Čtení z ruky - 3. část: dlaně, prsty a nehty

Čtení z ruky - 3. část: dlaně, prsty a nehty

Chcete se dozvědět o čtení z ruky více? Přečtěte si také:

Čtěte také:

Naučte se číst z ruky – 1. část: Čtení z ruky pro začátečníky

Naučte se číst z ruky - 1. část: Čtení z ruky pro začátečníky

Čtení z ruky - 2. část: Vedlejší čáry na dlani

TVAR RUKY

Znalost typů tvaru ruky nám může poodhalit informace o charakteru člověka. Rozdělení typů rukou má vícero možností. V následujícím článku vám přiblížíme alespoň některé z nich.

Dělení tvaru ruky podle živlů

V tomto dělení typy rukou rozlišujeme do čtyř skupin podle základních živlů, tedy zemský, ohnivý, vzdušný a vodní.

Zemská ruka

Zemskou ruku dobře poznáte podle hranatého tvaru dlaně a krátkých prstů. Na dlani bývá relativně málo linií, což symbolizuje, že tento člověk preferuje jednoduchost. Člověk se zemskýma rukama bývá praktický, realistický a spolehlivý. Tyto osoby bývají rovněž emocionálně vyrovnané, uznávají tradici a bývají konzervativní. Jsou přesní, pracovití, s pevnou morálkou – rádi dělají věci po svém, ve svém vlastním tempu a podle svého rozvrhu. Nejsou pravými vášnivci, ale sex si užívají a mívají též sklony pečovat o svoje blízké. Mají rádi své bezpečí a stálost.

Vzdušná ruka

Dlaň je hranatá a prsty dlouhé. Lidé s typem vzdušné hrany mohou být nestálí, proměnliví, ale bystří. Jsou zvídaví a často také velice všestranní. Mají rádi pozornost druhých lidí a těší je jejich uznání a zájem. Jejich koníčkem bývá psychologie, jsou tvůrci různých teorií a myšlenek. Jejich chování může být někdy okázalé, plné melodramatických gest, ale to, co říkají, tak i myslí.

Vodní ruka

Pro vodní ruku jsou typické dlouhé prsty a dlouhá dlaň. Tento typ lidí bývá proměnlivých nálad. Jsou dobří pozorovatelé a na věci jdou často oklikou, díky tomuto přístupu však bývají zdrojem nových impulzů a tvořivosti. Jsou intuitivní, mívají smysl pro detail a perfekcionismus, není jednoduché je uspokojit. Bývají citliví na kritiku.

Ohnivá ruka

Podlouhlá dlaň a krátké prsty jsou typickými znaky pro ohnivou dlaň. Tito lidé bývají vášniví a cituplní. Jsou vyznavači vzrušení a změn, rutina je ubíjí. Jsou to lidé ambiciózní, ale často netrpěliví. Nedotahují úkoly do konce, když se začnou nudit. Avšak pokud se pro věc zapálí, nadchnou, dokáží toho v poměrně krátké době vykonat velice mnoho.

Klasifikace tvaru ruky dle planet

Toto dělení rozlišuje osm základních tvarů ruky. Je to ruka zemitá, Jupiterova, Marsova, Venušina, Merkurova, Sluneční, Saturnova a Měsíční.

Zemitá ruka

Zemitá ruka je pevná, široká, s krátkými prsty. I pokožka je pevná, masitá, odolná, hnědé zemité barvy. Tito lidé jsou praktičtí a pracovití, někdy však ke svému okolí poněkud necitliví. Nemají rádi spěch a rádi bývají někým vedeni. Mají rádi svůj životní rytmus, pokud je jim narušen, stávají se prchlivými a špatně se ovládají.

Jupiterova ruka

Hrubší ruka s kulatými a silnějšími nehty. Jejich základními povahovými vlastnostmi jsou upřímnost a nesobeckost. Život berou vesele a na svět se dívají kladně. Obklopují se spoustou přátel, mají rádi přirozenost.

