Naučte se číst z ruky – 1. část: Čtení z ruky pro začátečníky

Naučte se číst z ruky – 1. část: Čtení z ruky pro začátečníky

V rukách se nachází zakončení několika tisíc nervů, které jsou propojeny s mozkem, a tak vše, co prožíváme, všechny naše skutky a z nich vyplývající důsledky, se odrážejí i na našich rukách. Čtení z ruky tedy vychází z toho, že lidská dlaň je věrným obrazem člověka a jakousi mapou, na které se značí nejen naše minulost, ale i přítomnost a budoucnost. V dlani se odráží nejen to, ale i charakterové vlastnosti, schopnosti, kterým jsme se naučili, potenciál pro další osobnostní rozvoj, či zdravotní stav.

Čtěte také:

Čtení z ruky - 2. část: Vedlejší čáry

Jelikož jsou dlaně tak úzce spojeny s mozkem, mění se čáry na dlani v průběhu života neustále. Odráží se na nich naše zdravotní problémy, důležité okamžiky, vztahy, i události, které nás do budoucna ovlivní. Mohou nás tak varovat před špatným rozhodnutím nebo nadcházejícími problémy, kterým můžeme včas předcházet.

Ze které ruky číst?

Čtení z ruky se provádí na pravé i levé dlani. Podobají-li se jejich čáry, můžeme mluvit o člověku, který umí využívat svého talentu a předpokladů k cestě za štěstím a úspěchem. Jsou-li linie čar obou rukou zcela rozdílné, skrývá se zde ještě potenciál, který není využitý a je třeba jej probudit. Chiromantie se zabývá čtením z obou rukou, každá však prozrazuje něco jiného. V prvé řadě musíme přijít na to, která ruka je hlavní a která vedlejší.

Jak poznat hlavní ruku

Hlavní ruka je u většiny lidí ta, se kterou píšeme nebo ve které držíme nářadí apod. Ovšem není podmínkou, že pravák bude mít vždy hlavní ruku pravou. Zkuste malý test, který vám tajemství odhalí:

Nedívejte se na své ruce, sepněte dlaně k sobě a zkřižte prsty. Který palec zůstal nahoře? Jde o palec hlavní neboli dominantní ruky. Zkuste teď zkřížit prsty tak, aby zůstal nahoře palec druhé ruky. Která poloha je vám pohodlnější?

Na hlavní ruce najdete obraz toho, co už se stalo a jak nás to ovlivnilo, kdežto vedlejší ruka nám ukazuje charakterové vlastnosti, talent a potenciál, který v sobě máme. Vedlejší ruka podává informace spíše z oblasti emocí a skrytých tužeb, zatímco hlavní ruka říká, čeho bylo nebo nebylo dosaženo.
I z toho důvodu se čtení z ruky provádí na dlani vedlejší ruky.

Každá čára na dlani má svůj význam

Základní čáry na dlani se označují jako čára života, hlavy, srdce a osudu. Čtení z ruky se provádí na základě délky, hloubky a umístění těchto čar, a také podle navazujících vedlejších čar a jejich polohy. Vše o vedlejších čarách se dozvíte již brzy v dalším díle článku.

Čára života

Životní čára neukazuje na délku života, jak se mnozí mylně domnívají, ale je obrazem radosti ze života, životní síly a vitality, poukazuje na fyzickou zdatnost a odolnost. Čára života začíná mezi palcem a ukazováčkem, táhne se obloukem směrem k polovině spodního konce dlaně a stáčí se směrem k zápěstí. Ideální čára života je jasně zřetelná, hluboká, bez přerušení a zlomů.

Krátká čára života vypovídá o oslabení životní síly, které může být způsobeno nejen nemocemi, ale i nezájmem o druhé a celkovou nechutí do života.

Dlouhá nepřerušovaná čára života je ideální. Značí radost ze života, spontánnost, pevné zdraví a schopnost snadno překonávat překážky.

Dlouhá přerušovaná čára života ukazuje na nespokojenost s dosavadním životem a zásadní změny, kterými procházíme.

Zdvojení čáry života značí pevnou oporu, která nás provází a díky které máme větší jistotu a sebedůvěru.

Rovná čára života napovídá o nedostatku sebedůvěry a špatném vztahu s druhými.

Začátek čáry života začínající souběžně s čárou hlavy značí nejistotu pramenící z těžkého dětství, mlčenlivost a neschopnost prosadit se.

Čára hlavy

Tato rýha vypovídá o našich zájmech, schopnostech, vnímavosti, inteligenci a potenciálu uplatnit se. Čára hlavy začíná podobně jako čára života mezi palcem a ukazováčkem a táhne se mírným obloukem napříč dlaní. Ideální čára hlavy je silná a prochází v oblouku celou dlaní až k vnější hraně dlaně.

Krátká čára hlavy značí nedostatek fantazie, který může být omezením pro jinak praktické schopnosti.

Dlouhá rovná čára hlavy je znakem pevné vůle a odhodlanosti dosáhnout cíle i za cenu osobních obětí.

Dlouhá zakřivená čára hlavy vypovídá o nezávislosti, vysoké inteligenci a realistickému vnímání.

Dlouhá zakřivená čára hlavy končící až téměř u zápěstí je projevem kreativity a fantazie, ale i neschopnosti se plně soustředit.

Nepravidelná čára hlavy poukazuje na potíže se sebeprosazením a nízké sebevědomí.

Čára hlavy protínající čáru života se objevuje v případě uzavřenosti před okolním světem, nízké sebedůvěry a neschopnosti svobodného jednání.

Prohnutá čára hlavy ukazuje na problémy se soustředěním a příliš mnoho zájmů a činností, z nichž ani jedna se nedělá pořádně.

Čára hlavy na konci rozdvojená značí kreativitu i praktičnost, jde tedy o osobu schopnou prosadit se téměř v jakékoliv oblasti.

Čára hlavy připomíná řetěz v případě, že chybí schopnost jasně a logicky uvažovat, a to i při dlouhodobém stresu.

Zdvojená čára hlavy se objevuje jen v případě mimořádných schopností a talentu.

Čára srdce

Srdeční čára je spojena nejen se zdravotním stavem, ale také s emocemi. Začíná na kraji dlaně pod malíčkem a v ideálním případě se mírně stáčí směrem k ukazováčku. Každé přerušení čáry srdce je známkou zdravotních problémů. Ideální čára srdce je nepřerušená a jasně viditelná, táhne se od vnější strany dlaně do místa mezi ukazováčkem a prostředníčkem.

Čára srdce končící mezi ukazováčkem a prsteníčkem je obrazem vyrovnanosti, srdečnosti, spolehlivosti a v případě nepřerušení i pevného zdraví.

Krátká čára srdce je znakem sobectví a tzv. „chození přes mrtvoly“.

Dlouhá čára srdce směřující k ukazováčku je projevem idealismu a romantické duše.

Dlouhá čára srdce končící nad začátkem čáry hlavy se objevuje v případě velké potřeby lásky a projevování citů.

Čára srdce připomínající řetěz vypovídá o nestálosti citů, nedůvěře v druhé a silným sklonům k nevěře.

Čára srdce na konci rozdvojená značí vyváženost citů, umění jednat s lidmi a velkou emoční inteligenci.

Čára srdce na začátku rozdvojená je známkou vysoké inteligence a schopnosti přesvědčit druhé na základě osobního šarmu.

Čára srdce končící tam, kde začíná čára života a čára hlavy svědčí o závažném vnitřním konfliktu. Poukazuje na traumatický zážitek, ze kterého se těžko dostává.

Čára osudu

Tato čára se nevyskytuje u každého. V případě, že čára osudu úplně chybí, jde o člověka, který zatím není schopen převzít zodpovědnost za svůj život a svoje činy, dělá mu potíže přizpůsobit se a soustředit se. Přítomnost čáry osudu sama o sobě ukazuje, že jde o osobu mající svůj život pevně v rukách. Čára osudu začíná u zápěstí a táhne se vzhůru směrem k prostředníčku. Čím začíná výše, tím později převezme osoba zodpovědnost za to, co se v jejím životě děje.

Čára osudu může mít velmi rozličné tvary a odlišnosti a záleží na každé maličkosti, proto není jednoduché se v ní vyznat.

Čára osudu začíná na čáře života tehdy, jde-li o osobu velmi obětavou a podřizující svůj život přáním a potřebám svých blízkých, pro které je schopen všeho.

Čára osudu končící na čáře hlavy svědčí o špatných rozhodnutích a opakujících se chybách, které vedou k neúspěchu.

Čára osudu končí na čáře srdce v případě, že jde o osobu, která se nechá zcela pohltit svými city a neumí je ovládat.

Čára osudu na začátku rozdvojená je znakem cílevědomosti a kariérismu, ale ne za každou cenu.

Čára osudu začíná na rascetě (vodorovné čáře na zápěstí) v případě, že člověka čeká šťastný život bez větších překážek.

Tmavě červená zdvojená čára osudu prozrazuje velkou bezohlednost a sklon k násilí.

Čára osudu má proměnlivou sílu a zbarvení ukazuje na období jednodušší a složitá. Je-li čára bledá a téměř neznatelná, jde o těžké období, je-li naopak zabarvená a dobře viditelná, nebudou v tomto období větší překážky.

Zakřivená čára osudu značí velké životní změny.

Přerušení čára osudu hned ze začátku znamená, že se velmi brzy osamostatní nebo se v rodině stanou velké změny.

Čára osudu přerušovaná vícekrát uprostřed dlaně nevěstí nic dobrého. Je to znamení, že v životě nebude moc příležitostí k radosti.

Zdvojení čáry osudu na konci je dobré znamení, neboť předpovídá klidné a bezstarostné stáří.

Vystupující větve z čáry osudu směřující nahoru znamenají vzestup a vývoj.

Vystupující větve z čáry osudu směřující dolů znamenají obrat k horšímu.

Kolmé čáry protínající čáru osudu značí nečekané překážky.

Další díly k tématu Čtení z ruky najdete zde:

Čtení z ruky - 2. část: Vedlejší čáry na dlani

Čtení z ruky - 3. část: dlaně, prsty a nehty

Dozvěděli jste se z vlastní ruky něco zajímavého? Podělte se s námi v komentáři pod článkem.

Diskuse k článku

 • Antonín

  14:36 16. 6. 2019 +3
  Dobrý den,
  Mám velmi hlubokou čáru hlavy úplně přes celou dlan a zřejmě spojenou s čarou srdce. Je to jedna velmi silná a hluboká čára. Dekuju.
 • MUDr. Lenka Bártová

  20:44 16. 4. 2019 -3
  Dobrý den,

  zda-li se tato "až neviditelná" čára nachází na Vaší hlavní, čili dominantní, ruce, pak to znamená, že je Váš život něčím ohrožen a brzy zahynete.

  Přeji hezký den :)
 • Elizka

  11:21 15. 4. 2018 +10
  Dobrý den
  Chybí mi čára života je skoro až neviditelná
  Co to naznačuje a je to špatně?
 • Lala

  14:34 20. 2. 2018 +1
  Co jsou to trojuhelniky bohatstvi?
 • Tomáš Čepický

  09:58 2. 1. 2018 -7
  Ahoj!
  Na mé ruce čára osudu a čára života končí vedle sebe a mezi nimi pokračuje ještě jedna čára, nejspíše je součástí jedné z nich.
 • Honza

  17:08 30. 7. 2017 +10
  Ahoj, právě jsem zjistil proč mám pifku na celej svět. Rozum je mým prokletím ale mám srdce válečníka, čára osudu je jasně viditelná a shodou okolností moje čáry na dlani připomínají ptáka jménem Fénix. Asi jsem dobrák nebo něco takovýho. :-)
 • Maty

  02:22 30. 7. 2017 0
  dobrý den. chi se také zeptat kjako ostatní. když čára hlavy je na začátku jako řetěz a potom se změní na dlouhou zakřivenou (hlava prochází čárou života než jí projde je jako řětěz potom neni)? Potom tady mam čáru osudu která končí mezi čárou hlavy a srdce?
  Jinak mi je 14 (a včra jsem měl narozeniny) před rokem jsem trpěl stresem ale přestalo to, a v dětství jsem byl sám
  moc děkuju za přečtení a případně i za odpověď
 • Bořek

  14:42 21. 7. 2017 -3
  Říká se, že život je cca do 30 - 33 na zkoušku. Tedy můžeš trénovat, zdokonalovat se, vzdělávat se, dělat tak trochu pokusy co se stane když.. atd. Prostě Ti osud ledacos promine a odpustí, jako že jsi ještě učeň.Pak člověk po třicítce musí prý vzít už definitivně zodpovědnost do svých rukou a osud mu nic neodpustí. Vše co z Tebe vzejde, dostaneš zpátky, v tom zlém a také i v tom dobrém a to je důležité vědět :-) Teď v jedenácti určitě tak nezáleží na Tvých čárách na ruce tak jako ve vyzrálé dospělosti, do které máš ještě hooooooooodněé daleko ;-).
 • Šárka

  14:15 21. 7. 2017 +1
  Dobrý den. Jen jsem se chtěla zeptat. Je mi 11 a moje čára osudu je hodně přerušenná a skoro neviditelná. Myslím si že je to věkem. Ale nevím to jistě. Jinak čáry značí talent. Jestli to také není tím. Ale Děkuji za každou pomocnou odpověď.
 • Lucie

  21:36 16. 5. 2017 -2
  Dobrý večer chtěla jsem se zeptat co znamená pokud mám nad čarou hlavy mezi prstenikem a prostředníkem pentagram? Děkuji
 • Jitka

  14:07 25. 4. 2017 -3
  Dobrý den.
  Nemám čáru srdce. Prostě tam není
 • Majka M.

  07:55 1. 3. 2017 +1
  Nemáte stejně čáry, jen se Vám to zda. Podívejte se podrobněji - délky, sila, přerušování atd, každý má odlišné podobně jako u otisků prstů. Maximálně si můžete všimnout že máte oba podobné výrazný Venušin pahorek, takže můžete podobné prožívat např. vztahové záležitosti ale jen co do obecně podobnosti. Každý má svůj specificky "osud". Může být zajímavé si s takovým člověkem otevřené popovídat, třeba se budete v něčem inspirovat :-). Nikdo však nemá stejne " čáry osudu".
 • Kateřina Třísková

  16:42 27. 2. 2017 0
  Dobrý den, nevíte co to znamená, když mám s někým stejné všechny čáry na dlani? Děkuji
 • Bombardak

  08:29 30. 12. 2016 +3
  Není Lucko, aspoň Tě nemůže potkat žádný ošklivý osud!! :-))
 • Terri S

  21:57 29. 12. 2016 0
  Taky ji nemám.:/
 • Lucccckkkkkaaa

  23:32 28. 12. 2016 0
  Mm je něco špatně když nemám čáru osudu?
  Ani na jedný ruce..
 • Lucccckkkkkaaa

  23:32 28. 12. 2016 0
  Mm je něco špatně když nemám čáru osudu?
  Ani na jedný ruce..
 • Petr Novák

  18:01 12. 8. 2015 +1
  Zabít se.
 • Anonym

  17:40 14. 1. 2015 0
  Já mám zase divnou čáru, která vyrůstů směrem na horu od čáry života a prochází čárou hlavy a končí asi ve dvou třetinách ruky :/
 • Zuzana Cyříková

  13:57 25. 10. 2014 +2
  Něco málo už o tom,znám z mnoha lidií co ale znám osobně,má možná jen jeden člověk stejnou ruku,jako já!! To,co jsem si prožila,to by se na mou dlaň ani nevešlo. A škoda,že mou ruku nevidíte,jde totiž o to,že Je na ní tolik čar,že by se z ní dalo luštit,snad věky ;) ;)
 • ondra

  22:10 12. 8. 2014 0
  chci se zeptat,mám rozdvojenou čáru osudu, hned od začátku mi tam jdou dvě větve a nahoře se spojují, promiňte,ale z vašeho výkladu nevím jestli je to dobře nebo špatně můžete mi to říci? napište mi kdyžtak na mail. děkuji Ondra
 • Tonda

  09:40 12. 5. 2014 0
  Urcite mas čáru života i dalsi, jen treba nejsou tolik videt.
 • Anna P.

  10:39 11. 5. 2014 -1
  Je normální že když mi je 10 nemám čáru osudu a života?
  Pište na email prosím
 • Hans

  22:44 9. 5. 2014 -1
  já mám čáru osudu 2 krát přerušenou, tak to jsem dozpíval :D Co se svým osudem mohu udělat ?
 • Adam P

  21:56 8. 4. 2014 0
  Čára osudu

  Tato čára se nevyskytuje u každého. V případě, že čára osudu úplně chybí, jde o člověka, který zatím není schopen převzít zodpovědnost za svůj život a svoje činy, dělá mu potíže přizpůsobit se a soustředit se.
 • lusienn

  09:21 2. 3. 2014 0
  ste na hlawu???ciara osudu sa newyskytuje u kazdeho!
 • Eva

  13:25 9. 12. 2013 0
  můžu se zeptat...byla jsem i u odborníka ale oni to nevědí, já totiž nemám čáru hlavy a osudu. Poradte mi prosím (pište mi na email) děkuji dost se bojim
 • werussska

  08:40 13. 8. 2013 0
  Právě proto, že Vám chybí, ptáte se- ale chápu, co to znamená--- nebudu nic vysvětlovat, Vy si na to musíte přijít sâm. Je to v textu napsané.
 • Kouzelnik

  00:21 11. 8. 2013 0
  a caru zivota mate?
 • Jirka Moser

  09:19 6. 8. 2013 0
  Chybí mi čára osudu. Je to normální?
 • Jaroslav Vokurka

  16:53 5. 8. 2013 0
  Buť jsem slepý nebo nemám čáru osudu.
 • Kateřina

  20:53 28. 12. 2012 0
  Dobrý den,

  ráda bych položila jednu otázku. Setkala jsem se přerušenou čárou hlavy a nevím co to znamená. Poradíte mi prosím?
 • dagmar

  21:12 31. 10. 2012 0
  Další díl najdete v kategorii Ezoterika úplně dole. Zde: https://www.spektrumzdravi.cz/clanky/ezoterika/naucte-se-cist-z-ruky-2-cast-vedlejsi-cary-na-dlani/
 • jana Tvrdá

  11:52 31. 10. 2012 0
  kde najdu dalsi dily k tomuto clanku?dekuji Jana
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

ÚTERÝ 24. 05. 2022
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
STŘEDA 25. 05. 2022
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
ČTVRTEK 26. 05. 2022
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
PÁTEK 27. 05. 2022
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
SOBOTA 28. 05. 2022
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
NEDĚLE 29. 05. 2022
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 30. 05. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích, dnes je novoluní. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch vám…
více o tomto dni

Nejčastější nemoci papoušků. Odhalte je včas!

Dobré mám dotaz papoušek druh korela má oteklé nohy chováme papoušeky 27.let a nikdy jsem to neviděl u žádného...

Žlučníková dieta - co jíst a jaké recepty vařit?

V malém množství bych to neřešila. Obecně to chce po žlučníku velmi decentně "našlapovat" s jídlem.

Žlučníková dieta - co jíst a jaké recepty vařit?

Jak je to s ředkvičkami po operaci žlučníku---jsou zapovězeny a jinde doporučeny

5 potravin, které spolehlivě podpoří vaše trávení

potřebuji ho spíše stabilizovat a narovnat střevní mikrofloru

Depilace - lunární kalendář

Zdravim, myslela jsem ze ubyvajici v kozorohovi je idel. Ted jsem zmatena, muzete tedy shrnout ...

Operace

Dobrý den, úpro všechny operace je nejvhodnější ubývající Měsíc, vyhněte se však d...

Operace

Dobrý den,prosím kdy je nejlepší čas na gynekologickou operaci(odstranění dělohy )?deku...
Zobrazit všechna témata

doporučujeme ze zboží

Reklama

Čakrová svíce Cereus zelená malá

Zelená čakrová svíce – léčení, rozhodování, cesta za…
85 Kč

Náramek pro Raka HARMONIE

Náramek, který dá Rakům lásku, klid, harmonii a ochranu.…
490 Kč

Žárovka k solné lampě

Náhradní žárovka k solné lampě 15 W.
26 Kč

Náramek s turmalínem SÍLA

Pokovená láva s turmalínem pro ochranu, bezpečí, sílu a…
430 Kč

Šampon proti lupům ALOE VERA

Hypoalergenní šampon proti lupům s Aloe Vera, 200 ml ALOE…
343 Kč

Čeká vás první rande? Tyto znaky potvrdí, že jste si vedli dobře

První rande je pro mnoho lidí doslova noční můrou. Již několik dní před ním se může dostavit značná nervozita. Možná je to dané tím, že zkrátka chcete zapůsobit na vyhlédnutý protějšek. To, jak jste si na schůz...

Nevíte, jaký zahradní nábytek zvolit? Poradíme vám!

Zahradní nábytek je nezbytnou součástí každé venkovní terasy. Tedy alespoň tehdy, když na ní chcete relaxovat s rodinou, pořádat grilovací party nebo si třeba jen číst knihu. Mnoho majitelů zahrad však tápe nad...

Osvědčené rady a tipy, jak zvládnout emocionální stres a úzkost

Pojmy jako “stres” nebo “úzkost” dnes natolik zevšedněly, že každý ví přesně, o čem je řeč. Avšak označení “emocionální stres” není ještě tolik rozšířené a málokdo tuší, co se za tímto označením přesně ukrývá. ...

Horoskop 2022 na měsíc červen: „Neztrácejte vůli a sebevědomí!“

Horoskop 2022 na měsíc červen vnáší do našich životů mnoho nadějeplných vyhlídek. Je však potřeba setrvat ve stávajícím úsilí a nenechat se svést z cesty. Hvězdy radí pokračovat dál, i když třeba přijdou složit...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Smažený sýr Saganaki

Tvrdý sýr řeckého původu zvaný Saganaki seženete buď v e-shopech nebo ve specializovaných prodejnách se sýry. Až jej budete mít doma, připravte si skvělou pochoutku neboli řecký „smažák“! Je to snadné. Sýr přek...

Cvičák pro psy: Co byste o něm měli vědět?

Cvičák pro psy je téma, které se v posledních letech skloňuje ve všech pádech. A není divu. Pejskařů v tuzemsku čím dál více přibývá. Avšak ne všichni mají s pejsky zkušenosti, což je značnou překážkou v dobrém...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Nostalgický chvilky...

Taky míváte nostalgický chvilky...? Já si myslim, že je má snad čas od času každej. Možná ženský o trochu víc než chlapi. Já jsem nostalgik jak vyšitej. Miluju se hrabat ve starejch fotkách a otáčet stránky zatuchlejch alb, který v rukách drželi mí pra pra pra rodiče... Fotky tě totiž přenesou do jinýho času - je to vlastně takový cestování časem. Je to úžasná věc... Já v ten moment skoro nedejchám. A představuju si, kde asi jaká fotka vznikla a proč.