Puberta: období změn i zkouška trpělivosti rodičů

Fotolia_62854425_XSObvykle se lidé v pubertě bouří proti autoritám, zejména pak proti autoritě rodičovské.Puberta je jedním ze zásadních životních období člověka. Je to období procesu fyzických změn, kdy se dítě mění na dospělého jedince a také překotných citových projevů s dospíváním přirozeně spojených. U obou pohlaví dochází ke změnám tělesné struktury a signály požadovaných hormonálních změn putují z mozku dospívajícího do pohlavních orgánů, které na tento signál odpovídají produkcí hormonů stimulujících růst, funkci i další změny v mozku a mnoha orgánech, včetně pohlavních orgánů.

Puberta je rovněž obdobím, které prověří diplomatické schopnosti výchovy rodičů a mnohdy jim přidá dosti starostí s potomkem. Psychika dospívajících jedinců se mění s uvědoměním si vlastní osobnosti. Obvykle se lidé v pubertě bouří proti autoritám, zejména pak proti autoritě rodičovské, podporují ideály své doby, navazují kontakty a poznávají první lásky. Dochází však i k pochopení druhé strany dospělosti, nutnosti soběstačnosti, pochopení křivdy a zklamání.

Proč dnešní děti přicházejí do puberty dříve?

Dnešní děti, a to jak dívky, tak i chlapci, vstupují do puberty dříve, než tomu bylo u jejich rodičů. Podle odborníků se toto děje z toho důvodu, že se mění celkový styl výchovy, sociální vlivy i životní styl doby. Dnešní děti jsou výchovou již od útlého věku vedeny k samostatnosti, sebevědomí a suverenitě, která je jim přirozeně tolerována a oni ji také přirozenou cestou uplatňují. V ranějším věku, než tomu bylo za dřívějších generací, se dnešní děti dostávají k informacím, které byly ještě donedávna považovány za „záležitosti dospělých". Změny tělesných znaků se objevují ve značné míře rovněž v dřívějším období a to mnohdy už kolem deseti až jedenácti let věku dítěte.

Současné děti jsou jiné, běžně celé hodiny tráví u počítače, virtuální komunikací se svými spolužáky nebo kamarády. Zdá se, že jim stačí virtuální svět, komunikace i přátelství. Pohledem zpět o jednu nebo dvě generace si zcela jistě uvědomíme nesrovnatelné rozdíly, především jde-li o svobodu projevu a samostatné jednání, rozhodování a angažování. Moderní doba bohužel vede k tomu, že dnešním dětem zkracuje jejich dětství.

Co se děje v pubertě? Jaké jsou rozdíly v dospívání dívek a chlapců?

Zcela nejzásadnější a nejviditelnější změnou fyzického stavu dospívajícího jedince je, že dozrávají pohlavní orgány a začíná růst ochlupení. Je to doba, kdy započíná produkce pohlavních hormonů, u chlapců jsou to spermie a u dívek zase vajíčka. Z psychické stránky je puberta nejcitlivějším životním obdobím.

U dívek dochází nejen k vývoji pohlavních orgánů, ale i k celkovému zaoblování těla do ženských tvarů a růstu prsou. V stydké oblasti a v podpaží začíná růst ochlupení. Fyziologická puberta u dívek končí první menstruací.

U chlapců dochází k růstu svalů, k hlasovým změnám – tzv. mutaci. Začíná růst ochlupení v oblasti šourku, v podpaží a začínají růst také vousy. Dochází u nich také k poluci a tvorbě spermií.

Jak pomoci potomkovi zvládnout pubertu

Období puberty je obdobím vzdoru a revolty. Jde o hledání svého místa ve světě a společnosti. Úlohou rodiče je dítě tímto obdobím bezpečně provést, vyzkoušet si, kam až sahá jeho moc a pravomoce. Ukázat mu, kde na něj ve světě čekají nějaká omezení. Možnosti ovlivnit rebelujícího potomka efektivně jsou však v tomto období často omezené.

Období vzdoru a hledání samostatnosti

Stejně jako je tomu u dítěte v období prvního vzdoru, tak i mladí puberťáci přebírají iniciativu a aktivně prosazují svoji vůli, mnohdy i na úkor svých rodičů. Umanutí a tvrdohlaví dospívající tak svojí vzdorovitostí získávají plnou pozornost rodičů a zároveň jim takovýmto náročným způsobem ukazují účinky a dosah svých vlastních rozhodnutí. Tento čas je zároveň obdobím zrychleného vývoje charakterizovaný překotnými změnami nálad. Cílem procesu separace je fyzické i psychické osamostatnění dítěte. Rebelie a odmítání je výrazem touhy po nalezení vlastního já, vlastní identity nezávislé na vůli rodičů.

Fotolia_20180865_XSRebelie je výrazem touhy po nalezení vlastní identity nezávislé na vůli rodičů.

Puberta u dívek

Puberta u dívek v současné době nastupuje o něco dříve, než tomu bylo v předešlých generacích. Obvyklý věk nástupu puberty u dívek v současnosti bývá mezi desátým a dvanáctým rokem věku. Puberta u dívek je kratším a uzavřenějším vývojovým obdobím, než je tomu u chlapců. Dívky v období puberty tolik nerostou, dochází u nich spíše k vyvažování tělesných proporcí. Děvčata získávají oblejší postavu s výraznějšími boky a většími prsy. Změnou fyzických proporcí získávají také ladnější pohyby. Pro dívky v pubertě význam jejich zevnějšku vrůstá. Věnují mnohem více pozornosti svému vzhledu, vzhledu tváře, začínají o sebe pečovat, malují se, experimentují se svými vlasy a podobně. Oblečení je pro ně rovněž důležité, neboť se stává součástí jejich vlastní identity. V tomto období současně není neobvyklé, že dívky bývají nespokojené se svým vzhledem, ať už jde o tvář či postavu. Připadají si neatraktivní, odmítané a jsou z toho smutné až nešťastné. U dívek i u chlapců se v pubertě uvolňuje citová vazba k rodičům. V době dospívání začínají více navazovat přátelské vztahy se svými vrstevníky a později je vztah k rodičům nahrazen vztahem partnerským.

Puberta u chlapců

Puberta u chlapců nebývá tak jednoznačně ohraničena, jako je tomu u puberty dívek a bývá dlouhodobější záležitostí. Zpravidla se chlapci do puberty dostávají ve věku třinácti let. V ohledu fyzického zrání se jedná o období rychlého růstu. Ruce a nohy rostou zpravidla rychleji, než zbytek těla. Chlapecká postava získává více mužskou, hranatější podobu, typické je rozšiřování ramen. Chlapcům v této době také mohutní svalstvo jejich těla. Objevuje se pubické ochlupení a výraznější chloupky začínají růst i na rukou a nohou, často na hrudi. Obdobnou změnou je růst vousů. Nejdříve se vousy objevují nad horním rtem, poté na tvářích a bradě. Tyto vousy jsou nejprve měkčí, postupem času však ztvrdnou. S růstem celého těla se chlapcům v průběhu puberty zvětšuje i hrtan a dochází k hlasovým změnám, tzv. mutaci. Hlas v tomto období mění svoji kvalitu a zpravidla o oktávu klesne. Doprovodnými jevy změny hlasu je jeho přeskakování, občas i do fistule. Tato změna hlasu je dokončena obvykle kolem patnáctého roku.

Během puberty u chlapců dochází také ke zvětšení varlat a erekce dosahují poměrně snadno. Běžným objevujícím se jevem je noční poluce. Během spánku dochází k nevědomé erekci a následnému výronu semene. Citová vazba k rodičům se uvolňuje. Chlapci v pubertě začínají navazovat mnohem intenzivnější vazby se svými vrstevníky. Na počátku puberty je pro chlapce obvyklá potřeba přátelského vztahu s jiným chlapcem, přítelem, kterému je možné důvěřovat a svěřit se. Později bude tento vztah nahrazen vztahem partnerským. Zvyšuje se sexuální touha a jsou navazovány první partnerské vztahy.

Jak vytvořit (ne)zdravý vztah mezi pubescentem a rodičem

Dítě nebo i pubescent, které se setká při svém sebeprosazení se s nevolí rodičů, může na své přirozené potřeby rezignovat. Přijme řešení, které je mu nabídnuto a dál zůstává malé a závislé, protože právě tak ho mají rodiče nejraději. Za cenu popření svých přirozených potřeb po sebe prosazení se může dál raději chovat podle představ rodičů. Rodiče jsou tak spokojení a dítě rovněž, avšak pokrok v procesu separace se tím zastavuje.

Proč se někdy rodiče takto chovají, i když to dítěti pro jeho přirozený vývoj evidentně nesvědčí? Za takovýmto chováním může stát většinou strach otce nebo matky, případně obou rodičů, že nespokojené a rebelující dítě nezvládnou. Nechat dítě vyrůst totiž znamená vzdát se kontroly nad jeho životem. Takováto představa je pro některé rodiče problematická, a tak zůstávají nadále architektem jeho života s úplnou zodpovědností za dítě a kontrolou nad situacemi jeho života. Takovýto rodičovský strach je mnohdy určován z obav o současnost i dalekou budoucnost jejich potomka.

Fotolia_57475150_XSPsychika dospívajících jedinců se mění s uvědoměním si vlastní osobnosti.

Jak pubertu svého potomka zvládnout?

Nejdůležitější jsou v tomto období rodičovství pevné nervy, klid a trpělivost. Realita je mnohdy mnohem náročnější, než si rodič dokázal představit, a tak se na sebe nezlobte, ujedou-li Vám občas nervy nebo někdy zvýšíte na svého syna nebo dceru hlas. Příště to snad půjde lépe, a pokud sami uznáte, že jste opravdu přestřelili, pak není od věci se Vašemu puberťákovi omluvit.

  • Stanovte si pravidla, která je potřeba dodržovat. Buďte však opatrní, aby nebyla příliš přísná a nezasahovala do soukromí Vašeho potomka.
  • Respektujte dospívajícího, jeho názory i soukromí.
  • Udělejte si na svého potomka čas, je sice dost možné, že on či ona nebude mít mnoho zájmu s Vámi komunikovat, ale měl/a by vědět, že když to bude třeba, tak si čas uděláte a budete tu pro něj či pro ni.
  • Vzpomeňte si na svoji pubertu a zkuste se na věci dívat s nadhledem.
  • Najděte si čas i sami na sebe a odpočinek. Dítě roste, časem odejde z domova, a tak je to možná dobré období pro Vás, abyste si našli nového koníčka nebo se začali věnovat věcem, co Vás baví, ale neměli jste na ně v minulosti dostatek času. Věnujte také více času svému partnerovi, přičemž se však vyhněte diskuzím na téma pubertální potomek.
  • Všímejte si projevů a chování svého dítěte, příliš ho nekontrolujte, ale na druhou stranu byste měli být dostatečně ostražití, abyste zaznamenali jeho nebo její případné rizikové chování.
  • Neberte si osobně vše, co Vám řekne, mnoho z toho není promyšleno a není myšleno úplně vážně.

Stáhnout v PDF

Přečteno: 51409x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte