Jak se vyrovnat s rozchodem?

dreamstimefree_1162780Jak se vyrovnat s rozchodem?Rozchod s partnerem je životní událostí, která potká zřejmě každého z nás, mnohé vícekrát za život. I ta nejkrásnější a největší láska může jednou skončit. Najednou jsme sami, a je dost možné, že vlastně ani pořádně nevíme, co dál. Ukončit vztah může být totiž stejně těžké, jako ho udržet.

Na rozchod s partnerem každý z nás reaguje jinak. Konec dobrého vztahu je ztrátou, se kterou se musíme vyrovnávat. Zažíváme truchlení, bolest, lítost, vztek nebo i touhu po pomstě.  Každá individualita se s touto situací vyrovnává jinak a po svém. Někteří dokonce mohou utíkat k alkoholu, lékům, drogám. Neměli bychom však propadat přílišným depresím, život jde dál a čas nám pomůže, jakkoli to zní jako tisíckrát omílané klišé.

Je však pravdou, že jen stěží můžeme najít v psychologii procesy, které by byly déletrvající a bolestivější, nežli jsou právě partnerské rozchody. Je dobré si uvědomit, že všichni naši předci jsou pouze ti, kteří byli schopni navázat partnerský vztah a zplodit a v potom i vychovat děti. Přežily geny jen těch, kteří toto dokázali. Všichni ostatní vyhynuli. Tento evoluční imperativ či vykřičník je důvodem, proč rozchody tak bolí a proč žijeme v párech.

Před rozchodem nebo rozvodem

Před samotným rozchodem nebo rozvodem nastávají rovněž složité situace.

  • Nevíte, zda máte partnera opustit nebo s ním zůstat

Zvažte, jaký je váš vztah nyní a co od něj očekáváte. Zvažte všechny okolnosti setrvání ve vztahu nebo rozchodu. Jaká jsou rizika setrvání ve vztahu? Jak často se s partnerem hádáte? Dodržujete oba pravidla vztahu, na kterých jste se domluvili? Funguje mezi vámi ještě chemie? Máte společné zájmy? Existuje vůbec naděje, že se situace mezi vámi zlepší?

  • Nedokážete partnera/partnerku opustit, i když to chcete

Základními důvody, proč se vám nedaří ze vztahu odejít, jsou ty, že partner a život v partnerství vám dává pocit jistoty. Každý z nás lpí na jistotách. Lidská psychika je tak totiž naprogramována. Chceme získat, anebo si uchovat to, co již máme. Někdy se dokonce obáváme i změn pozitivních, neboť nás brzdí strach z nevědomosti. Z toho, že nevíme, co nás čeká. Také můžete být na partnerovi emočně závislí. To je důvod, proč se bojíme ztráty a jsme ochotni trpět. Sice na jednu stranu víme o tom, že nám současný stav zcela nevyhovuje, ale jistota a bezpečí kruhu, ve kterém se nacházíme, je pro nás vlastně přijatelnější, nežli odchod od partnera.

Jak ale z takovéto situace ven? Pokud skutečně chcete partnera opustit a nejedná se jen o chvilkový rozmar, pak si na tuto změnu začněte zvykat nejprve ve vaší hlavě. Tvořte si novou realitu a na změnu si zvykejte, to vám pomůže se od partnera odpoutat.

  • Emoční závislost a jak z toho ven

Typickými příklady emoční závislosti jsou ty, kdy vám chybí vaše samotné představy a přejímáte jen ty partnerovy. Přizpůsobujete se potřebám a představám druhého. Nemáte své vlastní zájmy, koníčky a přátele. Pokud se v takovéto situaci nacházíte, pak je vhodné, abyste si vytvořili nové přátele nebo obnovili přátelství stará. Začněte sportovat, kulturně žít, věnovat se svým koníčkům a těmto aktivitám se věnujte pravidelně. Naučte se udělat si čas jen sám pro sebe nebo sama pro sebe, naučte se být samostatní a uvědomělí. Dohodněte se s partnerem na vašich i jeho potřebách a vyrovnejte vztah mezi vámi tak, aby to bylo půl na půl. Udělejte si představu o tom, co je a co není ve vztahu žádoucí a naučte se své představy o vztahu prosazovat. Emoční závislost je vážný problém a není vždy úplně jednoduché jej sám vyřešit. Nebojte se proto kontaktovat odborníka a svůj stav řešit za odborné pomoci.

  • Život v přesvědčení

Když opustíte stávající partnera, myslíte si, že jiného už si nenajdete? Když vás podváděl minulý partner, bude to zákonitě dělat i ten další? Je lepší zůstat s partnerem, i když s ním nejste šťastná pro dobro dětí? Tato a další předsvědčení si neseme z rodiny, z předešlých vztahů a zážitků a podobně. Změnit svá přesvědčení není tak jednoduché. Emoce jsou mnohdy silnější, než logika. Zkuste si napsat na kus papíru svá přesvědčení a pak napište opak nebo to, jak danou věc chcete. Obrátit se můžete i na kouče partnerských vztahů.

Jednotlivé fáze samotného rozchodu s partnerem

Člověk v průběhu rozchodu s partnerem prochází jednotlivými fázemi a změny svého chování si ani neuvědomuje. Velkým úskalím rozchodů je fakt, že jeden z partnerů si nikdy nedokáže představit, čím ten druhý právě prochází a co v danou chvíli cítí. Proto není na škodu jednotlivé fáze rozchodu znát.

U rozchodu se většina procesů neodehrává v samotné realitě, ale ve vzpomínkách a ve fantazii. Rozchod může být až neuvěřitelně dlouhou záležitostí a často započíná už před dobou, než padne ona osudná věta a ani nekončí fyzickým odloučením partnerů. Proces rozchodu po vážné známosti může trvat i tři až pět let.

Fotolia_42613355_XSRozchod s partnerem má několik fází

Fáze rozchodu s partnerem

1.      Latentní fáze

Mnoho pokusů zachránit vztah bývá spíše sebedestruktivních. Jedná se o přirozenou, intuitivní reakci, která je však často právě tou, která dílo zkázy vztahu dokonává. Po jistém čase jsou již oba partneři vyčerpáni, a jeden z nich to v určitou chvíli začne vzdávat. Je to ten, který se ve svých fantaziích začne myšlenkou na rozchod zabývat a často je to právě i navrhovatel rozchodu. V tuto chvíli dochází k očerňování reálného partnera a idealizování si případného milence. Může docházet i k situacím, že si partneři dělají různé naschvály, a když dochází k hádkám, pak je to jen důkazem toho, že s partnerem se již nedá žít. Čím více je samotný rozchod na dosah a čím více si jej navrhovatel připouští, tím nesnesitelnější se mu jeví soužití s partnerem. Tomuto jevu se říká relativní frustrace.

2.      Spouštěcí fáze

Latentní fáze probíhá hlavně v představách a fantazii, a tak je pro druhého partnera prakticky neviditelná. Ten má také často pocit, že se nic zvláštního neděje, neboť latentní fáze byla překryta běžnými každodenními aktivitami. Oznámení o rozchodu tedy může být skutečně ranou z čistého nebe. Spouštěcí fáze dělá z druhého partnera rázem tzv. obránce vztahu. Obránce není schopen být v klidu, naroste jeho aktivace, adrenalin, a tak není ale schopen žádné smysluplné reakce. Jeho činy jsou v takové chvíli intenzivní, zbrklé a málo promyšlené.

3.      Fáze asymetrických rozhodnutí

Vleklé období manipulací, kdy se obránce snaží donutit navrhovatele, aby se pokusili vztah obnovit, vede obvykle k situaci, kdy obránce říká vztahu rozhodné ano, zatímco navrhovatel rozhodné ne. Každý si tvrdošíjně stojí za svým a nadchází období tzv. asymetrických rozhodnutí.

4.      Fantazijní fáze

Fyzické odloučení partnerů, případně jejich odstěhování se, neznamená však konec procesu rozchodu. Interakce se přesouvá z roviny reality do roviny fantazie a vzpomínek. V této době jsou fantazie horší než realita. Fantazie je záludná a obránce se často v této chvíli k fantazijnímu člověku chová jako k reálnému a žádá ho o návrat, či o to, aby mu již konečně dal klid. Jenže na fantazijní postavy nic z tohoto bohužel neplatí.

5.      Paradoxní fáze

Poté, co obránce vyčerpal všechny své pokusy o záchranu vztahu, upadne do deprese a smíří se s definitivním koncem. Díky fyzickému odloučení však o tomto jeho stavu navrhovatel rozchodu neví a stále čeká, co zas na něj bude obránce zkoušet a vymýšlet. Tím je k němu vlastně myšlenkově připoután, a když náhle pochopí, že obránce se k němu již nechce vrátit, často jej zachvátí vlna nostalgie. Nejednou je to paradoxně právě navrhovatel rozchodu, který zčista jasna usiluje o opětovné sblížení a pokračování vztahu. Paradoxní fáze je druhou šancí pro obnovení vztahu. Paradoxní fáze přichází ve chvíli, kdy o ni již vlastně ani nestojíte. Obzvláště narcistní jedinci bývají paradoxní fázi překvapeni.

Závěrečné fáze a polovztahy

Dle toho, jak se lidé zhostí paradoxní fáze, nastává pokračování rozchodu nebo vztahu. Je zde možnost, že se vztah obnoví nebo nastává úplný konec vztahu. Nejhorší variantou je zacyklení se. Nekonečná nerozhodnost, kolísání a přetahování, končí obvykle zarytou nenávistí.  Největším nebezpečím pro budoucnost partnerů je navozování tzv. polovztahů. Tyto provizorní vztahy mívají nepředvídatelný vývoj. Vedou buď k tomu, že nejsme schopni skutečný vážný a trvalý vztah navázat anebo se dříve či později jedna ze stran pokusí z provizorního vztahu udělat vztah trvalý.

Pět parafrází smutku podle modelu Elizabeth Kübler-Ross

Rozchod s partnerem, který měl pro nás v životě důležité místo, si musíme odtruchlit a odžít. Uvědomíme si, nakolik je náš svět závislý na vnějších skutečnostech, a můžeme u sebe pozorovat několik fází parafrází smutku:

1.    Popírání

Tohle není rozchod, je to jen nedorozumění.

2.    Hněv, sebelítost, agrese

Jak mi to je mohl/a udělat, po tom všem?

Proč se mi toto děje?

3.    Smlouvání

Když se změním, vrátí se ke mně...

4.    Deprese

Je to pryč, má jiného, už ji nezajímám.

Nedokážu se znovu zamilovat, nikdo jiný mě nebaví.

5.    Smíření

Nebrečte, že je to pryč, radujte se, že jste to zažili.

Jak se vyrovnat s rozchodem

  • Zbavte se imaginární postavy vašeho bývalého/vaší bývalé

Po rozchodu žije náš bývalý partner v naší mysli dál svým vlastním životem. Stává se fantazijní postavou, která nás může krátkodobě zbavovat pocitů prázdnoty a nicoty. Vedeme s ním smyšlené rozhovory, v hlavě si přehráváme verze klíčových situací, myslíme na něj při masturbaci nebo při intimních chvílích s jiným partnerem...Takováto imaginární bytost je velmi nebezpečná, neživte ji, nebavte se s ní, nepodporujte ji. Je to jen iluze, kterou si vytvořila vaše steskem trápená a mučená mysl. Ten reálný člověk není zdaleka tak skvělý, ale ani tak strašný, jako ve vašich představách. Není to dobrý společník pro vaši duši.

  • Po rozchodu...

Jak moc budete trpět pocitem nešťastné lásky, to záleží především na povaze daného člověka. Zkušenost s rodiči v raném dětství formuje naše očekávání vůči druhým lidem, podvědomě očekáváme, že druzí lidé budou reagovat jako naši rodiče. Na základě těchto očekávání si vytváříme svoje partnerské vztahy.

Podle tzv. Teorie připoutání se, jsou rozlišovány tři hlavní a základní styly vztahů: Jistý, bojácný a ambivalentní, vyhýbavý.

  • Lidé s jistým připoutáním jsou velice otevření a společenští. Rozchod je sice může překvapit nebo šokovat, ale po poměrně krátké době nacházejí uklidnění v myšlence, že v takovouto chvíli je podpoří jejich okolí. Po rozchodu se tedy spoléhají na pomoc přátel.
  • Lidé s vyhýbavým připoutáním, se snaží udržet si ve vztahu odstup a řešit problémy sami. Vztahům se neodevzdávají zcela a žádnou pomoc neočekávají a vlastně ani nechtějí.
  • Třetí skupina osob, lidé s bojácným a ambivalentním připoutáním, trpívají po rozchodu nejvíce. Často již během vztahu zažívají pocit, že si partnerovu lásku nezaslouží a často se bez jeho podpory cítí nedokonalí, neúplní. Po rozchodu mívají obtíže nabýt svoji již tak nízkou sebedůvěru.

Fotolia_4722805_XSDejte si jeden víkend o samotě, ale dlouhodobá osamělost smutek prohlubuje.

Chyby, kterých se po rozchodu s partnerem raději vyvarujte

1.    Vztahy na jednu noc

Náhlý pokles sebedůvěry si po rozchodu s partnerem kompenzujete sváděním všech stvoření opačného pohlaví široko daleko. Zběsilou honbu za ztraceným sebevědomím pak završíte sexem na jednu noc. Takovéto pletky však ve vás mohou vyvolat pocity prázdnoty, obzvláště pokud oplýváte vysokou emoční inteligencí a své problémy neházíte lehce za hlavu.

2.    Sám – Sama doma

Chmury vás upoutají doma na oblíbený gauč. Jakmile se však zavřete sami doma, začnete se ve svých pocitech topit. Rozebíráním všech detailů svého vztahu si totiž znovu prožijete všechny hádky. Po pár dnech se z vás tak stane vyčerpaná troska. Je určitě v pořádku, když po rozchodu strávíte víkend daleko od lidí, abyste si urovnal/a myšlenky, ale trápit se celé týdny vám nijak neprospěje.

3.    Skok do dalšího vztahu

Náhle vzniklou prasklinu se snažíte zaplnit a tak skončíte v první náruči, do nového úlovku však ani nejste zamilovaní, chcete jen rychle zapomenout na bolest způsobenou bývalým nebo bývalou. Pocity bolesti a zrady si nepřipouštíte, ale s dalším zklamáním vás tak přepadnou o to intenzivněji. Uvědomte si, že utíkáte před samotou a možná vás žene i touha ukázat bývalému partnerovi, jak rychle si za něj dokážete najít náhradu. Potřebnou pohodu a sebevědomí však získáte spíše tím, že nabytý čas zaplníte smysluplněji, třeba se zapíšete na nějaký kurz, který vás již dlouho zajímá. Získáte tak zpět svoji sebedůvěru i duševní pohodu a řád života.

4.    Večírek každý den

Vyrazíte-li si párkrát ven s kamarády, není na tom ještě nic špatného, ale začne-li váš rytmus „paření" být každodenní, je načase zbystřit. Takovýto životní styl vás jen usvědčí v tom, že život je jedna černá díra a nemá smysl o nic snažit. Také váš celkový stav bude zřejmě brzy dosti zbědovaný a přidat se můžou i problémy v práci.

5.    Úvahy o návratu, lákání partnera k návratu

Rozchod s partnerem je drastickou změnou v životě vás obou. Vracíte se k sobě a zkoušíte to znova, abyste překlenuli pocity prázdnoty a tíhy, které na vás dolehly. Neustálé opakování rozchodů a nových začátků vás časem otupí. Vy mezitím zatrpknete a bolest z odloučení tím jenom prohloubíte.

Jak se vyrovnat s pocity přetrvávajícími po rozchodu

Je potřeba, abyste se o sebe v této těžké době dobře starali. Jezte zdravě a pravidelně a dopřávejte si také dostatek spánku, jakkoli se vám to zdá ze začátku nemožné. Každý den si zkuste najít aspoň jednu pozitivní věc a za každý zvládnutý den se oceňujte, například novým kusem oblečení, malým dárečkem, horkou koupelí, oblíbeným jídlem apod. Je to další krok k uzdravení a díky tomu se dostáváte dál. Budou samozřejmě přicházet i dny, kdy vám bude mizerně, a třeba budete mít i pocit, že ani nevstanete z postele, ale zvládnete to. Přijdou také období, kdy budete mít pocit, že to máte už za sebou a další den najednou budete zase na začátku. Je to běžné a normální. Nebuďte na sebe naštvaní, že tyto pocity zažíváte. Postupem času se to bude stávat méně a méně často a pokaždé budou tyto negativní pocity méně intenzivní. Čas je totiž nejlepší lékař na zlomené srdce.

Co pomáhá vám na "zlomené srdce"? Podělte se s námi v diskuzi pod článkem.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 73919x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Pročítám články a vidím opakující se scénáře... před třemi týdny se se mnou rozešla přítelkyně o které jsem si myslel, že je opravdu ta pravá....

Předtím, než jsme spolu začli chodit, jsme se znali asi 6 let a občas na sebe tu a tam narazili, protože jsme se pohybovali ve stejném prostředí. Před 9 měsíci mi napsal kamarád, že jde na víno se svou znamou, ale že jestli chci, ať se klidně přidám. Jaké bylo překvapení, že to byla ona, kdo na to víno přišel. Ještě ten večer jsme se domluvili, že spolu začneme chodit na kurzy salsy. V průběhu konverzace se taky vyjádřila, že určitě nechce chlapa, kterej by měl vlastního psa, že s tím nemá dobrou zkušenost (ač sama psa taky má). Nebral jsem tuhle informaci až tak vážně, začali jsme chodit… celý příspěvek

Lidi, a co zkusit jogu, meditace? Pripada mi, ze lide jsou celkove hodne zavisli na tom, co jim da kdo zvenku, misto aby to tvorili v sobe sami. Kdyz se budete mit radi sami, tak, jak jste a kdyz se posunete na vyssi duchovni uroven, bude vam uplne jedno, jestli vas miluje nekdo jiny nebo co dela ve svem volnem case. Naucte se byt stastni ssmi se… celý příspěvek

Děkuji, v tomto procesu se právě nacházím. Musela jsem v březnu odejít po 8 letech manželství se 2 malými chlapci. Není to lehké, krom pocitu ztráty ze vztahu, který už dávno nebyl funkční, těžko se smiřuji s myšlenkou, že rodina, po které jsem tolik toužila, už nikdy nebude, tak jak jsem si ji představovala.
Manžel si našel novou partnerku, po 14 dnech jejich známosti, jsem zjistila, že se mnou nechce být. Nechtěl odejít z našeho bytu, protože má pocit, že je hlavně jeho, nechce začínat znovu, když už "si ho zařídil" on vydělává, má na hypotéku. Musela jsem si najít podnájem v jiném městě, kde mám matku, ale nemám žádné vazby, tak mi je smutno. Platím skoro tolik co on, jenže za garsonku cizím a dojíždím za prací.Chybí mi tu přátelé a… celý příspěvek

Dobry den Michalo,
jak jste na tom dnes po vice jak pul roce????
Prozivam totiz neco hodne podobneho a nejak nevim,co s tim :(
Dekuji D.

Dobrý den,
Dala jsem se dohromady, s pomocí výborného terapeuta, naučila se bránit. Vrátila se do bytu, kde jsme byli s dětmi doma. Bývalý odešel, našel si podnájem. Klid od něj nemám, tzv. Tanečky probíhají dál, ale aspoň do toho mluvím a pomalu ale jistě jdu dál. Nevím, kde budu za rok,, možná se budu muset znovu stěhovat, ale už promyšleně a tam, kde to má budoucnost.. Jsem za zkušenost odchodu teď zpětně ráda, alespoň jsem měla prostor zjistit, co potřebuji a nabrala motivaci a sílu bojovat. Pracuji dál na úctě k sobě samé.… celý příspěvek

Dobrý den,
Dala jsem se dohromady, s pomocí výborného terapeuta, naučila se bránit. Vrátila se do bytu, kde jsme byli s dětmi doma. Bývalý odešel, našel si podnájem. Klid od něj nemám, tzv. Tanečky probíhají dál, ale aspoň do toho mluvím a pomalu ale jistě jdu dál. Nevím, kde budu za rok,, možná se budu muset znovu stěhovat, ale už promyšleně a tam, kde to má budoucnost.. Jsem za zkušenost odchodu teď zpětně ráda, alespoň jsem měla prostor zjistit, co potřebuji a nabrala motivaci a sílu bojovat. Pracuji dál na úctě k sobě samé.… celý příspěvek

Dobrý den,
Dala jsem se dohromady, s pomocí výborného terapeuta, naučila se bránit. Vrátila se do bytu, kde jsme byli s dětmi doma. Bývalý odešel, našel si podnájem. Klid od něj nemám, tzv. Tanečky probíhají dál, ale aspoň do toho mluvím a pomalu ale jistě jdu dál. Nevím, kde budu za rok,, možná se budu muset znovu stěhovat, ale už promyšleně a tam, kde to má budoucnost.. Jsem za zkušenost odchodu teď zpětně ráda, alespoň jsem měla prostor zjistit, co potřebuji a nabrala motivaci a sílu bojovat. Pracuji dál na úctě k sobě samé.… celý příspěvek

Děkuji, v tomto procesu se právě nacházím. Musela jsem v březnu odejít po 8 letech manželství se 2 malými chlapci. Není to lehké, krom pocitu ztráty ze vztahu, který už dávno nebyl funkční, těžko se smiřuji s myšlenkou, že rodina, po které jsem tolik toužila, už nikdy nebude, tak jak jsem si ji představovala.
Manžel si našel novou partnerku, po 14 dnech jejich známosti, jsem zjistila, že se mnou nechce být. Nechtěl odejít z našeho bytu, protože má pocit, že je hlavně jeho, nechce začínat znovu, když už "si ho zařídil" on vydělává, má na hypotéku. Musela jsem si najít podnájem v jiném městě, kde mám matku, ale nemám žádné vazby, tak mi je smutno. Platím skoro tolik co on, jenže za garsonku cizím a dojíždím za prací.Chybí mi tu přátelé a… celý příspěvek

Michalo, drzte se.

Velmi zajímavé komentáře a tak přidám také trošku do mlýna: Rozešel jsem se s přítelkyní po 4. letech po to m co se z ní stala gamblerka a ještě mne podvedla . Byla závislá na počítačových hrách a zcela se uzavřela ve svém virtuálním světě plného Facebooku a her typu Warcraft,. Do toho začala hodně kouřit a přestala chodit ven což mne jako nekuřáka, poměrně aktivního sportovce a milovníka výletů a ne až tak aktivního pařmena her hodně odpuzovalo. Říkal jsem si že to vyřešíme a překonáme ale všechny mé naděje na zlepšení skončily v momentě kdy… celý příspěvek

...můžem psát a ptát se na radu...ale stejně si musíme poradit sami a s rozchodem partnera tu bolest sami si odžít....manžel od nás odešel téměř po 30 letech...nejprve s důvodu únavy, deprese..vyhoření..jednoho večera se sbalil a odešel do pronajatého bytu....jako manželka jsem to docela i chápala...dělá fyz. práci, a blížící se padesátka u mužů je dost kritická...tak jsem tiše trpěla a čekala...a ejhle po 14 dnech jsem zjistila...že je vše jinak...okouzlila ho žena o 10 let mladší s 2 malými dětmi..každý s jiným mužem...když to táhla s mým mužem...měla doma přítele...otce druhého dítěte...když to prasklo i u nich..intenzita návštěv u mého muže v pronaj. bytě zesílala...ačkoliv je z jiného města...tomu příteli řekla, že ho měla stejně jen… celý příspěvek

Právě jsem přečetl článek, a poté co jsem viděl ohlasy, zkouším napsat komentář, zda mi někdo pomůže..
Je mi 25 let. S přítelkyní jsem začal chodit, když mi bylo 15 a jí 13. 10 let jsem měl někoho, kdo mi byl vždy oporou, stal při mě a koho do teď miluji.. Nejspíše je to jen z mé strany. Je to do teď má jediná holka, se kterou jsem poznal vše, co se od párů očekává. Jak intimní věci, tak vše kolem. Nikoho jiného jsem nikdy neměl. Už asi 5 let zpět jsme se rozešli, vzdy z její strany, a kvůli tomu, že chtěla navázat jiný vztah..
Není to jediný případ, necelé 2 roky zpět, se stalo to samé, s mým nejlepším známým. Jen co jsem byl v práci, tak za ní začal jezdit, a později to dopadlo stejně jako předtím. Zamilovala se do něj, užívala veškeré… celý příspěvek

Vykasli se na ni a bez dal. Holka, ktera podvede, tak to udela znova. Byl by jsi jen v zacarovanem kruhu

Diky za clanek i ostatni komentare. Prave se mi zhroutil 6lety vztah. Kromě pocitu prazdnoty mě drtí i ten důvod... žádná něvěra nebo tak,... obyčejný stereotyp. Začal jsem to vnímat až pozdě a partnerka už neměla zájem nic zkoušet. Navíc jsem byl její druhý kluk a ona ještě nechce takový vztah, chce toho zažít více... Z té bolesti šílím, ale… celý příspěvek

na zlomené srdce mi nepomáhá nic...jen čas...a i ten mě zrazuje...pokaždé se do toho vloudí sen nebo vzpomínka a jsem tam, kde jsem byla...rozešla jsem se já, už je to tři měsíce...a trpím jak zvíře...jinak to nešlo...on pije a nemůžu v tom být s dětmi...místo aby se šel léčit, tak nás odepsal....chci mu dát šanci, ale jen když nebude pít...to on ví, proto se o návrat ani nepokouší...měla bych to už dávno za sebou, ale musíme se vidět při… celý příspěvek

Zdravím já zeď procházím rozchodem nejsem si jistá vubec ničím ... S přítelem jsme spolu byli 10 let máme dva syny ...před rokem jsme se odstěhovali do blízkosti jeho rodiny ....vseci na něj tlačili jak jsem špatná s jeho otcem sem si nesedla už od začátku ...ten rok tam byl ale utrpení věčně hádky kdy partner používal věty kterým věděl že mi ublíží i když po zklidnění situace tvrdil že to tak není .... V jedné hádce mi dokonce dost přesvědčivě tvrdil že spí s nakou kolegini z práce ...po zklidnění situace me prosil o další šanci že si to vymyslel ve vzteku jenzo po necelých dvou týdnech se situace opakovala s tím že má jinou už rok ..opět po zklidnění situace se to snažil nějak ukecat že jde jen o kamarádku já ztratila veškerou důvěru k… celý příspěvek

Prosím vás hlavně se k němu za žádnou cenu nevracejte, ten idiot vám bude jen psichycky ubližovat

Mila Sely Susu, verim, ze to mas tezke, ale prosim te, nechci byt nijak pichlavy, ale co ta cestina? Boze muj.

dalo se by se předpokládat, že to jmeno bude mít exotického majitele, tak proč se jako divíte češtině? selský rozum ne :)

Je mi 28 let a mám za sebou velmi podobnou zkušenost jako ostatní diskutující. S mým dnes už bývalým přítelem jsme se seznámili, když nám bylo 11 a oba jsme nastoupili do stejné třídy v nové škole. Už jako děti jsme spolu “chodili”, ale to nikdy nemá dlouhého trvání. Pak jsme kolem sebe dlouhých 17 let kroužili. Vždycky nás to táhlo k sobě a nikdy jsme se nepotkali ve správný čas pro nás oba. Až do loňska. Potkali jsme se na svatbě kamarádky, oba bez doprovodu a za pár měsíců už jsme byli pár.
Všechno šlo hrozně rychle a hladce dopředu. Znali… celý příspěvek

Dobře vím, jak se cítíš. A navíc v našem věku už tyhle "podrazy" bereme jinak, než kdyby nám bylo dvacet. Když si přečteš můj příspěvek o něco níže, pochopíš, co tím myslím.
Připrav se, že teď to bude dlouho stát hodně na houby, ale musíš jít dál a najít si alespoň na čas jiný smysl života, než je smutek. A nepokoušej se onoho dotyčného k sobě pustit. Já jsem dal několik šancí, uvěřil jsem i omluvám, které přišly po několika měsících, podpořil a… celý příspěvek

Ahoj,
koukam, ze je to vsude stejne. Nevim, cim to je, ale mam pocit, ze touhle blbou, mozna uspechanou, ale virtualni dobou. Vsude telefon, messenger nebo facebook a lide zkratka navykli dostavat informace lehce, prestali mezi sebou mluvit a nic pak takhle nenuze fungovat. To je presne muj pripad a mojo, ted uz byvale, pritelkyne. Napriklad ja jsem ji od dameho zacatku veril, delal jsem co slo a rikal jsem, ze abychom mohli fungovat, musime spolu mluvit, o vsem. Pro lasku clovek nevidi a moc jsem se nezajimal, s kym si treba muze psat nebo neco podobneho, mel jsem duveru, ze jsme stanovili pravidla a vse bude fungovat. Mne se navic libila, byla placha, chytra a citliva. Jeji byvaly ji podvadel, proto ho nechala. A navic, zajem vyzarovala… celý příspěvek

Ahoj,
mě opustil manžel,bez důvodu našel si o 23-let mladší slečnu.Po 13-ti letém manželství bez jedinné hádky bolí a navíc odešel za ní před vánoci bolí to jsem sama a vyrovnávám se s tím jak se dá,ale moc to nejde

Ahoj, to je mazec, takhle před vánoci. Ono se mu to vrátí. Držím palce, ať se brzo srovnáš. Mně opustil přítel po vánocích, z ničeho nic, ze dne na den. Měli jsme takový sváteční vztah, každý v jiném městě, deset let mu to nevadilo a najednou konec.… celý příspěvek

A jak to zvládáš Ty?

Jak to zvládám - my jsme spolu nebydleli, tak to není až tak velká změna. Dlouho jsem přemýšlela, nakonec jsem to nějak pochopila. Už začínám chátrat, tak se zaměřím na sebe. Nejdřív musím zhubnout, už je nejvyšší čas, už se to nelíbí kolenům atd.… celý příspěvek

Ahoj,
děkuji je to mazec a moc to bolí.O to je to horší protože jsem 16 let žila jen pro něj a to doslova.Nikdy žádná hádka a když zhubnul 43kg,teda dalo to práci.Já ho ještě přivedla do nového fitka a tam si po týdnu našel slečnu která tam obsluhuje… celý příspěvek

My jsme se taky nehádali, nikdy neřekl, že by mu něco vadilo, že jsme každý jinde. A najednou mi napsal, že o našem vztahu dlouho přemýšlel, že potřebuje někam patřit a že si našel někoho, kdo s ním počítá. To dlouho trvalo asi týden.… celý příspěvek

Lepší bude mail, m.ky@seznam.cz, telefon mám v rozkladu.

