Genetika

img

1. Úvod do genetiky

S principy genetiky se lidstvo seznamovalo už od pradávna, genetika jako samostatný vědní obor však vznikla teprve v 2. pol. 19. století. Tehdy se…

1.1  Vznik genetiky

1.2  Mendelovy zákony

Test - Úvod do genetiky

SPONZOREM TÉTO STRÁNKY JE SPOLEČNOST BIOGEN Praha s.r.o., KTERÁ POSKYTUJE KOMPLEXNÍ NABÍDKU ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO LABORATOŘE.

 

Genetika je věda zabývající se přenosem a rozdílností druhových a dědičných znaků a proměnlivostí živých soustav, ať už jde o lidskou populaci, zvířata, rostliny či mikroorganismy.

1.1  Vznik genetiky

S principy genetiky se lidstvo seznamovalo už od pradávna, genetika jako samostatný vědní obor však vznikla teprve v 2. pol. 19. století. Tehdy se augustiniánský mnich z brněnského kláštera - Johann Gregor Mendel, dodnes považovaný za zakladatele genetiky, zabýval křížením mnoha druhů rostlin, z nichž se jako nejvhodnější ukázka genetických dědičností nakonec stal obyčejný hrách setý. Mendelův výzkum byl založen na pozorování 7 dědičných znaků:

  • tvar semen
  • tvar lusků
  • zbarvení děloh
  • zbarvení květů
  • zbarvení nezralých lusků
  • délka stonku
  • postavení květů

Sledování těchto dědičných znaků a matematických zhodnocení výsledků dal sice Johann Gregor Mendel základ klasické genetice, ale jeho práce byla v tehdejší době nedoceněna. Pravdivost jeho tvrzení potvrdili až na počátku 20. století profesoři Hugo de Vries, Erich Tschermak a Carl Correns. Termín genetika použil jako první anglický profesor William Bateson v roce 1906.

V 1. pol. 20. století také došlo k mnoha novým objevům o genech a genové vazbě, hlavně zásluhou Američana Thomase Hunta Morgana, který jako vůbec první genetik obdržel v roce 1933 Nobelovu cenu. 

I když se věda o dědičnosti a proměnlivosti organismů od svého vzniku dostala mílovými kroky kupředu, je stále spousta otázek, na které jsou nejasné nebo dokonce žádné odpovědi.

1.2  Mendelovy zákony dědičnosti

Mendelovy zákony shrnují jednoduchá kombinatorická pravidla, na jejichž základě dochází k dědičnosti znaků z rodičů na potomky.

1.      Zákon o uniformitě hybridů F1 (1. filiální = 1. generace potomků) generace homozygotů

a)      Křížením dvou dominantních homozygotů vznikají dominantně homozygotní potomci genotypově i fenotypově jednotní. V praxi to znamená, že křížíme-li červenokvěté rostliny s červenokvětými rostlinami, jejich „potomci“ budou 100% červenokvětí.

b)      Křížením dominantního a recesivního homozygota vznikají také potomci genotypově i fenotypově jednotní, avšak půjde o samé heterozygoty. V praxi to znamená, že křížením červenokvětých a žlutokvětých rostlin dostaneme buď všechny červenokvěté nebo všechny žlutokvěté rostliny, ve výjimečném případě oranžovokvěté. Nestane se ovšem, že dostaneme část červenokvětých a část žlutokvětých rostlin.

2.      Zákon o náhodné segregaci alel a jejich kombinaci v F2 generaci

Křížením dvou heterozygotů může být potomkovi předána každá ze dvou alel (dominantní i recesivní) se stejnou pravděpodobností. Dochází tedy k segregaci neboli genotypovému i fenotypovému štěpení. Genotypový štěpný poměr je 1:2:1, tedy z 25% vznikají potomci homozygotně dominantní, z 50% heterozygotní a z 25% homozygotně recesivní. Fenotypový štěpný poměr je 3:1při úplné dominanci mezi alelami, což znamená, že s 75% pravděpodobností vznikají potomci s dominantním fenotypem a s 25% pravděpodobností potomci s recesivním fenotypem. Při neúplné dominanci mezi alelami odpovídá fenotypový štěpný poměr genotypovému, tedy 1:2:1.

