img

Regresní terapie léčí duši i tělo

Hlubinnou regresní terapií lze vyléčit téměř všechny psychické a na ně navazující fyzické bolesti, které nemají fyzický původ, včetně těch, u kterých…

Děsíte se hmyzu, máte fobii z uzavřených prostor, propadáte panice či různým strachům? Nebo máte nevysvětlitelné bolesti, nezvladatelný třes nebo jiné negativní psychické stavy? V tom případě by vám mohla pomoci hlubinná regresní terapie.

Regresní terapie neboli „Hlubinná abreaktivní psychoterapie“ je metoda, díky které je možné vyhledávat v paměti traumata, která jsou zdrojem současných psychických či fyzických potíží.

Čtěte také:

Léčí deprese, fobie i nervozitu. Vyzkoušejte sílu regresní terapie!

Co lze vyléčit regresní terapií

Hlubinnou regresní terapií lze vyléčit téměř všechny psychické a na ně navazující fyzické bolesti, které nemají fyzický původ, včetně těch, u kterých není známa příčina. Jsou to například:

 • různé druhy fobií - ze zvířat, hmyzu, hadů, uzavřených i volných prostor
 • hrůzy, děsy, panická chování, přehnané a nepřiměřené reakce
 • strachy - z výšek, hloubek, z minulosti, budoucnosti, ze smrti, z vody, ze zvířat, z lidí, o život, z jízdy v autě, apod.
 • třes a nervozita z neznámých důvodů, nedostatek sebevědomí, tréma
 • pocity bezmoci a nejistoty, vztek, lítost, smutek, deprese, vnitřní napětí, pocit že nemá cenu žít
 • deprese po odchodu nebo úmrtí blízké osoby
 • nevysvětlitelné a stále se vracející nemoci a bolesti, vracející se bolesti po úrazech a operacích
 • alergie, ekzémy, astma, lupenky
 • migrény, bolesti hlavy, zad, nohou, kloubů, žaludku
 • neurózy, poruchy spánku, psychózy
 • různé typy závislostí, pokud nejsou léčeny ústavně
 • závislost na jídle, vyjídání ledničky, mentální anorexie, bulimie
 • závislosti na dětech, na partnerovi, rodičích, vztahové problémy

Co je to regresní terapie

Klient si pod vedením terapeuta vybaví určitý paměťový záznam z minulosti a terapeut za pomoci metody regresní terapie zamezí jeho působení. Znovuprožitím situace bez původního zdroje bolesti se zpracovává a odstraňuje problém během průběhu terapie. Klient tak má nahrazenu původní stresující událost obsahově totožnou událostí, ale nyní již bez traumat, která byla příčinou současných jeho zdravotních potíží.

Úloha paměti v regresní terapii

Hlubinná regresní terapie je založena na znalosti fungování lidské paměti, psychiky i těla. Mnohé psychické a psychosomatické problémy tkví v tom, že člověk prožil v minulosti (a je jedno, jak je ta minulost daleko) stresující situaci, kdy byl v tzv. stavu zúženého vědomí. V takovém stavu se do paměti ukládá nejen situace sama, ale také všechny informace o stavu organismu a těla. To může být bolest, třes, zima, bušení srdce apod., z emocí strach, úlek, lítost a cokoliv dalšího. Kromě toho se ukládají i tzv. posthypnotické sugesce, tj. vše, co člověk v daném stavu slyšel, na co myslel, atd. Všechny tyto stavy se opětovně vybavují v KAŽDÉ situaci, která něčím připomíná původní událost. To je tzv. asociativní vlastnost paměti.

Je důležité zpracovat vzpomínky

Kámen úrazu je v tom, že na původní událost si vědomě nemusíme pamatovat, ale pokud dojde k tzv. restimulaci, čili k probuzení vzpomínky, mysl i tělo si ji stále přehrává. Z toho pak pramení nevysvětlitelné bolesti a psychické problémy, které se objevují zdánlivě bez příčiny. Bohužel sami už neustoupí, nedají se zahnat zpěta promítají se do života člověka, aniž by byl znám jejich původ a zdroj. Snaha racionalizovat problém tím, že si řeknete "to už je dávno" nebo "to už přebolelo" se ukazuje jako zcela falešná a neúčinná. Bez důkladného zpracování minulých zážitků jsou všechny vzpomínky v podvědomí uloženy jako časovaná bomba a čekají na probuzení.A síla probuzeného problému není příliš závislá na tom, v jak vzdálené minulosti je jeho příčina.

Jak probíhá sezení

Problém, který se má řešit, navrhuje klient dle svých momentálních potíží a terapeut stanovuje postup sezení, seznámí klienta s jednotlivými fázemi terapie a se způsobem spolupráce. Klient se pohodlně usadí nebo si lehne, zavře oči a nechá se vést terapeutem. Spolu se oba snaží najít traumatickou událost, která způsobuje nynější potíže. V průběhu sezení je klient veden k tomu, aby si sám dobře uvědomil a pochopil, proč jeho potíže vznikly, za jakých okolností a čeho jsou následkem. Terapeut vše, co klient vypráví, podrobně zapisuje nebo nahrává. Kontakt mezi klientem a terapeutem není jen verbální, ale i mentální, přičemž platí zásada, že vše, co bylo vyřčeno klientem při sezení, zůstává mezi nimi a nebude nikdy terapeutem zneužito. Terapie je ukončena po odstranění všech příznaků traumatu, počet a rozsah sezení odpovídá velikosti a množství řešených potíží.

Jsou minulé životy pravda?

Při hlubinné regresní terapii se zcela běžně pracuje s tzv. "minulými životy." Jedná se o vybavování zážitků, které se jeví jako z jiného života. Ať už je to pravdivé nebo jen symbolické vyjádření našeho problému, podstatné je praktické hledisko - opětovné prožití "minulého života" vede k tomu, že zmizí problém v přítomnosti. A to je hlavním kritériem úspěšnosti metody.

Přivtělené duše

Občas se narazí na další jev, známý pod názvem "přivtělené duše." Opět to může být reálný problém nebo jen výtvor lidské mysli, ale zase platí to, že po odvedení "přivtělené duše" dojde k odstranění řady problémů, jako například stěhovavých bolestí neznámého původu, strachů, nespavosti, atd.

Regrese není hypnóza

Regrese se neprovádí v hypnóze ani jiném změněném stavu vědomí. Je to "jen" dobře a odborně vedené vzpomínání na minulé zážitky a jejich vědomé zpracování. Klient je v průběhu celé terapie při plném vědomí a vše si na konci pamatuje, ale tyto vzpomínky již nejsou zdrojem stresu, ale naopak prožitou zkušeností, která patří minulosti. Případná obava, že by klient mohl zůstat v některém z minulých životů je naprosto zbytečná, nemůže se tak stát, nejedná se o hypnózu ani o žádné „gumování vzpomínek“.Zároveň není na místě ani obava o to, že by vybavení si nepříjemné události mohlo klientovi poškodit psychiku nebo zanechat jiné trvalé následky. Nepoužívají se žádné léky ani psychofarmaka. Nikdo z této terapie neodchází poškozen, naopak se mu znatelně uleví.

Kdy je regrese nevhodná nebo se míjí účinkem

Tato metoda je zcela nevhodná pro lidi, kteří užívají dlouhodobě léky, drogy či alkohol.Také pro ústavně léčené pacienty na psychiatrii, v protialkoholní léčebně, v ústavu pro drogově závislé nebo v podobných léčebných ústavech. Riziková je tato metoda v těhotenství, kdy traumatizující události znovuprožívané matkou by mohly vnést traumata i do podvědomí dítěte u kterého nemusí dojít k abreakci.Vždy je nutný předpoklad, že dotyčný se sebou chce opravdu „něco dělat“ a ne jen čekat, co s ním terapeut provede.

Někteří terapeuti po regresní terapii používají jako podpůrný prostředek na tzv."dočištění" emocí a psychického stavu Bachovy kapky. V našem obchodě si je můžete sami vybrat a nechat namíchat ZDE.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Zdraví a krása

Bylinky na kašel mohou být dobrým doplněním běžné léčby

Některé bylinky nám mohou pomoci, pokud se necítíme nejlépe. Taková majoránka, jitrocel nebo sléz se řadí mezi populární bylinky na kašel. Kouzlete s nimi podle našich receptů a vyzkoušejte je.

Bydlení, zahrada

Myši v domě napáchají mnoho škod. Jak se jich zbavit jednou pro vždy?

Myši v domě mohou být velkým problémem. Tato malá stvoření dokážou napáchat v obydlí člověka mnoho škod, a to od prokousaných bytových textilií, peřin, až po znehodnocení některých trvanlivých potravin v kuchyn...

Těhotenství, děti

Dotýká se vás distanční výuka? Tipy, jak může být online výuka příjemnější

Distanční výuka se dětem a studentům nevyhnula ani v novém školním roce. Oproti jarnímu období je nyní online výuka pro děti povinná. I když se ministři a dokonce i učitelé snažili vymýšlet nejrůznější řešení, ...

Životní styl

Práce na směny? Pozor na své zdraví

Život člověka je v mnoha ohledech určován jistým rytmem. Zjednodušeně řečeno, za světla jsme aktivní, v noci nastupuje odpočinek. Co se však stane, pokud nám do života vstoupí práce na směny? Najednou jsou naše...

Psychologie

Pandemie koronaviru: 7 rad, jak přežít lockdown

I když ještě není úplný lockdown, už nyní čelíme poměrně velkému omezení. Na vině je pandemie koronaviru, která nám absolutně převrací životy. A to na nás nepůsobí dobře. Především po psychické stránce spousta ...

Ezoterika

Egyptský horoskop na rok 2021: Budoucnost podle starověkých bohů

Astrologie ve starém Egyptě byla považována za dar bohů. Právě proto má také egyptský horoskop provázané každé znamení s jednotlivými bohy a jejich vlastnostmi. Každé božstvo má svou osobitou charakteristiku. S...

Zajímavá videa

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Academy

Mor

Slovo mor je v širším významu známé již po staletí. Historicky bylo lidmi používáno pro popis jakéhokoliv nakažlivého závažného onemocnění, které mělo vliv na širokou společnost. V dnešní době výraz mor označuj...

Wellness

Reflexní terapie rukou jako první pomoc při obtížích

Tento druh terapie – reflexologie má využití především u lidí, kteří mají problém s nohama, například bolestivé zranění, nebo mají nohy ohrožené…

Řemesla

Vyrobte si: Medová svíčka snadno, rychle a za pár korun

Medové svíčky jsou velmi oblíbené. Ale jejich pořizovací cena je pochopitelně vyšší. Pro naše zdraví jsou mnohem lepší než parafínové svíčky, za kterými se v pozadí nese odér ropy. Medové svíčky však v obchodě ...

Fitness

Stop výmluvám! Zařaďte ranní protažení

Venku se ochlazuje a k tomu se přidává ranní šedá obloha. Řada z nás má nejen psychický, ale i fyzický problém dostat se z teplé postele a vyrazit do dne alespoň s trochou té energie. Vězte, že posouvání budíku...

Rozvoj osobnosti

Síla slova – jak říci, co opravdu chcete?

Slovo je komunikační prostředek, jež propojuje myšlenkové světy jedinců. Slovo je nástroj, který umožnil mohutný rozvoj naší civilizace. Slovo může být nejen pohlazením, ale i ránou pěstí přímo na solar. Slovo ...

Mazlíčci

Kosti pro psa: Jsou nebezpečné? Jaké kosti může pes dostávat?

Když dítě maluje psa, většinou mu namaluje i kost. Moderní pes však překvapivě příliš kostí nedostává. Život psa se zkrátka změnil úplně stejně jako ten lidský. Moderní doba a jiný způsob žití i stravy se odraz...

První pomoc

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…