Ahoj,

ctu tady zajimave pribehy a koukam, ze je to vsude stejne. Prijde mi, ze dnesni doba je strasne uspechana a nic netrva vecne. Ve vztahu trpi vetsinou ten, kdo miluje vic. Je mu 100% oddan a nevazi si toho co pro nej ten dotycny dela. Zatim jsem mel spatne zkusenosti ve vztazich a asi to bylo tim, ze jsem si hledal stejne typy. Mamca mi pokazde rikala, ze kazdy vztah je odraze toho druheho. To jsem sice pochopil, ale....Muj vztah zacal po roce. Prekrasna slecna, mila, upovidana, meli jsme si co rict no proste balada. Jenze....tak jako v kazdem jinem meste funguji babky kelisky......Takze to znate, kdyz se neco dozvite d nekoho, tak nevite cemu mate verit a radi to v sobe dusite. Zhruba po mesici vztahu jsem udelal nejhorsi vec a vlezl… celý příspěvek

No, je pravda, ze dnešní doba nám vytváří i ty “příjemné” závislosti. Čekání na cink cink v telefonu, co trvalo 2,5 mesice je náhle fuč. Smutek ze ztráty každodenního kontaktu na whats upu, společných noci i dni. To všechno je bolestivé. Já zazivam prave rozchod s člověkem, který jak jsem zjistila neumí vůbec ukoncovat vztahy, a to k memu zděšení s žádnou ze svých bývalých partnerek. Dokonce jsem mu pomáhala najít co vlastně chce, což mě už na začátku dost desilo. Skočil ze 4 letyho vztahu do dalšího kde se zamiloval do přítelkyně svého kamaráda, čímž ukončil svůj 4 lety vztah. Poté toho zřejmě litoval, protože milenka ho odmítla, tedy přesně dost drsné odkopla, a v tu chvíli se objevil v mem životě. Abych ho utesila, vyslechla a necítil… celý příspěvek

Ahoj, byli jsme s partnerkou téměř pět let. Já už pracuji nějaký rok ona dodělává školu.. Byla to moje první opravdová láska, obětoval jsem toho kvůli ní strašně moc, dělal jsem vše co jsem ji na očích viděl. Kvůli ní jsem se odstěhoval do jiného města aby mohla kvůli škole zůstávat u mě.. Bylo to hezké, občas jsme se pohádali protože já jsem zarlivy ale nebral sem to na velkou váhu, vždycky jsme se pohádali a pak za chvíli to bylo dobrý. No a pak to přišlo. Hádka, protože já udělal vše co chtěla a ona nebyla schopna na oplátku něco udělat. A začala s tím ze se chce rozejít, že nemá sílu ve vztahu pokračovat. Nesu to opravdu těžce, říkám si… celý příspěvek

..osobně byc se vrátil tak kde mám přátele a kde to znám..uleví se Ti

Představte si, že Vám je partner nevěrny, vytušíte to, a zeptáte se. Začne mlžit a lhát, že všechno je jinak a veškeré vaše indicie zpochybňovat, často způsobem, který sám vyvolává další podezření. Spíte vedle něj a nemůžete si být jisti. Pokud teda vůbec jste schopni usnout. Neštve vás to? Je vám nevěrný a ještě z vás dělá blbce. Hnus že?
Naprosto nechápu, jak můžete zraňovat člověka, kterého milujete, podruhé a takovým potupným způsobem.
Když máte koule na nevěru, mohli byste mít taky odvahu to přiznat. Jde o vyjádření úcty k druhému. Dáte mu… celý příspěvek

Přesně, moje bejvalá mi lhala přímo do očí a přitom stačilo prostě říct na rovinu jak to cítí ona místo toho mě jen takhle urážela ,nakonec řekla teda pravdu ale mě už to bylo tak ňák šumák takovej člověk nestoji za to. A nejvíc mi vadí jak mě balamutila že mě ráda a že já za to můžu že prej neměla pocit z mé strany že nesdílím její city,tak začala rostahovat nohy ňákýmu ženáči,když jsem ho viděl pak na vlastní oči bylo s toho všeho na blití,okamžitě. I pak došlo proč chce mít pořád sex já myslel že to je proto že snad mě má pořád ráda a že… celý příspěvek

Řeknu vám že jak čtu vaše příběhy, je mi s toho fakt ouzko, soucítím s vámi a všem vám který ste byli zrazeni držím palce ať se stoho vyhrabete a našli si toho pravého člověka který bude šťastný že vás má. Co já bych dal zato kdybych konečně potkal ženu která je opravdu aspoň co se týče vztahu citlivá,hlavně která má ňákou sebeůctu a stačil by jí… celý příspěvek

tak ja jsem opustena 10 dnu, skoro 4 roky jsem cekala na zazrak, ze konecne budu mit chlapa ktery mi stoji zato....za 4 roky se nebyl schpny rozvest, coz sluboval den co den, no a asi pred mesicem jsem nato prisla ze je na seznamce a ze si dopisuje s zenskyma...ztloukal, ale kdyz jsem mu to dojazala, citil se urazeny....a pak jsem stratila nervy,… celý příspěvek

Ahoj Jirko, vidis, a ja mam opacny problem s chlapama, kdyby jim stacila jen jedna zena. Mela jsem tri stale partnery v zivote a vsichni odesli k mladsim modelum po provalene nevere, co jsem bud odhalila ja a nebo se mi dotycna milenka pochlubila, ze mi klati chlapa, vyborny v tomto ohledu je facebook, holky rady pisou, s kym momentalne sdili postel a nebo jely na vylet, a nebo ti uplne v klidu zavolaji, ze ho chteji, a at nedelam potize s rozchodem, protoze co se starou zenskou, ze? Citliva a slusna zenska dneska neni v kurzu, klidny zivot ve dvou je pro chlapy neskutecna nuda. Mit navareno a uklizeno je prezitek, s mladyma holkama se da zabavit a jak to vyjadril muj druhy pritel, ze on se chce taky s nekym smat, a ne resit nejake zivotni… celý příspěvek

Omlouvám se za chyby,píšu na mobilu. Fakt nekecám hehe

Co já bychvza takovou ženu dal. Taky jsem nikdy ženu nehlídal. Přál bych si konečně potkat ženu která má ráda taky sebe natolik že nechce skákat jako bleška s postele do postele,nikdy nepochopím jak se semnou mohla jeden den milovat a druhej den hned s tím druhým ještě k tomu ženatým, a to chtěla spát i semnou, fakt nechápu. Sex mě sice baví ale… celý příspěvek

Víte, jak si to tak čtu, brečím. Teď se na 85% rozejdu s přítelem, protože už toho mám dost... Před pár lety si psal s jednou kamarádkou, psal si s ní dost.. a já to neřešila. Pak s ní z ničeho nic začaly mizet konverzace, bylo mi to divný, ale nechtěla jsem plašit. A poté se se mnou na tejden rozešel. Hrozně mě to bolelo, brečela jsem, za ten tejden jsem zhubla asi 8kg, nemohla jsem jíst, zvracela jsem. Psala jsem mu, že ať jsem udělala špatně cokoli, že to napravím,že udělám cokoli. Ponižovala jsem se, volala jsem mu, psala jsem ho, že ho nade všechno miluju, posílala jsem mu naše společný starý fotky... Potom se ke mně tedy vrátil, a já jsem si půjčila jeho mobil, abych se podívala na čas. Byl tam otevřenej chat s pipinou, a on jí psal… celý příspěvek

Ahoj to co čtu o tvém příběhu tak to je hrozná věc když si ten druhý jen pohrává s city druhých znám to, to mi věř i když sem chlap tak sem zažil něco podobného, to moje dlouholetá partnerka 13 let spolu a před svatbou a plánem miminka řekla já tě už nemiluju, řekla to tím stylem jako když řekneš ve dřezu je nádobí neumyl bys ho , no fakt citliví… celý příspěvek

Ahoj, rozumím ti, jak moc to vše bolí. Já jsem po 8-letem krásném vztahu, kdy jsme hodně cestovali, pařili, no prostě si užívali. A pak přišlo děťátko, 2 dny před prvními narozeninami syna mi přítel řekl, že to nefunguje, že pro něj nejsem přitažlivá, že se mnou nedude nic mít dokud nezhubnu na 55 kilo...., byla to jako rána z čistého nebe, šok. Ale vztah šel dál, já se snažila, hubka starala se o syna a za půl roku jsem náhodou zjistila, že má od synových narozeniny milenku. Se synem jsmeseo odstěhovali, on šel k ní. 3 dny jsem nejedla, už… celý příspěvek

Víš to je prostě strašný jak může jen tak chlap nechat odejít matku svého dítěte i s ním jako by se nechumelilo, je to syčák i když sem chlap nikdy bych to neudělal radši bych šel já nebo bych alspon zabezpečil, no co nato říct jen že je sračka a… celý příspěvek

Děkuji za podporu, je pravda, že je to hodně těžké.

A co je těch zbylých 15 % ??

A nejhorší na tom všem je, že jemu je to úplně u prdele....že jeho to nemrzí, netrápí... A já řvu celou noc, nespím, nejím.

Jessie, prožívám to samé protoTi zcela rozumím. Od manžela se nedokáži odpoutat, nedokáži si představit být sama nebo s někým jiným.

Zdravim naprosto chapu Vasi situaci zazivam prave ted uplne to stejne akorat s tim rozdilem, ze mi tohle udelala holka, ktera dala prednost magorovi kteryho poznala pres online hru 7 let zahodila jen tak ze dne na den jakoby jsme se vubec neznali… celý příspěvek

Jessie, naprosto tvoji situaci chápu. Také jsem měla takového zmetka, neustále si psal s jinýma, podváděl mě a za mnou chodil tak leda na "večeři". Dokud jsem mu vařila a uklízela, tak jsem mu byla dobrá.. Ale pak jsem si řekla, že už dost !! Možná jsem do něj ještě dnes zamilovaná, ale jakmile jsem si uvědomila svoji vlastní cenu, věděla jsem, že… celý příspěvek

Zdravím. Proč jsou tyhle situace tak těžké. Jsem měsíc po rozchodu a přijde mi, že se mi všechno hroutí. Koupila jsem si kolo v domění, že alespoň nějaké odreagování budu mít. Nepomáhá to. Snažila jsem se jezdit na festivaly, být často mezi lidma. Taky nepomáhá. Doma být sama taky nemůžu. Nevím co mám dělat.
On se semnou rozešel z duvodu, ze každý máme jiný pohled na život. On chce mít děti, rodinu a já zatím ještě ne. Jemu je 23 a mě 26.
Říkám si ze všechno odstartoval únor letošního roku, kdy jsem zjistila ze jsem těhotná. Dítě jsem ale… celý příspěvek

Ahoj Verun znám to když člověk zůstane viset jako ve vzduchoprazdnu a miluje a říká si jak může být někdo tak krutej, zdají se mu sny vidí ho všude toho člověka co tolik ublížil, a přesto by člověk odpustil, to je iracionální, ale je to láska k druhému,to ten co už nemiluje nikdy nepochopí jen možná až přijde jeho soudný den potom si vzpomene a… celý příspěvek

Dobrý den, je mi cerstvych 19 a byl jsem s pritelkyni 3,5 let, ona je o mesic starsi a byli jsme spolu celou stredni skolu a chodili jsme spolu do stejne tridy. Uz pres rok ji chce jeji "nejlepsi" kamarad, s kterym se poznala asi pred rokem a pul. Pred mesicem a pul jsme se lehce pohadali a pak jsme si povidali o nasem vztahu a o budoucnosti, tam jsem se dozvedel, ze ji moc nevyhovuje jak se posledni dobou hadame a ze premysli co dal, ano hadali jsme se obcas kvuli kazdy blbosti, ale ja je nejak extra nebral. Rikal jsem ji, ze ji miluju a nechci ji ztratit a ona mi rikala ze to ma stejne, jen ji nevyhovuje jak to zrovna je, ze uz to trva dele, asi 3 mesice, ale nechtela mi to rict protoze v ty dobe jsme meli maturitu a ja pak operaci… celý příspěvek

No situace je vlastně následující - nalijme si čistého vína, ta holka tě jednoduše už nechce. Už jen podle toho elaborátu, co jsi napsal, ji prostě už deptáš, ale sama není dost dospělá na to, aby ti to řekla narovinu. Pokud jsi ten vztah, který už moc zachránit nejde, přece jen nechtěl totálně zazdít, tak jste si měli reálně popovídat, kde je problém. A ne že ti to řekne poté, co ti zahne...Celou dobu děláš stíhačku a pak se divíš, že jí to… celý příspěvek

To je tak hezky napsaný :) Jestli budeš chtít, můžeme si o tom pokecat :) Mám něco dost podobného.

Týjo..ani jsem nevěděla, že takový článek existuje.
Četla jsem komentáře a je mi z toho smutno.
Mně je sice jen 19. let oproti Vam, co tady většinou píšete, ale právě mám taky zlomené srdce. Taková moje první láska, o které jsem si opravdu myslela, že je to ten pravý ... Skoro 4 roky je v mém srdci jediný a miluji ho strašně moc, ale dozvídám se poslední dobou, jak mi odporne snad ve všem lhal... Dokážete si představit, jaké to je.. když jste k někomu upřímní, čekáte to i od něj a zatímco Vy si myslíte, že je vše v pořádku, tak ten druhý vás… celý příspěvek

Jsi mladá nelitul život máš před sebou najdi si někoho kdo si tě bude vážit a nebude tě tahat za nos ,nebo chceš být jen nějaká vyvažovačka někoho co si tě neváží a jen teda když není zbytí zak přijde jé já udělal blbost tak pojd pomilujem se ,vím je to těžký ale uvědom si to že když budeš chtít tak máš hned jiného, uvědom si to že žena je ta co… celý příspěvek

Hezký den slečno N.Návod na to jak se rozejít je velice jednoduchý.Na to stačí někdy jen pár slov.Pár vět.Vy ale asi hledáte návod na to jak ten rozchod zvládnout.Hledáte návod na situaci v které,podle toho co píšete,ještě nejste.Nedělejte to.Teď ještě přemýšlíte nad tím jestli rozchod ano,nebo ne?Přemýšlíte o tom co vám jaké rozhodnutí přinese?Podíváte se sem na stránky o tom,jak zvládnout rozchod,na příspěvky pod tím a utvrdíte se v tom,že když rozchodu řeknete ano,tak vám v první řadě tohle Vaše rozhodnutí přinese stesk zármutek pocity bolesti a ztráty.Přinese Vám negativní emoce.A Vy se začnete bránit,protože negativní emoce… celý příspěvek

Dobrý hezký den. čtu tady Vaše příběhy a plně s Vámi cítím. rozcházíme se po deseti letech s přítelem a opravdu to nedávám. Během těch let jsme se několikrát rozešli a sešli. Čtyřikrát jsme spolu bydleli. Třikrát u mě a teď u něho. Teď nám to nevydrželo ani rok. Jsem hodně zklamaná. Zjistila jsem, že tři roky měl vztah s jinou ženou a další milenku ve vesnici, kde bydlí a kam si mě nastěhoval. Nedokážu pochopit proč mi to takhle mohl udělat co… celý příspěvek

No Co nato říct to je trápení jako blázen, když se člověk snaží ject to jak nejlíp může a ono to všechno je jen leš nebo co vlastně ani nevím jak to nazvat, musíš být silná a ukázat mu že on je jen ten odpadlík co není čestnej a jen si hraje se životem druhých on si musí uvědomit tím jak se budeš chovat že není takovej borec jak si myslí, začni… celý příspěvek

Dobrý den.Moc Vám držím palce a sobě vlastně taky.jak to zvládnout a nezblaznit se taky ještě nevím. Jen chci aby jste věděla ze nejste sama.Po 11 úžasných odešel do jiného vztahu.,jsou to tri týdny. Deprese,pocit nicoty,pocit viny...je toho moc.… celý příspěvek

Hezký den Jano.Určitě nejste zbytečná.Jestli budete chtít můžete mi napsat na e-mail.Rád Vám sdělím jak jsem se z toho nejhoršího dostával já a jak se z toho dostávám teď.Co mi pomohlo a pomáhá a co mi taky tedy rozhodně nepomohlo vůbec.Jestli Vám… celý příspěvek

To je mi vás líto.Ale je to kretén nic jinýho v tom není.Určitě si časem najdete chlapa který vás ocení a bude vás mít opravdu rád,jen vás docela obduvuji že jste sním měla tak velkou trpělivost,přeju hodně štěstí a až vás bude odprošovat nenechte se zmást nashle

Krásný den přeji.Někdy v březnu jsem narazil na tyto stránky a chtěl jsem sem napsat už tehdy.Ale neudělal jsem to.Nebyl jsem na to připravený.Tak tedy teď.Skoro šestnáct let jsem ženatý.Byli jsme spolu dvacet let.Máme dvě děti.Syn13 let a dcerka 7.Loni na konci listopadu mi žena řekla,že chce rozvod.Nebylo to poprvé co to řekla.Za posledních sedm let to bylo snad po patnácté!!!Důvody co vždy uváděla nebyli ty opravdové důvody.Ne zcela.Vždy jsem se to snažil urovnat jen já a nejen navrhovaný rozvod,ale i jakoukoliv rozepři,protože jsem ji miloval a nechtěl přijít o ní o děti o rodinu... . Navrhoval jsem,že spolu půjdeme za odborníkem,ať nám poradí a vysvětlí co děláme špatně.Ať nám pomůže,když to nezvládáme my.To razantně odmítala s tím… celý příspěvek

Přeju vám hodně štěstí a vnitřní sílu se smířit s tou skutečností jaká je a aby ste se netrápil marnými nadějemi a našel svůj vnitřní klid a mohl jít tak dál, mě se to snad taky povede.Jó s tohohle nám nikdo jiný nepomůže je to jen na nás samých,držím vám palce,držte se

Krásný den Jiří.Děkuji za přání a za podporu.Vážím si toho.Už se tím vším netrápím.Sílu a vnitřní klid už mám.Čím dál víc.Občas mě sice ještě "píchne u srdce".To asi ještě nějaký čas potrvá,ale už jen občas a trvá to čím dál kratší dobu.Je mi báječně.Čím dál víc.Cítím se naprosto skvěle.Čím dál víc.Tak,jako jsem se hrozně dlouho necítil.Možná… celý příspěvek

Mirku, jste hodný člověk...

