Čtení z ruky - 2. část: Vedlejší čáry

Čtení z ruky - 2. část: Vedlejší čáry

Vedlejší čáry na dlani ukazují na životní úspěchy a štěstí

Čtení z ruky neboli chiromantie je velmi složitá věda, která se zabývá každou maličkostí a změnou na dlani. Zatímco hlavní čáry se vyskytují na každé dlani (kromě čáry osudu, o které jsme již psali v článku Čtení z ruky pro začátečníky a která je někdy označována také za vedlejší čáru), u vedlejších čar je jejich výskyt ovlivněn dalšími životními zvraty a rozhodnutími.

Čtěte také:

Čtení z ruky - 3. část: dlaně, prsty a nehty

V jedné chvíli nám některé vedlejší čáry zcela chybí a v jiném životním období je můžeme na dlani opět najít. Tak, jako se v průběhu života každý člověk vyvíjí, mění své priority, postoje a plány, tak se společně s ním mění i vedlejší čáry. I proto se můžeme čtením z ruky čas od času přesvědčit, zda některá důležitá rozhodnutí byla krokem správným směrem a případně své činy přehodnotit.

Jak si může každý ověřit hned ze své dlaně, vedlejších čar máme velmi mnoho. Z obrázku se můžete zorientovat v tom, které vedlejší čáry vyznačené zelenou barvou jsou důležité pro čtení z ruky, vedlejší čárypokud se chceme dozvědět o zdraví, lásce, přátelství a vztazích ke svému okolí i k sobě samému. Dále se pak dozvíte o těchto jednotlivých čarách podrobnosti.

1. Apollonova linie
2. Venušin pás
3. Merkurova linie
4. Martova linie
5. Linie vztahů
6. Rascety

 

Apollonova linie neboli sluneční čára

Ne každý má to štěstí, že Apollonovu linii na své dlani najde. Její přítomnost značí šťastný, spokojený život bez větších překážek. Je to rýha určující kvalitu osobnosti, a také využité vlohy a schopnosti.

Zřetelná Apollonova linie táhnoucí se směrem k prsteníčku je ideální. Je znamením úspěchu, života bez větších překážek a dosažení vytyčených cílů. Tento člověk má ty nejlepší předpoklady pro šťastný a spokojený život.

Slabá Apollonova linie značí možnost úspěchu, ale je třeba si ještě definovat správný cíl. Ve chvíli, kdy je vytyčená meta jasně daná, najde se i potřebná síla na její dosažení.

Přerušovaná Apollonova linie ukazuje na nemalé starosti na cestě za úspěchem a štěstím, ale nakonec se tato osoba dočká a pozitivní výsledky snahy se dříve či později dostaví.

Pokud Apollonova linie zcela chybí, je pravděpodobné, že tato osoba nemá v životě příliš šťastných okamžiků a do cesty se jí staví mnoho těžko překonatelných překážek. Obvykle se tito lidé nehrnou do zakládání rodiny, nemají stabilní zázemí, ani chuť a motivaci ke změně.

Apollonova linie začínající na čáře života je dobré znamení. Tento člověk má nejlepší předpoklad, že ho čeká vzestup a sláva nebo přinejmenším velmi úspěšná kariéra.

Apollonova linie začínající na čáře hlavy ukazuje na osobu, jejíž úspěch bude mít spojitost s vědeckou činností.

Kříž, hvězda nebo ostrůvky protínající Apollonovu linii jsou výstrahou, že mohou při rychlém vzestupu nastat situace, které veškeré plány zhatí. Najdete-li tento symbol na své dlani, bude třeba zvýšené opatrnosti při důležitých rozhodnutích.

Vodorovné čáry protínající Apollonovu linii znamenají překážky v podobě osob, které vám úspěch nepřejí. Mějte se před těmito závistivci na pozoru a nenechte si jimi své plány překazit.

Zdvojená Apollonova linie je znamení, že má tato osoba po svém boku někoho, kdo jí cestu za úspěchem a štěstím usnadňuje a maximálně ji podporuje, ať už jde o životního partnera, rodinného příslušníka nebo oddaného přítele.

Apollonova linie zakončená trojzubcem ukazuje na finanční zabezpečení a pevné a šťastné rodinné zázemí v pozdějším věku.

