Máte krizi v partnerství? Možná jen prožíváte karmický vztah

Máte krizi v partnerství? Možná jen prožíváte karmický vztah

Každý vztah, který v životě vytvoříme, je příležitostí k učení, poučení a růstu. Některé svazky a vztahy léčí, jiné naopak destruují a ničí. Lidé, které potkáváme jsou naším zrcadlem, odráží naše vlastní chyby a nedostatky a pomáhají najít to, co bychom u sebe měli na vědomé úrovni zlepšit. Náhody neexistují a proto ani žádné setkání není náhodné. Konkrétní lidé jsou k nám přitahováni v daný čas a v daném místě v čase, kdy se máme od druhého něco naučit. Je důležité pochopit, že to, co vyzařujeme, to přitahujeme. 

Čtěte také:

Postihla vás krize ve vztahu? Nezoufejte, je to úplně normální

Karmický vztah je vztah mezi dvěma lidmi, kteří se znají z ostatních životů a společně prožili vzájemné nedořešené intenzivní emoce. Tyto silné, neuspořádané a nedořešené emoce nabývají zpravidla velké intenzity až nezvládnutelnosti a jsou jimi vina, strach, závislost, žárlivost, hněv apod. Kvůli těmto nedořešeným emocionálním nábojům se v další inkarnaci cítí vzájemně přitahováni. Karmický vztah nemusí být zdaleka pouze partnerský, může být i přátelský nebo kamarádský, pracovní, rodinný, náhodný či sexuální. 

Karmický vztah a jeho zákony

Když myslíme, jednáme, mluvíme, setkáváme se – vždy uvádíme do pohybu sílu neboli energii, která se projeví. Tento zákon příčiny a následku je jednoduše přírodní a fyzikální fenomén, který existuje a to bez ohledu na to, zda tomu věříme nebo ne. Právě tomu se říká karmický vztah. Je to vlastně zákon akce a reakce.

 • Jak zaseješ, tak sklidíš

Cokoliv do vesmíru vypustíme, ať už je to naše myšlenka, slovo nebo čin, dříve nebo později se to k nám vrátí. Stejně tak i karmický vztah. Chceme-li štěstí, lásku, mír a přátelství, pak musíme pečovat o své vlastní štěstí, být šťastní a mírumilovní, skutečně milující a přátelští.

 • Tvoříme navenek i dovnitř

Cokoliv nás obklopuje, je spojeno s naším vnitřním stavem. Obklopte se tím, čím chcete být. To pochopitelně platí i pro karmický vztah.

 •  Přijímejte, nevymezujte

To, co odmítáte, bude nadále pokračovat. Sejete-li nejednoti, sklidíte nejednotu – vymezování, posuzování, odpor. Vše co se děje, přijímejte s vědomím jednoty.

 • Růst

Ne svět okolo nás, ale my sami se měníme a rosteme. Jediné, co opravdu můžeme ovlivnit, jsme my sami, naše mysl, naše emoce. 

 • Zodpovědnost

My sami jsme zodpovědní za všechno, co se v našem životě děje. Jsme zrcadlem našeho okolí a naše okolí je zrcadlem nás. Stejně to platí i pro karmický vztah.

 •  Propojení

Vše ve vesmíru je vzájemně propojené a ovlivňuje se. I karmický vztah. Jeden krok vyvolává další krok a i malá změna může vyvolat další akce, které budou končit velkou změnou.

Muž žena hádka

 •  Soustředění

V jeden okamžik se naše mysl může soustředit pouze na jeden objekt. Soustředíme-li se na přítomnost, pak myšlenky jako hněv, vztek, chtivost mizí.

 •  Odevzdání

Jestliže něčemu věříte, pak vás život dříve nebo později vyzve k tomu, abyste svoji víru ukázali v praxi. A právě v tom nás karmický vztah učí.

 •  Praxe

Praktikujte meditaci, která vás přivádí do bodu tady a teď. Jen tak zakusíte všeobímající jednotu a proud. Jste-li v minulosti nebo v budoucnosti, pak zaséváte nejdnotu, kterou také dřív nebo později sklidíte.

 • Změna

Minulost se v různých obměnách bude stále opakovat, dokud se z ní nepoučíme. Poučení může znamenat vědomé přijetí věci takové, jaká je.

 • Trpělivost a odměna

Dlouhotrvajíci odměna vyžaduje trpělivou a vytrvalou práci. Čím více jsme sami sebou a tím pádem v jenotě s vesmírem, tím větší štěstí následuje. Trpělivost je známkou vědomí jednoty, netrplivost známkou nejednoty, nežití v přítomnosti. 

 • Inspirace

Každá hodnota, která vznikne je výsledkem energie, která byla vložena. Příspěvek každého z nás je příspěvek celku. A pro karmický vztah to platí dvojnásob.