Krásný den.Jejda paní/slečno Heduš moc mě nechvalte,nebo mi zkazíte špatnou pověst :-).Ale ne.Děkuji,že si to o mě myslíte.Jsem moc rád.Děkuji a přeji hezký den.

Krásný den.Jejda paní/slečno Heduš moc mě nechvalte,nebo mi zkazíte špatnou pověst :-).Ale ne.Děkuji,že si to o mě myslíte.Jsem moc rád.Děkuji a přeji hezký den.

Rok sem sem chodil s jednou ženskou myslel jsem si naivně že je to ta pravá,protože byla úplně jiná než předešlé byla pracovitá svědomitá .Manžel jí opustil kvůli mladší v tý době sem jí poznal,z prvu jsem jí litoval a bral to jako že hledá jenom záplatu na bolest tak sem to bral jako nezávazný vztah ale i tak jsem jí pomáhal ze vším co šlo dával jsem ji i dárky časem sem se do ní zamiloval. Jednou po mě chtěla ať se k ní nastěhuji jenže to bylo tak po třech měsících,Já se bál že je to moc brzy tak sem jí řekl že ještě ne co když jí omrzím co pak, to sem ještě netušil že to je začátek konce .No prostě mě začala podvádět a ješte k tomu se… celý příspěvek

párkrát jsem si myslel,že už mám nad ztrátou lásky vyhráno a už se to tři roky vrací :-( leze mi i do snů a myslím na ní snad milionkrát za den.jak dlouho se dá vydržet takové utrpení?

To jsme na tom stejně. Já to mám ale zatím "jen" rok. Neboj, nejsi v tom sám, plno lidí to teď také prožívá.. Ale už taky nevím, co mám dělat, no. Na druhou stranu nedej bože většího neštěstí, je to těžké, fakt těžké, ale život musí jít dál a… celý příspěvek

Ahoj take prave prozivam zradu či zlomene srdce.S manzelem mame krasny vztah ( teda aspon jsem si to myslela ) .Jeden den prisla skvela zprava dceru vzali na skolu , super meli jsme radost vecer , kdyz se sel manzel koupat nechal telefon polozeny na stole ani nevim proc vzala jsem ho do ruky a podivala jsem se do nej (normalne to nedelam) to co jsem tam nasla , byla pro me pohroma .Nasla jsem tam zenskou ktera mu posilala svou nahou p.....u a plno oplzlych kecu.Boze v jeden den se zmenila moje radost v nejhorsi udalost meho zivota!!! Proc??? Proc???? Ja ti tak verila ! Proc jsi to pokazil!!# Proc ??? Najednou nase 12lete manzelstvi je v haji.Nemuzu spat , jist, myslet .Jeden den jsem pockala az deti usnou, opila jsem se vybrecela , vzala… celý příspěvek

Ahoj Marti to je prostě asi chemie nebo co já nevím, ale zažil sem něco podobného bez dětí ač sem moc chtěl mít miminko s člověkem co ho miluju a udělal bych snad všechno na světě jenže si našla ženáče ještě nerozvedenýho po 13 letém vztahu mi vlastně utekla budoucnost pod rukama já makam v německu mám hodně peněz luxusní byt auto a to co máme, měli, je o dřině odříkání spaní po pensionech instantní věci salámi a tak jíš furt to si ten člověk ani neuvedomuje že zlatá lžička není zadarmo, no podkal sem jí spíš nachytal jednou v hospodě jak jsou zakleslí jako největší hrdličky, chodil sem do té hospody taky a jen lidi koukali a nikdo neřekl hele ta tvoje zanáší, je to strášná rána byl sem na dně, vydržel sem to týden a přišel kolaps nervovej… celý příspěvek

Martinko! Držte se! Jednou se to té paní vrátí! Boží mlýny melou. A nejen jí. I Vašemu manželovi! A vaše bolest se bude pomaličku zmenšovat, ale jen pomaličku... Musíte si to teď vytrpět. Ale jednou bude líp. Řeknete si, že jste teď ve vězení a jednou z toho vězení vyjdete zase na čerstvý vzduch...
Taky mám strašnou bolest na srdci...podobnou té… celý příspěvek

Dobrý den Marti,
moc mě mrzí co prožíváte, úplně Vás chápu. Já si taky zažila své a trpěla a nyní, když se to urovnalo doma, tak mi našli předrakovinový stav na děl.čípku nejvyššího stupně a od června mě čeká spousta nepříjemných vyšetření a asi operace. Tím bych Vám chtěla říci, že ikdyž vím, jak Vás to bolí, tak zkuste se co nejdříve nad tím… celý příspěvek

Taky přidám svoji trošku do mlýna....já a můj přítel sme se seznámily přes seznamku, přes to, že jsme každý jiný sme si rozuměli, letos bychom slavili dlvouleté výročí. Domluvili jsme se, že jelikož nám oběma bude 30, je čas vylétnout z hnízda a že sspolečně koupíme byt. Nedávno měl kamarád oslavu, na níž jsme se přiopilí pohádali o odjezdu domů. Následující týden moc nekomunikoval, byl jakoby navrčený, ale postupně to bylo lepší....jenže v… celý příspěvek

Ahoj Kat. A s myslenkou na byt jsi prisla ty?? Nebo byvaly pritel? Myslim si, ze se lekl zodpovednosti a definitivnosti vaseho vztahu. Nebo je v tom jina zena. Vlastne ti neumim poradit. Stalo se mi ted neco podobneho. Rozesel se se mnou pritel po 11 letech s tim, ze se mnou nevidi budoucnost a nechce si me vzit. Take hledam v sobe chyby (hodne… celý příspěvek

ahoj Markét, už toho lituje a snažil se zjistit co já přes moji sestru, ale mě nekontaktoval. S bydlením přišel on a prostě to taky sám celé zabil. Nevím, co bych udělala, kdyby mě chtěl zpět...ale rozhodně už nemám v něj takovou důvěru a hodně mi spadly růžové brýle. Tak jak říkáš musíme to zvládnout...u mě už je to skoro měsíc a vím, že chci… celý příspěvek

Holky,zaziva nas to vic,semnou se dnes pritel rozesel po 5letech,take se nechce vazat a podobne kecy vyserme se na ne nejsou jedini na svete

Nevím co se to děje v poslední době se vztahama, ale jsem na tom úplně stejně, rozchod po 6-ti letech. Jako rána z čistého nebe, žádné náznaky nebyly a pak přesně to co tu bylo už zmiňováno, nechci si tě vzít a vlastně nemáme společné zájmy a naše budoucnost by byla vlastně podle něj najednou nešťastná. A ve finále se dozvím, že je v tom ještě… celý příspěvek

Ach jo, to je děs, co ty lidi takhle blbnou! Já se v tom plácám i po pár měsících, i když je to lepší a lepší. Urychlit to bohužel nejde, člověk si tu bolest musí prožít. Někdy mám pocity, že už se nikdy nezamiluju. Chybí mi minulý život, ale… celý příspěvek

Marti zlomené srdce vyléčí jen nová láska tak hlavu vzhůru muži jsou jen lovci ,ale žena je ta co když chce tak může nebo nechce a pro to to máte vy ženy mnohem lehčí jen si to uvědom.

Jo, přesně řečeno, nechápu to a nejhorší je, že to stále nemůžu vstřebat, nemůžu se s tím nějak ani prozatím vyrovnat že to skončilo, jak se tak mohl zachovat a přesně jako by jsi mi mluvila z duše. V hlavě se mi honí tisíce slov proč, proč, proč...

Taky se mi v hlave porad honilo proc, proc, proc..ale je nutne prijmout fakt, ze nedostaneme odpovedi na vsechny otazky. Vim, ze je tezke prestat se ptat, ale je to presne to, co clovek musi udelat, aby se pohnul z mista. Dulezita vec je take byt… celý příspěvek

Ahoj holky, včera byl asi nějaký rozcházecí den. Přítel se se mnou rozešel po více jak 11 letech. Chtěli by jsme miminko, ale mám zdravotní problémy, které to komplikují a on chce svoje a hlavně bez problémů. Držím nám všem palce, ať to zvládneme :-)

Přeju hodně síly.. Určitě na Vás čeká někdo, kdo si Vás bude vážit a neopustí Vás v době, kdy ho nejvíc potřebujete. Vím, že je to těžké, také pořád v sobě hledám vnitřní sílu..

Děkuji vám za podporu. Musím věřit, že tohle bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat a bude lépe :-)

Ono nám nic jiného ani nezbyde, než věřit v lepší zítřky :-). Přečetla jsem plno článků o rozchodech atd., ale stejně člověk na konec zjistí, že si to musí prožít a hlavně se spolehnout jen sám na sebe. Přátele sice ze začátku jsou ochotní… celý příspěvek

Taky se připojím se svým příběhem.. Žila jsem s partnerkou v osmiletém vztahu a plánovaly jsme rodinu. Minulý rok mi nečekaně zemřel tatínek a měsíc jsem strávila s mamkou, abych jí byla oporou. S partnerkou jsme se během té doby občas vídaly. Když jsem se vrátila domů, partnerka se se mnou rozešla a dala ultimátum se do konce roku odstěhovat. Během té doby jsem zjistila, že si našla novou známost. Stres, který jsem zažila bych nikomu nepřála.… celý příspěvek

Vy to subjektivně takhle nemusíte vidět, ale já to vidím tak, že ve Vašem životě odešli dva lidé, přičemž jste měla smůlu i štěstí najednou. Smůlu v tom , že Vám nevyhnutelně odešel rodič, Vašeho života kvalitní člověk a opora, kterou není možné nahradit, jen ji příjmout, tu ztrátu. Na druhou stranu jste měla štěstí, že Vám že života odešel člověk šmejd, tedy někdo kdo by v budoucnu mohl způsobit velké škody na Vás a Vám. Na náhody se na Zemi… celý příspěvek

Děkuju za odpověď, opravdu mi moc pomohla, protože srovnat se se vším bylo a je hodně těžké. Navíc tohle všechno přišlo před vánoci, které pro nás všechny byly bez taťky hodně emotivní.. Místo dárků jsem sháněla bydlení a přemýšlela kde jsem udělala chybu, jestli v tom, že jsem partnerku nechala tak dlouho samotnou. Ale říkám si, že se z toho… celý příspěvek

Stalo se mi neco podobneho. Me mamince nasly metastazy a moje pritelkyne me nervovala a neustale utikala a nechavala me doma samotnou. Vubec si neuvedomovala, jak mi je. Pokud si chcete psat soukrome, byla bych moc rada.

Přečetla jsem si Váš vzkaz až nyní. Pokud máte zájem, ozvěte se mi na e-mail martshow@seznam.cz

Milá Marcelko, teda fakt koukám. Jak se můžete kamarádit s celou rodinou a dál to držet pod pokličkou? Manžílek ať je informován a rychle. Vy žijte, žádné umírání, udělejte spolu dusno a pálení u srdce ustane. Vy jste fakt dobračka, ještě s nimi jedete na dovolenou. Oni se schází k popovídání, hm...na to muži zvědaví nejsou, účel je vždy jen… celý příspěvek

ahoj, náhodou jsem narazila na tento článek. Po 20 letech jsem přišla na manželovu nevěru. On nechtěl tento vztah ukončit. je to s nejepší kamarádkou z vesnice, vdanou se 2 dětmi - skoro sousedkou. Nenávidím ji, nejradši bych ji už v životě neviděa, ale nejde to. Kamarádíme se s celou rodinou už dluho,jejímu manželovi by bylo divné, co se stalo. Nechci mu zničit manželství, i když ona tvrdí, že ho nemiluje.Cítím se hrozně, kdybych neměla děti,… celý příspěvek

Píšou a nespí spolu, hmm dokud je nenajdeš v posteli, tak to nedokážeš. A odejít ty?!? On je nevěrnej, on ať odejde.Já chodím co 3 týdny už půl roku do rodinné poradny, pomáhá mi aspoň vykecat se z toho, ale za 14 dní je zae vše jinak.pomohla mi trochu kineziologie abych si uvědomila co chci, vím co chci jeho :/ ale proč? Když se mi stejně… celý příspěvek

ahoj Naty, k psycholožce jsem chodila, pomohlo mi to vždy jen na tu chvíli, co jsem byla u ní a vykecala se, ale návštěva za 500,-Kč je pro mě moc. Zatím jsem v baráku, který jsem spolu koupili, opravili, vychovali děti a ted tohle. Ta kamarádka - bývalá, prý nikdy nemilovala manžela,tak si začala povídat s mým, jak to má těžký a chce se rozvést… celý příspěvek

Ahoj, rada pisnu.
Jinak ja chodim do Poradny zdarma !a anonymni je to Manzelska a predmanzelska poradna a mam dojem ze funguje v kazdem meste bezplatne, to je rada i pro ostatni.
Dodatecne hodne stesti

Chel jsem si to tady jenom precist, nechtel jsem psat.Ale kdyz vidim, co tu pisete neda mi to se pripojit.

Je mi 30let a po nekolika vztazich, jsem nasel holku, kterou jsem miloval od prvniho dne. Krasna, inteligenzni, samostatna, svoje konicky, umi se o sebe postarat, super prace. Vse klapalo dva roky, byl to nejlepsi vztah ever. Kazdy tyden spolecny akce, vsichni na zavideli, jak nam to slusi, kazdy den tisic SMS zamilovanych , bez JEDINE HADKY za cele dva roky. Pred tydnem jsem se odstehoval k rodicum z jejiho bytu, ktery si vzala na hypoteku, kterej jsme spolecne nasli a vybavili apod. Nevim co mam delat dal, ona je inteligentni a proto vztah utnula behem minuty. Je mi jasny, ze na me asi obcas mysli, ale je chytra a vi, jako my… celý příspěvek

Přesně tak :)

Tohle je ten správný přístup. Máš můj obdiv. Jak říkal kdosi známej. Silného člověka neúspěch posílí, slabého oslabí.

Krásný přístup, smekám před Vámi.
Peru se s tím teď pár dní a je to přesně tak, jak je výše popsáno.
Mám své koníčky stálé... psy a koně a ještě jsem si přibrala fitko, abych ze sebe vybila vztek a hlavně na sobě zamakala.
Nejdříve jsem si říkala, že až mě uvidí, tak bude ,,čumět" jak dobře vypadám, ale to nemá ten správný smysl.....teď to chci dělat… celý příspěvek

Teda Honzo, za svou primocarou uprimnost a bezelstnou vuli verit v lepsi zitrek - máte můj obdiv! :-) Vám to vyjde určitě ;-). Hodne zdaru!

Ahoj, mela jsem pritele, po cca 5 letech odesel za jinou kvuli me praci,ktera neni pravidelna s tim,ze na nej nemam cas. Jinou praci nemam,on se odstehoval doslova za roh k pani o 11 let mladsi od nej. Nakonec si ji letos v cervnu i vzal. S mou sousedkou chodil a chodi do hospody, jeho druhsa, ted uz manzelkal o tom nevi. Problem je ten, ze ani po… celý příspěvek

Gabi, znam jednu ktera se trapi po rozchodu uz asi 10 let, vsichni rikaji ze ta puvodni zena uz davno zmizela. Zbyl jen stin te drivejsi. Neda se s ni uz ani komunikovat. Ona to zabalila (svuj zivot) a zkomira uz leta. To vazne chcete? Donekonecna se divat jak se ma vas byvaly a nestli se mu nahodou nedari spatne. Opravdu se potrebujete stale utvrzovat jak divne zije ale jak by jste ho i tak chtela? Ale on je opravdu spatny partner pro vas. Neni mozne donutit cloveka aby miloval cloveka ktereho milovat nechce. A pokud i presto touzime po cloveku ktery nas nechce tak se vlastne ponizujeme. Nevazime si sebe. Misto tvoreni, sportovani a radostneho skotaceni pri kterem mame moznost potkat blizkeho cloveka ktery nas bude chtit milovat tak jako… celý příspěvek

Sumperrrr

Jo a obema je nam stejne a za dva roky nam bude dohromady sto.Takze starsi rocniky nehazte flintu do zita :-)

Dobrý večer, před dvěma dny jsem objevila komunikaci mého muže s jinou ženou. Když jsem na něj uhodila přiznal, že má jinou a trvá to půl roku. Naše manželství bylo vždy krásné, byl mi přítelem, milencem, manželem a také skvělý otec našich dětí. Každý kdo nás zná obdivoval jak i po takové dloubé době jsme stále zamilovaní a umíme si lásku projevit. Bohužel po tom co mě v zaměstnání povýšili, nosila jsem si práci domů, bývala jsem vyčerpaná a podrážděná. On zase pracoval na rekonstrukci našeho domu a den co den trávil prací na stavbě. Ikdyž podle mě byl náš vztah stále krásný, v sexu nám to také fungovalo, cítila jsem že ho něco trápí.… celý příspěvek

Jsem na tom uplne stejne po 20 letem manzelstvi.Rekl mi nemiluji te, mam.te rad, vazim si te, ale uz nemiluju.Jeho korensondenci jsem objevila v breznu v den jeho narozenin.Rekl, sam od sebe, ze to ukoncil a ted mi rekl tohle. Miluju ho, a strasne to boli

Dobrý den,

zažívám něco podobného, je to 14 dní co taky ode mě po 3 letech, nyní před vánoci odešel přítel, zůstala jsem sama se dvěma dětma. Cítím se stejně jako Vy, nejde spát, jíst, pořád je mi špatně. Ještě, že chodím do práce, ale když přijdu domů, celé večery probrečím. Chudáci děti, těch je mi líto, že mě takto již 14 dní vidí. A nejhorší je představa vánoc, vše jsem si plánovala jaké krásné si je uděláme, koupila jsem mu dosti drahý dárek a on se zbalil jednoho dne než jsem přišla domů z práce a odešel. Nezvedl telefon, neodepsal, když… celý příspěvek

Dobrý den, já jsem se mezi tím posunula o velký kus dopředu! Nejdřív jsem se snažila náš vztah zachránit! Navíc když se ke mně choval opravdu skvěle, stále se omlouval, tvrdil že mě miluje, ale že nemůže jinak. To mě znova nakopávalo, abych bojovala - hledala jsem vinu u sebe, psala jsem mu dopisy, že ho chápu a co všechno jsem dělala špatně! BLBOST. Objednala jsem nás i do poradny, šel tam se mnou, což bylo skvělý, ale po vstupním pohovoru řekl, že chce pomoct jen mě, ale ne nám, že je už jinde! To mě definitivně sundalo ty růžové klapky, na druhým sezení s psycholožkou jsem už byla jiný člověk. Uvědomila jsem si, že to není moje vina! A… celý příspěvek

Dobrý den,

velmi Vás obdivuji, jak jste silná, já bohužel ne, jsem momentálně troska. Taky mi všichni říkají, že jsem hezká, asi o chlapa mít nouzi nebudu, ale pořád miluji toho svého a nedokáži si představit, že s ním nebudu. Takové klišé, že čas rány zahojí mě ted vůbec nepomáhají.

Milá Lucinko, ten muž Vás dočista likviduje. Skončete to s ním. Bude to bolet, ale dáte šanci jinému. Ani rodině Vás neukázal. Nebuďte slepá, je to podvodník, jak vyšitý!! Fuj,to není chlap, ale podivný otrapa :-).

Dobrý den, měla jste naprostou pravdu, já už jsem jak loutka, která se nechává ovládat a za vše se pořád jen omlouvá. On se začal chovat snad ještě hůř, než před odchodem. Chodí domů denně večer kolem 20.00, minule jsem si dovolila usnout než přišel, tak ráno dalšího dne se mnou nemluvil a vyjel na mě, že pořád jsem jen unavená a spím a ani na něj nepočkám a musela jsem se mu za to, že jsem usnula omluvit. Včera zase, když jsem mu ráno napsala sms a ani po 6 hodinách neodpověděl, kdy přijde domů, jsem mu volala, proč neodepíše a zase sprostá slova(kurva co si myslíš), že on kvůli mě nebude platit za volání 500 měsíčně,aby mi sdělil kdy přijde a že stejně zase večer budu spát, když přijde, tak mi má být jedno v kolik dorazí. Přitom… celý příspěvek

Dobrý večer, Lucie. Nemáte někoho, kdo by Vám pomohl, třeba z rodiny?? Píši Vám to na rovinu. Jste týraná, podváděná a ohrožená žena. Proč rozebírat toho manipulátora, podvodníka...lítá za jinou, říká jí matka. Ví, že jste slabá, tak vámi manipuluje a chová se necharakterně a krutě. Stačí? Nevím odkud jste, ale jistě si najdete nějaký kontakt na… celý příspěvek

Já ho taky stále miluji. Věřte, že kdyby přišel a omluvil se, tak ho hned beru zpátky. Navíc s ním musím být v jednom domě, protože teď nemá kam jít a navíc jsme se dohodli, že svátky strávíme společně kvůli dětem. Ale opravdu jsem si prošla peklem, vyplakala jsem se ze všech slz a dospěla jsem k rozhodnutí, že musím jít dál! Když si to uvědomíte,… celý příspěvek

Taky jsem se domluvili, že tu zůstane přes svátky, my to máme ztížené tím, že máme v baráku jeho otce s demencí a babičku věk 97, když se odstěhuje, tak jako sem bude denně chodit dělat obědy, večeře, já dělám snídaně. A hlavně my tu pořádně nemáme… celý příspěvek

jarka
Ahoj, zrovna včera večer jsem se s manželem dohodla na rozchodu po 27 letech, je mi 48 a mám pocit, že asi umřu. 26 let bylo nádherných a stále to mezi námi jiskřilo a vlastně jiskří i nyní, ale asi rok se jen občas stýká s jinou ženou, rozešli se, ale včera zavolala, že chce s ním žít a on nevěděl co dál. tak jsme vše probrali a on půjde za ní, ale chce svátky v klidu a odejde prý až něja v lednu nebo i později. V mém srdci je to ale zrádce a prožívám právě rozchod ve svém nitru. Ráno byl jakoby nic, skoro si myslím, že váhá co dál, ale nějaké lži a soucit já už neberu. Ona je o 6 let mladší, je vdaná, žádná sexbomba??? Já myslím… celý příspěvek

My jsme spolu od roku 1994, když mi řekl nemiluji tě, nevěřila jsem a stále mu říkala, víš co je vůbec láska? ne chemie k jiný, ta pomine. Láska je že bereš člověka takového jaký je a já tě tak beru a jsem ochotná tohle přejít. Koukni na odkaz … celý příspěvek

Prave , je to 20 let ! V tu chvili jako by mi oznamili, vas manzel mel autonehodu, umrel. Koukam nejsem v tom.sama, nebyt deti kteri jsou ve veku 5 a 16 tak uz tu nejsem.Pak mi je lip a rikam si, takovy clovek si me nezaslouzi, nechapu proc ho chci, kdyz klidne tohle vse opusti.

Dobrý den,

věřte mi, že vím, co prožíváte, u mě je to 16 dní, co odešel a je mi pořád hůř, nelepší se to. Taky jsem již psala, že nebýt dětí, tak jsem už asi v blázinci. Každý říká, neboj to přebolí, bude líp a ještě budeš ráda, že to takto dopadlo, to je možné, ale kdy to bude. Vánoce, které se blíží mě deptají ještě více, všude ty kouzelné… celý příspěvek

Já to dnes rozlouskla, on vlastně nestál o děti, on chtěl bazar, měl bazar, chtěl zeleninu, měl zeleninu, chtěl automyčku, měl automyčku...na všechny akce s dětmi chodím já, krmit kačenky, na kolo, k přehradě, na dětské akce...první dítě přitom řekl on a je to a narodil se poté syn, u druhého jsem řekla já, buď se rozejdeme ( po jeho nevěře) ať si… celý příspěvek

vidím, že se situace u každého z nás vyvíjí různě, skoro dramaticky a hlavně smutně, co se to stalo s těma chlapama s velkým CH. Nevím, zda jsem na tom líp nebo hůř než před týdnem? Jsme spolu, vše funguje, jen o tom , co bude dál nemluvíme, minulou neděli jsme měli krizi ( on se opil), napsal SMS dotyčné, že jsem ho vyhodila ( to lhal), po dramatu v pondělí vše dopadlo tak, že jedeme dál a jakoby nic. Já ale vím, že to musí nějak skončit, zatím se ale nic nechystá a dotyčná slíbila svému muži, že už s tím ( jako mým mužem) definitivně skončila a že spolu vlastně nic neměli??? Tak si říkám, kdo je tady ten největší chudák?
nevím, jak to dopadne, je fakt, že nikdo z nás nikoho nevlastní a každý si může zvolit svou cestu. když ale má za… celý příspěvek

Mně bylo řečeno kinezioložkou, že už je rozhodnutý odejít a on mi to i zopakoval, že chce být sám, nechce vztah, takže možná sem tam někoho do postele , ale vztah nechce. Nechce se nikomu zpovídat kde je, kdy přijde....
KDYŽ JSEM ŘEKLA A CO KDYBY… celý příspěvek

zdravím,
chtěla jsem se zeptat, jak se vám daří, řešíme šílené věci, o kterých jsme si určitě všichni mysleli, že se dějí jen ve filmu. Jestli váš partner chce být sám a nechce vlastně ani syna, tak je divný a podle mne chudák, který dobře nedopadne. To stejné můj muž, nyní je klid a vše funguje skoro dokonale, ale na otázku co dál oba tak nějak mlčíme a bojíme se zeptat, nevím, zda to půjde ještě spravit. Taky nevím, zda to ještě chci… celý příspěvek

Vanoce celkm sly, ale 25. 26 27. nespal doma a prisel v 8 a 10h rano, kde spal, tak rikal v aute. No a na Fb ta jeho ....dala prispevek, jak je skvele se probudit vedle toho s kym usinala. Varila se mne krev, rekla jsem.mu at si tu svoji ....zklidni,neco pootknul a ja ho zbila a odesel.Dnes si prisel pro veci a
synovi rekl, ze se nemuzeme… celý příspěvek

Ahoj na Silvestra,
tak vánoce a silvestr naprd jsem nikdy nezažila, vidím to kolem sebe, tu hrůzu, co se to s těma lidma děje? Naty, ten tvůj teda nechce být nezávislý a sám a nikomu se nezpovídat? To zase změnil názor a šel k nějaké jiné ženské? Nevím, koli mu je roků, ale dost dlouho se zabývám tzv mužským přechodemto síla a všude stejné, chlapi kolem 40-50 let si myslí, že jim končí život, že musí něco změnit a že musí urvat co se dá. Můj muž je toho příklad, lituje se, že nic nedokázal ( 27 let má dílnu, postavili jsme si velký dům a má dost koníčků???), že stárne-49 let??, že chce změnit život, před vším utéct malé děti mu lezou na nervy, protože kvůli svým promarnil nejlepší roky života a další bláboly. Pak se najde nějaká Vendulka… celý příspěvek

Ahoj, je ročník 1970 , já 1973, ano dcera mu leze na nervy, že furt po něm leze... zpívá na hlas...ona má též dvě děti, jednoho už z baráku a asi 8 letou podle fotky a všichni mají jiné přijmení, takže 2-3x vdaná.
nejdřív tvrdil, že chce bydlet chvíli sám, furt tvrdil, že zatím není ona, žádná ženská a pak ho 25. vidím posílat srdíčka, v noci nespal doma a ona napíše, jak je báječné se probouzet.....
Dnes jsem poprvé neslyšela za celý den jeho hlas, neviděla ho a ani sms zprávu, je to jakoby umřel.
On by tu možná ještě zůstal, ale říkal že stejně se chce po svátkách odstěhovat, tak jsem synovi řekla, že to už je jedno jestli o jeden den dříve, že byl stejně rozhodnutej.
Odpočinout od toho všeho? čeho ??? Já se můžu sebrat a odstěhovat se od… celý příspěvek

Dobrý den,

tak koukám, že se v tom plácáme pořád dokola všechny. Já jsem ráda, že jsou svátky za náma, protože to byly asi nejhorší svátky, co jsem zažila. U mě se změnilo to, že jsem v tom zase odznova. Já už si za ten měsíc, co s námi nebyl tak nějak začínala na to zvykat, ikdyž to pořád bolelo, ale on na štědrý den večer donesl dárky mě i dětem a já do toho spadla znova. Pobyl tam pár hodin, chválil mě , jak mi to sluší atd.ale odjel, přijel zase na nový rok na pár hodin, ale nikdy mi neřekne co dál a věřte mi holky, je to mnohem horší, než kdyby nepřišel vůbec. Když se jej zeptám, zda nás má rád, tak mi řekne, at se jej na to neptám, na… celý příspěvek

Tak holky, to je ale smutné počteníčko, rok 2016 měl být opravdu rok plný změn a měl stát za houby, to mi řekl astrolog už v březnu, je také pravda, že u nás jsme měli doposud za 27 let manželství 1 krizi a to přesně před 9 lety, vše jsme zvládli a pak dalších 9 let super, až do roku 2016! Takže ta magie opravdu funguje. Rok 2017 má být úspěšnější.
Jinak ale koukám, že ti chlapi fakt blbnou snad všichni, skoro všichni naši známí jsou už několik let rozvedeni, my jsme pro ně vždy byli takový ostrov jistoty, vlastně stále jsme, protože nikdo nic netuší! My jsme zatím stále spolu, vše normálně funguje, jen jsme zamlklejší a smutní. On asi myslí na ni, nevím, zda jsou v kontaktu, už po tom ani nepátrám. Ona je zatím se svým mužem. Já se… celý příspěvek

Ty jo Jarko ty seš fakt silná ženská moc tě obdivuju co nato říct chlapi nejsou jen ti kdo všechno ničí jsou to i ženský a co dělat to je těžký na to není lék, možná je těžší jen čekat protože to je agonie jako blázen, to bych nedal skončil bych u chocholouška a to opravdu, hodně síly přeju

Dobrý den Jarko, mě taky tak jako Vám tady pomáhá se aspoň vypsat. Taky jsem byla za psycholožkou a ta mi řekla, ať na něj kašlu, že on si mě vůbec nezaslouží, že si se mnou jen hraje a dále ubližuje. Tak si to pořád snažím dokola opkaovat, ale stejně to nějak zatím nepomáhá. Včera mi teda zavolal a řekl, že si dáme pauzu, to je opravdu super, je od nás více než měsíc pryč, dojel za náma 2x o svátcích a nyní si chce dát zase pauzu, ta věta mě znova položila. Myslím, že to bylo nudou, když nechodil do práce o a mezi svátky a byl sám tak jsme mu byli s dětma dobří a nyní už zase nastal pracovní kolotoč, tak už zase nebude sám, tak nás doslova… celý příspěvek

Ahoj Lucko i Naty,
protože se mi v hlavě honí moje problémy, myslím i na ty vaše, jak to asi zvládáte a zda se snad nestal zázrak a některý z vašich dárečků nepřišel k rozumu. Moc bych vám to přála. U mne je situace stále stejná, manžel dělá jakoby se nic nedělo, ale je zamlklý a smutný, přišla jsem na to, že je mu doma asi dobře, asi mne má i rád, také svoji rodinu, ale myslí na ni ???? To mne moc neuklidňuje a přemýšlím, co mám dělat, také toho… celý příspěvek

Ahoj děvčata, já to nedávám.Tři dny v poho a pak zase k.o. už jsem si došla i pro antidepresiva, ale všichni říkají, že jsem silná a dám to i bez, prdlajs, dnes zase už ráno depka a máůem jsem mu poslala sms, jak mi strašně chybí a chtěla bych obejmout.Před týdnem jsem se ho ptala, co mám říkat společným znamím, kamarádům...když se na něho nebo nás zeptají, tak mi napsal sms, \promin, pro mě to uzavřené je
a tyden předtím UŽ SE NA TO VYKAŠLI A ZAČNI ŽÍT, ŽÍT BEZE MNĚ !!!!
No a včera konečně přiznal, že mu pere ta milenka :/ a taky jsem už zjistila kde bydlí a s ní ne, aspon v tom nelhal.
Nejhorší pro mě je, že ho stále miluji a chtěla bych ať… celý příspěvek

Ahoj Natal, to mě mrzí, já se v tom taky plácám, taky jsem si zašla pro antidepresiva, ale stejně je nemohu užívat, protože mám problémy s játry a ony je zatěžují. Taky jsem pořád asi z té psychiky dokola nemocná. Kdyby to vše šlo, tak jak někteří radí hodit za hlavu, postavit se k tomu čelem a vykašlat se na něj, bylo by to strašně fajn, ale když… celý příspěvek

Dobry vecer,u me noveho nic,pritel chce pauzu jak jsem psala minule a byl by nejradeji,abych si nasla nekoho jineho. Ja se priznam,ze kdyby to slo,tak to hned zdelam at zapomenu ale ono to nejde,protoze ho porad mam velmi rada. Boli me hlavne ta zrada,ze kdyby o svatcich neprisel,uz by mi bylo lip ale takto poplest mi i detem hlavu,navykladat jak… celý příspěvek

Lucko, já si myslím, že když je to tak , že se těžká situace zase znovu rozjíždí, a máte si to odžít znovu, tak zkuste ta antidepresiva, moje kol. z práce je bere roky a je stále vysmátá, předepíše je obvodní lékař, jsou slabší nenávyková, ale zabírají postupně až po ca 14-21 dnech, na tu dobu lze předepsta něco na klidnou hlavu, aby jste se v klidu vyspala a mohla podporovat děti dobrou náladou. Asi opravdu pak pomůže čas a na jaře už třeba bude dobře. Musíte totiž asi ještě řešit i praktické věci, myslím finance a tak, takže by té psychice chtělo asi i opravdu pomoci. Když mi bylo hodně zle, tak jsem si sedla a napsala manželovi dopis, dost emotivní, kde jsem se vypsala ze všeho, co mi udělal, co by náš rozchod znamenal pro nás, syna,… celý příspěvek

Dobrý den, přítel bydlí prý u matky, takže servis má zajištěný. nevím nemohu si to ověřit, protože za celé 3 roky, co jsme spolu byli mě k matce nikdy nevzal, ikdyž jsem mnohokrát chtěla, vždy mi odpověděl stejně, že nevidí důvod. Já bych si nyní ze všeho nejvíc přála na něj zapomenout, už vlastně ani nevím, zda jej chtěla zpět, protože už jen to, že jsem nesměla nikdy ani jeho matku poznat je zvláštní a pořád nad vším přemýšlím a vlastně on byl… celý příspěvek

Jo u matky..a to mu věříte?

Dobrý edn Zdeňko,
moc Vám děkuji za příspěvek, veřte mi, že kdybych byla tak silná jako Vy, protože se mi jevíte nesmírně silná osobnost, dávno bych to vše ukončila, jenže každý je jiný a ne každý to dokáže hodit za hlavu a jít dál. Pokus jsou děti není to jen o to, že člověk má rád, ale i finanční stránka, pomoc s dětmi atd. Víte, já mám velké… celý příspěvek

Po delší pauze zdravím a věřím, že je alespoň vám líp, já jsem zatím na tom špatně , jsme sice stále spolu, ale před týdnem další horor, není mi dobře a říkám si, že toho manžela asi už pustím od sebe, aby se ulevilo nám oběma. Už jsem to i udělala, ale oba se nějak bojíme žít bez sebe, ale ho asi láká to zkusit jinak, ale na mě mu asi taky… celý příspěvek

Dobrý den Jarko,
u mě se změnilo to, že se k nám přítel "vrátil", ale není to ono. Když bude potřebovat klid, tak mi řekl, že bude spávat u své matky, nebude jezdit za náma, takže nyní je to tak, že asi 10 dní je u nás, ale už mi v pondělí řekl, že některý den nepřijede, pojede k matce. Takže se stejně trápím pořád, jako když s náma nebyl. Prostě to není ono, je to úplně jiné, než to bylo předtím, než odešel a nevím, jak dlouho to bude trvat,… celý příspěvek

Devcata nemame to lehke my zeny. Ale ani nasi muzi to nemaji lehke. Ve vasich ocich jsou to nyni uz jen darebaci protoze nyni chteji odejit. Asi se ale neco v prubehu vaseho spolecneho zivota stalo, co tomu muze vedlo.A na vztah jsou vzdy dva, padesat na padesat. My zeny mame nastaveno ze chranime krb domova a opecovavame deti a partnera. A myslime si ze tudiz jsou vsichni diky tomu stastni. A casem v tom velkem zaprahu si nevsimneme, ze vsichni ne. Neni ani mozne nalozit si takovy naklad a ohlidat cely zivot. A co cas pro sebe same? A vlastni radosti a konicky diky kterym jsme motorem pro okoli jak tomu bylo za mlada? Ta jiskra ktera kolem… celý příspěvek

Děkuji, Vám přeji, aby si to manžel rozmyslel a nenechal se pobláznit nějakou vdanou ženou. Přeci zahazovat tolik společných let je hloupost a nikde to není jen růžové, všude je něco a každá žena má chyby, myslím si, že si málokterý muž polepší. Pak mnohdy začne litovat, ale třeba už je pozdě. Samozdřejmě pokud žena se netahá, stará se, nepije,… celý příspěvek

Jen jsem zapoměla ještě dodat, že děti nejsou jeho, od jejich otce jsem odešla před 8 lety,byl to jen přítel, je mi 35 let a děti mají 10,14let.

Dobrý den Jarko,

moc Vám děkuji za příspěvek, koukám, že budete mít taky smutné vánoce. Je to opravdu hrozná bolest, vidím, že to takto nejen my ženy, ale i muži cítíme a trápíme se. Nevím, zda je sám, nebo mi lže a má jinou, vždyť i ty jeho poslední… celý příspěvek

Tak Lucko,
že není vše jen černobílé asi víte, je to sice hrozné, ale v životě se mi opravdu potvrdilo, že vše zlé je pro něco dobré a že každý konec znamená nový začátek. Hlavně bychom se ze svých bolestí měli mít komu vypovídat. My dospěláci to sice bolestivě, ale nějak zvládneme, ovšem co děti, nevím, zda je to bolí, ale určitě vnímají, že se něco děje, tak si s nimi zkuste užít každý den. jestli to hodně bolí, tak proto, že ztrácíte něco,… celý příspěvek

Nejhorší je neupřímnost a vděk ze soucitu.....to ukazuje jen na to, že expartner, který vztah takto ukončil, není silná osobnost nebo nemá dobrý charakter....každopádně udržet si úroveň v této situaci kdy cítíte zradu čí víte, že lže je nejdůležitější! Čas pracuje pro vás!!

ahoj, náhodou jsem narazila na tento článek. Po 20 letech jsem přišla na manželovu nevěru. On nechtěl tento vztah ukončit. je to s nejepší kamarádkou z vesnice, vdanou se 2 dětmi - skoro sousedkou. Nenávidím ji, nejradši bych ji už v životě neviděa, ale nejde to. Kamarádíme se s celou rodinou už dluho,jejímu manželovi by bylo divné, co se stalo. Nechci mu zničit manželství, i když ona tvrdí, že ho nemiluje.Cítím se hrozně, kdybych neměla děti,… celý příspěvek

s tou neuprimnosti se fakt tezko srovnam.....po osmiletem vztahu jsem zjistila, ze se partner schazi s jinou. Mesic a pul kazdy den mi psal smsky, ze chce me, ze se chce vratit, ze mysli jen na me, ze druha pro nej neni dulezita.....tak jsem mu po mesici a pul rekla at se rozhodne definitivne....tak sel, bohuzel (mozna bohudik) k druhe. Po osmi… celý příspěvek

Naprosto s vámi souhlasím :)

Jak si tu tak pročítám komentáře tak mi dodáváte elán, že nejsem sám a vše má svoje řešení.

V loni v únoru jsme se rozešli po 5 letech, půl roku před svatbou.

Stále jsem žil v naději a vizi, že se to jednou vrátí a že to bude zase dobrý (bohužel jsem si nikdy neřekli a teď už je fakt konec, ale furt jsme kolem sebe našlapovali). Dnes jsem se… celý příspěvek

Ahoj joujou, ten článek je v obecné rovině vynikající...samozřejmě každej rozchod má svoje specifika....těžko někomu radit, každej je v tom nakonec úplně sám. Určitě nejsi magor....to našlapování je vlastně takové "vyhnívání" lepší je to utrhnout, žena pak, zase a jenom v obecné rovině není to pokaždé ale stává se to celkem často ta reakce,… celý příspěvek

ahoj Walter, dnes jsem se sešel i s tím kamarádem a ve vší slušnosti jsme si vyříkali spoustu věcí. Ano, furt to bolí, ale musím říct, že vnitřně mi to přineslo velkou úlevu. Konečně cítím, že jsem na správné cestě, jak začít opět žít a nebýt zavřený v té své "negativní bublině". Prostě mám toho dost. A přiznám se, že jsem už přemýšlel i nad pomocí profesionála. Nebudu se za to stydět a pokud chci žít a poznat novou lásku, tak musím najít způsob… celý příspěvek

Tak je večer.....dnes jsem měl celý den deprese...sevřený žaludek, bolest na srdci....bylo krásný počasí. Sice jsem byl na kole a dřel jako kůň, ale moc to nepomohlo. Pár pracovních telefonátů k tomu.....bohužel je mně strašně. Bojím se noci. Asi spát nebudu....v televizi můžu sledovat jen sport. Písničky v rádiu mně taky vadí, všechny jsou o… celý příspěvek

Tak zase pár dní za mnou...boj. Snažím se pracovat co to jde i sportovat...bohužel pořád spatne spím, takže se začíná projevovat unava. Ženy odmítám i když oční kontakty jsou...dedukce, myšlenky vzpomínky pořád dokola. Snažím se ze všech sil sebe i situaci dostat pod kontrolu...zatím marně. Příští týden mám sezení s psychoterapeutkou. Nevím jestli… celý příspěvek

Přítelkyně se se mnou rozešla po 5 letech a těsně po Vánocích. Rozdíl ve věku je 17 let. Jí je 28. Článek popisuje skutečnou realitu, stavy, pocity, rozpoložení....Řeknu vám upřímně, v životě jsem zkusil hodně, ale to co prožívám teď už cca 4 měsíce, to je totální peklo....připadám si jako boxer co dostal ránu na odkryté místo. Motám se, nevím kde jsem, kdo jsem, co mám dělat, co dělám....prostě nic a prázdno. Nejhorší je soucit a vděk....neupřímnost. Nikdo vám nepomůže, musíte se z toho dostat sami. Byl jsem párkrát u psychoterapeutky, mám… celý příspěvek

Byl jsem s partnerkou skoro 6 let. ( v únoru by to bylo ) Věkový rozdíl 18 let. Je jí 28. Rozchod 20.1. před 3 dny, taky po Vánocích. Máme 4-letou dceru. Už tři dny nejím, nespím, myšlenky hrozné. Miluji ji.

Ahoj, je na tebe nějaký jiný kontakt? Rád bych si promluvil. Jsem úplně v pr..... a těch podob v tvém rozchodu s mým je až příliš.
pokud budeš mít čas a chuť napiš na tomassebestik@centrum.cz
Děkuji

Doufám kamaráde, že si to rozchodil. Mám také trápení, ale rozhodně jsem ve vztahu nebyl tak dlouho. I když si říkám, že jiní prožívají horší věci... pro mě to bude stále také ta má nejhorší věc. Má partnerka nebyla dozrálá a nakonec se "chce bavit". Jistoty, které jsem jí dával a myslel si, že nás spojí napořád, byly nakonec jen mé jistoty.… celý příspěvek

Ahoj Walter, čtu, čtu, čtu a je mi příjemné, co všechno a jak píšeš. Potřebuji vědět, jak ti je teď? Jak to pokračuje, kam jsi došel?
Hodně štěstí a síly!

Jana :)

Walter:som v rovnakych srackach. Ona je polka, ma 32 slobodna,bezdetna blondina, bystra jak delfin..tolerantna,mala rada moje deti. Ja 40, zenaty,2 deti. Ona drzala 10 mesiacov kym sa rozvediem. Ked som to zacal konecne riesit tak to zabalila. Keby… celý příspěvek

Ahoj Waltre,ono byl problém v tom,Že přestal komunikovat on.Když jsem se ho ptala,jestli se něco děje, řekl, že má jen hodně práce a na mě mu nezbývá čas. A pak ti řekne, že jsem pro nej moc dobrá a on je ten špatný partner a že to měl se všemi ženami stejně.Ony s ním chtěly trávit více času a on na ně neměl čas.Někdy se i týden neozval.Je mi 40… celý příspěvek

Ahoj Livie, to chápu....s největší pravděpodobností to bude tak jak říkáš. Pokud tam není nikdo třetí ani v hlavě, myšlenkách ani u Tebe ani u něj, pak se jedná o zvyky, které dotyčný člověk nechce měnit nebo nemá takovou sílu SE ZMĚNIT....kvůli Tobě a to je špatně.

Ahoj, před pěti měsíci jsem se rozešla s přítelem. Poslední dobou jsem nebyla ve vztahu šťastná.Musela jsem odejit,abych si sama sebe mohla vážit. Náš rozchod nebyl nějak dramatický, ale byť jsem to ukončila já, nikdy bych nevěřila, že mě to tak zasáhne. Přítele stále miluji,neskutečně se mi po něm stýská. Jsou dny, kdy na něj neustále myslím,… celý příspěvek

Livie mě nechala přitelkině skypovali jsmesi měli to zapli až do rana povidali si asi rok pak měla raději kamarady a den co přišel že pojedu zani mě odkopla asi ji nechybym je možni aby juto nebolelo už třeti den trpim bolesti

Ahoj, Lívie, u vás žen to takhle funguje....? co nemáte chcete?:-) a co máte toho si nevážíte?:-) nebo jaká je logika?:-) omlouvám se, pokud jsem útočnej, ale nemyslím to tak. Můžu Ti nabídnout jen pohled muže. Chlap vyžaduje kontakt, komunikaci. Pokud máš sílou, tak se mu ozvi, ale ne tak, že na něj vysypeš všechno hned naráz co máš na srdci, v hlavě....hlavně ne pomocí sms! Napiš mu, že bys s ním chtěla mluvit a připrav se na určitou… celý příspěvek

Nevím,možná mi tímto dával najevo, že to chce skončit,jen to nebyl schopen udělat. Teď nejsem v pohodě, ale ty poslední týdny s ním, kdy jsem nevěděla na čem jsem,jsem na tom byla stejně.Od známé vím,že je stále v práci a věnuje se koníčkům.

Znovu ta otázka zní zda ho chceš zpět nebo ne. Pokud ano, pak to udělej jak jsem Ti napsal....budeš mít jistotu zda jsi udělala správně nebo ne....hodně štěstí:-)

Dobrý večer, vracet se nechci.Vracela bych se do toho z čeho jsem odcházela. Je to tak,jak píšeš. Asi už je starý na to něco měnit, ať už kvůli mě nebo kvůli kterékoliv jiné. Byl ženatý, práce na prvním místě,byť se neměl důvod honit za penězi,pak koníčky.Jeho žena po něm chtěla věci, které spolu partneři sdílí. Dovolene,volný čas, návštěvy příbuzných, známých,běžné starosti.Cítil se omezován.Vztah,který měl přede mnou trval 4,5 roku.Trval tak… celý příspěvek

Výborně, děkuji za přání i konverzaci. Také Ti přeji jen to nejlepší!

Ahoj Waltre, problém byl ten,že přestal komunikovat on.Když jsem se ho ptala jestli se něco děje, odpověděl jen,že má jen hodně práce a na mě mu nezvyva cas.Vsechno bylo dulezitejsi nez ja.Nekdy se i týden neozval.A když ti pak řekne, že jsem pro něj moc dobrá,on je ten špatný partner,a že to měl se všemi partnerkami stejně. Chtěly s ním trávit… celý příspěvek

Ahoj všem zde... Jsem již ve velmi zralém věku a mám za sebou dvacetileté manželství a desetiletý vztah, kteráý jsem dnes ukončila..Věřte, že po tom dvacetiletém manželství jsem netruchlila ani minutu, neb jsem šla právě za současným partnerem. Dnes je to ale jiné.. Odcházím od muže, kterého z celého srdce miluji, ale bohužel již není možno to vrátit zpět.Bylo by to na dlouhé vyprávění, ale abych neztratila vlastní sebeúctu, musela jsem udělat… celý příspěvek

V tomhle se.Moniko.vidim.Odesla jsem z manželství po 23 letech a již po několikáté odcházím od přítele.se kterým jsme 6let a stále se hadame a podezírám e.Mockrat mi lhal a vím.ze mu nemůžu věřit.nejak uz to nezvládám.predsta a rozchodu je šílená.… celý příspěvek

Zdravim všechny je mi 22 let jsem sice ještě mladej ale před 2 měsíci se se mnou rozešla holka po 3,5 letech předtím jsem byl usměvavej,štastnej a tedkom sam nevím ani kdo jsem muj příběh je takovej že jsme se poznali v 19ti letech ji bylo 15 let ja vím je to trošku divné ale lásce neporučíš měl jsem předtím i starší holky jenže jsem nějak nebyl štastnej jen co jsem ji poznal tak se mi vše dařilo byly jsme štastní všechny problémy byly najednou lehčí nic nas nedokazalo a nikdo zastavit byly jsme spolu každej den asi před 2 lety jsem se nastěhoval kní a k jeji mamce klapalo nám to všecko i její rodina to pochopila i když byla tak mladá ale viděla ve mě že nejsem jako ostatní že ji opravdu miluju žilo se nám krásně a před rokem se jeji mamka… celý příspěvek

Zdravím ťa Mirek. So mnou sa priateľka rozišla pred 2 týždnami a tiež si prežívam všelijaké pocity, ak máš chuť kludne napíš na jakub.dodek@gmail.com a možeme si pomocť navzájom :)

Ahoj,našla jsem si přítele s kterým nás dělilo 80,km po roce našem vztahu mi nabídl společné bydlení. Začal předělávat s chaty na vesnici bydlení... Já jsem hrozně těšila že spolu budeme bydlet.Jak bylo dostavěn e tak jsem ovšem přemýšlela že to je najednou na vesnici! Začali mi tam vadit různé věci a když jsme se jednoho dne sritelem pohádali tak jsem to na něj vyvalila!!! Byl nejspíš v šoku když slyšel ,že tam bydlet zatím nepůjdu...Už jsem za ním nejezdila tak casto. Pořád jsem si říkala,že jsem zvyklá na město a tam nikdy jít nechci.Tak… celý příspěvek

Je to 20 dnů,co mi řekl.že mě nemiluje a planuje si budoucnost s jinou.Byli jsme spolu 18 let,máme 2 děti(z toho mrňouse),plánovali si budoucnost a já věřila,že s ním zestárnu.Pořád ho miluju a chtěla bych aby se vrátil,i přesto jak moc mi… celý příspěvek

Ahoj Katko, máme podobný osud, Mě tohle řekl manžel po 27 letech manželství. Taky 2 děti, z toho jedno dvanáctileté. Rok jsem věděla o jeho vztahu s ženou o 18 let mladší a tolerovala jej. Utrácel za ní naše peníze, trávil s ní dovolené, víkendy, dva, tři dny v týdnu - tedy čas, který měl patřit nám. Čekala jsem, že ho to přejde. Měli jsme hezké manželství, bez hádek, bez konfliktů. Už je rok pryč a já se trápím čím dál víc. Obviňuju se, že jsem se měla víc bránit. Jít a dát té pipině pár facek. Myslela jsem si, že slušnost a trpělivost mi… celý příspěvek

Ahoj Lenko,děkuji za tvůj příspěvek a mrzí me co prozivas ted Ty,ale věř,že to chce čas.Me už ex netrapi,netrapim se já,sice mi to nějakou dobu trvalo než jsem pochopila,ze si me ten člověk nezaslouží a ze mi je bez něj vlastně krásné,jsem šťastnější a spokojenější,život mám před sebou a jsem si jista,ze bude mnohem lepší než kdy býval s nim.On už mi nechybí,netouzim s nim sdílet svůj život,nemiluju ho,ale nikdy mu presto neodpustim.Chtělo to… celý příspěvek

Po 21 letech a dvou dětech ( chodili jsme spolu od mých 19 a jejich 15) mi včera řekla, že je definitivní konec. Byla moje jediná i po sexuální stránce, nikdy jsem ji nepovedl. Máme spolu dvě děti 9 a 15 let. Dařilo se nám dobře, chyba byla v tom, že jsem si vzal příliš velké sousto a šel do rekonstrukce bytů v domě jejích rodičů před osmi lety. bohužel v rámci změn ve firmě kde pracuji nám upravovali výdělky, odměny atd. A tím nastal cca. 5 lety problém. Jelikož jsme měli nějaké dluhy, začalo to být horší, začal jsem se z důvodů udržení standardu zadlužovat víc a víc. Peníze jsem dával pouze do rodiny až se výše dluhu u různých společností vyšplhala do neuvěřitelných výšin. Už k nám jezdili týpci, kteří zvolili u domu a vyhrožovali.… celý příspěvek

Ahoj Honzo zažívám momentálně situaci jak přes kopírek. I s těmi pocity. Jak dlouho jsi se s tím vyrovnával? Tohle chce asi víc než pár měsíců..

Jakube, klidně mi napiš na mail janlamac@seznam.cz a mužem dat řeč.... Ať vím kam odepsat

Prožívám rozchod tento týden a vůbec nevím co dělat.Po 17 letech řekla že se se mnou chce rozejít.Vím že jsem se nechoval vždycky jak bych měl.Občas i nějaká hádka ale přesto jsem jí vždycky miloval a ona tvrdila že ona miluje mě.Ze dne na den jezdí… celý příspěvek

Sme na tom momentálne rovnako

Ahojte.Ja mam stejny problem.Po jedenacti letech se se mnou rozesla zniceho nic.Trpim jak zvire a nejde nejde prestat.Pritelkyne me vyuzila obrala o penize o vsechno a 4 mesice my lhala do oci nes jsem zjistil ze me podvadi...prisel jsem do nasi restaurace a uz to bylo...lidi je to strasny pocit...ted si tak premyslim koho jsem mel vedle… celý příspěvek

Tak to je jistota - lip urcite bude - casem!

Ono nejhorsi je to ze clovek tak nejak zacne stracet viru v to, jestli jeste vubec dokaze nekomu verit rado-by uprimnost. Strasne moc rad by chtel a i dokonce ted po tom moc touzi je neskutecne zranitelny. Ale pradstava ze by zas jednou timhle ocistcem mel prochazet .....a protoze ma city v povaze a neumi je zmenit casto vyvstva otazka ze bude radej sam a trapne v hlouby duse verit ze milovana osoba prijde zpet a clovek ma tak moc rad, a je tak hodny az je blby protoze dnes je to skoro to same jen to lip zni ze dotycne osobe by nastavil sve ramenko a byl vlastne i vdecny za to ze se prituli.... Stale si rikam je to jen sen, ze ktereho se musim prece probudit a rano se tomu budu smat. Opak je pravdou, zdrejme jsem zil ve snu a prave se… celý příspěvek

Zdravím všechny tady,od 24.8. v tom taky lítám na plno,koukám ale,že to co prožívám ted,tak taky prožívají i jiní.Po 6 letech mě opustil přítel,užil si se mnou pěknou dovolenou a po návratu řekl jen promin,mohli bychom být třeba přátelé.Už týden se topím v slzách,nejčastější slůvko v hlavě je proč ,a když to tady tak čtu,tak mám jen strach,jak se tohle dá přežít a zdali to někdy přebolí,řekl mi,že se vlastně nic hroznýho nestalo,že život jde… celý příspěvek

Se mnou se včera rozešel přítel po 2 letech po facebooku. Neskutečně to bolí a vůbec se s tím nedokážu vyrovnat!! Přijde mi, že se neskutečně změnil. Já když jsem si to přečetla tak sem za ním hned jela a byl tak chladnej. Nijak se tím netrápil. Já… celý příspěvek

Ahoj Nicol, podobný rozchod před pár lety jsem zažil také, se mnou se tenkrát přítelkyně rozešla prostřednictvím sms :-). Mohu Tě ujistit o dvou věcech. Když se na rozchodu oba neshodnou, že jde o iniciativu obou lidí, kdy jejich vztah prostě tak nějak vyšumí, tak za prvé - to jednoho vždycky bolí, někdy méně někdy nesnesitelně, dle toho jak dotyčný moc miluje, ale bolí to vždycky. A za druhé, tento nepříjemný pocit a zmatenost nepřejde za týden, ani za měsíc. Já jsem se trochu srovnal až po roce a definitivně ji pustil z hlavy, ze srdce, po dvou letech. Trvalo mi to dlouho, i když jsem si poměrně brzy uvědomil, že jsem žil v iluzi o své… celý příspěvek

Člověk je rád, když si něco takového přečte. Snažím se na to koukat optimisticky ale jde to těžko, nejvíc těžko jak to může jít. :( Nejhorší je to, že když by přišel, že mě chce zpátky, tak já bych okamžitě kývla. Tak moc mi chybí ho obejmout a dát mu pusu. V noci se často budím, zdají se mi o něm sny, vždy když se vzbudím říkám si, zda se to… celý příspěvek

ahoj Nicol mam podobni osud jestli bis chtěla mluvit na facebooku petr paták mam tam foto z dětma společně

Hezky den, take toto co popisujete je uplne normalni, deje se to vsem, kteri tak moc byli zamilovani mozna az nezdrave odevzdani, zavisli. Kdo vi, treba je to jeden z duvodu,proc to nefungovalo. Vase mysl je preplnena k praslnuti nejvetsich emoci a proto ve spanku se Vase bytost tomu musi venovat. Nekdy se zdaji osklive sny a ani spanek neni ulehcujici. Casto vsak je sen prijemny,jakoby se nic nestalo,nebo ne tak vazneho, rano se probudite a jak to na Vas padne ucitite tu tihu a uzkost,ktera Vam najede a drzinsw Vas cely den. Jsou to dny kdy Vam.dojde,kdy sny jsou jedinou dobou kdy je Vam lepe a bdeni je stavem ve kterem citite utrpeni,uzkost a beznadej. Do takoveho stavu se dostavaji hodne citlivi lide,kteri si utvori na vztahu s… celý příspěvek

Takže jestli to správně chápu, tak jste 2 roky podváděl manželku, pak s ní několik let žil ve lži, protože vás tamta odkopla, pak si našel novou milenku a opět podváděl ženu a teď se ptáte, proč vás ty ženy tak sprostě využily? Pláčete nad tím, jak je život nespravedlivý? Neupadl jste na hlavu?

Asi jo. Ono je to trosku slozitejsi na to to tady vypisovat...kdyz do toho clovek nevidi. Pro poradek s manzelkou jsme posledni leta zily pouze vedle sebe nikoly spolu. Duvod tady nebudu vypisovat protoze do te kuchyne nikdo nevidi...jak se tak rika.

Chci Vas Tady vsechny pozdravit. Koukam co lididi se potaci na jedne smutne lodi.
Ani ja nejsem vyjimka. Muj pribeh zacal jiz pred trinacti lety. Se zenou jsme si prestaly rozumet zub casu a caste problemy proste udelaly sve. Nasel jsem si vdanou pritelkyni stejne starou bylo nam tenkrat tricet. Dva roky jsme to udrzely v tajnosti a pak jsme se rozhodly ze budem spolu. Ja nasel byt a doma oznamil ze uz to nema cenu ze jdu. Ona se ke me nastehovala dva dny po vanocich a na silvestra byla zpet u sveho manzela. No nebudu popisovat co jsem prozil asi si kazdy kdo tady pise dokaze predstavit jak mi muselo byt zvlast umocneno dobou, Silvestrem. Hodne let jsem Silvestra ani nemohl slavit. Kdyz jsem ji potkal klepal jsem se jak ratlik. Poresil jsem… celý příspěvek

že by existovali i citliví chlapi?Já mám spíš opačné zkušenosti...ale asi jo,jen jsem žádného nepotkala,,,

No budes se divit existuji. Ale nekdy facky od zivota udelaj sve a clovek se mozna ac nevedomky zacne prirozene branit . Ale tim zas aniz by chtel ublizi nekomu kdo si to treba ani nezaslouzi. Je to proste jak zpiva Keks- Narez. Uprime kdxz Ti nekdo nabidne sve srdce a Ty mu das to sve a pak Ti jej najednou uas vezme, vznikne obrovska dira protoze Ty si to sve vzit zpet nechces preci jsem jej z lasky daroval a daroval bych ji jej bez vahani i kdyby nedej Boze potrebovala to doopravdove, nebot zivot bez milovane osoby by nebyl zivot. A ta dira… celý příspěvek

Máš pravdu, každej máme pár těch svých zásahů a některý hodně bolej...taky mám ted pocit že čas stojí a nic mě nebaví a že není pro co a koho žít...!

No nejak to tak je cloveku pak zni v hlave sluvka, touhy, lasky a vseho mozneho co si s tim druhym povidal. A z hlavy se stane jeden obrovsky otaznik..... Vecer kdyz ho na boku nebudi jeho vlastni hercna, a na zadech chvejici se dech a kobecne po nekolikahodinovem cumeni do prazdna usne vycerpanim se za par hodin probere se stejnou otazkou i myslenkou proc to tak dopadlo a i kdyz si rika nebo i vi ze neudelal nic spatne stejne hleda co mel… celý příspěvek

Čau kamaráde. Jediné co ti můžu říct a asi ti to nepomůže je to,že v tom nejsi sám. Hrozně stebou cítím jelikož jsem na tom úplně stejně. Člověk nemůže dýchat,spát,jíst zkrátka nic. Je to masakr. Jediné co nám zbude je počkat až to všechno přebolí… celý příspěvek

Noo koukám,fakt je nás hodně na jedné lodi...člověk si myslí že je v tom jen sám !

Člověk je většinou sám az je konec. Dostaneš kopačky a zjistíš,že všechny přátele a kamarády jsi raději přestala kontaktovat jen aby drahá polovička neměla problém. A v tu chvíli jsi opravdu sám. Ale nejsme v tom sami. Stačí si tady přečíst pár… celý příspěvek

Cau kamo, jo je to fakt mazec. Nejhorsi na tom je ze si clovek rekne ano to prave, a zije v presvedceni ze by nikdy neublizil protoze by se sam trapil tim ze se trapi ten druhy. A to vo driv inponovalo najednou strasne moc vadi.... Jezkovi voci jak je to divny vsechno. Clovek si rika zaziva cely zivot peklo, samo od sebe dokazes pro toho druheho udelat uplne vse a pritom toho az uas tolik neni jen si vsimas touzis a davas to na jevo. A mooc se to libi. Jenze najednou prijde den D a vse je zniceho nic a hlavne nepochopitelne v pr..... A ten co na vse cely zivot sral bude mit vse a jeste na zlatem podnose....A tim se akorat ujisti ze at udela co udela neodejde..a vsichni budou stastni a veseli jen ten kdo ukazal spravnou cestu bude v… celý příspěvek

Čau. Je to všechno jak říkáš. Já určitě nikomu nic nevyčítám jelikož si chlapy a ženský nemají co vyčítat páč jednou něco udělá ten a pak onen. Problém ovšem je,že zatím pokazdé trpím já. Jak píšeš člověka ta láska k dané osobě úplně srazí na zem. Je mě uplně zle jen když otom píšu. Bude opravdu těžký zase tu hlavu zvednout. Mám to už tři měsíce a pořád jsem jak na začátku. Já to měl kosmickou rychlostí. V pondělí oznámila odejdi. V úterý uz… celý příspěvek

Boz lidi to je narez. Proc kdyz uz si jeden den clovek mysli ze to ma vse tak nejak za sebou , prijde dalsi rano ktere Vas hodi zas zpet do sve jamy a zacinate se splhat ven zas znova a znova.... Jak dokaze jedno sluvko z ust krehke zeny z chlapa… celý příspěvek

Tak to máš fakt teda blbý období...Ještě být bez práce ,,,no nic moc.Drž se,Je na tebe nějaký mail?

