Genetika

img

2. Základní pojmy v genetice

Test - Základní pojmy v genetice SPONZOREM TÉTO STRÁNKY JE SPOLEČNOST BIOGEN Praha s.r.o., KTERÁ POSKYTUJE KOMPLEXNÍ NABÍDKU ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO…

Test - Základní pojmy v genetice

SPONZOREM TÉTO STRÁNKY JE SPOLEČNOST BIOGEN Praha s.r.o., KTERÁ POSKYTUJE KOMPLEXNÍ NABÍDKU ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO LABORATOŘE.

 

Alela – konkrétní forma určitého genu

Anafáze – fáze buněčného dělení, při které dochází k rozestupu chromozómů k pólům buňky

Autosomy – všechny chromozómy mimo pohlavní

DNA – deoxyribonukleová kyselina, nositel genetické informace

Dominantní alela – převládající alela (A)

Druhá filiální generace – 2. generace potomstva (F2)

Enzymy – jednoduché či složené bílkoviny s katalytickou aktivitou. Určují povahu i rychlost chemických reakcí a řídí většinu biochemických procesů v těle všech organismů.

Eufenika – zlepšování fenotypu postižených jedinců

Eugenika – zlepšování genofondu populace

Exprese genu – vyjádření genetické informace

Fenotypy – znaky, které se projevují navenek (např. tvar listů, barva květů atd.)

Fetus – plod (u člověka je to vyvíjející se jedinec starší 3 měsíců)

Gameta – pohlavní buňka s haploidní sadou chromosomů, splynutím samčí a samičí gamety vzniká zygota

Gen – konkrétní úsek vláknité molekuly DNA

Genetická informace – zpráva zapsaná ve struktuře molekuly DNA

Genetický kód – soubor pravidel uložení genetické informace v DNA

Genofond – soubor všech genů všech jedinců dané populace

Genom – soubor všech genů v jedné buňce

Genotypy – soubory všech genetických informací týkajících se zkoumaného znaku či znaků

Heterologní chromozómy – chromozómy různých párů

Heterozygot – jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen odlišným typem alel (Aa)

Homologní chromozómy – chromozómy jednoho páru

Homozygot – jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen jen jedním typem alel (AA, aa)

Chromatin – hmota v jádře složená z DNA a bílkovin

Chromozóm – útvar v buněčném jádru nesoucí genetickou informaci

Jaderný genom – soubor genů jádra

Karyotyp – soubor chromozomů v jádře

Kvalitativní znaky – znaky určené jedním genem

Kvantitativní znaky – znaky určené více geny

Lokus – pozice určitého genu na chromozómu

Malformace – geneticky podmíněná porucha prenatálního vývoje jedince postihující zpravidla pouze jeden orgán

Meióza – typ buněčného dělení, během kterého dochází k produkci buněk se zredukovaným počtem chromozómů

Mitóza – typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám.

Mutace – změna v sekvenci DNA, pokud neznemožňuje rozmnožování jedince, pak je dědičná

Mutagen – faktor vnějšího prostředí schopný zapříčinit mutace v genetické informaci

Nesesterské chromatidy – chromatidy různých chromozómů

Parentální generace – rodičovská (P)

První filiální generace – 1. generace potomstva (F1)

Recesivní alela – potlačená alela (a)

Replikace – proces tvorby kopií molekuly DNA

Ribozom – nemembránová organela, složená z větší a menší podjednotky, na které probíhá podle matrice mRNA proteosyntéza

RNA – ribonukleová kyselina

Sesterské chromatidy – chromatidy jednoho chromozómu

Transkripce – přepis genetické informace z DNA do mRNA

Translace – překlad genetické informace do primární struktury bílkovin

Zygota – buňka s kompletní sadou chromozómů

Otestujte si své znalosti:

Základní pojmy v genetice - test

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Zdraví a krása

Vyrobit parfém nemusí být věda. Esenciální oleje mohou hrát prim

Vůně nebo parfém jsou už od dávných věků spojovány s luxusem, nádechem něčeho výjimečného a krásného. Není nic neobvyklého, když se dočteme o vonných olejích na papyrech, starých rukopisech a spisech. Esenciáln...

Bydlení, zahrada

Myši v domě napáchají mnoho škod. Jak se jich zbavit jednou pro vždy?

Myši v domě mohou být velkým problémem. Tato malá stvoření dokážou napáchat v obydlí člověka mnoho škod, a to od prokousaných bytových textilií, peřin, až po znehodnocení některých trvanlivých potravin v kuchyn...

Těhotenství, děti

Dotýká se vás distanční výuka? Tipy, jak může být online výuka příjemnější

Distanční výuka se dětem a studentům nevyhnula ani v novém školním roce. Oproti jarnímu období je nyní online výuka pro děti povinná. I když se ministři a dokonce i učitelé snažili vymýšlet nejrůznější řešení, ...

Životní styl

Život na cestách a jeho kouzlo: Poznejte taje novodobého nomádství!

Život na cestách si lze představit jako nikdy nekončící dobrodružství. A právě tak ho popisují i leckteří jedinci, jež uchvátilo novodobé nomádství. Kdo je to vlastně nomád? Je to obvykle člověk, který touží po...

Psychologie

Síla myšlenky může přispět k léčbě nejrůznějších nemocí

Síla myšlenky dokáže měnit životy, a to doslova. Existuje k tomu i určité vědecké podložení. Svými myšlenkami totiž můžeme ovlivnit fyziologické pochody těla. Nastartovat organismus k uzdravení tak není zcela n...

Zajímavá videa

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Academy

Mor

Slovo mor je v širším významu známé již po staletí. Historicky bylo lidmi používáno pro popis jakéhokoliv nakažlivého závažného onemocnění, které mělo vliv na širokou společnost. V dnešní době výraz mor označuj...

Wellness

Reflexní terapie rukou jako první pomoc při obtížích

Tento druh terapie – reflexologie má využití především u lidí, kteří mají problém s nohama, například bolestivé zranění, nebo mají nohy ohrožené…

Řemesla

Vyrobte si: Medová svíčka snadno, rychle a za pár korun

Medové svíčky jsou velmi oblíbené. Ale jejich pořizovací cena je pochopitelně vyšší. Pro naše zdraví jsou mnohem lepší než parafínové svíčky, za kterými se v pozadí nese odér ropy. Medové svíčky však v obchodě ...

Fitness

Stop výmluvám! Zařaďte ranní protažení

Venku se ochlazuje a k tomu se přidává ranní šedá obloha. Řada z nás má nejen psychický, ale i fyzický problém dostat se z teplé postele a vyrazit do dne alespoň s trochou té energie. Vězte, že posouvání budíku...

Rozvoj osobnosti

Síla slova – jak říci, co opravdu chcete?

Slovo je komunikační prostředek, jež propojuje myšlenkové světy jedinců. Slovo je nástroj, který umožnil mohutný rozvoj naší civilizace. Slovo může být nejen pohlazením, ale i ránou pěstí přímo na solar. Slovo ...

Mazlíčci

Kosti pro psa: Jsou nebezpečné? Jaké kosti může pes dostávat?

Když dítě maluje psa, většinou mu namaluje i kost. Moderní pes však překvapivě příliš kostí nedostává. Život psa se zkrátka změnil úplně stejně jako ten lidský. Moderní doba a jiný způsob žití i stravy se odraz...

První pomoc

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…