Puberta: období změn i zkouška trpělivosti rodičů

Puberta: období změn i zkouška trpělivosti rodičů

Puberta je rovněž obdobím, které prověří diplomatické schopnosti výchovy rodičů a mnohdy jim přidá dosti starostí s potomkem. Psychika dospívajících jedinců se mění s uvědoměním si vlastní osobnosti. Obvykle se lidé v pubertě bouří proti autoritám, zejména pak proti autoritě rodičovské, podporují ideály své doby, navazují kontakty a poznávají první lásky. Dochází však i k pochopení druhé strany dospělosti, nutnosti soběstačnosti, pochopení křivdy a zklamání.

Čtěte také:

Syndrom zavrženého rodiče aneb Proč myslet při rozvodu na budoucnost svých dětí

Proč dnešní děti přicházejí do puberty dříve?

Dnešní děti, a to jak dívky, tak i chlapci, vstupují do puberty dříve, než tomu bylo u jejich rodičů. Podle odborníků se toto děje z toho důvodu, že se mění celkový styl výchovy, sociální vlivy i životní styl doby. Dnešní děti jsou výchovou již od útlého věku vedeny k samostatnosti, sebevědomí a suverenitě, která je jim přirozeně tolerována a oni ji také přirozenou cestou uplatňují. V ranějším věku, než tomu bylo za dřívějších generací, se dnešní děti dostávají k informacím, které byly ještě donedávna považovány za „záležitosti dospělých". Změny tělesných znaků se objevují ve značné míře rovněž v dřívějším období a to mnohdy už kolem deseti až jedenácti let věku dítěte.

Současné děti jsou jiné, běžně celé hodiny tráví u počítače, virtuální komunikací se svými spolužáky nebo kamarády. Zdá se, že jim stačí virtuální svět, komunikace i přátelství. Pohledem zpět o jednu nebo dvě generace si zcela jistě uvědomíme nesrovnatelné rozdíly, především jde-li o svobodu projevu a samostatné jednání, rozhodování a angažování. Moderní doba bohužel vede k tomu, že dnešním dětem zkracuje jejich dětství.

Co se děje v pubertě? Jaké jsou rozdíly v dospívání dívek a chlapců?

Zcela nejzásadnější a nejviditelnější změnou fyzického stavu dospívajícího jedince je, že dozrávají pohlavní orgány a začíná růst ochlupení. Je to doba, kdy započíná produkce pohlavních hormonů, u chlapců jsou to spermie a u dívek zase vajíčka. Z psychické stránky je puberta nejcitlivějším životním obdobím.

U dívek dochází nejen k vývoji pohlavních orgánů, ale i k celkovému zaoblování těla do ženských tvarů a růstu prsou. V stydké oblasti a v podpaží začíná růst ochlupení. Fyziologická puberta u dívek končí první menstruací.

U chlapců dochází k růstu svalů, k hlasovým změnám – tzv. mutaci. Začíná růst ochlupení v oblasti šourku, v podpaží a začínají růst také vousy. Dochází u nich také k poluci a tvorbě spermií.

Jak pomoci potomkovi zvládnout pubertu

Období puberty je obdobím vzdoru a revolty. Jde o hledání svého místa ve světě a společnosti. Úlohou rodiče je dítě tímto obdobím bezpečně provést, vyzkoušet si, kam až sahá jeho moc a pravomoce. Ukázat mu, kde na něj ve světě čekají nějaká omezení. Možnosti ovlivnit rebelujícího potomka efektivně jsou však v tomto období často omezené.

Období vzdoru a hledání samostatnosti

Stejně jako je tomu u dítěte v období prvního vzdoru, tak i mladí puberťáci přebírají iniciativu a aktivně prosazují svoji vůli, mnohdy i na úkor svých rodičů. Umanutí a tvrdohlaví dospívající tak svojí vzdorovitostí získávají plnou pozornost rodičů a zároveň jim takovýmto náročným způsobem ukazují účinky a dosah svých vlastních rozhodnutí. Tento čas je zároveň obdobím zrychleného vývoje charakterizovaný překotnými změnami nálad. Cílem procesu separace je fyzické i psychické osamostatnění dítěte. Rebelie a odmítání je výrazem touhy po nalezení vlastního já, vlastní identity nezávislé na vůli rodičů.

Fotolia_20180865_XS

Puberta u dívek

Puberta u dívek v současné době nastupuje o něco dříve, než tomu bylo v předešlých generacích. Obvyklý věk nástupu puberty u dívek v současnosti bývá mezi desátým a dvanáctým rokem věku. Puberta u dívek je kratším a uzavřenějším vývojovým obdobím, než je tomu u chlapců. Dívky v období puberty tolik nerostou, dochází u nich spíše k vyvažování tělesných proporcí. Děvčata získávají oblejší postavu s výraznějšími boky a většími prsy. Změnou fyzických proporcí získávají také ladnější pohyby. Pro dívky v pubertě význam jejich zevnějšku vrůstá. Věnují mnohem více pozornosti svému vzhledu, vzhledu tváře, začínají o sebe pečovat, malují se, experimentují se svými vlasy a podobně. Oblečení je pro ně rovněž důležité, neboť se stává součástí jejich vlastní identity. V tomto období současně není neobvyklé, že dívky bývají nespokojené se svým vzhledem, ať už jde o tvář či postavu. Připadají si neatraktivní, odmítané a jsou z toho smutné až nešťastné. U dívek i u chlapců se v pubertě uvolňuje citová vazba k rodičům. V době dospívání začínají více navazovat přátelské vztahy se svými vrstevníky a později je vztah k rodičům nahrazen vztahem partnerským.

Puberta u chlapců

Puberta u chlapců nebývá tak jednoznačně ohraničena, jako je tomu u puberty dívek a bývá dlouhodobější záležitostí. Zpravidla se chlapci do puberty dostávají ve věku třinácti let. V ohledu fyzického zrání se jedná o období rychlého růstu. Ruce a nohy rostou zpravidla rychleji, než zbytek těla. Chlapecká postava získává více mužskou, hranatější podobu, typické je rozšiřování ramen. Chlapcům v této době také mohutní svalstvo jejich těla. Objevuje se pubické ochlupení a výraznější chloupky začínají růst i na rukou a nohou, často na hrudi. Obdobnou změnou je růst vousů. Nejdříve se vousy objevují nad horním rtem, poté na tvářích a bradě. Tyto vousy jsou nejprve měkčí, postupem času však ztvrdnou. S růstem celého těla se chlapcům v průběhu puberty zvětšuje i hrtan a dochází k hlasovým změnám, tzv. mutaci. Hlas v tomto období mění svoji kvalitu a zpravidla o oktávu klesne. Doprovodnými jevy změny hlasu je jeho přeskakování, občas i do fistule. Tato změna hlasu je dokončena obvykle kolem patnáctého roku.

Během puberty u chlapců dochází také ke zvětšení varlat a erekce dosahují poměrně snadno. Běžným objevujícím se jevem je noční poluce. Během spánku dochází k nevědomé erekci a následnému výronu semene. Citová vazba k rodičům se uvolňuje. Chlapci v pubertě začínají navazovat mnohem intenzivnější vazby se svými vrstevníky. Na počátku puberty je pro chlapce obvyklá potřeba přátelského vztahu s jiným chlapcem, přítelem, kterému je možné důvěřovat a svěřit se. Později bude tento vztah nahrazen vztahem partnerským. Zvyšuje se sexuální touha a jsou navazovány první partnerské vztahy.

Jak vytvořit (ne)zdravý vztah mezi pubescentem a rodičem

Dítě nebo i pubescent, které se setká při svém sebeprosazení se s nevolí rodičů, může na své přirozené potřeby rezignovat. Přijme řešení, které je mu nabídnuto a dál zůstává malé a závislé, protože právě tak ho mají rodiče nejraději. Za cenu popření svých přirozených potřeb po sebe prosazení se může dál raději chovat podle představ rodičů. Rodiče jsou tak spokojení a dítě rovněž, avšak pokrok v procesu separace se tím zastavuje.

Proč se někdy rodiče takto chovají, i když to dítěti pro jeho přirozený vývoj evidentně nesvědčí? Za takovýmto chováním může stát většinou strach otce nebo matky, případně obou rodičů, že nespokojené a rebelující dítě nezvládnou. Nechat dítě vyrůst totiž znamená vzdát se kontroly nad jeho životem. Takováto představa je pro některé rodiče problematická, a tak zůstávají nadále architektem jeho života s úplnou zodpovědností za dítě a kontrolou nad situacemi jeho života. Takovýto rodičovský strach je mnohdy určován z obav o současnost i dalekou budoucnost jejich potomka.

Fotolia_57475150_XS

Jak pubertu svého potomka zvládnout?

Nejdůležitější jsou v tomto období rodičovství pevné nervy, klid a trpělivost. Realita je mnohdy mnohem náročnější, než si rodič dokázal představit, a tak se na sebe nezlobte, ujedou-li Vám občas nervy nebo někdy zvýšíte na svého syna nebo dceru hlas. Příště to snad půjde lépe, a pokud sami uznáte, že jste opravdu přestřelili, pak není od věci se Vašemu puberťákovi omluvit.

  • Stanovte si pravidla, která je potřeba dodržovat. Buďte však opatrní, aby nebyla příliš přísná a nezasahovala do soukromí Vašeho potomka.
  • Respektujte dospívajícího, jeho názory i soukromí.
  • Udělejte si na svého potomka čas, je sice dost možné, že on či ona nebude mít mnoho zájmu s Vámi komunikovat, ale měl/a by vědět, že když to bude třeba, tak si čas uděláte a budete tu pro něj či pro ni.
  • Vzpomeňte si na svoji pubertu a zkuste se na věci dívat s nadhledem.
  • Najděte si čas i sami na sebe a odpočinek. Dítě roste, časem odejde z domova, a tak je to možná dobré období pro Vás, abyste si našli nového koníčka nebo se začali věnovat věcem, co Vás baví, ale neměli jste na ně v minulosti dostatek času. Věnujte také více času svému partnerovi, přičemž se však vyhněte diskuzím na téma pubertální potomek.
  • Všímejte si projevů a chování svého dítěte, příliš ho nekontrolujte, ale na druhou stranu byste měli být dostatečně ostražití, abyste zaznamenali jeho nebo její případné rizikové chování.
  • Neberte si osobně vše, co Vám řekne, mnoho z toho není promyšleno a není myšleno úplně vážně.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

NEDĚLE 17. 10. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 18. 10. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
ÚTERÝ 19. 10. 2021
beran
Měsíc přibývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté…
více o tomto dni
STŘEDA 20. 10. 2021
beran
Měsíc putuje ve znamení Berana, dnes je úplněk. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Pokud trpíte na migrény, pijte…
více o tomto dni
ČTVRTEK 21. 10. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
PÁTEK 22. 10. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
SOBOTA 23. 10. 2021
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni

Amalgámy a těžké kovy v těle. Jak moc nás mohou ovlivňovat?

Poslední dobou se hodně hovoří o negativních následcích těžkých kovů, které se nám usazují v těle. Ať už jde například o amalgámové výplně nebo třeba o těžké kovy z mořských ryb, které konzumujeme, nelze opomíj...

Manželská krize se může dostavit kdykoliv. Jak ji společně zvládnout?

Manželská krize přichází z čista jasna a ohrožuje soužití dvou lidí. Může ji způsobit náhlý a aktuální problém anebo i ten, který se táhne po několik let. Podle odborníků nelze očekávat, že bude manželství vždy...

Víte, jak na správné sušení bylinek? Udělejte si zásoby na celou zimu

Svoje oblíbené bylinky nemusíte přes zimu oplakávat, ani je těžce shánět v bylinkářství. Ke konci sezóny je jednoduše skliďte nebo vyrazte na sběr a nasušte si je. A nebojte se ničeho, sušení bylinek není žádná...

Amalgámy a těžké kovy v těle. Jak moc nás mohou ovlivňovat?

Poslední dobou se hodně hovoří o negativních následcích těžkých kovů, které se nám usazují v těle. Ať už jde například o amalgámové výplně nebo třeba o těžké kovy z mořských ryb, které konzumujeme, nelze opomíj...

Syndrom podvodníka je reálnou úzkostnou poruchou. Jak z toho ven?

Syndrom podvodníka je známý též pod cizojazyčným pojmem imposter syndrom. Řadí se mezi úzkostné poruchy, tudíž jeho projevy není radno podceňovat. Vyvinout se může u jakéhokoliv člověka, a to jak u studenta, ta...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Je cvičení během menstruace prospěšné nebo byste měla zůstat spíše v klidu?

Známe to všechny velmi dobře. Jakmile přijde menstruace, do ničeho se nám nechce, jsme unavené a často i bez energie. I když to bude znít zvláště, tak správný a vhodný pohyb během menstruace napomůže vyplavován...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Jaké druhy koček se hodí do bytu?

Ne všechny druhy koček jsou vhodné k pořízení do bytu. Možná si prvně můžete pomyslet, že kočka je vlastně skladný čtyřnohý mazlíček, a tak se vejde všude. Zapomínat byste však neměli i na to, jaký typ tohoto z...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Nepečený koláč v pěti skvostných variacích. Zamlsejte si!

Nepečený koláč budete mít připravený během několika málo minut. Pohostíte jím přímo královsky nejen vzácnou návštěvu, ale také svou milovanou rodinu. Pustit se do jeho výroby může i cukrář amatér. Není na tom n...

Už jsem pod čepcem...

Počítám to, a je to přesně deset dní, co jsem pod čepcem neboli už jsem provdána. A jsem provdána za muže nejlepšího, nejúžasnějšího, božského. Prostě je to moje životní láska a věřím, že je to na furt. No a taky se hlásim vám všem, že jsem...přežila!