Bossing a mobbing aneb šikana na pracovišti. Jak s ní účinně bojovat?

Bossing a mobbing aneb šikana na pracovišti. Jak s ní účinně bojovat?

Bránit se porušování pracovněprávních předpisů v zaměstnání je poměrně snadné. Mnohem složitější je to ale v případech, že na pracovišti dochází k šikaně zaměstnance. Dokázat ji a účinně se proti ní bránit je velmi komplikované a mnohdy dokonce nemožné. Jak poznat takzvaný bossing nebo mobbing a jak se bránit, pokud se stanete obětí takového jednání ze strany kolegů či nadřízeného? Důležitý je dostatek důkazů, statečnost a také trpělivost.

Čtěte také:

Milostný vztah na pracovišti jako riziko v osobním i pracovním životě

Bossing – zneužívání pravomocí nadřízeného

Bossing i mobbing označují jistou formu šikany na pracovišti. Pokud je iniciátorem neodůvodněného nerovného zacházení a psychického pronásledování zaměstnance nadřízený, hovoříme o bossingu. Nadřízený při něm zneužívá svého postavení a pravomocí vůči podřízenému a vytváří tak nepříjemnou pracovní atmosféru. Často se bossing projevuje chováním nadřízeného, které poškozuje zaměstnance před jeho kolegy, znesnadňuje mu práci nebo ji úplně znemožňuje.

O bossingu mluvíme také ve chvílích, kdy nadřízený přetěžuje zaměstnance prací, zadává jim objektivně nesplnitelné úkoly nebo naopak vyžaduje vykonávání ponižujících činností, které jsou hluboko pod jejich úrovní kvalifikace. Projevem bossingu je také zesměšňování, dále kritické hodnocení zaměstnance, omezování jeho odměn a osobních příplatků. Extrémním příkladem může být až sexuální obtěžování.

Útoky kolegů i pomluvy, to je mobbing

V případě mobbingu se rovněž jedná o formu šikany, avšak místo nadřízeného znepříjemňují zaměstnanci život na pracovišti jeho kolegové. Ve většině případů se jedná o útoky skupiny proti jednotlivci. Charakteristická pro toto chování je skrytost, rafinovanost a také zákeřnost. Mobbing se nejčastěji projevuje ponižováním, osočováním, pomlouváním či verbálním napadáním, ale také systematickým vylučováním z kolektivu, zastrašováním, zesměšňováním nebo znepříjemňováním plnění pracovních úkolů pomocí vytváření různých překážek.

Stejně jako bossing má i mobbing mnoho podob a různou intenzitu. Cílem obou typů chování je nejčastěji poškození oběti a jejího následného propuštění z práce. Příčiny, proč se tak kolegové či nadřízení chovají, mohou být různé. Obvykle je hnacím motorem šikany na pracovišti pocit ohrožení a strach ze ztráty pozice na straně agresora, dále závist a konkurenční vztahy. Na vině ale mohou být také třeba osobnostní charakteristiky a problémy jak útočníka, tak oběti.

Agresivní chování se stupňuje a bossing může způsobit závažné problémy

Bossing i mobbing se obvykle vyvíjí a stupňuje. Obojí může začít jako nenápadné konflikty, naschvály, pomluvy nebo zadržování informací. Časem se takovéto občasné chování začne měnit v systematický teror, většinou psychický. Veškeré činnosti se stávají plánovanými a agresoři je vykonávají s jasným záměrem poškodit oběť a ublížit jí. Dochází ke stupňování a stále větší intenzitě napadání a útoků, oběť je přetěžována prací, obviňována, kritizována, zesměšňována a podobně. U mobbingu se často stává, že je šikanovaný zaměstnanec pomluven i u nadřízeného, u kterého tak nenajde zastání a nemá se už proti agresi v podstatě jak bránit.

Bossing a mobbing samozřejmě zhoršují a vyostřují vztahy na pracovišti. Zvýšený pracovní stres často narušuje jak pracovní výkon a spolehlivost šikanovaného, tak i jeho osobní život. Nezřídka takový nátlak končí odchodem oběti ze zaměstnání. Dlouhodobé snášení teroru však může vést i k závažným psychickým a zdravotním potížím nebo ke zhoršení kvality života postiženého.

Šikanovaný často trpí obtížemi psychosomatického charakteru, třeba trvalými bolestmi hlavy, zad zažívacími obtížemi, poruchami spánku nebo chronickou únavou. Dostavují se také poruchy koncentrace, strach ze selhání a ztráta důvěry v sebe i okolí, což může vést k společenské izolaci. U obětí bossingu či mobbingu se mohou projevit také deprese nebo se objevují stavy paniky a zoufalství. Šikana na pracovišti však může v krajních případech vést až k sebevraždě postiženého.

Jak poznat bossing a mobbing?

