Andělská znamení se mohou skrývat za zdánlivě obyčejnými věcmi

Andělská znamení se mohou skrývat za zdánlivě obyčejnými věcmi

Všechna andělská znamení nemusí být výrazná nebo nějak monumentální, ale každé je k vám vysláno z nějakých důvodů. Mají vás buď uklidnit, nasměrovat, pomoci dospět k rozhodnutí, potvrdit něco, co už třeba napůl víte, ale nebyli jste si jisti. Věnováním pozornosti znamením z andělské říše ukazujete vyšším bytostem, že jste připravení, vnímaví a ochotní vidět více.

Čtěte také:

Andělský horoskop – charakteristika znamení

Přečtěte si charakteristiku znamení andělského horoskopu, inspirujte se hlavními andělskými čísly a jejich charakteristikou a podívejte se, jak andělská čísla ukazují cestu životem

Chcete vědět o andělech více? Přečtěte si, co vám andělé předpovídají na další rok - andělský horoskop na rok 2020

 O andělech

Andělé jsou darem od Boha, tyto světelné bytosti touží lidem pomáhat s každou oblastí jejich života. Dle dávné židovské tradice jsou andělé první inteligentní bytosti, které byly stvořeny Bohem. Bůh andělům poskytl svobodnou vůli, nesmrtelnost a božskou inteligenci. Kdykoliv a kdekoliv se můžete na tyto bytosti obrátit a dostane se vám jejich podpory a bezvýhradné lásky.

Křesťanská Bible zná pouze tři anděly – Michaela, Gabriela, Rafaela. Přestože se jedná o tři velmi důležité zástupce andělské říše zmíněné v Bibli, tak na základě znalostí většiny starověkých textů je možné si povšimnout toho, že andělé překračují náboženství a objevují se ve starých perských, muslimských i židovských textech. Na základě těchto textů usuzujeme, že andělů je mnohem více. Vedle anděla strážného, kterého má každý člověk a kterého můžeme vzývat kdykoliv, existují také stovky dalších andělů různých jmen.

V minulosti lidé více než dnes věřili v anděly a spoléhali se na jejich pomoc. Stále nás obklopují, a pokud je sami nepožádáme o pomoc, pak nemohou zakročit, avšak neustále jsou k tomu nás podpořit přichystáni.     

Andělé se v průběhu času nevyvíjejí, je to tím, že byly stvořeni již dokonalí. Jediný vývoj, který je jim dle tradice přisuzován, je poučení z pozorování rozvoje vesmíru. Andělé vládnou všemu, jejich úkolem je udržovat celek stvořeného. Za každým druhem zvířat, rostlin nebo minerálů stojí některá andělská inteligence, stejně tak jako za planetami a hvězdami. Andělé nejsou omezování prostorem nebo časem, jejich schopností je možnost pohybu rychlejšího, než samo světlo a mohou získávat podobu jakéhokoliv tvaru. Ačkoliv jsou andělé bezpohlavní, mnoho z nich má schopnost zaujímat jednu či druhou polaritu. Andělé byly obdařeni svobodnou vůlí, ale dobrovolně se jí zřekli a vrátili tento dar svému tvůrci. Díky tomu mohou být v přímém spojení s Vševědoucností. Andělé ctí Boha, slouží mu a ochraňují nás před machinacemi padlých andělů. Padlí andělé jsou démoni a ďáblové, kteří touží získat veškerou slávu a moc pro sebe.

Andělská znamení

Andělé vnímají vaše přání a modlitby a sesílají vám odpovědi prostřednictvím znamení, která se objevují v našem fyzickém světě. Věnujte pozornost všemu, co opakovaně uslyšíte nebo uvidíte, jedná se právě o andělská znamení - odpovědi na vaše otázky.

Dávejte také pozor na zvláštní věci kolem sebe, například oblaka, která budou mít tvar andělských křídel, nebo skupinku letících motýlů. Všímejte si také toho, co pro vás má osobní význam, například budou-li hrát v rádiu nejoblíbenější písničku vašeho partnera nebo uvidíte-li květinu, kterou máte spojenou s určitou osobou nebo událostí, apod. Nebude se totiž jednat o pouhou náhodu. Důvěřujte andělským znamením, kterých se vám dostane. Jsou skutečná a mají pro vás obrovský význam. 

Jaká andělská znamení jsou typická? 

Peříčka

Bílá peříčka jsou pozdravem od andělů. Jejich prostřednictvím nás andělé zdraví a ujišťují nás o svojí přítomnosti a podpoře. Peříčka nemají žádný určitý význam, který by se z nich dal vyčíst, ale symbolizují lásku, ochranu, pomoc, kterou nám andělé neustále nabízejí. 

Bílé chmýří 

Malé děti věří, že bílá poletující chmýříčka je třeba chytit do dlaní. Pošeptáme-li takovému chmýříčku naše přání, dozajista se nám vyplní. Tato dětská pověra není daleko od pravdy, neboť i tato chmýříčka jsou andělská znamení. V létě jich sice poletuje všude mnoho, ale určitě jste již někdy zažili i to, že se takové chmýříčko zničehonic objevilo na místě a v prostoru, kde byste ho jen tak nečekali.

Mince

Mince jsou symbolem podpory a vedení. Prostřednictvím nalezených mincí nás andělé ujišťují o jejich podpoře, přítomnosti a lásce. Najdete-li zčistajasna na lavičce, na ulici nebo kdekoliv jinde položenou minci, zkuste si rovzpomenout, na co jste těsně před jejím nalezením mysleli. Za nalezenou minci poděkujte a uschovejte ji do krabičky nebo si ji vystavte na viditelné místo.

Náhlé změny teploty

Andělská přítomnost se může manifestovat i náhlými změnami teploty. Je možné, že si jí povšimnete díky tomu, že náhle zavnímáte chlad nebo naopak nečekané oteplení. Ačkoliv někteří z nás si náhlé změny teploty spojují spíše s duchy nebo negativními energiemi, ve skutečnosti se nejedná o nic negativního. Andělé změnou teploty naznačují svoji přítomnost a jedná se o velice hluboké andělské znamení, které by nemělo uniknout vaší pozornosti.

Bílé peříčko je typické andělské znamení.

Světelné záblesky

Mezi další běžná andělská znamení patří světelné záblesky. Jakékoliv takovéto záblesky, malinké problesknutí nebo jiskry jsou pozdravem od andělů. Na základě barev můžeme identifikovat i návštěvu archanděla. Archanděl Gabriel se vyznačuje oranžovou barvou, Rafael zelenou barvou a Michael modrou. Různobarevné jiskření, objevující se ve vaší blízkosti může být pozdravem od některého z těchto archandělů a vzkazem, že jsou zde pro vás, aby v nastalé situaci pomohli.

Samotné slovo anděl

Pokud si vás andělé přejí kontaktovat, pak si za každých okolností najdou způsob, jak to provést. Jedním ze způsobů, jak poslat znamení z andělské říše, je právě slovo anděl. Toto slovo můžete zahlédnout napsané, ať už v češtině nebo v jiných jazycích, zaslechnout mimoděk atd. Kdykoliv se toto stane, uvědomte si, na co jste v danou chvíli mysleli nebo se podívejte i na další slova, která za slovem anděl následují. Může tam na vás čekat nějaký vzkaz nebo informace, kterou byste měli znát.

Motýli

Dalším krásným znamením z andělské říše jsou motýli. Motýli, kteří za vámi letí nebo se vás snaží následovat, jsou poslové z andělské říše. S takovýmto andělským znamením se můžete potkat na zahradě nebo na procházce, občas se i stane, že vám motýl vletí do domu nebo do pokoje a poletuje kolem vás, aby upoutal vaši pozornost. Jedná se o velmi milé a jemňoučké znamení, se kterým se setkává většina z nás, ale málokdo si uvědomí jeho hloubku.  

Duha

Pokud máte v myšlenkách anděla a náhle vaši pozornost zaujme duha, pak je pravděpodobné, že některá z nebeských bytostí vám tak potvrzuje svoji přítomnost.

Vůně

Také různé vůně mohou připomínat přítomnost andělských bytostí nebo i osob, které již nejsou mezi živými. Jste-li náhle obklopeni vůní nebo pachem, který vás donutí myslet na některou osobu, pak je vezměte na vědomí. I to může být andělské znamení či pozdravy od našich milovaných zesnulých. Andělé po sobě rádi zanechávají znamení květinové vůně a někdy zanechávají i květinové stopy v oblastech, kam zavítají.

Sny

Andělé a blízké osoby k nám často přicházejí, zatímco spíme. Je to čas, kdy jsme nejvíce uvolnění a tudíž otevření mimosmyslovému vnímání. Sny, které jsou poselstvím od andělů, bývají mnohem více živé než ty běžné a také zůstanou více vryté v naší mysli, jako by živější a čerstvější. Zkuste si svoje sny zapisovat, je to zajímavý způsob, jak zjistit nové souvislosti a získat vhledy do zdánlivě neřešitelných otázek.

Dotek

Pocity doteku na těle jsou také znamením od andělů, můžete je vnímat jako lehké dotyky nebo otření měkkého štětce na ruce nebo krku. Může jít i o pocity mravenčení v zádech, na rukou, na ramenou atd.

Hlas

Zvuk a hlas přicházející zdánlivě odnikud je jedním z nejjasnějších a nejsilnějších znamení, že za vámi přišel anděl. Buď vám doslova řekne, že přichází za vámi, možná vás i uklidní, protože je možné, že se budete cítit znejistění a vyděšení. Někdy může jít i o malé zašeptání a uklidnění.   

Hudba a písně

Pokud uslyšíte píseň nebo text v rádiu, ve kterém se ozývají slova, která vám právě pomohou, uklidní nebo něco potvrdí, nikdy to není náhoda, ale práce andělů. Andělé stojí při vás a snaží se vám za pomoci těchto znamení vyjasnit nebo alespoň usnadnit vaši situaci.

Televize

Přepínáte mezi televizními kanály a najednou narazíte na dokument nebo show, která se týká právě vašeho problému, něčeho, co vás aktuálně trápí, a vy hledáte řešení. I toto může to být zpráva z nebeské sféry, pomáhající najít vaši odpověď!

Psané texty, knihy a časopisy

Další možností, jak andělé upoutají vaši pozornost a posílají vám odpověď, je skrze psaný text. Ať už jde o knihu, která náhle vypadne z knihovny nebo spadne z poličky, když kolem ní procházíte, nebo slova v časopise, která vám padnou do oka. Zastavte se na chvilinku a věnujte takovému textu nebo knize pozornost. Je dost možné, že budete překvapeni a ohromeni tím, jak moc se budou týkat vaší současné situace. Když se toto stane, tak si můžete být jistí, že jde o andělské znamení

Telefonáty

Obdržíte nečekaný telefonát od někoho, jehož podporu právě potřebujete a mnohdy právě v okamžiku, kdy je to vhodné nebo nutné. Stane-li se tak, můžete si být jistí, že někde po cestě zasáhl anděl. Buď tím, že mu vnukl myšlenku vás kontaktovat, nebo tím, že mu dal jasnost a moudrost k tomu, aby vám nabídl radu nebo pomoc, kterou právě potřebujete.

Tvary anděla

Andělé jsou všude kolem nás a jsou velice chytří. Mnohdy si najdou cestu, jak se objevit, ať už v podobě obrysu nebo tvaru téměř čehokoliv, ať už by šlo o mraky na obloze, bubliny v koupeli, tvar rostliny a mnoho dalšího. 

Andělská znamení se objevují proto, aby nám připomněli andělé svoji existenci a pomohli nám překonat těžké časy, či jen dali najevo, že jsou zde a stojí při nás. Andělské bytosti si vždy najdou způsob, jak nás na svoji přítomnost upozornit. A my bychom je neměli ve vlastním zájmu ignorovat. 

Více o archandělech Michaelovi, Gabrielovi, Rafaelovi a Urielovi se dočtete zde.

Diskuse k článku

 • Bejby

  12:11 16. 8. 2019 -3
  asi že bude mít dítě divný hudební vkus po vás...
 • Pavla Sovková

  12:42 13. 8. 2019 +1
  Před lety mi umřel dědeček. Byla jsme mu na pohřbu, když mi zničehonic do klína spadlo bílé pírko. Nevíto co to může znamenat?
  • katear

   21:21 28. 7. 2021 0
   na spoustu stránkách je napsáno, že pírko na nečekaných místech (i na pohřbu) je znamení od naších andělů/anděla, že jsou/je tu s námi a podporuje nás.
 • Karolína Lindová

  12:50 26. 6. 2019 0
  Před hodinou jsem zpívala malému v břiše Zlaté střevíčky. Po hodině zapnu telku a koukam na americký western z roku 1994, kde Mel Gibson hraje pokr a v pozadí hrajou melodii písničky, co jsem malýmu zpívala. Nevíte, co se mi to snaží andělé naznačit? :)
 • Matěj

  18:22 26. 5. 2019 0
  Nedávno na mě vypadla úplně náhodně karta z prší a byl to měnič a v tu chvíli jsem cítil že se možná něco změní je to možné?
 • Robka

  21:08 7. 8. 2016 -3
  Kde a jak jste videli anjela? A jak vypadal??
 • Tajomná

  17:35 6. 8. 2016 -4
  ...... kamarátka sa volá Jela ,hovoríme jej ,že má anjelske meno :) videli sme anJela . čo vy na to , je to nejaké znamenie ?
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

SOBOTA 18. 09. 2021
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v přibývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. …
více o tomto dni
NEDĚLE 19. 09. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 20. 09. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
ÚTERÝ 21. 09. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, dnes je úplněk. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se umělecké…
více o tomto dni
STŘEDA 22. 09. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
ČTVRTEK 23. 09. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
PÁTEK 24. 09. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni

Vřes je hezkou podzimní dekorací, ale i účinnou léčivkou na revma

Vřes je odolná a houževnatá bylina, která se velmi často využívá do podzimních dekorací. Vřes je oblíbený, nenáročný a hlavně vydrží. V minulosti se dokonce věřilo, že vřes pomáhá obydlí chránit proti zlým silá...

Důvěra ve vztahu je důležitá. Jak ji efektivně vybudovat?

Důvěra ve vztahu je jakýmsi základním pilířem. Bez ní není možné, aby partnerství správně fungovalo. Zjednodušeně řečeno, jedná se o loajalitu vašeho protějšku vůči vám a naopak. Důvěra znamená zachování osobní...

Dlouhodobý stres a jeho vliv na tělo i duši

Dlouhodobý stres anebo také jinak řečeno chronický, je pro tělo i duši oproti tomu krátkodobému škodlivý. Může tedy negativně ovlivnit celý váš život. I přesto, že je lidský organismus stavěný na odolnost vůči ...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Ještě krmíte psa klasickými granulemi? Přečtěte si, proč si pes zaslouží změnu

S některými zvyky vašeho psa nic nenaděláte. Třeba, že se vždycky vyválí v té nejméně voňavé kaluži, nebo že si ke hře vybere vaše nejoblíbenější boty. Co ale můžete ovlivnit, je způsob jeho stravování. Ne nada...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Kdo řekl, že chystat svatbu je zábava???!!

Tak já ti nevim. Všechny ženský se těšej jako malý na to, až si voblíknou ty bílý šaty a vezme si je jejich životní láska. Jenže to, co tomu předchází, je tak trochu psycho. Teda aspoň pro mě. Já jsem člověk, kterej má rád svůj klid... a tohle mě tedy vytáčí. Jsem pořád jenom ve stresu poslední měsíc a už mě to začíná, pardón za to slovo - srát!