To vis ze je. Kdo v dnesni dobe nema...pokus o usmev..
petricek0704@email.cz, rad prohodim nejaky to pismenko, ale nejspis Te moc nepobavim i kdyz radosti jsem zil....

Zdravim....Mam vazny problem s partnerkou,ktera ukoncila vztah po 5 letech.Posledni 2 mesice jsem zjistil,ze neco neni v poradku...chova sr jinak nez driv...tak jsem to zacal resit a rekla mi ze se mnou neni stastna..zacaly jsme to resit oba...rekla mi ze ji vadi,ze ji nevyznavam tolik lasky jako bych o mi nemel uz zajem,tak jsem zacal svou terapiji a daval ji najevo mou lasku kvetiny milovani a tak...rekla mi ze potrebuje cas tak jsem v tom pokracoval,ale nevidel jsem rozdil ze by se snazila to vnimat a uvedomovat si to.Jsem se ji ptal jestli… celý příspěvek

Dobrý den, měl bych dotaz. Platí fáze rozchodu (vč. paradoxní fáze) i pro případ, že se zamilovala do někoho jiného? Po 5ti letech vztahu to ukončila a do týdne byla s ním. Děkuji.

PS: Důvodem podle ní byla nespokojenost ve vztahu, ale vím, že kdyby nebylo někdo třetí, tak bych to ještě zachránil...

To už s ním byla v době vašeho vztahu. Po 5 letech se pustit hned do nového vztahu to nejde.....takže asi tak.

tak uplně přesně to samé jsem ted zažila!!!

Dobrý den. Jen se chci zeptat. Jem mi 37 let a potkal jsem v práci holku které je 20 a má přítele. Během týdne co jsem ji poznal jsme se sblížili. Trvalo to asi měsíc a měla pokaždé změny nálad a výčitky. Pak prostě řekla že si to musí projít celé sama a jak to mohla udělat jak svému příteli tak i mě. Že nám nechtěla ublížit. Přestala absolutně… celý příspěvek

Nezlobte se, ale co čekáte od o 17 let mladšího kuřete? Že bude mít vše srovnané a kvůli někomu, kdo by s přimhouřenýma očima mohl být její otec se rozejde s přítelem? Samozřejmě, že si s vámi hrála, je to ještě dítě, ty to dělají. Moje rada je… celý příspěvek

..no a když už jsem si myslel,že jsem z nejhoršího venku,tak se mi o ní začalo zdát ,pak vždy vstávám s depresí a beznaděj je má častá společnice :-( Ale teď vidím,že v tom nejsem sám.dík za takové články

Bohužel jsme na tom stejně.:-(Po 5,5 letech se na mě vyprdnul partner..Jsou to už 2 měsíce,ale kolikrát se probudím a jsem strašně neštastná.Jako dnes ráno..Hned po 4 dnech po rozchodu si našel jinou..Navíc vdanou s dvouma dětma.Říkám si jestli si ještě vůbec někoho najdu..Ale asi to chce čas.:-)Těsně po rozchodu řekl,že když se změním,budem třeba… celý příspěvek

To jsem na tom fakt stejne. Také mi nabízela přátelství, ale kdyz někdo toho druhého miluje. ...je to jako nabízet veganovi kus šunky :-) určite na nás čeka někdo kdo si naši lásku zaslouží více:-)

koukám že je nás hodně se stejným osudem....věta:budeme kamarádi, je od partnera pro kterého se můžete přetrhnout jako facka z každé strany co?

Svata pravda :-)

Přesně!!Když miluješ,nejde být kamarád..Možná někdy v budoucnu..Až budem šťastní s někým jiným..:-)

jo,ono to asi časem fakt přebolí..možná jsem Tě našel před chvilkou na jiné síti ,ale tam asi nechodíš..jen podobný mail asi.chtěl jsem jen pokecas.

Tak jsem se kvuli tobe znovu zaregistrovala na seznamce..:-)Jsem tam jako hancca a mam to tam bez fotky..Tak me tam najdi a pokecame.:-)Samozrejme mam i FB,ale tady ho psat nebudu.:-)Az pak.:-)

Taky jsem se zaregistroval na líbit se ti a nenašlo mi Te to:-)

:-oJakto??:-/

Hmmm.A nic!:-D

To je divne. )jestli mas mail na seznamu,tak zkus přejít na lidé )

Tak mi napis na kociccka@email.cz :-)

Jo to kdybych vedel:-)

Hmm.:-DTy se tam jmenuješ jak?Zkusím tě vyhledat já.:-D

mira.maser

Jo to kdybych vedel:-)

No tak to vydrž,nemam ani na líbit ani f. Kontaktoval jsem Te na lidech :-)

Moc hezký článek, jsem taky po rozchodu. Ale řešit to nechci. Chci jen pochválit toho člověka, který to napsal, jelikož zřejmě hodně lidem opravdu mezi nespočetným množštvím podobných článků opravdu pomohl.

Potkal jsem jednu slečnu když mi bylo 17 její rodiče se zabili při autonehodě když byla malá jen ona přežila a musela jet do ciziny k příbuzným kde to má těžké ... byli jsme spolu rok psali si přes skype ale její nálada se měnila ... někdy byla příjemná někdy zase nepříjemná a nechtěla se bavit... často ji nebylo dobře a několikrat i omdlela a odvezli ji do nemocnice ale poslala mi fotku na které se usmívala na lůžku a já si uvědomil že ji dělám štastnou ... bohužel po nějaké době se vše pokazilo ...po 3/4 roce jsem byl na dně z jejích nálad .. snažil jsem se ji pomoct a rikal jsem ji že to bude dobrý, ale ona si nenechala pomoct ani poradit… celý příspěvek

Ahoj nestastny neznamy :-). Z toho co pises neni jasne zda jste spolu se slecnou vubec fyzicky chodili. Pises jen ze jste si psali, jakoby slo jen o platonicky vztah a mozna citove jednostranny. Pro slecnu to mohlo byt jen pratelstvi a kdyz videla, jak na ni lpis a visis citove, nechtela za to citit zodpovednost a radeji komunikaci ukoncila. Jinak zadny vztah na dalku neni snadny, kdyz k tomu prictu mladi Vase a nevyzralost, v podstate potencionalni vztah ikdyby byl vztahem mel malou sanci na uspech. Lide proste potrebuji k realnemu vztahu realne podnety, vysneny vztah na zaklade psani ma bliz k fantazii nez k realnemu zivotu, nema zadne pevne zaklady a nejsou zadne relanr podnety, ktere vztah mohou rozvijet a to bez ohledu na stav a… celý příspěvek

Také děkuji za článek, jsem po čerstvém rozchodu po 22 letech. Byla jsem už hrozně zoufalá a dělala všechny chyby, o kterých píšete. Začínám si ujasňovat, že ten člověk si mě absolutně nevážil, jinak by se nemohl zachovat způsobem, kterým se… celý příspěvek

Dobrý den. Můj problém je podobný - akorát to nebyl manžel, ale přítel a byly jsme spolu 4 a půl roku. Týden po našem rozchodu si našel jinou partnerku, ještě vdanou, která uvažuje, že se kvůli němu rozvede. Jelikož jsme v kontaktu, vše vím - i detaily, jak moc mu na ní záleží, jak si věří a jak i o nás dvou ona vše ví. Dělá kvůli ní věci, které… celý příspěvek

Vydrzte Dano, zni to otrepane, ale skutecne jen cas, casovy odstup Vam dokaze postupne ulevovat. Budete se probouzet do neprijemnych ran, zazijete stavy kdy spanek a sny jsou milosrdnejsi nez bdeni. Snazte se neco delat, kdyz rano otevrete oci se strasnym pocitem v cele sve bytosti, uvedomte si to a zacnete hned neco delat - cistit si zuby, pustit sviznou hudbu a vic nahlas, rozsvitit svetla at nikde neni sero a podobne. Blbym pocitum se neubranite a neexistuje zadne mavnuti proutku, zadne kouzlo ani meditace co Vas bolesti a uzkosti hned zbavi. Jedinym skutecnym lekem je cas. Cele Vase vedomi, Vase osobnost postupem casu zacne si zvykat na… celý příspěvek

Zdravím Rendo, moc děkuji za povzbuzující slova, trochu se to zlepšuje. Jak píšete jsou i chvilky , vteřiny, kdy se zasměju, zapomenu. Teď mi jěště stížilo situaci to, že manžel si našel okamžitě jinou a dělá všechno to, co byl doma neskutečně… celý příspěvek

Dano chápu vás ani nevíte jak.Jsem v úplně stejné situaci a navíc máme střídavou péči o děti.Bojím se,že ho z hlavy a srdce nikdy nedostanu.

Tak to ještě složitější, to vám věřím. Jak se k tomu jěště řeší děti. Nemáte to asi vůbec jednoduché, to si ani nedovedu představit. Máme už dospělou dceru a i tak mi to dělá problém. Člověk už by byl nejraději kdyby mohl přeskočit alespoň rok, aby zrada bolela míň.

Děkuji za povzbuzující čtení, rozchod je u mě zatím hodně čerstvý, ale snad to zvládnu s pomocí dětí a přátel.

je to poučitelný článek ale mně to nepomáhá zdá se že můj problém je velice hlubší můžete mi poradit co mám dělat? Je mi na nic pořád si říkám jestli jsem dělal něco špatně a proto se semnou dotyčná osoba rozešla rád bych věděl odpověď. Vím že odpověď není na vše a tady na to jestli mi někdo dokáže odpovědět tak je velmi chytrý a moudrý člověk.… celý příspěvek

Odpověď zní: ženy jsou silnější než chlapi. Nedělají v citech kompromisy. Pravý důvod se chlap nikdy většinou z úst ženy nedozví. To je moc racionální, moc chlapské....ženy jen naznačují, chlap se MUSÍ z jejich úhlu pohledu DOVTÍPIT. Žena pokud opustí chlapa, pak se musí sama od sebe vrátit, jinak to nebude už nikdy fungovat a uteče zase, pokud ji… celý příspěvek

Jo slova každý rozchod bolí jsou pravdivá. Právě mám taky takový z čistého nebe za sebou. Taky jsem si přehrávala co jsem udělala špatně. Ale na druhou stranu, když bylo všechno v pořádku a z čistého nebe rozchod, protože někoho potkal a ještě ani… celý příspěvek

děkuji za odpověď. Možná to máme úplně stejné, možná jen podobné, ale ohledně mě jsem si ji nezasloužil asi já ale i tak děkuji za podporu je radost vidět,teda číst, že mnoho lidí dokážou poradit když jsou na tom podobně

Pavle! To ona si nezaslouzila Vasi lasku, nemyslete si, ze nejste dost dobry. Jste! I kdyz jste s ni zazil veci, ktere predtim ne, dokazte si, ze i Vy sam si umite udelat radost, vzdyt proto tu jsme. Nebojte se! a uvidite, ze zivot je najednou… celý příspěvek

Marto? Jestli jsem pochopil vaši radu, odpověď a zároveň i porozumění dobře, tak bych se měl snažit žít víc "s adrenalinem v srdci?"
Protože ve Vaší reakci na mě je Radost vyjádřena Adrenalinem.
Čili každý člověk si musí najít něco co ho baví a z… celý příspěvek

Pochopil jste to dobre, dle meho si clovek musi najit v zivote veci,ktere ho bavi, naplnuji. I proto, aby mu bylo lepe, protoze se zamestna a tolik o tom zbytecne nepremysli, ale hlavne si dam sebe bude vazit. Adrenalin to byt nemusi;) Pavle, popremyslejte, co jste chtel kdy delat a nesplnil si to a zkuste to. Zvedne Vam to sebevedomi, poznate sam… celý příspěvek

Máte pravdu. já začala chodit 3x týdně cvičit a dělá mi to moc dobře.

Milý Pavle, věřte mi, že vaše slova ze srdce chápu. Chápu jak vám je a rada na toto je velmi obtížná. Porádím vám ale, jak zamezit co nejvíce myšlenkám na toho druhého. Snažte se být co nejméně sám, telefonujte, stýkejte se s lidmi, řekněte jim, co se vám stalo, ti ostatní hrozně pomohout, byť se vám to teď nezd, určitě se vám nechce kontaktovat staré známé,nechce se vám chodit ven, člověk je vyčerpaný a zničený. Musíte to ale překonat, vzchopit se a hlavně nebýt doma sám. Budte venu, choďte plavat(nenáročné, je to na čas, ne kolo, běhat... i pokud třeba nesportujete). To jsem dělala já a chodila na dlouhé procházky jen tak a snažila se… celý příspěvek

děkuji za radu pokusím se to uskutečnit ale nemám to lehké ačkoli mělo by to fungovat jsem vám moc vděčný ještě jednou ze srdce děkuji

Každý rozchod bolí, mám právě takový za sebou. Pokud to byla osoba komunikativní, vše se můžeš od ní dozvědět. Já jsem nedostávala zpětnou vazbu, vzrostla nedůvěra, pocit manipulace, chybělo vyrovnané braní x dávání, tak jsem nakonec hledala odpovědi sama v sobě. Pochopila jsem, že si vážím sama sebe, že nechci být jen nástrojem a že si zasloužím… celý příspěvek

děkuji za odpověď.
Ta osoba je komunikativní ale tajemná, když se jí na to zeptám odvrací téma úplně někam jinam, ale užspolu vycházíme. Není to lehké ale čas to snad spraví. Ještě jednou mockrát děkuji.

Děkuji za tento článek :) sedí to! Pomaháto!

Velmi dobrý článek, svatá pravda. Děkuji.

Dobrý den taky mám jeden smutný příběh na srdci .Před asi dvěma roky jsem poznal o sedm let starší ženu zdálo se že mi nadbíhá sama ale mě se líbila a přišla mi zajímavá tak sme si dali rande popili sme pokecali a já zjistil že jí opustil manžel kvůli mladší že má dospělou dceru no zkrátka probírali sme své bolístky i hezký vzpomínky no a pak vášnivá líbačka však to znáte sex byl nádhernej všechno bylo tak jak má být spal jsem často u ní a spolu sme ráno jeli i do práce po čase chtěla abych se nastěhoval samozřejmě že sem si to moc přál ale zároveň sem měl strach že je ještě brzy .Myslím si totiž že plánovat společný život by se neměl po půl roce a ještě v době zamilovanosti prostě mi poprvé v životě na tom opravdu záleželo byl sem konečně… celý příspěvek

Omlouvám se za chyby ale psal jsem to v rychlosti na mobilu

DĚKUJEM DĚKUJEM DOCTOR PRO ŘEŠENÍ MÝCH PROBLÉMŮ
Jmenuji se slečna Olivia, byl jsem ženatý 5 let s mužem. V tom roce jsme žili šťastně, ne když chodil do Austrálie na služební cestu, kde potkal jinou dívku, a od té doby mě nenáviděl a děti a miluje pouze novou dívku, kterou potkal na tomto konkrétním místě. Takže když se můj manžel vrátil z cesty, řekl, že už mě nechce znovu vidět a moje děti, takže nás vyhnal z domu a teď šel do Austrálie, aby tu druhou ženu viděl. Takže moje děti a já jsme byli teď tak frustrovaní a já jsem byl jen s mámou, neudělal jsem to dobře, protože moje máma se po smrti otce oženila s jiným mužem, takže s mužem, kterého si vzala, se k ní nelíbilo dobře. a moje děti byly tak zmatené a hledal jsem způsob, jak přivést… celý příspěvek


Doporučujeme k tématu

Partnerské vztahy a sexualita

V této knížce najdete spoustu užitečných a praktických informací z oblasti…

Cena: 150 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte