Automatická kresba je prostředek sebepoznání i nápravy

Automatická kresba je již dlouhodobě známý fenomén. Varianty a názvy automatické kresby jsou různé, především jde o intuitivní kresbu, někdy spojovanou i s kreslením pravou mozkovou hemisférou. Díky této metodě lze nejen pochopit problémy a jejich příčiny, dostat odpovědi na otázky, které nás trápí, ale také vyléčit mnohé psychické i fyzické potíže.

Co nám automatická kresba prozradí?

Automatická kresba je způsob kresby, při kterém autor či diagnostik využívá mimosmyslového napojení do vyšších energetických informačních zdrojů. Možnosti využití automatické kresby jsou poměrně široké, vždy je spojena s prací s energiemi. Další možností je malování a kreslení energetických obrázků, které jsou však de facto protipólem automatické kresby. Automatická kresba by totiž měla sloužit především k diagnostice (napojení na klienta a vykreslení jeho problematických bodů, zdravotního stavu apod.) nebo vykreslení negativních jevů a momentů v životě klienta či napojené osoby.

Automatickou kresbu lze využít k ověření zdravotního stavu, průchodnosti čaker, energetického stavu, vhodnosti činnosti či zaměstnání, studia, bydlení, stavu napojení dvou bytostí apod.

Pokud chcete získat informace skrze automatickou kresbu, můžete oslovit některého z odborníků, který se automatickou kresbou zabývá. Tuto metodu často využívají různé duchovně laděné osoby, pracující s energiemi, v diagnostice léčitelé.

V případě, že se sami rozhodnete automatickou kresbu vyzkoušet, pak je velice vhodná, jakožto metoda diagnostická, sebediagnostická, sebepoznávací a očistná.

Každý člověk je schopen tvořit, krom automatické kresby jsou dalšími zajímavými fenomény, které si můžete rovněž vyzkoušet automatické písmo, intuitivní tanec, arteterapie, muzikoterapie a mnohé další.

Talent či subjektivní schopnost kreslit nehrají v případě intuitivní automatické kresby roli. Důležité je uvolnění kreslíře a schopnost napojení se na se  na vyšší, často velmi jemné energie. Je dobré najít si svého „průvodce“, který vás se samotnou prací s automatickou kresbou seznámí. V nabídce různých center pro osobní rozvoj najdete kurzy automatické kresby, během kterých získáte přesné a detailní informace, jak kresbu tvořit, dozvíte se veškeré varianty využití automatické kresby a podobně. Nutno uznat, že takovéto tvoření ve skupině je velmi příjemné a obohacující. V rámci skupiny také rychleji ztratíte strach z pocitů, které někdy tvoření automatickou kresbou přináší.

Automatická kresba je zprávou od našeho podvědomí, může nám pomoci dekódovat naše smýšlení, naladění, pomoci se zharmonizovat, naladit se na svoji pravou přirozenost. Jedná se o informaci od našeho podvědomí, vzkaz „od duše“.

Není přímo nutné být zasvěcen do práce s některým druhem energie, ale pravdou je, že automatická kresba pak bývá přesnější. Schopnost napojení se do vyšších sfér a schopnost práce s energiemi je totiž výrazně silnější. Vhodná je například energie tradiční Reiki nebo Shamballa.

Pokud chcete přeci jen automatickou kresbu vyzkoušet sami, pak vám v tomto článku předkládáme možný postup, který můžete využít. Zjistíte tak, jestli je automatická kresba to pravé pro vás a jestli chcete touto metodou nadále pracovat a případně se dále vzdělávat.

Automatická kresba - jak se na ni připravit

Tvoření kresby automatickou kresbou probíhá tak, že se co nejvíce uvolníme, zklidníme, zrelaxujeme. Dobrou technikou je zavřít oči a soustředit se na svůj dech. Když jsme zklidněni, můžeme si třeba i v duchu položit otázku, na kterou chceme dostat odpověď, poprosit o radu v dané životní situaci, naladit se na určité téma.

Důležité je napojení do vyšších sfér a do svého nitra, někdy se tomuto stavu říká změněný stav. Pro tento stav je typické, že rozumové ovládání a vůle člověka, která v bdělém stavu funguje, je v pozadí. Spíše je zapojena intuice, rozumový dohled je minimální nebo chybí. Je to podobný stav, který lze někdy navodit alkoholem nebo drogami. Pro automatickou kresbu je důležité zmínit, že být pod vlivem některé z opojných látek je však pro tvorbu zcela nevhodné.

Relaxace a změna vědomí

Zklidnění a změnu vědomí navodíme klidem a relaxací. Relaxačních technik je celé množství. Jejich hlavním cílem je dosáhnout lepší psychické pohody i fyzického uvolnění. Relaxace nás zbavuje stresu, únavy. Dovednost relaxovat a uvolnit se nám umožní nejen napojit se na své Já a vyšší sféry, ale rovněž nám usnadní pochopení sama sebe, je vhodná i pro celkový rozvoj osobnosti. Člověk se schopností relaxovat mívá pevnější duševní i fyzické zdraví, je celkově výkonnější, bývá odolnější vůči civilizačním onemocněním a je celkově psychicky vyrovnanější.

Jednou z možností je tzv. autogenní trénink, kdy dochází k nacvičování pocitů tepla a chladu v těle. Vleže se tato technika většinou nacvičuje lépe, je možné ji však provádět i vsedě. Ideální stav je, když se uvolníte natolik, že se zvládnete oprostit od rušivých myšlenek a vlivů, pociťujete klid a v mysli se zaměříte na to, co potřebujete změnit, zamyslíte se nad otázkou, která je pro vás v tuto chvíli důležitá.

Další možností je soustředění se na dech a tlukot srdce, dech se snažíme zklidňovat, soustředíme se i na klidnou činnost srdce.