3.      Zákon o nezávislé kombinovatelnosti alel

Vzájemným křížením polyhybridů (vícenásobných heterozygotních hybridů) vznikají genotypově i fenotypově nejednotní potomci s tolika kombinacemi genů, kolik je možných matematických kombinací mezi dvěma veličinami. Tento zákon platí pouze v případě, že sledované geny se nacházejí na různých chromozomech nebo je jejich vazba natolik slabá, že nebrání jejich volné kombinovatelnosti.

Otestujte si své znalosti:

Úvod do genetiky - test

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Zdraví a krása

Vyrobit parfém nemusí být věda. Esenciální oleje mohou hrát prim

Vůně nebo parfém jsou už od dávných věků spojovány s luxusem, nádechem něčeho výjimečného a krásného. Není nic neobvyklého, když se dočteme o vonných olejích na papyrech, starých rukopisech a spisech. Esenciáln...

Bydlení, zahrada

Myši v domě napáchají mnoho škod. Jak se jich zbavit jednou pro vždy?

Myši v domě mohou být velkým problémem. Tato malá stvoření dokážou napáchat v obydlí člověka mnoho škod, a to od prokousaných bytových textilií, peřin, až po znehodnocení některých trvanlivých potravin v kuchyn...

Těhotenství, děti

Dotýká se vás distanční výuka? Tipy, jak může být online výuka příjemnější

Distanční výuka se dětem a studentům nevyhnula ani v novém školním roce. Oproti jarnímu období je nyní online výuka pro děti povinná. I když se ministři a dokonce i učitelé snažili vymýšlet nejrůznější řešení, ...

Životní styl

Život na cestách a jeho kouzlo: Poznejte taje novodobého nomádství!

Život na cestách si lze představit jako nikdy nekončící dobrodružství. A právě tak ho popisují i leckteří jedinci, jež uchvátilo novodobé nomádství. Kdo je to vlastně nomád? Je to obvykle člověk, který touží po...

Psychologie

Síla myšlenky může přispět k léčbě nejrůznějších nemocí

Síla myšlenky dokáže měnit životy, a to doslova. Existuje k tomu i určité vědecké podložení. Svými myšlenkami totiž můžeme ovlivnit fyziologické pochody těla. Nastartovat organismus k uzdravení tak není zcela n...

Zajímavá videa

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Academy

Mor

Slovo mor je v širším významu známé již po staletí. Historicky bylo lidmi používáno pro popis jakéhokoliv nakažlivého závažného onemocnění, které mělo vliv na širokou společnost. V dnešní době výraz mor označuj...

Wellness

Reflexní terapie rukou jako první pomoc při obtížích

Tento druh terapie – reflexologie má využití především u lidí, kteří mají problém s nohama, například bolestivé zranění, nebo mají nohy ohrožené…

Řemesla

Vyrobte si: Medová svíčka snadno, rychle a za pár korun

Medové svíčky jsou velmi oblíbené. Ale jejich pořizovací cena je pochopitelně vyšší. Pro naše zdraví jsou mnohem lepší než parafínové svíčky, za kterými se v pozadí nese odér ropy. Medové svíčky však v obchodě ...

Fitness

Stop výmluvám! Zařaďte ranní protažení

Venku se ochlazuje a k tomu se přidává ranní šedá obloha. Řada z nás má nejen psychický, ale i fyzický problém dostat se z teplé postele a vyrazit do dne alespoň s trochou té energie. Vězte, že posouvání budíku...

Rozvoj osobnosti

Síla slova – jak říci, co opravdu chcete?

Slovo je komunikační prostředek, jež propojuje myšlenkové světy jedinců. Slovo je nástroj, který umožnil mohutný rozvoj naší civilizace. Slovo může být nejen pohlazením, ale i ránou pěstí přímo na solar. Slovo ...

Mazlíčci

Kosti pro psa: Jsou nebezpečné? Jaké kosti může pes dostávat?

Když dítě maluje psa, většinou mu namaluje i kost. Moderní pes však překvapivě příliš kostí nedostává. Život psa se zkrátka změnil úplně stejně jako ten lidský. Moderní doba a jiný způsob žití i stravy se odraz...

První pomoc

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…