Jsme Gaudia. Jsme sehraný tým psychoterapeutů, koučů, poradců a lékařů.  Fungujeme Již více než 12 let. Spojuje nás způsob uvažování a přístup k problémům druhých. Vytváříme metodiky pro práci s různými cílovými skupinami klientů. Hledáme optimální řešení pro každého konkrétního jednotlivce. Efektivním prostředkem pro nalezení tohoto řešení je systemická terapie, kterou při rozhovorech s klienty používáme.

Přinášíme inspiraci a podpoříme každého, kdo má zájem ve svém životě něco změnit.

Co je systemická terapie?

Ve společnosti Gaudia víme, že každý člověk je originál, má své osobní prožitky, žije neopakovatelné příběhy. Příběhy milé a příjemné či zúskostňující, příběhy ztroskotanců či hrdinů, každodenních radostí a strastí, obyčejně neobyčejných lidí...

Vaše příběhy nás zajímají!

Systemická psychoterapie je založena na vztahu terapeuta a klienta, kteří se stávají rovnocennými partnery na cestě za vyřešením problémů a tvoření alternativních příběhů. Cílem této metody není pomoci klientovi najít příčinu potíží ani být mu rádcem a poskytovatelem hotového řešení. Systemická terapie bere terapeuta jako průvodce klienta nalezením vlastního a účinného východiska, objevení vlastních možností.

Centrum postmoderní psychoterapie nabízí změnu

Pomohli jsme již stovkám klientů. Máte-li i Vy zájem o změnu k lepšímu, náš zkušený tým profesionálů poskytuje tyto služby:

  • Individuální, partnerská a rodinná terapie
  • Psychosomatická poradna
  • Kurzy komunikace
  • Komunikace pro pomáhající profese
  • Koučink (pomáhající rozhovor) za účelem podpory kariéry a osobního rozvoje
  • Bodyterapie, masáže a práce s tělem
  • Konzultace s mediátorem
  • Supervize pomáhajícím profesionálům

Centrum Gaudia - systemická psychoterapie Praha 3, Jeseniova 47