Vyzkoušejte si rozdíl mezi dýcháním do hrudníku a dýcháním do břicha. Pohodlně se položte nebo posaďte, nekřižte nohy ani ruce a zkuste přestat vnímat co nejvíce rušivých okolních vlivů, podnětů a rušivých myšlenek. Zavřete oči a usoustřeďte se na svůj dech. Nadechněte se nosem, ale musí jít o nádech přirozený, usoustřeďte svoji pozornost do břicha a vydechněte pomalým tempem.

Pokud se vaše myšlenky zatoulají jinam, nechte je plynout a v klidu odejít, potom se znovu soustřeďte na svůj dech. Zpočátku je možné, že vám myšlenky budou odbíhat často. Tento stav se opakováním tohoto cvičení časem změní. I schopnost soustředění a relaxace se vyvíjí, časem budete schopni svou pozornost ovládat snadněji.

Progresivní relaxace funguje na základě postupného uvolňování svalových skupin v těle. Využít můžete i relaxaci při hudbě za podpory relaxační a meditační hudby.

Automatická kresba pomůže pochopit i napravit mnoho oblastí života

Když jsme tedy již zklidněni, vezmeme si papír a do ruky tužku, kterou necháme volně čmárat po papíře. Úplně uvolnění se volně necháme vést naší intuicí a vyšším vedením. Někdy autoři kreseb popisují, že před samotnou tvorbou ucítí v ruce jemné brnění. Pocity provázené automatickou kresbu jsou individuální a někdy i velmi silné, i proto je doporučováno tvořit ve skupině, kde si pak svoje pocity můžete navzájem sdělovat.

Náš život se nám čas od času může zdát nesrozumitelný, špatně čitelný, lekce života přespříliš tvrdé. Když uvidíme určité téma, které nás v dané chvíli tíží, či je pro nás problematické (např. partnerský vztah, konfliktní vztahy, nemoc) nakreslené na papíře, najednou nám barvy a tvary pomáhají porozumět této situaci lépe, získat do ní vhled. Díky kresbě se nám situace lépe dekóduje. Dostáváme na danou situaci či problém symbolickou intuitivní odpověď. Kresbou je také možné léčit. Když nakreslíme daný problém, můžeme ho pak nadále harmonizovat – přebarvit, překreslit apod.

Automatická kresba je také možnost a prostředek, jak nahlédnout sám do sebe, do svého nitra, do svého skutečného "Já a nad Já". Pokud se o sobě skutečně chceme něco nového dozvědět, je potřeba vytrvat a v tvorbě pokračovat po nějakou dobu. Každý výtvor automatickou kresbou je nositelem informace o současném stavu, je sdělením, co právě cítíte, jak to cítíte a prožíváte. Váš výtvor se pro vás může stát vodítkem, jak danou situaci či problém řešit, právě proto, že získáte do této situace nový vhled.

Když máte obrázek nakreslený, podívejte se na něj. Jak na vás působí? Co vám zde obsažené sdělení říká? Co nového, netušeného díky kresbě tohoto problému či situace vnímáte? Napadá vás nějaké nové řešení? Obrázek je dobré probrat a zkonzultovat i s jinými pozorovateli. Mnohdy nám totiž podají i informace, které jsme sami nebyli schopni prohlédnout, tedy nás svým pohledem na věc mohou „posunout ještě dále“.

Variant automatické kresby je velké množství, jedná se o kresbu diagnostickou v ohledu zdravotního stavu, kresbu čaker a jejich aktuálního stavu, sebepoznávací kresbu, harmonizační obrázky.

Obrázky vytvořené automatickou kresbou, se kterými se často zřejmě setkáte, působí většinou velmi harmonicky, přirozeně, plné příjemných, pozitivních barev. Toto však není pravidlem. Ve skutečnosti první výtvory automatickou kresbou mohou působit poměrně zmateně, někdy negativně. Je to proto, že většinou právě v počátcích užívání automatické kresby hledáme odpověď na nějaký problém, řešíme situaci, která nás trápí, nebo se vykreslujeme ze svých negativních pocitů.

Takovýto druh obrázku je vhodné po výkladu zničit, neboť sám o sobě může být nositelem negativních energií a tyto není vhodné na sebe nechat dlouhodobě působit.

Pro nápravu situace můžeme použít harmonizační obrázky. Tento typ obrázků je tvořen s úmyslem zharmonizování, vyřešení situace či problému. Před kresbou samotnou (nejlépe během přípravné relaxace) se soustředíme na to, že chceme danou věc změnit, vylepšit ji. Během tvorby pak postupujeme stejně, jako v případě automatické kresby samotné.

Automatická kresba je skvělý intuitivní rádce, který vám může ukázat nové cesty a možnosti, hluboko ukryté ve vašem podvědomí. Dokáže odhalit negativní myšlenkové pochody a programy, psychické bariéry a odstranit je, nebo alespoň stávající situaci zlepšit.

Na závěr už lze snad jen připomenout, že používáte-li automatickou kresbu, je vždy vhodné na začátku samotného procesu poprosit a po procesu poděkovat. Přeci jenom se k vám dostávají informace shůry a z podvědomí a za ty se vždy děkovat vyplatí.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 6755x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Meruňky sušené 250g FUDCO

Zdroj železa, protrinů a minerálů Sušené meruňky jsou dobrým zdrojem…

Cena: 157 Kč

Para ořechy 250g Fudco

Zdroj vitaminů, minerálů a proteinů Spolu s palmou a kokosovým ořechem jsou…

Cena: 158 Kč

Éterický olej Litsea Cubeba 10ml Dr.Popov

Éterický olej pro soustředění, paměť a myšlení V období nemoci je Litsea…

Cena: 80 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte