Význam run v runové magii

Fotolia_6947593_XSRuny a jejich význam v runové magiiJe mnoho způsobů jak věštit z run (viz článek Runy a runová magie), a proto je i více variant, jak v runách číst. Pokud zvolíte výklad s více runami, tak berte v potaz, že se jejich proroctví mohou vzájemně upřesňovat či negovat. Runy můžete nosit, nebo umístit v prostoru jako amulety, a to v různých formách, jako jsou přívěsky, obrázky a symboly nakreslené na kamenech nebo na Vašich osobních věcech.

1. Runa Fehu (dobytek)

fehuživel: oheň

Dobytek byl symbolem bohatství a hojnosti především v dobách, kdy byla zvířata využívána jako platidlo i jako zdroj obživy. S touto runou se pojí i naděje pro nemocné, což vyplývá s tradice ukládat choré do chléva. Fehu přináší poselství prosperity, povzbuzení a potvrzení naší cesty.

Vlastnosti runy/amuletu

 • ochrana
 • uzdravení
 • dokončení rozdělaných projektů

2. Runa Uruz (Aurochs/pratur)

Uruz

živel: země

Aurochs neboli zubr bylo velmi silné zvíře, které zarputile unikalo lovcům, což se odráží i v této runě. Je potřeba mít svou sílu pod kontrolou a přehodnotit, zda náš cíl opravdu stojí za vynaložené úsilí. Uruz nás staví před zkoušku inteligence a vytrvalosti.

Vlastnosti runy/amuletu

 • zdraví
 • nové příležitosti
 • ustálení hodnot

3. Runa Thurisaz (trn/obr)

thurisazživel: oheň

Síly se obrací proti člověku a mohou mu připravit bolestnou zkušenost. Tato runa si žádá rychle rozhodnutí, podle kterého se rozhodne, zda se zapletete do trní nebo se mu obloukem vyhnete. Nečekané události od nás vyžadují disciplínu, kterou můžeme upevnit tím, že se pohroužíme do studia a meditace.

Vlastnosti runy/amuletu

 • celková ochrana před neznámem a nepříznivými situacemi

4. Runa Ansuz (Ódin/bůh)

ansuzživel: vzduch

Mocný a moudrý Ódin (nejvyšší severský bůh) obětoval své oko, aby odhalil tajemný svět run, a aby uspokojil svou neustálou touhu po vědění. Ansuz je runou znalostí, moudrých rozhodnutí a úspěchu, ovšem může svádět k zneužití svých schopností na úkor ostatních lidí.

Vlastnosti runy/amuletu

 • komunikace
 • upřímnost
 • odbourání psychických i fyzických bloků

5. Runa Raido (cesta/pohyb vpřed)

raidoživel: vzduch

Raido nás informuje o tom, že je na čase hnout se z místa a dokončit odkládané projekty. Teď je ten správný okamžik k nalezení správného směru a k vykročení vstříc novým začátkům. Na své cestě můžete získat zisk finanční nebo duchovní, případně může dojít ke změně bydliště.

Vlastnosti runy/amuletu

 • ochrana při cestování

6. Runa Kenaz (pochodeň)

kenazživel: oheň

Světlo je symbolem osvícení, kreativity a inspirace. Zároveň však tato runa může symbolizovat nemoc, protože dlouho do noci se svítilo loučí tam, kde pečovali o nemocné. Na druhou stranu bychom Kenaz mohli chápat jako plamen pohlcující temnotu a nejistotu.

Vlastnosti runy/amuletu

 • intuice
 • překonání problémů

7. Runa Gebo (dar)

geboživel: vzduch

Runa daru, splněných přání a navázání nových vztahů. Gebo zvěstuje hojnost a úspěch a zároveň nás vybízí, abychom byli velkorysí i k ostatním kolem nás. Podle dávného zvyku se předpokládá, že poskytnutý dar, služba nebo pomoc nezůstanou bez oplátky.

Vlastnosti runy/amuletu

 • pomáhá najít ztracené a hledané
 • přináší obohacení života

8. Runa Wunjo (sláva)

Wunjoživel: vzduch

Po dosažení cíle nás mohou čekat bujaré oslavy, po kterých se naše veselí většinou utlumí kvůli nevolnosti a únavě. Runa varuje před nadměrným užíváním omamných látek. Můžete tedy očekávat blahobyt a štěstí při řešení aktuálních záležitostí.

Vlastnosti runy/amuletu

 • opora v těžkých a složitých situacích

9. Runa Hagalaz (krupobití)

hagalazživel: vzduch/voda

Význam této runy na nás dopadá jakou kroupy a stejně tak tvrdá bude zkouška, která se před námi neočekávaně objeví. Nevyhnutelný střet věští hlubokou změnu v našem vnímání a převrat v našem životě. Náš svět se otřese od základů a my budeme stát před problémy, které je potřeba okamžitě vyřešit.

Vlastnosti runy/amuletu

 • štěstí v nepřízni
 • varování před nebezpečím skrze intuici

10. Runa Nauthiz (nedostatek/potřeba)

nauthizživel: země/oheň

Na povrch se dere materiální nedostatek, neúspěch a těžkosti. Z nouze Vás může dostat usilovná práce, která s sebou přináší naději na lepší zítřky. Že nám něco schází, můžeme pocítit i v oblasti mezilidských vztahů, kdy si náhle uvědomíme, že je na čase nevyhovující vztahy opustit.

Vlastnosti runy/amuletu

 • napomáhá ukončení osamělosti a nepřízně

11. Runa Isa (led)

isaživel: voda

Isa přináší stabilitu, která může přejít až k zamrznutí a stagnaci. Možná je na čase prolomit ledy a s nimi i svou pasivitu a neochotu ke změnám. Nečekejte na oheň, který by rozpustil led, vydejte se ho hledat sami. Vyvlečte se z pout stereotypu a udělejte krok vpřed.

Vlastnosti runy/amuletu

 • zklidnění
 • zpomalení až zastavení nežádoucích procesů

12. Runa Jera (rok)

jeraživel: země

Koloběh života, cyklus konce a začátku nás nabádá, abychom se nebránili tomu, co přichází. Je na čase sklidit úrodu přinášející blahobyt. Se sklizní neváhejte, zralé ovoce nebude na stromě věčně, i plody jednou opadají a shnijí. Tato runa přináší příjemné změny, vývoj a připravenost na další krok.

Vlastnosti runy/amuletu

 • povzbuzuje ke vzniku nových projektů

13. Runa Eihwas (tis)

eihwasživel: všechny

Z tisu se vyráběly luky, které sloužili k vlastní obraně nebo k lovu potravy. Eihwas nám říká, abychom se ničeho nebáli, dodává nám odvahu k činům. Posilujte víru v sebe sama a nebojte se jednat, teď je nejvhodnější čas využít svých možností a schopností.

Vlastnosti runy/amuletu

 • ochrana
 • odstraňuje překážky

14. Runa Perthro (hrnek na hrací kostky)

perthroživel: voda

Perthro odkazuje na deskové hry, kdy máme na výběr množství tahů a je jen na nás, zda dosáhneme vítězství. Jsme vybízeni k přemýšlení a k poslouchání svojí intuice, protože mnohé možnosti nám jsou skryté a rozumem je neodhalíme. Pokud jste ztratili nějaké předměty, je možné, že je opět naleznete.

Vlastnosti runy/amuletu

 • odkrývá skryté schopnosti a tajemství

15. Runa Algiz/Elhaz (ochrana)

algizživel: vzduch

Runa informuje o období, kdy budeme potřebovat zvýšit ochranu. Jako symbol výkladu se někdy používá los, který je velmi klidný, ale v případě ohrožení použije k útoku své parohy. Kromě ochrany se můžeme těšit na úspěšné zakončení našich záměrů.

Vlastnosti runy/amuletu

 • celková vyšší ochrana

16. Runa Sowulo (slunce)

sowuloživel: vzduch

Stejně jako slunce i tato runa vnáší do našeho života světlo a teplo. Nasajte do sebe energii a obnovte své poztrácené síly. Vítězství je na dosah ruky, ale dávejte si pozor na přehlcení slávou, protože pak se lehce póly obrátí a projevíte se jako arogantní a namyšlení.

Vlastnosti runy/amuletu

 • ochrana
 • sebevědomí

17. Runa Teiwaz (bůh Týr)

teiwazživel: vzduch

Týr obětoval svou ruku, aby byl ve světě nastolen klid a pořádek. Rovnováha, spravedlnost a upřímnost jsou poselstvím, které nás mohou dovést k vítězství. Runa varuje před nečestností a soudními spory, které budou rozsouzeny ve prospěch těch, kteří jsou v právu.

Vlastnosti runy/amuletu

 • přináší vítězství a odolnost

18. Runa Berkana (bříza)

berkanaživel: země

Berkana poukazuje na zdraví, očištění, plodnost, nové začátky a příležitosti. Bříza se dokáže přizpůsobit a vyrůst v nehostinných podmínkách. Kdybychom od ní tuto vlastnost odkoukali a přijímali to, co život přináší, hodně by se nám ulevilo. Můžeme očekávat duševní růst, vitalitu a uzdravení.

Vlastnosti runy/amuletu

 • ochrana pro rodinu, děti, domov,...

19. Runa Ehwaz (kůň)

ehwazživel: země

Mezi koněm a člověkem je silné pouto, které vyjadřuje oddanost a důvěru. Ehwaz nám dává naději, že se dostaneme z těžké situace pomocí svých blízkých a přátel. Vyplatí se nám ohleduplné a tolerantní chování vůči ostatním, vrátí se nám totiž stejnou měrou zpět.

Vlastnosti runy/amuletu

 • odvaha ke změně
 • snadnější přivykání

20. Runa Mannaz (člověk)

mannazživel: vzduch

Člověk je součástí lidského společenství, kde je pro přežití důležitá pomoc a spolupráce. Svůj osud si ale tvoříme sami a měli bychom si dávat pozor na dlouhodobou izolaci, která nás může zcela vyčerpat. Runa značí soulad mezi našimi činy a myšlenkami.

Vlastnosti runy/amuletu

 • přináší útěchu a pomoc hledajícím

21. Runa Laguz (voda)

laguzživel: voda

Runa změny, tajemna a nebezpečí přináší varování před neznámým. Jsme postaveni před problémy, které je nutné řešit, už je nelze dále odkládat. Laguz má také vztah k uměleckému světu a vzkazuje nám, že máme tvořivé schopnosti či umělecké nadání, které bychom měli využívat.

Vlastnosti runy/amuletu

 • empatie
 • intuice
 • rozpoznání skrytých schopností

22. Runa Inguz (Frey)

inguzživel: země/oheň

Název této runy vychází ze jména boha Freye (Ing), který je symbolem mužské plodnosti. Runa signalizuje odměny za dobře vykonanou práci a zároveň vybízí k plánování a trpělivosti. Měli bychom být vnímavější k tomu, co se kolem nás děje a naslouchat vnitřnímu hlasu.

Vlastnosti runy/amuletu

 • kreativita
 • úspěšné konce

23. Runa Dagaz (den)

dagazživel: oheň/vzduch

Den odkrývá vše, co bylo skryto, a nabádá k rozvržení svých sil tak, abychom je smysluplně využili. Vaše nejtajnější přání se mohou splnit překvapivě rychle a Váš život bude zas o něco radostnější. Vše je v pohybu, všude je mnoho nových podnětů, takže se rozhodně nebudete nudit.

Vlastnosti runy/amuletu

 • přitahuje nové začátky
 • pomáhá při zlozvycích

24. Runa Othila/Othala (dědictví)

othilaživel: země

Pokud zdědíme půdu, staneme se do jisté míry svobodnými, protože se máme kam vracet. O svůj majetek ale musíme pečovat a bránit ho, abychom ho mohli dále předat svým potomkům. Na druhou stranu bychom neměli zapomínat, že svět nekončí za hranicí našeho pozemku a občas bychom měli přehodnotit své názory.

Vlastnosti runy/amuletu

 • ochrana majetku a financí

25. Runa YR/Wyrd (prázdná runa)

živel: všechny

Yr je runou osudu, který neznáme a neměli bychom po něm pátrat. Kdybychom znali svůj osud, mohli bychom narušit celý řád vesmíru. Nejvhodnější strategií je vyčkávání a klid, jinak bychom neustále tápali v temnotách a obávali se všeho, co by mohlo přijít.

Vlastnosti runy/amuletu

Tato runa nošena jako amulet nám může být připomínkou, že nemáme pátrat po svém osudu a máme být klidní a v souladu s tím, co přichází. 

 

Více o runách a věštbě z nich se dozvíte v článku Runy a runová magie.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 15087x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte