na tělo i duši

Dlouhodobý stres anebo také jinak řečeno chronický, je pro tělo i duši oproti tomu krátkodobému škodlivý. Může tedy negativně ovlivnit celý váš život. I přesto, že je lidský organismus stavěný na odolnost vůči ...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Ještě krmíte psa klasickými granulemi? Přečtěte si, proč si pes zaslouží změnu

S některými zvyky vašeho psa nic nenaděláte. Třeba, že se vždycky vyválí v té nejméně voňavé kaluži, nebo že si ke hře vybere vaše nejoblíbenější boty. Co ale můžete ovlivnit, je způsob jeho stravování. Ne nada...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Nepečený koláč v pěti skvostných variacích. Zamlsejte si!

Nepečený koláč budete mít připravený během několika málo minut. Pohostíte jím přímo královsky nejen vzácnou návštěvu, ale také svou milovanou rodinu. Pustit se do jeho výroby může i cukrář amatér. Není na tom n...

Už jsem pod čepcem...

Počítám to, a je to přesně deset dní, co jsem pod čepcem neboli už jsem provdána. A jsem provdána za muže nejlepšího, nejúžasnějšího, božského. Prostě je to moje životní láska a věřím, že je to na furt. No a taky se hlásim vám všem, že jsem...přežila!