Geopatogenní zóny a jejich vliv na váš život

Geopatogenní zóny a jejich vliv na váš život

Název geopatogenní vypovídá o samotné podstatě – jednotlivé zóny se utváří na základě působení vlnění vycházejícího ze Země. Dříve se označovaly jako „dračí žíly“, lze se setkat i s názvy jako dráždivá zóna, patogenní zóna nebo Curryho pás. Význam je i přes rozdílnou terminologii však vždy stejný. Člověk dlouhodobě žijící v geopatogenních zónách může zaznamenat zhoršení kondice bez zjevné příčiny. Ta může přicházet z nitra Země, aniž by to dotyčný tušil. Naštěstí je možné geopatogenní zóny vyrušit. Jak? I o tom se dočtete v dnešním článku.

Geopatogenní zóny – z historie až po současnost

Jedny z prvních zmínek o tom, že na lidský organismus mohou působit určité blíže nespecifikované vlivy v souvislosti s místem, kde člověk je, nacházíme již 4000 let zpátky ve staré Číně. Už v tu dobu si lidé, kteří si chtěli postavit dům, prozkoumávali pozemek, zda jím nevedou negativně působící zóny. Obdobný postoj měli i staří Římané a Řekové. Z dochovaných fragmentů vyplývá, že o zónách věděli a co více, chtěli se jim vyhnout. A jak poznali, že je dané místo pod vlivem geopatogenních zón? Většinou s pomocí zvířat. Vyvedli je na pozemek a pozorovali, kde se jich nejvíce shromáždí a kde začnou odpočívat. Ostatně, názor, že zvířata umí „vycítit“ přítomnost rušivého záření přetrvává dodnes a prolíná se do mnoha alternativních učení. Teoretické základy o geopatogenních zónách lze tedy vysledovat v období starověku, středověku i novověku. A ani v současné době zájem o tyto jevy, které dělí odbornou i laickou veřejnost na dva tábory s odlišným postojem, neutuchá.

Za prvotního průkopníka výzkumů o moderních geopatogenních procesech je považován jistý vědec Lakhovsky (v první polovině 20. století), který vyslovil názor, že ze Země vychází vlnění o hodnotě 8 Hz, které působí na organismus člověka. Tímto fenoménem se zabýval tak důkladně, že sepsal na 20 knih, ve kterých zkoumal všechny jevy vycházející z nauky o geopatogenních vlivech, procesech a reakcích. Je také vynálezcem vlnového oscilátoru, který slouží právě k odhalování vln v geopatogenních zónách.

Základní charakteristika a typy geopatogenních zón

Výše bylo lehce nastíněno, jak lze geopatogenní zóny chápat. Z hlediska alternativní medicíny mohou být považovány za spouštěče zdravotních obtíží a velké stresory, pokud bychom šli více do hloubky a chtěli tyto zóny vysvětlit oborem, k němuž se nejvíce vztahují, tedy geologií, pak by se daly popsat jako určitě nesrovnalosti, poškození a rušivé elementy nacházející se v nejsvrchnější části zemské kůry. A tato porušená geologická místa pak vytvářejí fyzikální pole, co má negativní dopad na lidi i zvířata.

Geopatogenní zóny lze rozlišit podle toho, z jakého důvodu vznikají, kde se vyskytují. Z tohoto pohledu se pak za takové oblasti považují především:

 • podzemní vody (výsledek proudění vody)
 • místa, kde došlo ke geologickým anomáliím (např. po zemětřesení, změně hornatosti prostředí apod., jedná se tedy o půdní poklesy, zvrásnění nebo místa s radioaktivitou)
 • Hartmannovy a Curryho pásy (kosmického původu, dle doložených kreseb je znaly již staří Egypťané, pokrývají celou Zemi, Hartmannovy pásy se mřížovitě rozprostírají od severu k jihu a od západu k východu, Curryho pásy pak probíhají od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu, pásy se navzájem prolínají)
 • tektonické poruchy (zlomy v zemské kůře)

Jaký vliv mají geopatogenní zóny na lidské zdraví?

To, jaké mají geopatogenní zóny vliv na člověka (a někdy i zvířata), udává především jejich původ. Obecně se v souvislosti s nimi hovoří o:

 • nespavosti
 • bolestech hlavy a migréně
 • chronické únavě a vyčerpanosti
 • podrážděnosti
 • nervozitě
 • celkové zhoršení zdravotního stavu
 • bolesti svalů a kloubů
 • rakovinotvorném bujení
 • poruchách paměti
 • depresi
 • zhoršené koncentraci
 • nemožnosti otěhotnět a problémovém těhotenství

Přítomnost geopatogenních zón se zprvu může objevovat jen chvilkově, hlubší následky se rozvíjí delší dobu. Měli byste zpozornět, pokud vám dítě nechce chodit spát, často se budí, pláče, nemůže si najít vhodnou polohu v postýlce a po probuzení je podrážděné. S dospělými je to obdobně. Také oddalujete dobu, než si půjdete lehnout, i když jste unaveni? A i tak se pak neustále budíte, převalujete, zdají se vám špatné sny? Nechte si senzibilem prozkoumat magnetické pole, ve kterém žijete. Pokud se mimo domov cítíte lépe a problémy se doma zhoršují, je nejvyšší čas začít jednat. Často se totiž zmiňuje, že geopatogenní zóny stojí u vzniku nádorových nemocí nebo třeba i duševních poruch. Jestliže se v určitých místech cítíte nesví, příčina může být v patogenních zónách. Působení a škodlivost zón lze dle názorů některých senzibilů rozdělit do celkem 12 stupňů, přičemž první 4 jsou víceméně brány jako určitý geopatogenní stres, zbývající jsou samotnými zónami. Nejběžnější jsou oblasti s hodnocením 3. až 5. stupeň. Zóny 10 až 12 se v praxi téměř nevyskytují.

1. stupeň = minimální působení, organismem téměř nezachycené

2. stupeň = prodlužuje léčbu nemocí, rozpoznatelné senzibilem

3. stupeň = dochází k oslabování nervového systému, objevuje se nervozita bez příčiny

4 . stupeň = vzniká výrazná nervozita, depresivní poruchy, stav se zlepšuje pobytem mimo zónu

5. stupeň = objevují se nezhoubné nádory, člověk je ve stresu, který nelze odbourat

6. stupeň = bolesti bez možnosti odhalit jejich příčinu, nelze vyléčit

7. stupeň = v těle probíhají karcinogenní procesy, člověk „rychleji stárne“

8. stupeň = nervový systém nereaguje na špatné podmínky, člověk se cítí subjektivně dobře, ale nemoci a další problémy se přitom rozvíjí rychle

9. stupeň = může dojít k selhání celkového imunitního systému

10. stupeň = dochází k poruchám funkčnosti orgánů, jejich selhání

11. stupeň = člověk ztrácí vědomí, během několika dní může dojít k úmrtí

12. stupeň = život ohrožující zóna, šok z geopatogenních vlivů způsobí smrt do několika hodin

Měření a odrušení zón

V určitém smyslu laické měření můžete provést, pokud máte doma kočku nebo psa. Tato zvířata jsou totiž považována za indikátory vlnění, co vychází ze Země. Pes je v tom podobný člověku – nachází-li se v geopatogenní zóně, cítí se nesvůj a je nervózní, chce jít pryč. Kočka to má naopak, ta taková místa vyhledává. Zkuste se tedy zamyslet nad tím, kde vaše kočka nejraději polehává, a vyzkoušejte, zda vám v daném místě bude dobře. Jestliže se chcete o svém obydlí dozvědět více z odborného náhledu, pak si pozvěte senzibila či jiného odborníka. Ten je schopen vyhledat geopatogenní zóny s pomocí virgule nebo proutku (způsobů detekce existuje mnoho, uvádíme jen ty nejznámější). Může vám poradit, kde se nachází nejhorší místa, a tak pomoci s lepším rozmístěním nábytku, aby se vám dobře odpočívalo nebo spalo.

Osoba, která disponuje schopností reagovat na geopatogenní zóny a registruje porušení rovnováhy v magnetickém poli pomocí virgule či obdobného nástroje, se nazývá telestét.

Nenechte se však zlákat tvrzeními, že geopatogenní zóny zruší konkrétní předměty. Dle názorů zkušených senzibilů a telestétů jde většinou jen o způsob, jak z lidí vylákat peníze. Někdy je těmto komerčně dostupným předmětům přisuzováno i zvýraznění geopatogenních zón. Lidé, kteří je propagují, zpravidla o tomto oboru nic nevědí. Samotné zóny odstranit nemůžete, nelze je jen tak vymazat, můžete jen zmírnit intenzitu negativních dopadů, co na vás mají. A to nejlépe tak, že si svůj dům a obydlí vybavíte dle toho, kudy geopatogenní zóna prochází a kde nikoliv. Pokud se rozhodnete přeci jen vyzkoušet metodu s umisťováním konkrétních předmětů do místností, vždy oslovte zkušeného odborníka s referencemi. Problematika zón vyžaduje léta zkušeností a praxe. Zajímavostí také je, že někteří lidé se přiklánějí k možnosti odklonit tok negativních energií s pomocí chromoterapie. Pokud se chcete o práci s proudícími energiemi kolem nás dovědet více, zkuste to přes poznatky učení Feng Shui, více v článku ZDE.

Geopatogenní zóny a elektrosmog

V souvislosti s geopatogenními zónami se někdy zmiňuje i elektrosmog. Některými odborníky je považován za určitý typ zóny. Co si pod tím pojmem můžete představit? Jedná se vlastně o energie s negativním dopadem na zdraví člověka, které si v domácnostech utváříme my sami. Jak? Tím, že si pořizujeme stále více elektroniky a spotřebičů, co kolem sebe vytváří elektromagnetická pole, navzájem na sebe působící. Čím více času v místnosti, kde je soustředěno nejvíce elektroniky, trávíme, tím větší je riziko, že nás začnou trápit problémy bez zjevné příčiny. Proto se nedoporučuje mít v ložnici rádio, televizi či počítač. A už vůbec není vhodné spát s mobilním telefonem u hlavy.

Pokud máte pocit, že i vaše domácnost je sužována vlivem geopatogenních zón, je příhodné vyhledat pomoc odborníka. Někteří nabízejí analýzu prostředí bezplatně a nechají si zaplatit až poté, co vám konkrétněji poradí, aby se vám lépe žilo. Nikdy ale nezapomínejte na to, že tak jako tak vše vychází z vaší vůle a vy musíte chtít se cítit lépe. Spoustu problémů si způsobují lidé sami. Geopatogenní vlivy jsou pak už jen doprovodným faktorem, co zasadí o to, že se z nich člověk sám nedostane.

 

Jaký máte vy názor na geopatogenní zóny? Napište do komentářů!

Diskuse k článku

 • Jakub Dubský

  15:44 1. 12. 2017 0
  V Praze a Středočeském kraji se komplexní diagnostikou obytného prostoru zabývá "Centrum zdravý prostor" www.zdravyprostor.cz. Kdo upřednostňuje věcný a exaktní přístup k lokaci geopatogenních zón v obytném i veřejném prostoru, či na pozemcích, nalezne zde seriozní službu.
 • Michal

  13:51 17. 3. 2017 +1
  Ne tak úplně. jsou koncerty, třeba vážné hudby, kde se moc neřve a přesto tam ten přenos existuje ;-) Bylo to ale myšleno spíše jako názorná ukázka, netřeba to brát doslovně.
 • Lukáš

  13:25 17. 3. 2017 0
  Dobrá, já tomu jen nerozuměl, jak to myslíš :)
 • Michal

  12:37 17. 3. 2017 0
  Ne tak úplně. jsou koncerty, třeba vážné hudby, kde se moc neřve a přesto tam ten přenos existuje ;-) Bylo to ale myšleno spíše jako názorná ukázka, netřeba to brát doslovně.
 • Lukáš

  12:13 17. 3. 2017 0
  Ale na koncertě, hudebníci cítí diváky jak řvou, fanděj, povzbuzujou atd. přitom na geopatogenní zóně nic takového není, takže mi to přijde jako nepřesné přirovnání :)
 • Michal

  10:46 17. 3. 2017 +1
  Je to proto, protože emoce je určitý druh energie. Například na koncertě cítí hudebníci od davu "příval energie" apod. Stejně tak fungují negativní energie v případě třeba obětišť nebo vražd. Ta energie se potom uloží na konkrétním místě a člověk jí dokáže podvědomě vycítit.
 • Lukáš

  18:35 3. 8. 2016 0
  Tomu nevěřím :) Podle mě to je mýtus :)
 • Petr Hofman

  23:39 25. 1. 2016 -1
  To je zajímavé a proč tomu tak je???
 • František Blažek

  19:24 23. 1. 2016 +2
  Tzv. Geopatogení zóny jsou mnohdy energeticky propojeny s negativními místy např.staré zapomenuté hroby pohřebiště obětiště apod.To je potom místo hrůzy. ;)
 • Miroslav Provod

  13:05 13. 5. 2013 0
  Vlastnosti geopatogenních jsou velmi rozsáhlé a nelze je vtěsnat do uvedeného místa. Vysvětlení naleznete na http://www.miroslavprovod.com

  Miroslav Provod
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

PÁTEK 07. 05. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
SOBOTA 08. 05. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
NEDĚLE 09. 05. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 10. 05. 2021
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
ÚTERÝ 11. 05. 2021
býk
Měsíc putuje ve znamení Býka, dnes je novoluní. Něco si přejte, v novoluní se přání plní. Udělejte si očistný den. Pozor na nachlazení, chraňte si…
více o tomto dni
STŘEDA 12. 05. 2021
býk
Měsíc přibývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
ČTVRTEK 13. 05. 2021
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v přibývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni

Láska a vztahy

Partner má dítě z předchozího vztahu

Vztah dvou lidí je výzvou samo pro sebe. Pokud do vztahu vstoupí děti, dostává vztah naprosto nové rozměry. Pokud navíc jeden z partnerů má dítě z předchozího vztahu, pak má vztah skutečně speciální příchuť. Na...

Bydlení, zahrada

Týká se vás daň z nemovitosti? Blíží se termín platby, nezapomeňte na to!

Daň z nemovitosti se týká všech, kteří nemovitost vlastní. Nebo ji v minulém roce nabyli, prodali či darovali. Ani v takovém případě se letos povinnému papírování a řešení daní nevyhnete. Přitom termín, do kter...

Těhotenství, děti

Co pořídit, když čekáte miminko?

Příchod miminka v životě rodiny mnohé změní. A to nejen po psychické stránce a získání nových rolí. Do domácnosti přibude řada fyzických věcí, které tam jednoduše dříve nebyly. Některé pomůcky jsou potřebné, ji...

Psychologie

Smutek jako součást našeho života? Zkuste to změnit

Smutek je něco, co v životě nechceme, Avšak provází nás prakticky od narození až do smrti. Do života nám vstupují radostné i smutné události, které většinou relativně intenzivně prožíváme. Což je naprosto normá...

Ezoterika

Astromedicína: Jak funguje spojení astrologie a medicíny?

Astrologie není jen věda o tom, jak číst z hvězd. Pod tímto názvem se skrývá mnohem víc. Například i léčení pomocí astrologie čili astromedicína. Dokonce nám může pomoci některé naše zdravotní potíže rozkrýt a ...

Academy

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Wellness

Domácí pěna do koupele přispěje k dokonalé relaxaci

Domácí pěna do koupele je produkt levný a stejně tak efektivní, jako ten kupovaný. Během jeho přípravy se zabavíte v dlouhé chvíli a zpříjemníte si den aromatickými éterickými olejíčky. Ostatně můžete si vyrobi...

Fitness

Jak se zbavit bolesti za krkem? Pravidelně zařazujte tyto cviky

Bolesti za krkem dokáží náš den pořádně prodloužit. Paradoxem zůstává, že za bolesti za krkem si zpravidla můžeme sami. Jak se vyhnout nepříjemnému a bolestivému omezení našeho pohybu? Začněte tím, že si pohyb ...

Rozvoj osobnosti

Fobie, které se tváří velmi kuriózně: Jaké strachy si lidé dokázali vybudovat?

Fobie komplikují životy lidí již po stovky let. Tyto stavy se vyznačují až chorobným strachem z konkrétní věci anebo činnosti. Někdy mohou dotyčného doslova paralyzovat. Mezi nejčastější příznaky fobií patří úz...

Recepty

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Mazlíčci

Americký mini kůň je přítulný a aktivní společník, který pomáhá zvládat stres

Americký mini kůň je přítulným společníkem, kterého si oblíbíte hned na první pohled. Jeho roztomilý vzhled a povaha vás učaruje. Především v Americe patří mezi vyhledávané mazlíčky. Pomáhá překonávat stres, dí...

První pomoc

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Blogeři

Nějaký ty filozofický pindy aneb zamyšlení nad bytím a nebytím

Při příležitosti prvního máje jsem se rozhodla, že vás opět obšťastnim svýma filozofickýma pindama (jak říkával kdysi můj otec). Dneska to bude jen takový malý zamyšlení nad mym bytim a nebytim. Je to s tvrdym y, takže buďte v klidu, nikdo mě nijak nikdy netejral. Bych se ani nenechala, slíznul by to zpátky! Sice se na mě dá dříví štípat, ale všechno má svý hranice, že jo.