Marsova ruka

Marsova ruka (někdy též ruka Marta) je všeobecně považována za maskulinní typ ruky, vyskytuje se však někdy i u žen. Tento typ ruky je velikosti střední až velké. Je silná, svalnatá, vzbuzující dojem sportovce nebo velmi tvrdě pracujícího člověka. Při spojených prstech má tato ruka téměř čtvercový tvar, je rovněž nápadná silným palcem. Tito lidé bývají svědomití a spolehliví. Dominuje u nich logické uspořádání věcí a systematičnost, která někdy hraničí až s pedantismem. Jsou přísní a v projektech málokdy bývají spokojeni s výsledkem.

Venušina ruka

Malá, silná a zakulacená ruka (většinou ženská). Jsou to laskaví a milí lidé, mají rádi krásné věci, jako šperky a nové šaty. Nejsou přímo lehkomyslní, ale nestarají se příliš o vážnost života. Svojí psychickou rovnováhu nacházejí v lásce, pokud pociťují její nedostatek, pak u nich dochází k psychické nestabilitě až velké sebelítosti a trpitelství.

Merkurova ruka

Dlaň je čtvercová, palec velký, prsty rovné a u nehtů rozšířené. Celkově je ruka lopatkovitá. Tito lidé jsou praktičtí, houževnatí, vynalézaví a mají velkou důvěru v sebe sama. Jsou extrovertního ražení a ambiciózní. Rozumovost u nich převažuje nad citovostí.

Sluneční ruka

Dlaň je kónicky zúžená, ruka protáhlá a dobře ohebná. U těchto lidí převažuje cit nad rozumem. Jsou to lidé tvůrčí, jemní s velkou obrazotvorností a intelektuálními cíli. Mají smysl pro krásu a velkou fantazii. Někdy bývají přespříliš důvěřiví a romantičtí, čímž se mohou dostávat do problémů v praktickém životě. Rádi navazují nové kontakty. Na cestě ke svému cíli nepoužívají ostré lokty, avšak silná vůle jim na cestě za svým snem nechybí.

Saturnova ruka

Středně dlouhá až dlouhá ruka se silnými uzly na článcích prstů. Tito lidé bývají vážní až zdrženliví. K životu se staví zodpovědně, jsou vytrvalí a ctižádostiví, přesto nebývají bojovní. Jejich výraznou vlastností je nedůvěra, proto nemívají mnoho přátel, často se uzavírají do sebe. Bývají schopnými vedoucími pracovníky.

Měsíční ruka

Dlouhá, štíhlá dlaň se štíhlými prsty. Takoví lidé bývají velkými snílky a fantasty, přitahují je záhady a mystika. Pro praktický život se příliš nehodí. Jsou křehcí a snadno zranitelní. Od partnera očekávají, že o ně bude pečovat.

Smíšený typ

Typickou ruku, kterou lze klasifikovat dle výše uvedených kritérií má asi každý třetí až čtvrtý člověk. Většina lidí má dva až tři typy smíchané.

PRSTY

Každý prst na ruce reprezentuje jiný aspekt charakteru osobnosti. Při rozlišování, zda jsou prsty dlouhé či krátké, se řídíme vlastním náhledem a intuicí, poměrem by se nám mohla stát dlaň versus prsty, které v běžné míře jsou stejně dlouhé.

Délka a tloušťka prstů

Dlouhé prsty reprezentují ruku umělecké nebo intelektuální osoby, která tráví mnoho času dumáním a přemýšlením. Tito lidé jdou za svými cíli svým vlastním tempem, nemají rádi popohánění. Lidé s krátkými prsty bývají praktičtí a rychlí. Vidí hlavní záměr, ale mají malou trpělivost pro detaily. Tenké prsty mívají lidé diplomatičtí a trpěliví, někdy se sklony k sarkasmu. Tlustoprstí lidé neplýtvají časem a vrhnou se do práce, někdy mohou být netaktní.

Směr nahýbání prstů

Prsty mohou být roztáhnuty ven, blízko u sebe nebo nakloněny jeden k druhému. Roztáhnuté prsty mívají otevřené, četné osobnosti, které však běžný rodinný život považují za nudný. Kdo své prsty drží blízko u sebe, může být lakomý nebo opatrný na utrácení peněz. Rovněž neposlouchává, co mu ostatní říkají. Nepatrné mezery mezi prsty značí přemýšlivého nositele, který je otevřen nápadům ostatních.

Ukazováček – Jupiterův prst

Má vztah k egu a vůdcovským schopnostem.

Prostředníček – Saturnův prst

Má vztah k penězům, majetku, nákupu.

Prsteníček – Apollonův prst

Je spojován s láskou, domácí spokojeností a radostí. Je rovněž symbolem zasnoubení, svazku.

Malíček – Merkurův prst

Je spojován se schopností komunikovat a psát.

Palec

Palec symbolizuje řídící sílu, která nás pohání a motivuje. Pevný palec mívají těžce pracující lidé, extroverti. Slabý palec symbolizuje člověka, který nemá rád výzvy. Dlouhý a hubený palec mívají snílci a filozofové. Dlouhý a velmi silný palec symbolizuje člověka s pevnou vůlí. Tuhý palec patří tvrdohlavci. Ohebný palec mívá člověk přizpůsobivý.

NEHTY

Nehty potřebují 6 - 9 měsíců k tomu, aby odrostly. Díky tomu jsou dobrým indikátorem zdraví osoby v čase.

Tvary nehtů

Oblý: Značí přátelskost, přizpůsobivost a v případě, že je široký, tak i dostatek vitality.

Úzký: Symbolizuje napjatost osoby.

Čtverhranný: Ukazuje matematické nebo vědecké uvažování takovéto osoby, zároveň však jistou nestálost.

Lopatkovitý: Značí aktivního člověka, ctižádostivého.

Nemoci, které lze vyčíst na nehtech

 
Okousané nehty Nervozita, malé sebevědomí
Modré konečky prstů nafialovělé barvy, rozdíly v teplotách na různých místech ruky a prstů Problémy se srdcem a krevním oběhem
Bledé nehty, které zůstanou bílé i chvíli po stisknutí, nehty jsou suché a křehké Chudokrevnost
Žluté nehty Onemocnění plic
Velmi křehké nehty, bílá znaménka a nehty s tendencí zarůstat do prstu Nedostatek vápníku
Zvrásnění nehtů Problémy s kostmi, takovéto nehty jsou součástí procesu stárnutí
Zvrásnění na palci Problémy s páteří a hlavou
Problémy s ledvinami, žaludkem nebo slinivkou a žlázami Malé nehty, které působí, jako by nebyly správně umístěné na svém místě
Nedostatek zinku, vápníku, vitaminu A a D ve výživě Bílé skvrnky nezpůsobené úpornou manikúrou

GESTA RUKOU

Způsob, jakým užíváme své ruce je nevědomý, ale hodně o nás vypovídá. Otvírající se prsty poukazují na otevřenou mysl člověka, sevřené prsty zase mysl uzavřenou, či orientaci na detaily. Ohnuté prsty znamenají, že hovořící se není zcela jist tím, o čem mluví. Napnuté a otevřené prsty o hovořícím napovídají, že porozuměl tématu a nepřeje si, aby o jeho znalostech či autoritě kdokoliv pochyboval. Pokud jsou k sobě ukazováček a prostředníček semknuty, pak osoba zřejmě mluví autoritativně, je organizujícím článkem.

Když lidé hovoří a mnou si vrchní článek prstu, svědčí to o tom, že rozmýšlejí, co vlastně řeknou. Mnu-li si vršek palce, pak zvažují, zda mají vůbec odhodlání a vůli hovořit. Lehké ohnutí prstů značí znepokojení a obezřetnost. Tato osoba již byla zraněna a nepřeje si, aby se tato situace opakovala, ohýbá-li však prsty hodně dovnitř, pak se cítí zoufalá, bezmocná a neschopná řešit emoce, které zuří uvnitř.

Ruka sevřená v pěst byla vždy symbolem síly a agrese. Normálně se drží palec vně pěsti, toto držení poukazuje na spokojenost se silou vůle a charakteru. Tato osoba má situaci pod kontrolou. Drží-li osoba palec uvnitř, uzavírá tím i své negativní vlastnosti. Tento člověk by eventuálně mohl mít záchvaty zlosti nebo agrese, drží však své emoce uvnitř. Je zároveň možné, že se cítí hluboce depresivní.

Ruka prozrazuje stav naší duše. Je dobré si všimnout nejen síly stisku při podání ruky, ale i její teploty a barvy, a také toho, co vás na ní jako první zaujme.

Předchozí díly k tématu Čtení z ruky najdete zde:

Naučte se číst z ruky - 1. část: Čtení z ruky pro začátečníky

Čtení z ruky - 2. část: Vedlejší čáry na dlaniDiskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

ÚTERÝ 16. 08. 2022
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
STŘEDA 17. 08. 2022
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
ČTVRTEK 18. 08. 2022
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
PÁTEK 19. 08. 2022
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
SOBOTA 20. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
NEDĚLE 21. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 22. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni

operace žlučníku

dobrý den, je pro mě vhodný termín 22.7.2022 k operaci odstranění žlučníku? Jsem naroz...

Depilace - lunární kalendář

Zdravim, myslela jsem ze ubyvajici v kozorohovi je idel. Ted jsem zmatena, muzete tedy shrnout ...

Operace

Dobrý den, úpro všechny operace je nejvhodnější ubývající Měsíc, vyhněte se však d...
Zobrazit všechna témata

doporučujeme ze zboží

Reklama

Náramek pro Blížence KLID

Náramek pro neklidné Blížence, který zklidní mysl i emoce,…
420 Kč

Clean Desinfection Esenciální olej

Směs esenciálních olejů Tea tree, Oregano, Citrónová tráva…
229 Kč

Olej hřebíčkový 20ml FUDCO

Péče o ústní dutinu, při potížích s bolavým zubem …
149 Kč

Magnetka znamení RYBY

Magnetka podle znamení zvěrokruhu
149 Kč

Leštidlo do myčky 500ml ALMACABIO

Chrání myčku před hromaděním vápenných usazenin. Obsahuje…
134 Kč

Odcizení ve vztahu: Jak se s ním poprat, pokud vás zasáhne?

Kde se vlastně bere to prapodivné odcizení ve vztahu, když jeho začátky jsou tak dech beroucí?? Možná je to tím, že zamilovaní lidé skutečně po nějaký čas nosí tzv. „růžové brýle“ a vidí protějšek jen v tom nej...

Cesta do tajů egyptské aromaterapie

Navštivte Egypt a nechte se kromě zdejší historie, památek, pláží, moře a kuchyně okouzlit také místními čarovnými vůněmi. Právě Egypťané jsou totiž národem, který využívání vůní a výrobu parfémů povznesl a roz...

Partnerský horoskop na rok 2023 nabídne změny, posun ve vztahu i nové lásky

Partnerský horoskop na rok 2023 přináší zajímavé informace ohledně milostných vztahů. Čekají nás změny, které by však měli být převážně ku prospěchu. Mají nás posunout v našem milostném životě zase o kus dál. U...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Mrkvová přesnídávka s bramborem a pórkem

Začněte tím, že si oloupete mrkve a brambory. Poté zeleninu společně s pórkem omyjte, nakrájejte na kousky a vložte do hrnce. Také přidejte trochu vody a vařte do změknutí. Následně zakápněte malým množstvím ol...

Kočka na vodítku aneb Je skutečně nutné tyto mazlíčky venčit?

Někomu může přijít úsměvná už jen představa, že by měla být kočka na vodítku. Tato zvířata jsou totiž většinou brána jako samostatná. Obzvlášť na vesnicích se pak kočičí mazlíčci promenádují ulicemi zcela svobo...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Grilovací koření, které dodá masu ten správný říz aneb 5 domácích receptů

Grilovací koření nechybí v kulinářské výbavě leckteré rodiny. Zejména pak v letních měsících se stává doslova hitem! Bez něj si totiž mnozí z nás nedokážou představit grilovaná masa nejrůznějších druhů. Vsaďte ...

Miluju léto!

Jsem se tu dlouho neukázala - možná je to proto, že žiju poměrně v hektice a buď pracuju nebo jsem ve společnosti manžela a přátel. Léto je v naší komunitě dost náročný společensky ale taky pracovně. Nemyslim tim žádnou sektu :), ale hasiče. Naši kluci se obzvlášť v těchto vedrech moc nezastaví - jezdí kropit uprchlíky, děti na akcích anebo hasí nějaký hrůzy - ale to zaplať pánbůh není tak často.