Poradna poskytuje jak metodickou podporu školám, tak také telefonické či osobní konzultace s žáky a studenty. Pomoci žákům může hlavně v problematice šikany, návykových látek nebo vztahů s ostatními spolužáky. Dětem v předškolním věku také pedagogicko-psychologická poradna pomáhá rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti, nebo může posoudit jejich vývojovou úroveň. Nabízí konzultace v případě, kdy se u dítěte nachází vývojová zvláštnost. O služby či vyšetření může zažádat zákonný zástupce dítěte nebo v případě plnoletosti klienta on sám telefonicky nebo písemně.

Studentům může pedagogicko-psychologická poradna poradit s budoucí kariérou

Pro žáky základních, středních a vyšších odborných škol nabízí Pedagogicko-psychologická poradna v Olomouci pomoc a řešení při obtížích jak s výukou, tak s výchovou. Poradna také slouží při řešení problémů v třídních kolektivech a stará se o mimořádně nadané žáky. Žákům posledního ročníku může poradit s jejich budoucí kariérou. Vyšetření většinou probíhá v dopoledních hodinách v rozsahu 1,5 - 2,5 hodiny.

Pedagogicko-psychologická poradna také vypracovává studentům středních škol doporučení k úpravě podmínek konání maturitní zkoušky. Pro žáky od 5. ročníku základních škol vede také program všeobecné prevence domácího násilí „Zuřivec“.

Poradna organizuje i semináře pro pedagogy

Pedagogicko-psychologická poradna v Olomouci se zaměřuje i na metodické vedení pro školy a nabízí jim konzultace. Pomůže pedagogům při řešení problémů v třídních kolektivech. Mimo jiné organizuje semináře pro pedagogy a poskytuje informace o možnostech vzdělávání v oblasti prevence. Spolupracuje také s dalšími státními i nestátními organizacemi, které se v kraji do prevence zapojují. V neposlední řadě zájemcům zapůjčuje odbornou literaturu, DVD a jiné materiály.