Andělská čísla vám ukazují cestu. Nepřehlédněte je!

Andělská číslaNapadlo Vás někdy, že znamení andělů k nám někdy mohou přicházet v podobě čísel? Taková číselná znamení přicházejí k lidem ze všech různých stran. Nejběžněji si jich můžeme všimnout na hodinách, budovách, v telefonních číslech, v sumě na účtenkách, v emailech – v počtu odeslaných či přijatých a podobně.

Pokud si všimnete opakujících se čísel ve Vašem životě, pak zkuste zjistit, jaký vzkaz k Vám andělé vysílají. Síla číselných znamení je velká. Utěšují, pomáhají, vedou ke změnám v životech lidí a jejich blízkých. Radost z přijímání takovýchto vzkazů od andělů či z Vesmíru je největší, když je společná a velká. Andělské vzkazy můžeme obdržet také v dalších podobách, například ve formě barev, peříček,…

Přečtěte si charakteristiku znamení andělského horoskopu, podívejte se také na nejčastější andělská znamení nebo se inspirujte andělskými čísly a jejich charakteristikou.   

Chcete vědět o andělech více? Přečtěte si, co vám andělé předpovídají na další rok - andělský horoskop na rok 2020

Andělské vzkazy v číslech

Andělská čísla často obsahují kombinaci dvou nebo i více čísel. Čísla kolem nás přináší poselství a na ledacos nás upozorňují, nebeská poselství jsou příležitostí k růstu a učí nás lépe pochopit životní lekce na naší cestě.  

Každá kombinace čísel má specifický a jedinečný význam. Když uvidíte více čísel pohromadě, pak se nejlépe soustřeďte na to prostřední z nich nebo na to, které z nějakého důvodu nejvíce přitahuje Vaši pozornost. A jak je to významem jednotlivých čísel nebo číselných řad?

Andělská čísla - číselné řady v kombinaci s nulou

 • Nula nebo tři nuly v řadě jsou připomínkou toho, že jste sjednoceni s Bohem. Ve svém nitru byste měli cítit lásku svého Stvořitele. Nula symbolizuje uzavření kruhu, znamená, že určitá situace oběhla celý okruh.
 • Nula v kombinaci s číslovkou jedna, tedy např. 001, 010 symbolizuje, že jste vedeni mocnou božskou silou a andělé Vás nabádají ke změně svých myšlenek. Tato kombinace je odpovědí na Vaše modlitby. Andělé i Bůh ví, že řešení, jež hledáte, se rodí ve Vaší hlavě právě v těchto momentech. Požádejte Boha, aby vedl Vaše uvažování tím správným směrem a podpořil Vás.
 • Nula v kombinaci s dvojkou, tedy 002, 020 symbolizuje přítomnost Boha, neobávejte se toho, že Vás snad Bůh opustil. Není tomu tak, Stvořitel Vás hluboce miluje a připravuje novou fázi Vašeho života. Promlouvejte k němu, důvěřujte božskému načasování. Je možné, že někdy musejí teprve nastat ty správné okolnosti, abyste mohli dosáhnout svého vytouženého cíle. Pevně trvejte na svých myšlenkách, mějte pevnou víru a pak nic nemůže zabránit naplnění Vašeho snu.
 • Kombinace nul a trojek znamená, že byste se měli soustředit na to, zda neexistuje nějaká rada nebo doporučení z poslední doby, kterou jste ignorovali. Pokud ano, pak můžete mít pocit, že jste právě ve slepé uličce, poslouchejte Božské výzvy a podnikejte kroky, ke kterým jste nabádáni.
 • Kombinace nul a čtyřek je výzvou k uklidnění, andělé i Bůh Vás velmi milují. Na chvíli se zastavte, prožijte a uvědomte si tuto výzvu a lásku, je odpovědí na Vaše otázky a pomůže Vám s řešením problémů.
 • Kombinace pětky a nul, to je důležitý vzkaz, že změny ve Vašem životě jsou naprosto v pořádku a jsou darem od Boha, v souladu s Vaším vyšším já a božskými plány.
 • Šestky a nula přináší informaci o tom, že by bylo vhodné poněkud se přestat soustředit na materiální svět a hledat naplnění spíše skrze duchovní cestu.
 • Kombinace nul a sedmičky jsou povzbuzením a pochvalou. Bůh chce, abyste ve své skvělé práci pokračovali.
 • Kombinací nul a osmičky dostáváte vzkaz, že Vaše modlitby byly vyslyšeny a blíží se konec určité životní fáze.
 • Nuly a devítka, to je znamení, že náhody neexistují. Nedávná změna, ke které ve Vašem životě došlo, je v pořádku, bez obav vstupte do nové fáze Vašeho života.  

 

Andělská znamení

Obecný význam číselných kombinací

Andělské číslo 0

 • Číslo nula se vztahuje k Bohu, znamená, že k Tobě promlouvá Bůh. Toto číslo se všeobecně vztahuje k modlitbám nebo meditaci. Boží zdroj je nablízku. 

Dvě nuly 

 • Boží vzkaz, který symbolizuje, že máš jednat bez zbytečných průtahů. Dvě nuly jsou symbolem zdůraznění tohoto poselství.

Andělské číslo 1

 • Všichni jsme jedním a všichni jsme ve spojení, pozoruj své myšlenky a věnuj svoji plnou pozornost svým tužbám a přáním, neoddávej se strachu.

Andělské číslo 2

 • Číslo dva všeobecně dodává odvahu. Měj víru a Tvé modlitby se zhmotní. Jakkoliv to zatím není viditelné, neztrácej víru, vše je již přichystáno.

Andělské číslo 3

 • Nanebevzatí mistři jsou nablízku a připraveni Ti pomoci.

Andělské číslo 4

 • Obracej se se svými prosbami k andělům, budeš vyslyšen, neboť andělé jsou nablízku a připravení k pomoci. Přítomnost andělů zvyšuje lásku a pocit bezpečí.

Andělské číslo 5

 • Číslo pět značí změnu a alchymii, právě teď probíhají v Tvém životě významné změny a jsou to změny k lepšímu.  

Andělské číslo 6

 • Číslo šest se vždy vztahuje k hmatatelným a uchopitelným věcem, například k majetku, k naší planetě a podobně. Číslo šest nabádá k tomu, abys pečlivě zvažoval své myšlenky a starosti o hmotné záležitosti s vírou a duchovním nadhledem.

Andělské číslo 7

 • Toto číslo ukazuje, že Tvoje cesta je správná a dílu, které jsi započal, se bude dařit. Bez obav pokračuj na své cestě. 

Andělské číslo 8

 • Toto číslo znamená, že finanční hojnost je již blízko.

Andělské číslo 9

 • Toto číslo předává vzkaz, že smysl Tvého života tkví v Tvých přirozených vášních a nadáních. Věnuj se svým zájmům a budeš úspěšný.

Andělské číslo 10

 • Prostřednictvím myšlenek, nápadů a přímého poznání skutečnosti k Tobě přicházejí zcela zásadní informace pro Tvůj život. K poselstvím, která k Tobě přicházejí, zaujímej pozitivní přístup.

Andělské číslo 11

 • Myšlenky a nápady, které k Tobě přicházejí opakovaně, nejsou zbytečné. Věnuj jim patřičnou pozornost. Číslo jedenáct se také vztahuje k tvořivosti.

Andělské číslo 12

 • Opakovaně se objevující myšlenky a nápady povedou k zlepšení Tvého života.

Andělské číslo 13

 • Udrž si pozitivní postoj, všechny své obavy a pochybnosti odevzdej, jen tak se můžeš uzdravit a proměnit. Třináctka je symbolem posvátného ženství a intuice.

Andělské číslo 14

 • Toto je vzkaz, že andělé Ti pomáhají se zhmotňováním Tvých myšlenek.

Andělské číslo 15

 • Povznes se nad negativitu.

Andělské číslo 16 

 • Myšlenky jsou tvůrcem reality. Drž se pozitivních myšlenek a očekávání a všechny potřeby se naplní.

Andělské číslo 17

 • Jsi na správné cestě, buď optimistou! 

Andělské číslo 18

 • Tvé myšlenky se uskutečňují a zhmotňují, proto mysli na prosperitu a hojnost.

Andělské číslo 19

 • Pomáhej sobě i druhým. To ti pomůže vést klidnější a zdravější život, o svém poslání smýšlej pozitivně a s optimismem.

Andělské číslo 20

 • Neztrácej víru. 

Další andělská čísla a jejich význam

21  Zůstávej pozitivní a věnuj se afirmacím.
22  Zachovej si víru. Tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a novými příležitostmi. 
23 V případě nouze požádej o pomoc nanebevzaté mistry. 
24  Zachovej si víru a odvahu, andělé jsou s Tebou. 
25  Tvůj život se mění k lepšímu, ty i tví blízcí jste pod ochranou. 
26  Odevzdej všechny své materiální starosti vyšším silám, důvěřuj vedení, které Tě pobízí k jednání. 
27  Tvé jednání je správné, na své cestě pokračuj s vírou. 
28  Měj víru v hojnost Vesmíru, tvé jednání a víra jsou vytrvalé, tudíž prosperita se hmatatelně projeví ve Tvém životě. 
29  Měj víru v sebe i božský účel svého života, jsi připraven pomáhat druhým. 
30  Můžeš žádat o cokoliv, co přinese mír a pomůže Ti na Tvé životní cestě. 
31  Symbolizuje pomoc při přesunu Tvých myšlenek na posilující rovinu lásky a míru. 
32  Věř ve spojení s vyššími silami a obracej se na ně. 
33  Je ti pomáháno ve všech směrech.  
34  Andělé jsou s Tebou, mluv s nimi o svých pocitech a myšlenkách, odpovědi se dostaví.  
35  Proveď změny ve smyslu svého duchovního vědomí a schopností, uzdrav oblasti svého života, které neslouží Tobě ani světlu.  
36  Soustřeď se na duchovní záležitosti. 
37  Jsi veden po správné cestě.  
38  Všímej si svých pocitů a vizí, andělé Ti pomohou a to i ve finanční oblasti. 
39  Tvé poslání je důležité, věnuj se mu s potřebným odevzdáním, je Ti pomáháno. 
40  Andělé jsou s Tebou, přijmi jejich pomoc a vnímej jejich milující podporu. 
41  Soustřeď se pouze na lásku a úspěch, andělé jsou připraveni Ti pomoci v Tvých pozitivních myšlenkách. 
42  Andělé Tě žádají o neutuchající víru, jestliže to potřebuješ, popros je o podporu své víry. 
43  Jsi milován a podporován, přemýšlej o svých snech a nadějích. 
44  Žádej o pomoc a dočkáš se skvělého a důmyslného řešení situace. 
45  Najdi sílu ke změnám, budou ke prospěchu všem. 
46  Pros o pomoc se svým životním posláním.  
47  Jednáš správně a jsi na dobré cestě, andělé Ti chtějí pomoci. 
48  Andělé přinášející hojnost jsou po Tvém boku, nedostatek je pouhou iluzí, finance směřují směrem k Tobě, nedělej si zbytečné starosti. 
49  Nastal čas neodkladné práce na Tvém božském poslání. 
50  Pusť se do jakékoliv práce, máš v tuto chvíli Boží podporu. 
51  Soustřeď se v myšlenkách na pozitivní výsledek životní změny, věci se mění k lepšímu, na své záměry a cíle mysli nadále pozitivně. 
52  Jediná stálá věc v životě, je změna. Neboj se změn, když se jedny dveře zavírají, otevírají se druhé k něčemu lepšímu. 
53  Jsou připraveny ideální podmínky pro nastolení změny ve Tvém životě. 
54  Změna, o které uvažuješ, povede k lepšímu období, v tomto přechodném období se k nim obracej s modlitbou. 
55  Chystáš se projít výraznou životní změnou, ale zbavíš se toho, co nefunguje a nahradíš to něčím novým a lepším. 
56  Dostáváš nová požehnání a nové příležitosti, o všechny Tvé potřeby je v této přechodné době postaráno. 
57  Změna Tě přivádí na božskou cestu, důvěřuj ve změnu k lepšímu, ačkoliv ještě nevidíš výsledek. 
58  Tvoje finanční situace se mění k lepšímu, pros o pomoc anděly hojnosti. 
59  Tvůj život i představa o Tvé životní cestě se stabilizuje. 
60  Srdcem i myslí se soustřeď na odměnu v nebesích a věř, že o Tvé potřeby je vždy postaráno.  
61  Zachovej si pozitivní myšlenky a očekávání ohledně svých materiálních potřeb, aby se u tebe projevovala trvalá hojnost. Odevzdej všechny obavy nebo starosti. 
62  Měj víru v tento svět. Lidé jsou ve své podstatě dobří, i když se někdy jeví jinak. Vesmír tě podporuje materiálně nyní i vždycky. 
63  Je ti pomáháno ve všech pozemských záležitostech. 
64  Je postaráno o Tvé hmotné potřeby, čím více vděčnosti cítíš, tím více se také otevíráš pomoci. 
65  Proveď změnu k lepšímu ve svém životě, ačkoliv bude možná zpočátku nepříjemná. 
66  Soustřeď se stále na nebesa, vyhýbej se posedlosti hmotnými věcmi. 
67  Na své cestě uplatňuješ duchovní moudrost, pomáháš Zemi i jejím obyvatelům, pokračuj v této skvělé práci. 
68  Jsi ztělesněná hojnost, čím více si dovolíš přijímat, tím více zdrojů na pomoc druhým budeš mít k dispozici. 
69  Své duchovní a materiální zájmy uveď do rovnováhy. 
70  Buď neustále v kontaktu se Stvořitelem prostřednictvím modliteb a meditací. 
71  Drž se pozitivních myšlenek a záměrů, nedovol, aby Tě druzí odváděli od Tvých záměrů. 
72  Důvěřuj své cestě a pokračuj na ní, Tvůj optimismus je v pořádku a opodstatněný. 
73  Jsi na dobré cestě a při každém kroku je Ti pomáháno. 
74  Tvoje volba je dobrá, pokračuj po cestě, na níž ses vydal a pokud máš pocit, že ztrácíš rovnováhu, obrať se o pomoc na anděly. 
75  Změny, které se dějí, vedou k lepšímu, bez obav pokračuj dál. 
76  Jsi na dobré cestě a Tvé potřeby jsou naplněny nyní i v budoucnu. 
77  Po myšlenkové i hmotné stránce jsi na dobré cestě, srž se svých záměrů a stůj si za svým. 
78  Nasloucháš svému vnitřnímu hlasu a je to tak správně, jsi na dobré cestě a směřuješ k všestranné hojnosti a prosperitě. 
79  Prostřednictvím tvého božského životního poslání se věnuješ posvátné službě a ubíráš se správným směrem. 
80  Stvořitel ti naděluje velkou hojnost- ta není odměnou, ale děje se na základě božského zákona příčiny a následku. Vzhledem k tomu, že si pracoval na programu prosperity pod vedením Světla, může na tebe Světlo vyzařovat více pomoci. 
81  Soustřeď se pozitivně v myšlenkách na oblast prosperity a hojnosti. Měj i nadále důvěru a mír v srdci a věz, že zdroj všeho je v tobě. 
82  Vždy máš dost peněz na uspokojení svých materiálních potřeb. Ty jsou naplňovány zázračným a tvořivým způsobem.  
83  Tvá hojnost je uspíšena tvými duchovními kontakty s nanebevzatými mistry.  
84  Andělé ti pomáhají s větší hojností tvých financí. Na anděly hojnosti se kdykoli obrať o radu a vedení ve finančních záležitostech. 
85  Tok tvých financí se stále zvětšuje a zlepšuje. Soustřeď se i nadále na vděčnost a bud ochoten dávat i přijímat s radostí ve svém srdci.  
86  Odevzdej jakoukoli materiální starost Duchu, protože z nebes ti plyne nová, neočekávaná hojnost. Pozorně si všímej a přijímej mnohé dary a požehnání, jež se ti nabízejí.  
87  Cesta, po níž jdeš, podporuje proud tvé hojnosti. Nyní již poznáváš tajemství dávání a přijímání. 
88  V tvém životě je stále víc prosperity. Projevuj vděčnost a nezapomínej dávat z těchto darů druhým.  
89  Tvé božské životní poslání je hojně a všestranně podporováno Vesmírem. 
90  Pros a vždy dostaneš Boží vedení a pomoc pro tvé poslání. Bůh Tě podporuje. 
91  Buď pozitivní a věz, že máš dostatečné schopnosti a sílu uzdravovat a pomáhat druhým. 
92  Věř sám v sebe a ve své schopnosti plnit své božské životní poslání. 
93  Je ti pomáháno shůry s tvým projektem.  
94  Andělé Tě žádají, aby ses i nadále soustředil na to, abys přinášel více lásky a světla do svého světa prostřednictvím svého posvátného poslání. 
95  Změny, které právě nyní zažíváš nebo o nich uvažuješ, jsou prospěšné pro tvé božské poslání v životě.  
96  Ponoř se do svého božského poslání a o všechny tvé potřeby je postaráno, což se postupně projeví i navenek. Jsi nyní připraven a tvé poslání je potřebné. 
97  Jsi na správné cestě plně projevit své božské životní poslání. Pokračuj dál a po cestě otevřeně dávej i přijímej lásku. 
98  Když se naplno věnuješ svému poslání světla a lásky, které zahrnuje i tvé přirozené talenty, vášně a zájmy, pak peníze přijdou samy. 
99  Tvého božského životního poslání je nyní potřeba více než kdy jindy, a pokud můžeš čímkoli přispět k tomu, aby bylo ve tvém světě víc světla a lásky, je nutné to udělat. Příprava na tvou životní práci je nyní završena. 
100  Ať jsou tvé myšlenky zcela v souladu s Boží láskou a světlem. Tvoje pozitivní myšlenky a činy mají velký dopad - zvláště pak v této době. 