Ne každé chování, které se zaměstnanci nelíbí, lze automaticky označit za šikanu, bossing či mobbing. Pokud třeba nadřízený užívá své pravomoci a vyžaduje po zaměstnanci plnění jeho povinností, nejde o bossing. Stejně tak neshody a konflikty na pracovišti mezi kolegy nemusí hned znamenat mobbing.

Pokud však dochází k dlouhodobému nepřátelskému chování a jednání, ponižování a systematickým útokům, už jde o šikanu. Pokud nepřátelské a ponižující vztahy vytváří nadřízený za zneužívání svých pravomocí, jedná je o bossing. Jakmile je původcem šikany někdo z kolegů či jejich skupina, setkáváme se s mobbingem.

Prokázat šikanu na pracovišti je obtížné. I to je mobbing

Stejně jako v případě dalšího velmi častého případu šikany, která se odehrává v dětském kolektivu třeba ve škole, je i šikana na pracovišti velmi závažným problémem. Neměli bychom před ním zavírat oči, a naopak bychom se měli snažit zasáhnout a vyřešit jej co nejdřív, než bude mít pro oběť závažné a třeba i nevratné důsledky.

Obrana proti bossingu a mobbingu je však v praxi velmi obtížná. Potíž je zejména s prokazatelností šikany na pracovišti, ať už jde o bossing nebo mobbing. Většinou je totiž nedoprovází fyzické násilí a útoky zůstávají jen v psychické rovině. Řešení problémů se šikanou na pracovišti vyžaduje od zúčastněných také jistou míru statečnosti a vytrvalosti v boji proti tomuto chování.

Naučte se bossingu a mobbingu předcházet

Nejúčinnější obranou proti bossingu a mobbingu je prevence. Od počátku svého působení na pracovišti se například snažte budovat pozitivní vztahy s kolegy i nadřízenými. Výrazně tak snížíte možnost toho, že byste se mohli stát obětí šikany. A pokud by k ní došlo, pravděpodobně se vás ostatní kolegové zastanou a nedají agresorovi šanci v šikaně pokračovat.

Pokud se stanete obětí bossingu a mobbingu, musíte se začít bránit hned od začátku. Často tak šikanu zarazíte ještě v počáteční fázi a neumožníte jí nabírat na intenzitě. U mírnějších forem bossingu a mobbingu může například postačit, když se proti takovému chování ohradíte. Jednejte slušně, bez emocí, ale asertivně. Nadřízený nebo kolegové vám mohou vyčítat chyby, můžete o nich diskutovat, ale nadávky či podobné chování rozhodně netolerujte.

 Bossing

Nechovejte se jako oběť a zajistěte si svědectví na bossing

Odborníci rovněž radí, aby se šikanovaní nechovali jako oběti. To je totiž stav, do kterého chce agresor svou oběť dohnat, chce ji zkrátka vidět trpět. Čím dál šikana na pracovišti zajde, tím je však náročnější se s ní vypořádat a ukončit takové jednání. Často si pak oběť sama neporadí. Účinnou metodou ale může být kolektivní obrana. Patří sem situace, kdy spolupracovníci poskytnou šikanovanému podporu a vystoupí na jeho obranu. Může jít ale také o různé výzvy či petice, kterými se kolektiv postaví za oběť psychického násilí ze strany jiných kolegů či nadřízeného.

Někdy může být dobrým řešením také vtažení třetí strany, například vyššího nadřízeného nebo kolegy, ke kterému máte důvěru a který by vás mohl podpořit. Spolupracovníci vám mohou pomoci také tak, že vám poskytnou svědectví. Stejně tak si, pokud se stanete obětí bossingu nebo mobbingu, schovávejte si důkazy o takovém chování, třeba e-mailovou komunikaci. Následně se můžete obrátit na nadřízeného, který může proti zjevné šikaně zasáhnout, nebo na odborníky z řad různých organizací a občanských sdružení, kteří se touto problematikou zabývají.

Může se ale stát, že šikana na pracovišti dojde tak daleko, že se oběť už nemůže bránit. V takovém případě je nejlepším řešením změnit zaměstnání. A čím dřív, tím líp. Při odchodu je vhodné všechny důvody sdělit nadřízenému a tím zabránit tomu, aby se podobná situace opakovala a obětí se stal někdo další.



Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

ČTVRTEK 02. 02. 2023
rak
Měsíc přibývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
PÁTEK 03. 02. 2023
rak
Měsíc přibývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
SOBOTA 04. 02. 2023
rak
Měsíc přibývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
NEDĚLE 05. 02. 2023
lev
Měsíc putuje znamením Lva, dnes je úplněk. Jezte střídmě, běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny.…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 06. 02. 2023
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v ubývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
ÚTERÝ 07. 02. 2023
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
STŘEDA 08. 02. 2023
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni

Dobrý kontakt k tématu

Osobní a profesní koučink Brno: Marta Němečková
Pomáhám lidem řešit osobní, vztahové, pracovní…
Agentura NADĚJE, z.s.
Agentura NADĚJE, z.s. poskytuje odlehčovací…
Centrum Gaudia: Narativní a systemická terapie Praha 3
systemická terapie - kurzy vzdělávání - koučink
Profesní a osobní rozvoj s Global Management Studio s.r.o.
Global Management Studio poskytuje…

Veroničin Blog: Jak vypadá pravá láska?

Ahoj všichni, jmenuji se Bohuslava Shevchenko a chci se podělit o své svědectví, jsem šťastně vdaná žena se 2 ...

Karmalogie a karmická numerologie - jak vyčistit karmu?

Dobrý den. Když sem dáte článek o numerologii, měli byste lidem vysvětlit základní principy výpočtů. Numerolog...

Práce u počítače vestoje? Odhalte benefity standing office!

Stání je pro zdraví nejhorší možná "činnost". Odrovnáváte si páteř, klouby, narušujete krevní oběh, přetěžujet...

Práce u počítače vestoje? Odhalte benefity standing office!

jasně. A u toho ještě tančit a efektivita práce je nulová. Tohle ráda nemám. Mám novou profi židli, ortopedick...

Lunární kalendář

Dobrý den váš lunární kalendář nemá správné časy. Při vstupu luny do znamenímám...

okna

Mytí oken, ubývající měsíc. Váhy nebudou šmouhy.

Tetovani-specha!

V jake fazi je nejlepsi se nechat tetovat prosim? Urcite ubyvajicim, a znameni? Anebo naopak ...
Zobrazit všechna témata

Proč nás přitahují toxické vztahy, jak je poznat a ideálně se jim vyhnout?

Toxické vztahy jsou takové, které se vyznačují nedostatkem důvěry, respektu a zdravé komunikace. Bohužel se v dnešní době psychologové těmito vztahy zaobírají prakticky denně. Proč vlastně v toxické vztahu setr...

Kdy přesazovat pokojové rostliny a jaká péče jim svědčí v zimě?

Mnozí pěstitelé si často pokládají otázku – kdy přesazovat pokojové rostliny? Říká se, že nejvhodnějším obdobím je konec zimy/začátek jara, tedy v čase nového vegetačního období. Některé druhy rostlin je však v...

15 sladkých receptů na zdravé mlsání nejen pro děti

Zdravé mlsání si oblíbíte, i když k němu můžete být zprvu skeptičtí. Představíme vám patnáct receptů, které velmi rádi zařadíte do svého rodinného receptáře! Najdete v nich nejen ovoce, ale i čokoládu, oříšky n...

Sněžný úplněk a horoskop pro všechna znamení zvěrokruhu

Sněžný úplněk letos nastane 5. února 2023 kolem půl osmé večer a bude pod vlivem ohnivého Lva. Do našich životů přinese mnoho akčních okamžiků, které budou plné vášně ale také laskavosti. Současně také podpoří ...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Parní sauna a její výhody pro naše zdraví

Parní sauna je běžnou součástí bazénů a dokonce i některých fitness center. Je to zajímavá alternativa klasické sauny. Většinou ti, kteří nevydrží horko v běžné sauně, parní saunu zvládají s přehledem. Navíc má...

Chůze pro zdraví: Kolik kroků bychom měli denně optimálně ujít?

Abychom zůstali zdraví a v dobré kondici, je nutné zařadit do denního režimu pohyb. Ale jaký pohyb je pro člověka vlastně optimální? Nejpřirozenější je pochopitelně obyčejná chůze. Ostatně pro mnohé je i tou ne...

Hrníčkové vánoční perníčky

V menším hrnci si zahřejte mírně Heru a rozmíchejte v ní i med a moučkový cukr. Poté do tekutější a zchladlé směsi vsypte prosátou hladkou mouku, kypřící prášek, mletou skořici, perníkové koření a doplňte vajíč...

Styling psů Brno - vše pro zdravější a krásnější pejsky

Ve Wellness centru pro pejsky Styling psů v Brně nabízejí komplexní péči o kůži a srst psů všech plemen. Cílem této firmy je nejenom poskytovat estetickou úpravu srsti, ale především pečovat o zdraví kůže a srs...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Babské rady na migrénu mohou pomoci zmírnit bolest. Kdy však navštívit lékaře?

Babské rady na migrénu nejsou všemocné, avšak představují jakousi první berličku v případě, že chcete bolesti hlavy utlumit, a přitom neužívat analgetika. Přiblížíme vám několik takových lidových rad a zároveň ...

Děláte skutečně to, co vás baví?

Práce, job, zaměstnání... každej tomu řiká jinak. Všichni ale za tim vidíme jediný - prachy, úspěch, svobodu. Říká se, že bez práce nejsou koláče. Asi to tak bude. Když nemáte kačku v ruce, nenajíte se. Prostě budete mít hlad. Tak je nastavenej svět. Materialismus, kapitalismus, bo nevim jak to pojmenovat. Peníze jsou dobrej sluha, ale zlej pán, no né? A položili jste si někdy otázku, jestli vám stojí za to, co teďka děláte? Jako myslim tim to, v čem pracujete???