Venušin pás odhalí vášeň a smyslnost

Stejně jako je tomu u ostatních vedlejších čar, ani Venušin pás se nevyskytuje na každé dlani. Tato rýha odhaluje osobu, pro kterou hraje sex, vášeň a smyslnost v životě důležitou roli. Nejde však jen o tělesné prožitky, ale také „hry“ s osobami opačného pohlaví, schopnost empatie a upoutání pozornosti tím správným způsobem.

Růžové zbarvení nepřerušeného Venušina pásu je ideální. Tito lidé jsou přátelští, empatičtí, ve společnosti oblíbení a přitažliví pro opačné pohlaví. Mají v sobě jiskru, které se jen těžko odolává a zároveň dostatek rozumu a pokory, aby této své „výhody“, o které ale samozřejmě dobře vědí, zbytečně nezneužívali.

Tmavě červeně zbarvený Venušin pás značí osobu, která se nechává unášet svými sexuálními touhami a zcela jim podléhá. To samé platí pro emocionální prožitky, jimž se často poddává, neboť jsou její hnací silou.

Venušin pás uprostřed přerušený patří člověku, jehož vztah k osobám opačného pohlaví je opatrný. Nepouští se do nepromyšlených vztahů, a pokud už se něco takového stane, trvá delší dobu, než dotyčnému začne plně důvěřovat.

Chybějící Venušin pás neznamená, že je tato osoba bez vášně a sexuální touhy. Může však naznačit, že jde o sebestředného jedince, pro kterého jsou city druhořadou záležitostí. Tito lidé zpravidla nemají mnoho blízkých přátel a vztahy jim dlouho nevydrží.

Merkurova linie upozorňuje na skryté zdravotní problémy

Tato negativní čára na dlani je varování před nemocemi, o kterých ani nemusíte vědět. Jde zpravidla o onemocnění vnitřních orgánů a nervového systému, ale může jít i o psychické bloky a problémy, které ještě nebyly odstraněny a číhají jen na příležitost, kdy se projeví. Přítomnost Merkurovy linie je vždy známka nesouladu.

Pokud Merkurova linie zcela chybí, jde o zdravého a odolného jedince. Ovšem neznamená to, že se čára nemůže objevit v pozdějším věku.

Hluboká a přerušovaná Merkurova linie varuje před onemocněním jater či „spolupracujících“ orgánů trávicího ústrojí.

Lámající se Merkurova linie ukazuje na problémy močových cest a ledvin.

Merkurova linie táhnoucí se od spodní části dlaně k malíčku značí problémy nervového systému.

Velmi slabá Merkurova linie je docela dobré znamení, protože ozdravné procesy v těle už byly nastartovány.

Martova linie (linie Marsu)

Čára Marsu ukazuje na ochranu před nemocemi, nebezpečím, ztrátami a dalšími negativními vlivy. Pokud je čára života nevýrazná a Martova linie naopak zřetelná, znamená to velkou posilu a obranu před nástrahami.

Martova linie táhnoucí se po celé délce čáry života značí životní sílu a elán. Tyto osoby mívají šťastná manželství, jsou finančně zabezpečené a mají také spoustu přátel a koníčků.

Chybějící čára Marsu ukazuje na nejasné cíle a nechuť do čehokoliv. Chybí zde motivace změnit svůj život k lepšímu a dát mu jasný směr.

Krátká a přerušovaná Martova linie varuje před úrazy a nehodami.

Linie vztahů

Linie vztahů je tvořena několika krátkými vodorovnými rýhami, které vznikají hlubokými citovými vazbami či zážitky. I zde platí, že se čáry mohou časem úplně změnit s přicházejícími zkušenostmi přehodnocením priorit. Linie vztahů neukazuje jen na uzavřená manželství a partnerské vztahy, ale i na ostatní velmi blízké a důležité osoby ve vašem životě.

Pokud linii vztahů protínají další vertikální čáry právě v místě vodorovné rýhy značící citovou vazbu, můžete se těšit na potomka. Hodně rozšířená je teorie o tom, že hluboké rýhy znamenají chlapce a tenčí holčičky, ale není to žádným pravidlem.

Rascety a jejich význam

Rasceta je název používaný v chiromantii označující vedlejší čáru vyskytující se příčně na zápěstí, která vytváří jakýsi náramek těsně pod dlaní. Jde o více zpravidla paralelních čar blízko u sebe. Většina chiromantů je toho názoru, že každá jedna rasceta představuje asi dvacet let života. Směrodatná pro určení přibližné délky naší „cesty“ je však čára života, neboť rascety a jejich změny jsou závislé na působení osudu a samozřejmě také na dalších souvisejících čárách.

Dlouhé, hluboké rascety, které vedou paralelně za sebou a jsou dobře zabarvené, znamenají velké štěstí v životě a předpovídají dlouhodobé úspěchy, osobní vývoj a celkově pohodový život.

Přerušené rascety nevěstí nic moc dobrého. V životě této osoby budou hrát roli neočekávané události znamenající konec všeho, co bylo léta budováno. Z hlediska chiromantie jde o jakousi životní zkoušku s nejistým pokračováním.

Svislé čáry mezi rascetami značí klidné a pohodové stáří, i když ranější období nejspíš nepřinesou mnoho úspěchů a štěstí. Vše se ale v pozdějším věku ustálí.

Osoba s dlouhými, bledými a úzkými rascetemi bude náchylnější k různým onemocněním, neboť se u ní vyskytuje nějaká forma oslabení. Může jít jak o stránku fyzickou, tak o duševní. Tito lidé jsou často méně průbojní, mají problém se seberealizací a jsou celkově nerozhodní.

Rascety ve tvaru řetězu znamenají potíže v důležitých oblastech života, jejichž překonání nebude jednoduché a bohužel ani trvalé. Pokud tuto řetězovitou strukturu vidíme na první rascetě směrem od dlaně, je pravděpodobné, že tyto překážky budou odstraněny rychleji a je zde velká naděje na úspěch.

První rasceta je zaoblená (vydutá) směrem k dlani – tyto osoby mívají sklon k nervozitě. Celý život je provází vnitřní neklid, a to i bez zjevného důvodu.

Další díly k tématu Čtení z ruky najdete zde:

Naučte se číst z ruky - 1. část: Čtení z ruky pro začátečníky

Čtení z ruky - 3. část: dlaně, prsty a nehtyDiskuse k článku

 • Víla

  17:59 20. 6. 2014 0
  1. Rascety: jedna blízká osoba se dožila necelých padesáti, ale podle rascet se měla dožít šedesátky; znala jsem pána s jen 1 rascetou a bylo mu přes 80 (vypadal tak na 50). Dotaz: 20 let života symbolizuje i ta 1. čára hned za dlaní?
  2. Co když někomu Apollonova linie začíná na čáře srdce, je zdvojená, ležatě přerušovaná (ti intrikáni tu fakt byli) a pak sice končí trojzubcem, ale tak jaksi ležérně zakončeném tak, že je ta hlavní čára přerušená a obrazec nahoře připomíná jakýsi raději neidentifikovaný kosočtverec :-)?
 • Lucie Šmerdova

  18:55 24. 8. 2013 +1
  dobry den. chtěla bych se zeptat , kde se nacházejí čáry kde jsou děti a jestli je pravda že děvčátka = dlouhé čáry a chlapečci = krátká čára .
 • Kačka

  21:36 20. 7. 2013 0
  chtěla bych někoho , kdo čte z ruky, nebo dokonce učí čtení z ruky v okolí PR nebo KM
  děkuji moc
 • redakce

  08:21 22. 2. 2013 -2
  Děkujeme za upozornění a omlouváme se za nedopatření, chyba byla napravena :-).
  redakce
 • Drahomíra Krejčí

  18:16 21. 2. 2013 0
  Dobrý den, moc zajímavé, jen mi chybí kde se vedlejší čáry nacházejí, nebo sem natvrdlá, na obrázku jsou pouze hlavní čáry????
  díky za vysvětlení Draha
 • admin

  10:19 29. 11. 2012 0
  Další díl Čtení z ruky najdete zde: https://www.spektrumzdravi.cz/clanky/ezoterika/naucte-se-cist-z-ruky-3-cast-dlane-prsty-a-nehty/

  redakce
 • dagmar

  16:16 16. 11. 2012 0
  Dobrý den, další díly se budou objevovat v rubrice Ezoterika.
 • jana Tvrdá

  16:10 15. 11. 2012 0
  velmi se mi toto tema libi a tak bych rada vedela kde najdu treti dil a pak vzdy ty dalsi,dekuji jana
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

PONDĚLÍ 03. 10. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v přibývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť a nehty, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes…
více o tomto dni
ÚTERÝ 04. 10. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v přibývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť a nehty, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes…
více o tomto dni
STŘEDA 05. 10. 2022
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v přibývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. …
více o tomto dni
ČTVRTEK 06. 10. 2022
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v přibývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. …
více o tomto dni
PÁTEK 07. 10. 2022
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
SOBOTA 08. 10. 2022
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v přibývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
NEDĚLE 09. 10. 2022
beran
Měsíc putuje ve znamení Berana, dnes je úplněk. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Pokud trpíte na migrény, pijte…
více o tomto dni

okna

Když jsou špinavá.

okna

kdy mýt okna

operace žlučníku

dobrý den, je pro mě vhodný termín 22.7.2022 k operaci odstranění žlučníku? Jsem naroz...
Zobrazit všechna témata

doporučujeme ze zboží

Reklama

Zubní pasta Supirivicky 70g

Ájurvédská zubní pasta, bělí zuby, má hojící účinky na…
95 Kč

Revitalizační vlasová kúra RIGENFORTE

Kúra proti padání vlasů, 12x10ml Hydroalkoholický…
920 Kč

Žárovka k solné lampě

Náhradní žárovka k solné lampě 15 W.
26 Kč

Čakrová svíce Cereus královská modř

Královsky modrá čakrová svíce – meditace, vnitřní svět
199 Kč

Éterický olej LEMONGRASS 10ml Dr.Popov

Přírodní esenciální olej
99 Kč

Dejte si jedlé kaštany. Skvěle chutnají, ničí záněty v těle a pomáhají hubnout

Kdo by neměl rád jedlé kaštany! Hlavně ty pečené, které nás nádherně zahřejí. Navíc mají vynikající chuť a našemu organismu dávají víc než si vůbec dokážeme představit. Jsou zdravé nejen pro naše fyzické tělo, ...

Neslyšící dítě v rodině: Jak si počínat při výchově?

Neslyšící dítě může vyvolávat v rodičích značné obavy z budoucnosti. Matka i otec se mohou ptát sami sebe „Najde se svým deficitem kamarády, partnera nebo práci?“. Zvýšený strach o takového potomka je normální,...

I podzimní svatba může mít své kouzlo! Nechte se inspirovat

Podzimní svatba skýtá řadu pozitiv! Vždyť barevná příroda přímo vybízí ke kouzelným fotografiím zamilovaného páru. Vytěžte z tohoto období co nejvíce a užijte si svůj nezapomenutelný den naplno. Poradíme vám, n...

Nejčastější psychické problémy moderního člověka: Jak se s nimi vyrovnat?

Jednadvacáté století nám jako lidstvu přineslo mnoho skvělých vymožeností, které usnadňují nemalým dílem každodenní bytí. Jenže psychické problémy nemizí, ba naopak. Je jich s těmito moderními výdobytky doby čí...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Přirozená autorita motivuje a inspiruje. Jak ji vybudovat?

Přirozená autorita není záležitostí vrozenou. Je zapotřebí, aby ji člověk rozvíjel. Když se tak nestane, může si ji uměle vynucovat, což není ta nejlepší cesta. S lidmi nepřirozeně autoritativními se však setká...

Sendvič s hruškou a modrým sýrem

Nejprve si v toustovači rozpečte chlebové plátky. Poté je potřete máslem dle libosti. Dále si nadrťte vlašské oříšky, lze je i opražit na pánvi bez tuku, a posypte jimi dva pláty chleba. Dále si omyjte a nakráj...

Fretka domácí je všetečka i veselý společník. Jak ji chovat?

Fretka domácí se může stát dokonalým mazlíčkem, pokud nemáte čas na venčení psa, nebo zrovna dvakrát nemusíte kočky. Počítat však musíte s tím, že se jedná o velice zvídavé zvíře, které prošmejdí každé zákoutí ...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Děláte skutečně to, co vás baví?

Práce, job, zaměstnání... každej tomu řiká jinak. Všichni ale za tim vidíme jediný - prachy, úspěch, svobodu. Říká se, že bez práce nejsou koláče. Asi to tak bude. Když nemáte kačku v ruce, nenajíte se. Prostě budete mít hlad. Tak je nastavenej svět. Materialismus, kapitalismus, bo nevim jak to pojmenovat. Peníze jsou dobrej sluha, ale zlej pán, no né? A položili jste si někdy otázku, jestli vám stojí za to, co teďka děláte? Jako myslim tim to, v čem pracujete???