Odhodlat se ke změně v osobním, partnerském nebo profesním životě není vždy jednoduché, zvláště potýkáme-li se s problémy nebo se strachem, jež nás brzdí. Moc dobře tyto situace znám nejen díky svým klientům, ale i díky osobním zkušenostem, kterými jsem si prošla. Nabízím proto pomocnou ruku, jež vám otevře dveře do nového, lepšího života. Patříte-li k těm, kteří změnu skutečně chtějí a kteří už vědí, že opravdová a trvalá změna čehokoliv může vzejít jedině od vás, pak i vám osobní, vztahový, pracovní nebo finanční koučink dokáže významně pomoci.  

Osobní a vztahový koučink Brno

Díky individuálnímu koučinku poznáte sami sebe a pochopíte, proč se vám v životě dějí věci, se kterými nejste spokojeni a to i navzdory vaší snaze je změnit. Odhalíte překážky, které vám brání v prožívání šťastného a naplněného osobního či partnerského života a budete mít příležitost je za pomoci zkušené koučky ze svého života odstranit. Zjistíte, že je to jen způsob myšlení, jenž vám navozuje negativní pocity, nálady nebo psychické stavy a způsobuje reálné problémy a složité situace, které pak můžete prožívat jako „těžký úděl a neradostný život“. Lidé se často domnívají, že své myšlení už změnili, ale pokud prožívají jakékoliv trápení, tak skutečná změna ještě neproběhla a pohybují se jen na poli teorie, což je bohužel časté.

Osobní a vztahový koučink vám pomůže vyřešit dlouhodobé osobní problémy, problémy v partnerství nebo v jiných mezilidských vztazích a trvale odstranit příčiny opakujících se problémů. Výsledkem "přenastavení" způsobu myšlení je nejen pozitivní změna vašich osobních pocitů, nálad a názorů na sebe i na svět, ale také pozitivní změna chování okolí vůči vám a celková životní spokojenost. 

Profesní, pracovní a finanční koučink Brno

Profesní koučink vám ukáže správnou cestu ke spokojenosti v pracovním životě, ať už jste zaměstnancem, živnostníkem nebo majitelem firmy. Odhalíte příčiny dosavadního neúspěchu a nastartujete svou mysl na plnění vlastní vize o pracovní spokojenosti.

Finančním koučinkem pojmenujete příčiny pocitu nedostatku, opakovaných finančních ztrát či nedostatečného ohodnocení své práce. Změníte svůj způsob myšlení o sobě i o penězích a společně nastavíme změny, vedoucí k vaší finanční spokojenosti.

Profesní, pracovní nebo finanční koučink stavíme na pevných základech vašeho zdravého sebevědomí, důvěry v sebe a asertivního chování. V případě potřeby se proto věnujeme napřed vybudování těchto základů, bez nichž pracovní nebo finanční úspěch není možný.  

Koučink Brno vám pomůže:

 • nemít strach, věřit si a vážit si sebe i ostatních
 • být zdravě sebevědomí a umět si jít za svou spokojeností
 • mít se rádi a mít rádi i své tělo
 • být uznávanými a podporovanými svým okolím
 • být úspěšnými a plnit si své sny a cíle
 • žít osobní, partnerský a pracovní život, ve kterém budete šťastní

Jak to v Koučink Brno chodí?

 • Setkání s koučkou Martou Němečkovou probíhají v příjemném prostředí v Brně – Medlánkách, profesní či pracovní koučink může probíhat i u vás ve firmě.
 • V obou případech vám garantuji absolutní diskrétnost – všechny informace, které mi sdělíte, považuji za důvěrné.
 • Respektuji míru vaší otevřenosti – můžete mluvit jen o tom, o čem mluvit chcete.
 • Dostane se vám pochopení a přijetí v jakékoliv situaci, ve které jste se ocitli. Cokoliv je pro mě lidské.
 • Pomohu vám vše pochopit a dovedu vás přes změnu myšlení k žádoucímu řešení. 

Marta Němečková, Koučink Brno