Stáhnout v PDF

Přečteno: 268058x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Dobry den,a jak si mam prebrat,kdyz dost casto kouknu na hodiny a tam cas 14:12 a to je muj datum narozeni

Mám skoro to samé, čas vídám snad obden 15:10 a v datum 15.10 m svátek

Dobrý den, zajímá mě, proč jsou prakticky všechny kombinace čísel pozitivní:) Děkuji za odpověď!:)

Dal jsem palec dolů, ale beru zpět, dobrá otázka, dobre odpovědi.. Myslím, že když člověk začne některé věci v mysli pojit k sobě ve znamení, říká tím, že je v jeho životě něco, co ho trápí, působí mu starosti. Ačkoliv by rozum řekl, tvé starosti a trápení mohou být opodstatněné, tak se stejně netrap nemusí k nim totiž vubec dojit by mohlo někomu stačit, ne každému. Někdo prožívá život a má problémy, pohromy mu jsou dá kovaný, tak že se s nimi zvládá vyrovnat. Jsou lidé, kteří žijí vedle vás a přitom tak jinak, člověk má tendenci říkat, že a tvrdit, myslet si, že za svoje problémy si mohou sami, že my taky máme problémy a musíme jeresit. Že… celý příspěvek

… všechny příspěvky

Doporučujeme k tématu

Čaj BERAN 30g, Dr.Popov

Čaj pro narozené ve znamení Berana (21.3. – 20.4.). Bylinný porcovaný čaj,…

Cena: 50 Kč

Lunární náramek Aqua Aura Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Náramek z…

Cena: 480 Kč

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

WILLOW Vrba bílá (38) Bachovy květové BIO…

Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování…

Cena: 275 Kč

VERVAIN Sporýš lékařský (31) Bachovy…

Při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit…

Cena: 275 Kč

SWEET CHESNUT Kaštanovník jedlý (30)…

Při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. "zahnání do…

Cena: 275 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte