Reiki vám může změnit život k lepšímu

Léčitelská metoda Reiki vychází z tradic a poznatků východních filozofií, které přisuzují velký význam duchovní očistě, vyrovnanosti a uvědomění si podstaty vlastního bytí. Pochází pravděpodobně z Japonska, podle historických pramenů však nelze přesně vysledovat a určit počátek. Některé zdroje uvádí, že Reiki vyznávali již 3000 let před naším letopočtem egyptští kněží. Samotné japonské slovo „rei-ki“ popisuje jistou životní energii, která provází každého z nás již od narození a pochází z vesmíru. Za určitých okolností ji lze dle základních principů tohoto přírodního léčitelství ovládat, formovat a používat.

Smyslem Reiki je nejen pomáhat od fyzických a psychických problémů, ale také lépe pochopit svůj život a vytěsnit z něj všechny negativní vlivy. Dokáže nabudit samoléčebné schopnosti organismu, a tak mírnit nebo zcela odstranit projevy nemocí. Energii Reiki může přijímat a vstřebávat kdokoliv, používat a předávat pouze člověk, který je do určitého stupně učení zasvěcený. Existuje Reiki prvního, druhého a třetího stupně - poslední je též nazýván mistrovský. Tento přijímaný systém rozšiřují některé školy Reiki ještě o další stupně, které navazují na zmiňovaný třetí.

Historii Reiki přibližují různé legendy

Pokud byste pátrali po tom, kde se Reiki vzalo, patrně byste narazili na množství materiálů. Jak už však bylo napsáno v úvodu tohoto článku, pravděpodobně byste skončili u Japonska. Jméno, které je s Reiki spjato, je Mikao Usui, legenda o tomto muži vypráví, že značnou část života strávil studiem starých spisů a prastarém duchovním léčení. Snažil se tyto metody obnovit, ale stále nacházel pouze teoretická východiska nebo popisy výsledků léčby. Nikde nenarazil na konkrétnější informace o postupech nebo technikách, které byly při terapii využívány. Uvědomil si však, že aby se dobral úspěchu, musí meditovat. Vydal se proto k hoře Kuri Jama, kde 21 dní meditoval a postil se. Po této době došel osvícení a získal jedinečnou moc, kterou mohl uzdravovat nemocné. A od tohoto léčitele také pochází pět základních principů Reiki, můžete se setkat s různým překladem těchto duchovních zásad, nicméně význam by měl být následovný:

Dnes zanechej hněvu.

Dnes zapomeň na všechna trápení a starosti.

Dnes si připomeň a buď vděčný za to, co ti bylo dáno.

Dnes rozdávej lásku a laskavost bližnímu svému.

Dnes dělej svou práci čestně a poctivě.

Jak je zřejmé, Reiki není pouhou alternativní léčitelskou metodou, je i filozofií, které se musí vyznavač celý oddat. Reiki se tak často považuje za druh cesty životem.

Co je hlavním principem Reiki?

Jak už bylo zmíněno na řádcích výše, podstatou Reiki je práce s energií o různých vibracích. Při léčení jsou k tělu zasvěcovaného přikládány dlaně Mistra nebo zasvěceného, který tak na prvním setkání spustí schopnost danou energii přijímat a v budoucnu i přenášet. Skrz dlaně odchází energie z těla ven. Místa, pauzy, pohyby a dotyky jsou v učení jasně zaneseny, jednotlivé úkony mají svůj čas, který je nutné dodržovat. Je také velice důležité, aby ten, kdo chce síly Reiki využít, o ně opravdu stál a byl o nich přesvědčen. Terapie by neměla být vykonávána bez souhlasu a uvědomění, s výjimkou specifických situací, například pokud se jedná o děti nebo lidi v bezvědomí a kómatu.

Reiki může působit nejen na lidi, ale také na zvířata, rostliny, minerály a různé další objekty, které se na tomto světě nachází. Člověk do Reiki zasvěcený může s energií pracovat také sám na sobě, v takovém případě se jedná o autopůsobení, které vyžaduje hlubokou koncentraci.

Rozdělení Reiki na jednotlivé stupně

Reiki lze v jistém smyslu slova rozdělit na jednotlivé stupně, v úvodu jste se mohli dočíst, že jsou tyto stupně tři. Označují se jako Reiki I, Reiki II a Reiki III, přičemž zjednodušeně lze říci, že vyšší stupeň znamená hlubší a rozsáhlejší vnímavost Reiki energie a samozřejmě také obšírnější možnosti jejího zpracování a využívání.

  • Reiki I: k samoléčbě nebo léčbě druhých

Při zasvěcení do Reiki prvního stupně probíhá prvotní naladění a otevření čaker. O tom, co to vlastně čakry jsou, jaké typy existují a co ovlivňují, se dozvíte v zajímavém článku ZDE. Cílem tohoto procesu je umožnit danému člověku, aby mohl přijímat energii, aby jím mohla proudit a působit na stav mysli, psychiky i fyziologických pochodů. Dojde tedy k odstranění nebo aktivaci odstraňování energetických bloků a překážek a nabuzení čtyř horních čaker. Většina Mistrů Reiki se přiklání k tomu, aby toto prvotní zasvěcení proběhlo ve dvou dnech, je totiž velice náročné z hlediska relaxace a soustředění. Schopnost, kterou žák tímto krokem získá, nelze v budoucím životě již ničím omezit.

  • Reiki II: zdokonaluje a rozšiřuje možnosti samoléčby a léčby druhých (i na dálku), zároveň zkracuje čas potřebný k úspěšné terapii

Reiki druhého stupně vnáší do života zasvěcovaného další možnosti práce s vesmírnou energií. Mezi přechodem od prvního ke druhému stupni by měl existovat časový odstup, nejlépe v délce trvání 8 až 12 týdnů. Během této doby se v těle a duši ničí negativní blokády, co by proudění energie jakýmkoliv způsobem bránily. Mistři Reiki proto rozhodně nedoporučují jednotlivé fáze příliš uspěchat. Reiki II také umožní pracovat se symboly a zintenzivnit účinky nezbytné energie, kterou může člověk po tomto zasvěcení předávat bez ohledu na časové nebo místní bariéry.

  • Reiki III: přináší hluboké teoretické a praktické znalosti, učenec se stává Mistrem

Dosažení třetího stupně vyžaduje oddaný přístup k Reiki a mnoho změn, které povedou k osobnímu růstu a duševní vyrovnanosti. Předpokladem je systematická, kvalitní a odpovědná práce s energií, potažmo symboly a bezchybné používání správných metod. K tomu se člověk dopracuje po několika letech intenzivního užívání těchto léčitelských metod. Žák také obdrží symboly dokazující jeho ovládání Reiki na mistrovské úrovni. Po tomto zasvěcení může učení předávat dalším zájemcům a dovést je k třetímu stupni Reiki. Než bude aktivně učit, měl by se dlouhodoběji zabývat prací s mistrovskou energií, aby získal cenné a potřebné zkušenosti, bez kterých se podstatě Reiki nepřiblíží.

Reiki symboly jsou celkem čtyři

Reiki provází různé symboly. Každý symbol je definován jménem a tvarem, před využitím musí dojít k jeho aktivaci – nakreslením nebo opakováním názvu. K prvnímu stupni nenáleží žádný symbol, ke druhému pak tři (lze je považovat za takové stěžejní) a ke třetímu dva symboly Reiki, i když jsou spíše „jen“ známkou zasvěcení. Symboly Reiki jsou velice diskutovaným tématem, informace o nich se v mnoha zdrojích liší. Za tyto nejasnosti může nejen snaha o jejich utajení, protože by měly představovat něco posvátného, ale také to, že Reiki učení pochází z různých škol. V článku jsme se již zmínili o tom, že někteří berou v potaz tři stupně Reiki, jiní více, v otázce symbolů panují podobné odlišnosti. Pokusíme se vám však i přesto tři základní Reiki symboly přiblížit.

  • První Reiki symbol: Cho-ku-rei

Tento symbol zvětšuje intenzitu energie, je prvotním klíčem k odemčení potřebných čaker a energetických center uvnitř člověk. Také pomáhá odolávat a bránit se negativním energiím, které na člověka působí.

  • Druhý Reiki symbol: Sei-he-ki

Tento symbol slouží k samoléčbě, očištění a ochraně duchovna. S jeho pomocí se člověku otevírá cesta do hlubokého podvědomí, kde tak může odstranit i velice pevné blokády a umožnit svému nitru naladění na Reiki energii.

  • Třetí Reiki symbol: Hon-sha-ze-sho-nen

Třetí symbol je symbol pro léčbu na dálku, pomáhá překonávat prostorové a časové hranice, aby Reiki energie mohla proudit bez ohledu na to, kde se nachází ten, kdo ji posílá a kde se nachází ten, kdo ji přijímá. Je určen k léčení fyzických obtíží.

Je pravda, že v určitých případech Reiki škodí?

Čas od času se v laických i odborných kruzích objeví lidé, kteří jsou vůči jakýmkoliv alternativním způsobům života a terapie skeptičtí, a tak účinky zpochybňují a kritizují. Tyto tendence se proto objevují i u Reiki. Můžete tak narazit na názory, že Reiki škodí. Jak to tedy je doopravdy? Je Reiki bezpečné, nebo má nějaká omezení? Zkušení Mistři a ostatní lidé, co Reiki propadli, tvrdí, že životodárná energie určitě sama o sobě ublížit nemůže a neexistuje její omezení, může pomoci dětem i starým lidem. Vždy je však nutné s ní nakládat na základě znalostí a hlubokého zasvěcení do Reiki. Její předávání a přijímání by mělo být projevem svobodné vůle a opravdového přesvědčení.

I v Reiki platí, že nesprávné kroky mohou i dobrý a čestný úmysl obrátit ve zlý důsledek. Pokud tedy uvažujete nad tím, že se účastníte sezení s vyznavačem Reiki a necháte se zasvětit, sjednejte si s ním nejprve nezávaznou schůzku a dejte na první dojmy, které neklamou. Váš Mistr vám musí být sympatický, musí z něj vyzařovat příjemná energie a podle toho, jak bude o Reiki mluvit, poznáte i jeho cestu životem a míru znalostí. V poslední době je velkou módou využívat těchto pradavných léčitelských metod, proto se v určitém smyslu slova stává i Reiki byznysem, a tak se objevuje spousta podvodníků, kteří chtějí na této vlně zájmu vydělat.

Ať už se cestou Reiki vydáte, nebo nikoliv, vždy pamatujte na to, že ať už jsou přírodní metody sebevíc zajímavé, nikdy plně nenahradí klasickou medicínu, mohou ji však doplnit. Vnímejte Reiki jako možnost obohatit si svůj život a pomoci si při léčení nějakého neduhu. Duchovní podstata Reiki vám vnese do života spoustu změn, aktivní využívání energie pak v mnohém pomůže.

 

Máte s Reiki nějaké zkušenosti? Neváhejte a napište nám o tom do KOMENTÁŘŮ POD ČLÁNKEM!


Stáhnout v PDF

Přečteno: 10298x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Před 4 měsíci jsem se nechala zasvětit do reiky, od té doby mi přestaly zabírat léky na nespavost, rychle se z těla vylůčují. Poslední 3týdny je mi tak zle, že myslím od rána do večera na sebevraždu. Velice toho zasvěcení lituji, bohužel se to nedá vrátit zpátky. V blázinci by mě stejně nepomohli, když mi nezabírají léky doma, tak mi nebudou zabírat ani v blázinci, byla jsem tam na jednu noc, bohužel to bylo ještě horší než doma navíc mi daly… celý příspěvek

Myslím, že spoléhat na zasvěcení je hloupost. měla byste na sobě víc pracovat a pak se lze dostat i na úrove\ń kdy léky potřebovat ani nemusíte. Léky si také můžete očistit., to určitě víte a věřte že fungovat budou. já jsem nyní zcela bez… celý příspěvek

… všechny příspěvky

Mám s Reiki velmi dobré zkušenosti, ale zjistila jsem, že převážná část práce je u mě. Jsem přesvědčená o tom, že samotná energie Reiki nemůže ublížit, daleko víc ubližuje strach. Do svého života si přitahujeme jen situace a lidi, kteří nám… celý příspěvek

Mám III. stupeň Reiki ale většinou jen využívám k dalšímu rozvoji v tantrických a taoistických praktikách. Nicméně mohu potvrdit, že léčení funguje jak v osobním kontaktu , tak i na dálku včetně úpravy situací v budoucnu...například nepříjemná jednání a podobně...taktéž to funguje na domácí mazlíčky i květiny v pokoji...vše osobně ověřeno...a souhlasím ,že je potřeba si osobně vybrat svého mistra či osobu, které se svěříte do péče...člověk ,který bude tvrdit, že nemáte chodit k normálnímu lékaři je velmi nezodpovědný, jen velmi málo lidí má vlastnosti, které nahrazují úzce speciální odborná vyšetření, jak třeba známý léčitel Paseka....další problém je, že tento způsob pomoci nefunguje jaksi deterministicky, tedy pokud k vám přijdou dva… celý příspěvek

dobrý den.chtěla jsem se zeptat ,jestli jde "použít" reiki na dálku když má někdo deprese.švagra totiž nikam nedostaneme a moje sestra je už zoufalá.děkuji za odpověď .petra m.

To je pravda.soustředění je velice důležité. a to chce spoustu vůle.

Mam zasveceni REIKI II,neumim asi je asi plne vyuzivat, ale na samolecbu to funguje. Bolet hlavy nebo zubu (nebo jinych casti tela) tim resim, uz skor neznam prasky. Ale nekdy se musim hodne soustredit, rozhodne to nejde jednoduse...

Jsem zasvěcená do Reiki prvního stupně. Je to báječné, už neřeším věci, které mě trápily dřív. Všem doporučuju. :-)

Kači rposím můžu více info na meil?děkuji


Doporučujeme k tématu

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

WILLOW Vrba bílá (38) Bachovy květové BIO…

Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování…

Cena: 275 Kč

VERVAIN Sporýš lékařský (31) Bachovy…

Při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit…

Cena: 275 Kč

SWEET CHESNUT Kaštanovník jedlý (30)…

Při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. "zahnání do…

Cena: 275 Kč

STAR OF BETHLEHEM Snědek chocholikatý (29)…

Po fyzickém nebo duševním šoku, při posttraumatických stavech a vnitřní…

Cena: 275 Kč

SCLERANTUS Chmerek roční (28) Bachovy…

Při problémech s rozhodováním mezi dvěma danými možnostmi, při střídání…

Cena: 275 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte