Čtení z ruky - 2. část: Vedlejší čáry

Čtení z ruky - 2. část: Vedlejší čáry

Vedlejší čáry na dlani ukazují na životní úspěchy a štěstí

Čtení z ruky neboli chiromantie je velmi složitá věda, která se zabývá každou maličkostí a změnou na dlani. Zatímco hlavní čáry se vyskytují na každé dlani (kromě čáry osudu, o které jsme již psali v článku Čtení z ruky pro začátečníky a která je někdy označována také za vedlejší čáru), u vedlejších čar je jejich výskyt ovlivněn dalšími životními zvraty a rozhodnutími.

Čtěte také:

Čtení z ruky - 3. část: dlaně, prsty a nehty

V jedné chvíli nám některé vedlejší čáry zcela chybí a v jiném životním období je můžeme na dlani opět najít. Tak, jako se v průběhu života každý člověk vyvíjí, mění své priority, postoje a plány, tak se společně s ním mění i vedlejší čáry. I proto se můžeme čtením z ruky čas od času přesvědčit, zda některá důležitá rozhodnutí byla krokem správným směrem a případně své činy přehodnotit.

Jak si může každý ověřit hned ze své dlaně, vedlejších čar máme velmi mnoho. Z obrázku se můžete zorientovat v tom, které vedlejší čáry vyznačené zelenou barvou jsou důležité pro čtení z ruky, vedlejší čárypokud se chceme dozvědět o zdraví, lásce, přátelství a vztazích ke svému okolí i k sobě samému. Dále se pak dozvíte o těchto jednotlivých čarách podrobnosti.

1. Apollonova linie
2. Venušin pás
3. Merkurova linie
4. Martova linie
5. Linie vztahů
6. Rascety

 

Apollonova linie neboli sluneční čára

Ne každý má to štěstí, že Apollonovu linii na své dlani najde. Její přítomnost značí šťastný, spokojený život bez větších překážek. Je to rýha určující kvalitu osobnosti, a také využité vlohy a schopnosti.

Zřetelná Apollonova linie táhnoucí se směrem k prsteníčku je ideální. Je znamením úspěchu, života bez větších překážek a dosažení vytyčených cílů. Tento člověk má ty nejlepší předpoklady pro šťastný a spokojený život.

Slabá Apollonova linie značí možnost úspěchu, ale je třeba si ještě definovat správný cíl. Ve chvíli, kdy je vytyčená meta jasně daná, najde se i potřebná síla na její dosažení.

Přerušovaná Apollonova linie ukazuje na nemalé starosti na cestě za úspěchem a štěstím, ale nakonec se tato osoba dočká a pozitivní výsledky snahy se dříve či později dostaví.

Pokud Apollonova linie zcela chybí, je pravděpodobné, že tato osoba nemá v životě příliš šťastných okamžiků a do cesty se jí staví mnoho těžko překonatelných překážek. Obvykle se tito lidé nehrnou do zakládání rodiny, nemají stabilní zázemí, ani chuť a motivaci ke změně.

Apollonova linie začínající na čáře života je dobré znamení. Tento člověk má nejlepší předpoklad, že ho čeká vzestup a sláva nebo přinejmenším velmi úspěšná kariéra.

Apollonova linie začínající na čáře hlavy ukazuje na osobu, jejíž úspěch bude mít spojitost s vědeckou činností.

Kříž, hvězda nebo ostrůvky protínající Apollonovu linii jsou výstrahou, že mohou při rychlém vzestupu nastat situace, které veškeré plány zhatí. Najdete-li tento symbol na své dlani, bude třeba zvýšené opatrnosti při důležitých rozhodnutích.

Vodorovné čáry protínající Apollonovu linii znamenají překážky v podobě osob, které vám úspěch nepřejí. Mějte se před těmito závistivci na pozoru a nenechte si jimi své plány překazit.

Zdvojená Apollonova linie je znamení, že má tato osoba po svém boku někoho, kdo jí cestu za úspěchem a štěstím usnadňuje a maximálně ji podporuje, ať už jde o životního partnera, rodinného příslušníka nebo oddaného přítele.

Apollonova linie zakončená trojzubcem ukazuje na finanční zabezpečení a pevné a šťastné rodinné zázemí v pozdějším věku.

Venušin pás odhalí vášeň a smyslnost

Stejně jako je tomu u ostatních vedlejších čar, ani Venušin pás se nevyskytuje na každé dlani. Tato rýha odhaluje osobu, pro kterou hraje sex, vášeň a smyslnost v životě důležitou roli. Nejde však jen o tělesné prožitky, ale také „hry“ s osobami opačného pohlaví, schopnost empatie a upoutání pozornosti tím správným způsobem.

Růžové zbarvení nepřerušeného Venušina pásu je ideální. Tito lidé jsou přátelští, empatičtí, ve společnosti oblíbení a přitažliví pro opačné pohlaví. Mají v sobě jiskru, které se jen těžko odolává a zároveň dostatek rozumu a pokory, aby této své „výhody“, o které ale samozřejmě dobře vědí, zbytečně nezneužívali.

Tmavě červeně zbarvený Venušin pás značí osobu, která se nechává unášet svými sexuálními touhami a zcela jim podléhá. To samé platí pro emocionální prožitky, jimž se často poddává, neboť jsou její hnací silou.

Venušin pás uprostřed přerušený patří člověku, jehož vztah k osobám opačného pohlaví je opatrný. Nepouští se do nepromyšlených vztahů, a pokud už se něco takového stane, trvá delší dobu, než dotyčnému začne plně důvěřovat.

Chybějící Venušin pás neznamená, že je tato osoba bez vášně a sexuální touhy. Může však naznačit, že jde o sebestředného jedince, pro kterého jsou city druhořadou záležitostí. Tito lidé zpravidla nemají mnoho blízkých přátel a vztahy jim dlouho nevydrží.

Merkurova linie upozorňuje na skryté zdravotní problémy

Tato negativní čára na dlani je varování před nemocemi, o kterých ani nemusíte vědět. Jde zpravidla o onemocnění vnitřních orgánů a nervového systému, ale může jít i o psychické bloky a problémy, které ještě nebyly odstraněny a číhají jen na příležitost, kdy se projeví. Přítomnost Merkurovy linie je vždy známka nesouladu.

Pokud Merkurova linie zcela chybí, jde o zdravého a odolného jedince. Ovšem neznamená to, že se čára nemůže objevit v pozdějším věku.

Hluboká a přerušovaná Merkurova linie varuje před onemocněním jater či „spolupracujících“ orgánů trávicího ústrojí.

Lámající se Merkurova linie ukazuje na problémy močových cest a ledvin.

Merkurova linie táhnoucí se od spodní části dlaně k malíčku značí problémy nervového systému.

Velmi slabá Merkurova linie je docela dobré znamení, protože ozdravné procesy v těle už byly nastartovány.

Martova linie (linie Marsu)

Čára Marsu ukazuje na ochranu před nemocemi, nebezpečím, ztrátami a dalšími negativními vlivy. Pokud je čára života nevýrazná a Martova linie naopak zřetelná, znamená to velkou posilu a obranu před nástrahami.

Martova linie táhnoucí se po celé délce čáry života značí životní sílu a elán. Tyto osoby mívají šťastná manželství, jsou finančně zabezpečené a mají také spoustu přátel a koníčků.

Chybějící čára Marsu ukazuje na nejasné cíle a nechuť do čehokoliv. Chybí zde motivace změnit svůj život k lepšímu a dát mu jasný směr.

Krátká a přerušovaná Martova linie varuje před úrazy a nehodami.

Linie vztahů

Linie vztahů je tvořena několika krátkými vodorovnými rýhami, které vznikají hlubokými citovými vazbami či zážitky. I zde platí, že se čáry mohou časem úplně změnit s přicházejícími zkušenostmi přehodnocením priorit. Linie vztahů neukazuje jen na uzavřená manželství a partnerské vztahy, ale i na ostatní velmi blízké a důležité osoby ve vašem životě.

Pokud linii vztahů protínají další vertikální čáry právě v místě vodorovné rýhy značící citovou vazbu, můžete se těšit na potomka. Hodně rozšířená je teorie o tom, že hluboké rýhy znamenají chlapce a tenčí holčičky, ale není to žádným pravidlem.

Rascety a jejich význam

Rasceta je název používaný v chiromantii označující vedlejší čáru vyskytující se příčně na zápěstí, která vytváří jakýsi náramek těsně pod dlaní. Jde o více zpravidla paralelních čar blízko u sebe. Většina chiromantů je toho názoru, že každá jedna rasceta představuje asi dvacet let života. Směrodatná pro určení přibližné délky naší „cesty“ je však čára života, neboť rascety a jejich změny jsou závislé na působení osudu a samozřejmě také na dalších souvisejících čárách.

Dlouhé, hluboké rascety, které vedou paralelně za sebou a jsou dobře zabarvené, znamenají velké štěstí v životě a předpovídají dlouhodobé úspěchy, osobní vývoj a celkově pohodový život.

Přerušené rascety nevěstí nic moc dobrého. V životě této osoby budou hrát roli neočekávané události znamenající konec všeho, co bylo léta budováno. Z hlediska chiromantie jde o jakousi životní zkoušku s nejistým pokračováním.

Svislé čáry mezi rascetami značí klidné a pohodové stáří, i když ranější období nejspíš nepřinesou mnoho úspěchů a štěstí. Vše se ale v pozdějším věku ustálí.

Osoba s dlouhými, bledými a úzkými rascetemi bude náchylnější k různým onemocněním, neboť se u ní vyskytuje nějaká forma oslabení. Může jít jak o stránku fyzickou, tak o duševní. Tito lidé jsou často méně průbojní, mají problém se seberealizací a jsou celkově nerozhodní.

Rascety ve tvaru řetězu znamenají potíže v důležitých oblastech života, jejichž překonání nebude jednoduché a bohužel ani trvalé. Pokud tuto řetězovitou strukturu vidíme na první rascetě směrem od dlaně, je pravděpodobné, že tyto překážky budou odstraněny rychleji a je zde velká naděje na úspěch.

První rasceta je zaoblená (vydutá) směrem k dlani – tyto osoby mívají sklon k nervozitě. Celý život je provází vnitřní neklid, a to i bez zjevného důvodu.

Další díly k tématu Čtení z ruky najdete zde:

Naučte se číst z ruky - 1. část: Čtení z ruky pro začátečníky

Čtení z ruky - 3. část: dlaně, prsty a nehtyDiskuse k článku

 • Víla

  17:59 20. 6. 2014 0
  1. Rascety: jedna blízká osoba se dožila necelých padesáti, ale podle rascet se měla dožít šedesátky; znala jsem pána s jen 1 rascetou a bylo mu přes 80 (vypadal tak na 50). Dotaz: 20 let života symbolizuje i ta 1. čára hned za dlaní?
  2. Co když někomu Apollonova linie začíná na čáře srdce, je zdvojená, ležatě přerušovaná (ti intrikáni tu fakt byli) a pak sice končí trojzubcem, ale tak jaksi ležérně zakončeném tak, že je ta hlavní čára přerušená a obrazec nahoře připomíná jakýsi raději neidentifikovaný kosočtverec :-)?
 • Lucie Šmerdova

  18:55 24. 8. 2013 +1
  dobry den. chtěla bych se zeptat , kde se nacházejí čáry kde jsou děti a jestli je pravda že děvčátka = dlouhé čáry a chlapečci = krátká čára .
 • Kačka

  21:36 20. 7. 2013 0
  chtěla bych někoho , kdo čte z ruky, nebo dokonce učí čtení z ruky v okolí PR nebo KM
  děkuji moc
 • redakce

  08:21 22. 2. 2013 -2
  Děkujeme za upozornění a omlouváme se za nedopatření, chyba byla napravena :-).
  redakce
 • Drahomíra Krejčí

  18:16 21. 2. 2013 0
  Dobrý den, moc zajímavé, jen mi chybí kde se vedlejší čáry nacházejí, nebo sem natvrdlá, na obrázku jsou pouze hlavní čáry????
  díky za vysvětlení Draha
 • admin

  10:19 29. 11. 2012 0
  Další díl Čtení z ruky najdete zde: https://www.spektrumzdravi.cz/clanky/ezoterika/naucte-se-cist-z-ruky-3-cast-dlane-prsty-a-nehty/

  redakce
 • dagmar

  16:16 16. 11. 2012 0
  Dobrý den, další díly se budou objevovat v rubrice Ezoterika.
 • jana Tvrdá

  16:10 15. 11. 2012 0
  velmi se mi toto tema libi a tak bych rada vedela kde najdu treti dil a pak vzdy ty dalsi,dekuji jana
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

ÚTERÝ 16. 08. 2022
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
STŘEDA 17. 08. 2022
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
ČTVRTEK 18. 08. 2022
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
PÁTEK 19. 08. 2022
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
SOBOTA 20. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
NEDĚLE 21. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 22. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni

operace žlučníku

dobrý den, je pro mě vhodný termín 22.7.2022 k operaci odstranění žlučníku? Jsem naroz...

Depilace - lunární kalendář

Zdravim, myslela jsem ze ubyvajici v kozorohovi je idel. Ted jsem zmatena, muzete tedy shrnout ...

Operace

Dobrý den, úpro všechny operace je nejvhodnější ubývající Měsíc, vyhněte se však d...
Zobrazit všechna témata

doporučujeme ze zboží

Reklama

Lunární náramek PROMĚNA

Labradorit a křišťál pro psychickou pohodu a mystické…
420 Kč

Lunární náramek PRAVDA

Chalcedon se sodalitem pro koncentraci, pravdu a komunikaci…
380 Kč

Éterický olej CITRONELLA 10ml Dr.Popov

Přírodní esenciální olej
95 Kč

Prášek do myčky 2,7kg ALMACABIO

Prášek pro zářivě čisté a lesklé nádobí, dermatologicky…
470 Kč

PRÉSENCE(S) DE BACH - soulad a harmonie, přírodní parfém 115ml

Harmonizující přírodní parfém s Bachovými esencemi Jedná…
2 219 Kč

Odcizení ve vztahu: Jak se s ním poprat, pokud vás zasáhne?

Kde se vlastně bere to prapodivné odcizení ve vztahu, když jeho začátky jsou tak dech beroucí?? Možná je to tím, že zamilovaní lidé skutečně po nějaký čas nosí tzv. „růžové brýle“ a vidí protějšek jen v tom nej...

Cesta do tajů egyptské aromaterapie

Navštivte Egypt a nechte se kromě zdejší historie, památek, pláží, moře a kuchyně okouzlit také místními čarovnými vůněmi. Právě Egypťané jsou totiž národem, který využívání vůní a výrobu parfémů povznesl a roz...

Partnerský horoskop na rok 2023 nabídne změny, posun ve vztahu i nové lásky

Partnerský horoskop na rok 2023 přináší zajímavé informace ohledně milostných vztahů. Čekají nás změny, které by však měli být převážně ku prospěchu. Mají nás posunout v našem milostném životě zase o kus dál. U...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Mrkvová přesnídávka s bramborem a pórkem

Začněte tím, že si oloupete mrkve a brambory. Poté zeleninu společně s pórkem omyjte, nakrájejte na kousky a vložte do hrnce. Také přidejte trochu vody a vařte do změknutí. Následně zakápněte malým množstvím ol...

Kočka na vodítku aneb Je skutečně nutné tyto mazlíčky venčit?

Někomu může přijít úsměvná už jen představa, že by měla být kočka na vodítku. Tato zvířata jsou totiž většinou brána jako samostatná. Obzvlášť na vesnicích se pak kočičí mazlíčci promenádují ulicemi zcela svobo...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Grilovací koření, které dodá masu ten správný říz aneb 5 domácích receptů

Grilovací koření nechybí v kulinářské výbavě leckteré rodiny. Zejména pak v letních měsících se stává doslova hitem! Bez něj si totiž mnozí z nás nedokážou představit grilovaná masa nejrůznějších druhů. Vsaďte ...

Miluju léto!

Jsem se tu dlouho neukázala - možná je to proto, že žiju poměrně v hektice a buď pracuju nebo jsem ve společnosti manžela a přátel. Léto je v naší komunitě dost náročný společensky ale taky pracovně. Nemyslim tim žádnou sektu :), ale hasiče. Naši kluci se obzvlášť v těchto vedrech moc nezastaví - jezdí kropit uprchlíky, děti na akcích anebo hasí nějaký hrůzy - ale to zaplať pánbůh není tak často.