Jak poznat karmický vztah?

Karmický vztah, do kterého vstupujeme, je často obnovením vazeb z minulosti. Tento karmický vztah bývá náročný pro obě dvě strany.  Karmické vztahy bývají nezdravé a nebezpečné nám i okolí. Jsou provázány pouty z minulosti, často v nich zažíváme silné a zničující emoce. Jsou plné zármutku, bojů, utrpení, rivality, ponížení... Ukončit karmický vztah bývá velmi bolestivé a náročné.  

Každý, s kým přijdeme během života do kontaktu, každý s kým žijeme, stýkáme se, potkáváme se, ovlivňuje naši karmu. Vždy nás také dostihne to, co jsme způsobili druhým. Funguje zákon příčiny a následku, a to i ve vztazích. Ten, kdo si není vědom těchto duchovních zákonů nebo se je dokonce úmyslně snaží ignorovat, si kupí v průběhu života karmické dluhy.

Žádný vztah není náhodný

Každý vztah je příležitostí k učení a přináší něco nového, co se můžeme neučit nebo zpracovat. Ne každý vztah je láskyplný, někdy nám může způsobovat nenadálé problémy v životě.

Nejintenzivnější vztahy bývají vztahy rodinné a partnerské

Naše osobnost se formuje právě skrze mezilidské vztahy, naše zkušenosti nás učí měnit přístup k okolí, i naše myšlení se mění. Všechno, co se učíme se nejvíce můžeme naučit právě od našeho karmického partnera. A jak poznat karmický vztah? Tyto k sobě silně přitahované duše mívají bolestnou touhu předchozí situace vyřešit, máme něco pochopit, odpustit a jít dále. Žít v těchto vztazích není vždy nejklidnější cesta. Takovýto karmický vztah potřebuje čas na propojení a harmonizaci a opravdový konec nastává ve chvíli, kdy oba dojdou smíření a jejich štěstí v životě není závislé na tom druhém.

Láska a karma

Je mnoho lidí, kteří vášeň a touhu zaměňují za skutečnou lásku. Láska je však především o vzájemném respektu a pochopení. Láska není svazování druhého. Partner si však naší svobody a důvěry musí vážit a nesmí ji zneužívat. Pokud se tak stane, pak je vztah narušen a obvykle se rozpadá. Láska je i to, že s partnerem nemusím žít, ale dám mu svobodu v případě, že s ním nejsem šťastná/ý nebo partner/partnerka není ve vztahu šťasný/á se mnou. Láska je přijetí reality takové, jaká je, je to přijetí partnera se vším, jaký je, co dělá a tak dále.

Syndrom spoutanosti ve vztahu

Vztah dvou lidí, který začal šťastně a dobrovolně z obou stran se někdy časem dostává do bodu, kdy se jeden z partnerů stal pasivním a totálně závislím na tom druhém. Pasivní patrneři si často nejsou vědomi ztráty vlastní identity, ani toho, že jsou do větší nebo menší míry pod vlivem někoho dalšího. Tento stav bývá označován jako „syndrom spoutanosti“. Karmický vztah bývá jeho přímou ukázkou.

Pokud se setkáváme s dušemi, se kterými jsme z minulosti nějak provázáni a spojeni, pak často můžeme pociťovat silné emoce, lásku, strach, radost, averzi nebo intenzivní sexuální přitažlivost. Síla těchto pocitů bývá citelná a mohou do našeho života přinést mnoho zmatku a citových nepokojů. Vztahy, které nás přivádějí do vzteku, frustrace až k šílenství obvykle pocházejí z minulého života. To je pak karmický vztah. Jsou to lidé, kteří se nám mnohdy dostanou až pod kůži a není neobvyklé, že nás vlastně neuvěřitelně rozčilují. Pokud se nacházíte ve vztahu, který vám přináší mnoho frustrace, bolesti, smutku a je provázen intenzivními a nepříjemnými emocemi, pak si uvědomte, že pocit, že není možné se osvobodit je pouze domnělý. Nikdo a nic vás nemůže nutit k zavázanosti s druhou osobou. Intenzivní emoce jsou často spojovány s hlubokou bolestí a vzájemnou láskou. Tato energie by měla být klidná, mírumilovná a inspirující. Není vyčerpávající a tragická. Vykazuje-li vztah tyto negativní projevy a zátěže, pak je načase jej spíše opustit, než-li v něm setrvávat. Karmický vztah není zdravý.

Karmu neřešíte společně, karma je individuální záležitost. I když je v některých vztazích karmická zátěž, pak právě proto je nutné od vztahu upustit a poodstoupit z něj, aby se pravda ukázala a vy jste zakusili vlastní úplnost a celistvost. Zodpovědnost za druhého ve vztahu reálně neexistuje, stejně jako vy nejste zodpovědní za vašeho druha, tak ani on není zodpovědný za vás. Někdy tak jasně cítíte zraněnou část vnitřního dítěte svého partnera, že máte nutkání ho „zachránit“. Toto však fungovat nebude. Pouze tím posílíte jeho roli bezmocné oběti a svoji roli toho, kdo se obětuje. Takovýto karmický vztah však nikdy nebude skutečně naplňující. Mnohem užitečnější je vymezit se a postavit se sám za sebe.

Přerušení karmického vztahu – karmického cyklu

Prvním krokem k tomu, abychom mohli přerušit karmický vztah, je převzetí zodpovědnosti za tuto osobu ve vašem životě. Pokud se tento člověk ve vašem životě objevil, pak vaše duše souhlasila s tím, že se s touto osobou setkáte, neboť je to potřebné pro váš duchovní růst. Odpuštění sobě samým je posledním tajemstvím k vyléčení ve všech směrech času. To zahrnuje i to, že odpustíte sami sobě, že jste do takového vztahu vstoupili. Životní lekce se počítají, jen když se z nich poučíme.

Karmický vztah je vlastně taková válka v přetahování. Je to boj o moc, ve kterém však nikdo nevyhrává. Dojde-li k odpuštění, boj o moc končí. Odpuštění však neznamená, že se stanete pasivními, jde o zvýšení vaší osobní síly a asertivity. V karmických vztazích jste zřejmě vyzkoušeli již agresivní, pasivně-agresivní i pasivní procesy. Ani jeden z nich však nefunguje. Buďte upřímní k sobě i ke druhému. Úpřímnost znamená, že se vzdáte záměru kontrolovat, napravovat nebo měnit druhou osobu. Úpřímnost znamená říkat pravdu a nechat střípky dopadnout tam, kde mají, bez potřeby dohlížet na výsledek. Vyhýbání se karmickému vztahu, držení si odstupu od dané osoby může fungovat jedině v případě, že ve své mysli dokážete setrvat v míru, i když na danou osobu pomyslíte.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

PONDĚLÍ 29. 05. 2023
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
ÚTERÝ 30. 05. 2023
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
STŘEDA 31. 05. 2023
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
ČTVRTEK 01. 06. 2023
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
PÁTEK 02. 06. 2023
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v přibývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte…
více o tomto dni
SOBOTA 03. 06. 2023
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v přibývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte…
více o tomto dni
NEDĚLE 04. 06. 2023
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, dnes je úplněk. Dopřejte si masáž nohou, pedikúru, saunu nebo bylinnou koupel. Jezte střídmě, tělo má tendenci…
více o tomto dni

Dobrý kontakt k tématu

Osobní a profesní koučink Brno: Marta Němečková
Pomáhám lidem řešit osobní, vztahové, pracovní…
Agentura NADĚJE, z.s.
Agentura NADĚJE, z.s. poskytuje odlehčovací…
Agentura BOVA - semináře a školení v oblasti práva
Od roku 1991 se Agentura Bova zaměřuje na…
Centrum Gaudia: Narativní a systemická terapie Praha 3
systemická terapie - kurzy vzdělávání - koučink

Babské rady na migrénu mohou pomoci zmírnit bolest. Kdy však navštívit lékaře?

Dobrý den! Jsem Martina Bonucci a toto je můj příběh. Po 3 letech rozpadlého manželství mě manžel opustil se t...

Jezdectví není nejlevnější koníček, ale vyplatí se i kvůli vašemu zdraví

Dnes je každý koníček nákladný, nejen jezdectví. Jezdectví se před časem stalo módním sportem, jako mnoho jiný...

Tipy, jak ušetřit při nákupu kosmetiky a neslevit na kvalitě

ja tedy slevám v obchodě neholduji, ale je fakt, ze damska kosmetika je tak brutalne draha, ze v tomto pripade...

Práce u počítače vestoje? Odhalte benefity standing office!

Stání je pro zdraví nejhorší možná "činnost". Odrovnáváte si páteř, klouby, narušujete krevní oběh, přetěžujet...

likvidace hlubokokořenících vytrvalých plevelů

Dobrý den,na likvidaci úporného plevele a keřů,je jeden den v červnu. Někam jsem si to ...

Nuru masáž

Zdravím, nemáte někdo zkušenost s touto masáži? https://redmassage.cz/tajemstvi-nuru-mas...
Zobrazit všechna témata

Neopětovaná láska zabolí. Jak jít dál?

Neopětovaná láska bývá ve společnosti častější, než byste si mohli myslet. Možná dokonce znáte ve svém okolí někoho, kdo se zamiloval, ale city nedostal zpět. Případně se tento bolestný pocit týkal přímo vás. A...

Sléz zahradu rozzáří. Vypěstovat si jej můžete poměrně snadno

Sléz je rostlinou, kterou rozhodně nepřehlédnete. Výškou i krásou převyšuje všechny ostatní a dává o sobě svému okolí náležitě vědět. Příjemně voní, láká včely a další užitečný hmyz a v alternativní medicíně pa...

Vitamín D pro děti? Proč jej musí užívat a kolik jej vlastně potřebují?

Vitamín D je pro dítě nezbytný už od narození a jeho nedostatek může výrazně ohrozit zdraví. Proto je nutné už novorozencům vitamín D suplementovat. Vitamín D sice získáváme ze slunce, jenže kůže batolat je cit...

Jak co nejlépe využít čas strávený venku

Pobyt venku může být skvělým způsobem, jak si odpočinout a načerpat nové síly, a to zejména nyní, když se blíží teplé období. Promyslete si, jak chcete strávit čas venku a čemu se věnovat, a pořádně se na to na...

Jarní polévka v patnácti chutných receptech aneb Vzpružte se vitamíny!

Jarní polévka plná voňavých, a hlavně zdravých ingrediencí dodá vašemu tělu všechno to, co potřebuje. Ostatně, po dlouhé zimě velmi oceníte pořádnou nálož vitamínů a minerálů ať už ve vývaru zeleninovém nebo ku...

Ergofobie: Neovladatelný strach z práce a silná úzkost z pracovního procesu

Na první pohled může ergofobie působit komicky. Přece jen není moc lidí, kteří se do zaměstnání těší a mají z práce radost. Ovšem ergofobie příliš úsměvná není a vůbec ne pro ty, kteří jí trpí. Takoví jedinci t...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Masáž lávovými kameny dokonale uvolní bolavé či natažené svaly a zažene stres

Masáž lávovými kameny, které jsou pořádně nahřáté, je druh extrémně příjemným relaxem. Uvolní napjaté a bolavé svaly a zároveň pečuje o poškozené měkké tkáně v celém těle. A v chladných dnech navíc i příjemně p...

Nahřívací polštářek si můžete při troše trpělivosti vyrobit i sami. Jak na to?

Nahřívací polštářek je velkým pomocníkem, pokud vás pobolívají záda, svaly nebo břicho. Je to bezpečný prostředek, který pomůže bolestivé místo prohřát. Utrácet však za něj nemusíte – můžete si jej totiž jednod...

I svaly potřebují péči. Tipy, jak účinně předcházet zranění svalů

Jestliže pravidelně cvičíte, měli byste myslet především na své svaly. Nikoliv pouze na to, jak po cvičení rostou. Ale zejména na to, abyste jim dopřávali pravidelnou regeneraci a předcházeli tak i zranění sval...

Důvěryhodný člověk: Poznejte jej podle typických rysů a vyhněte se zklamání!

Důvěryhodný člověk není ani zdaleka samozřejmostí ve všech mezilidských vztazích. Ve společnosti se totiž vyskytují i lidé, kteří nějakým způsobem maskují své skutečné pocity, věří fámám, či je dokonce podporuj...

Velikonoční sekaná s vejci

Začněte tím, že si starší rohlík nakrájíte na kostky a rozmočíte v misce s trochou mléka. Nasáklé pečivo poté rukama vymačkejte a vložte do větší mísy. Dále k němu přidejte mleté maso, vajíčka, najemno nakrájen...

Pes na volno: Palčivé téma i fenomén doby. Co radí trenérka psů?

Pes na volno je velké téma, které se komunikuje napříč celým společenským spektrem. A s určitou společenskou uvolněností se s ním můžeme setkávat čím dál častěji. Představuje však svá rizika, s kterými musí maj...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Babské rady na zácpu aneb Podpořte střevní peristaltiku přirozenou cestou!

Babské rady na zácpu neobsáhnou jen pověstné pojídání švestkového kompotu anebo popíjení šaratice. Existuje daleko více přirozených metod, jak svá střeva rozpohybujete. Pojďme si představit odvěké tipy, které v...

Život je cesta a cesta je život...

Jednu věc mám asi po tátovi (budiž mu země lehká). Je to neustálý filozofování nad životem - říkám tomu od nepaměti "filozofický pindy". Ve skutečnosti jsou to ale myšlenky, který tě posouvaj dál, jako myslim duchovně. Člověk by se totiž neměl omezit jen na základní biologický potřeby. Bohužel ale takovejch lidí je pořád dost. Žijou ze dne na den, nad svou existencí a chováním nepřemejšlí a votravujou ostatní svou sebestředností. Ale dost negací. Svět neni jenom černobílej.