Reiki vám může změnit život k lepšímu

Reiki vám může změnit život k lepšímu

Smyslem Reiki je nejen pomáhat od fyzických a psychických problémů, ale také lépe pochopit svůj život a vytěsnit z něj všechny negativní vlivy. Dokáže nabudit samoléčebné schopnosti organismu, a tak mírnit nebo zcela odstranit projevy nemocí. Energii Reiki může přijímat a vstřebávat kdokoliv, používat a předávat pouze člověk, který je do určitého stupně učení zasvěcený. Existuje Reiki prvního, druhého a třetího stupně - poslední je též nazýván mistrovský. Tento přijímaný systém rozšiřují některé školy Reiki ještě o další stupně, které navazují na zmiňovaný třetí.

Čtěte také:

Jak vybrat rostliny a květiny podle Feng Shui pro správné proudění energií?

Historii Reiki přibližují různé legendy

Pokud byste pátrali po tom, kde se Reiki vzalo, patrně byste narazili na množství materiálů. Jak už však bylo napsáno v úvodu tohoto článku, pravděpodobně byste skončili u Japonska. Jméno, které je s Reiki spjato, je Mikao Usui, legenda o tomto muži vypráví, že značnou část života strávil studiem starých spisů a prastarém duchovním léčení. Snažil se tyto metody obnovit, ale stále nacházel pouze teoretická východiska nebo popisy výsledků léčby. Nikde nenarazil na konkrétnější informace o postupech nebo technikách, které byly při terapii využívány. Uvědomil si však, že aby se dobral úspěchu, musí meditovat. Vydal se proto k hoře Kuri Jama, kde 21 dní meditoval a postil se. Po této době došel osvícení a získal jedinečnou moc, kterou mohl uzdravovat nemocné. A od tohoto léčitele také pochází pět základních principů Reiki, můžete se setkat s různým překladem těchto duchovních zásad, nicméně význam by měl být následovný:

Dnes zanechej hněvu.

Dnes zapomeň na všechna trápení a starosti.

Dnes si připomeň a buď vděčný za to, co ti bylo dáno.

Dnes rozdávej lásku a laskavost bližnímu svému.

Dnes dělej svou práci čestně a poctivě.

Jak je zřejmé, Reiki není pouhou alternativní léčitelskou metodou, je i filozofií, které se musí vyznavač celý oddat. Reiki se tak často považuje za druh cesty životem.

Co je hlavním principem Reiki?

Jak už bylo zmíněno na řádcích výše, podstatou Reiki je práce s energií o různých vibracích. Při léčení jsou k tělu zasvěcovaného přikládány dlaně Mistra nebo zasvěceného, který tak na prvním setkání spustí schopnost danou energii přijímat a v budoucnu i přenášet. Skrz dlaně odchází energie z těla ven. Místa, pauzy, pohyby a dotyky jsou v učení jasně zaneseny, jednotlivé úkony mají svůj čas, který je nutné dodržovat. Je také velice důležité, aby ten, kdo chce síly Reiki využít, o ně opravdu stál a byl o nich přesvědčen. Terapie by neměla být vykonávána bez souhlasu a uvědomění, s výjimkou specifických situací, například pokud se jedná o děti nebo lidi v bezvědomí a kómatu.

Reiki může působit nejen na lidi, ale také na zvířata, rostliny, minerály a různé další objekty, které se na tomto světě nachází. Člověk do Reiki zasvěcený může s energií pracovat také sám na sobě, v takovém případě se jedná o autopůsobení, které vyžaduje hlubokou koncentraci.

Rozdělení Reiki na jednotlivé stupně

Reiki lze v jistém smyslu slova rozdělit na jednotlivé stupně, v úvodu jste se mohli dočíst, že jsou tyto stupně tři. Označují se jako Reiki I, Reiki II a Reiki III, přičemž zjednodušeně lze říci, že vyšší stupeň znamená hlubší a rozsáhlejší vnímavost Reiki energie a samozřejmě také obšírnější možnosti jejího zpracování a využívání.

 • Reiki I: k samoléčbě nebo léčbě druhých

Při zasvěcení do Reiki prvního stupně probíhá prvotní naladění a otevření čaker. O tom, co to vlastně čakry jsou, jaké typy existují a co ovlivňují, se dozvíte v zajímavém článku ZDE. Cílem tohoto procesu je umožnit danému člověku, aby mohl přijímat energii, aby jím mohla proudit a působit na stav mysli, psychiky i fyziologických pochodů. Dojde tedy k odstranění nebo aktivaci odstraňování energetických bloků a překážek a nabuzení čtyř horních čaker. Většina Mistrů Reiki se přiklání k tomu, aby toto prvotní zasvěcení proběhlo ve dvou dnech, je totiž velice náročné z hlediska relaxace a soustředění. Schopnost, kterou žák tímto krokem získá, nelze v budoucím životě již ničím omezit.

 • Reiki II: zdokonaluje a rozšiřuje možnosti samoléčby a léčby druhých (i na dálku), zároveň zkracuje čas potřebný k úspěšné terapii

Reiki druhého stupně vnáší do života zasvěcovaného další možnosti práce s vesmírnou energií. Mezi přechodem od prvního ke druhému stupni by měl existovat časový odstup, nejlépe v délce trvání 8 až 12 týdnů. Během této doby se v těle a duši ničí negativní blokády, co by proudění energie jakýmkoliv způsobem bránily. Mistři Reiki proto rozhodně nedoporučují jednotlivé fáze příliš uspěchat. Reiki II také umožní pracovat se symboly a zintenzivnit účinky nezbytné energie, kterou může člověk po tomto zasvěcení předávat bez ohledu na časové nebo místní bariéry.

 • Reiki III: přináší hluboké teoretické a praktické znalosti, učenec se stává Mistrem

Dosažení třetího stupně vyžaduje oddaný přístup k Reiki a mnoho změn, které povedou k osobnímu růstu a duševní vyrovnanosti. Předpokladem je systematická, kvalitní a odpovědná práce s energií, potažmo symboly a bezchybné používání správných metod. K tomu se člověk dopracuje po několika letech intenzivního užívání těchto léčitelských metod. Žák také obdrží symboly dokazující jeho ovládání Reiki na mistrovské úrovni. Po tomto zasvěcení může učení předávat dalším zájemcům a dovést je k třetímu stupni Reiki. Než bude aktivně učit, měl by se dlouhodoběji zabývat prací s mistrovskou energií, aby získal cenné a potřebné zkušenosti, bez kterých se podstatě Reiki nepřiblíží.

Reiki symboly jsou celkem čtyři

Reiki provází různé symboly. Každý symbol je definován jménem a tvarem, před využitím musí dojít k jeho aktivaci – nakreslením nebo opakováním názvu. K prvnímu stupni nenáleží žádný symbol, ke druhému pak tři (lze je považovat za takové stěžejní) a ke třetímu dva symboly Reiki, i když jsou spíše „jen“ známkou zasvěcení. Symboly Reiki jsou velice diskutovaným tématem, informace o nich se v mnoha zdrojích liší. Za tyto nejasnosti může nejen snaha o jejich utajení, protože by měly představovat něco posvátného, ale také to, že Reiki učení pochází z různých škol. V článku jsme se již zmínili o tom, že někteří berou v potaz tři stupně Reiki, jiní více, v otázce symbolů panují podobné odlišnosti. Pokusíme se vám však i přesto tři základní Reiki symboly přiblížit.

 • První Reiki symbol: Cho-ku-rei

Tento symbol zvětšuje intenzitu energie, je prvotním klíčem k odemčení potřebných čaker a energetických center uvnitř člověk. Také pomáhá odolávat a bránit se negativním energiím, které na člověka působí.

 • Druhý Reiki symbol: Sei-he-ki

Tento symbol slouží k samoléčbě, očištění a ochraně duchovna. S jeho pomocí se člověku otevírá cesta do hlubokého podvědomí, kde tak může odstranit i velice pevné blokády a umožnit svému nitru naladění na Reiki energii.

 • Třetí Reiki symbol: Hon-sha-ze-sho-nen

Třetí symbol je symbol pro léčbu na dálku, pomáhá překonávat prostorové a časové hranice, aby Reiki energie mohla proudit bez ohledu na to, kde se nachází ten, kdo ji posílá a kde se nachází ten, kdo ji přijímá. Je určen k léčení fyzických obtíží.

Je pravda, že v určitých případech Reiki škodí?

Čas od času se v laických i odborných kruzích objeví lidé, kteří jsou vůči jakýmkoliv alternativním způsobům života a terapie skeptičtí, a tak účinky zpochybňují a kritizují. Tyto tendence se proto objevují i u Reiki. Můžete tak narazit na názory, že Reiki škodí. Jak to tedy je doopravdy? Je Reiki bezpečné, nebo má nějaká omezení? Zkušení Mistři a ostatní lidé, co Reiki propadli, tvrdí, že životodárná energie určitě sama o sobě ublížit nemůže a neexistuje její omezení, může pomoci dětem i starým lidem. Vždy je však nutné s ní nakládat na základě znalostí a hlubokého zasvěcení do Reiki. Její předávání a přijímání by mělo být projevem svobodné vůle a opravdového přesvědčení.

I v Reiki platí, že nesprávné kroky mohou i dobrý a čestný úmysl obrátit ve zlý důsledek. Pokud tedy uvažujete nad tím, že se účastníte sezení s vyznavačem Reiki a necháte se zasvětit, sjednejte si s ním nejprve nezávaznou schůzku a dejte na první dojmy, které neklamou. Váš Mistr vám musí být sympatický, musí z něj vyzařovat příjemná energie a podle toho, jak bude o Reiki mluvit, poznáte i jeho cestu životem a míru znalostí. V poslední době je velkou módou využívat těchto pradavných léčitelských metod, proto se v určitém smyslu slova stává i Reiki byznysem, a tak se objevuje spousta podvodníků, kteří chtějí na této vlně zájmu vydělat.

Ať už se cestou Reiki vydáte, nebo nikoliv, vždy pamatujte na to, že ať už jsou přírodní metody sebevíc zajímavé, nikdy plně nenahradí klasickou medicínu, mohou ji však doplnit. Vnímejte Reiki jako možnost obohatit si svůj život a pomoci si při léčení nějakého neduhu. Duchovní podstata Reiki vám vnese do života spoustu změn, aktivní využívání energie pak v mnohém pomůže.

 

Máte s Reiki nějaké zkušenosti? Neváhejte a napište nám o tom do KOMENTÁŘŮ POD ČLÁNKEM!

Diskuse k článku

 • Dana K

  02:56 25. 1. 2019 +1
  Myslím, že spoléhat na zasvěcení je hloupost. měla byste na sobě víc pracovat a pak se lze dostat i na úrove\ń kdy léky potřebovat ani nemusíte. Léky si také můžete očistit., to určitě víte a věřte že fungovat budou. já jsem nyní zcela bez antidepresiv.A jsem spokojená. pracuji ovšem na sobě často. a věřte si, že toto všechno dokážetea dokážete. Pakliže k tomu přistupojete negativně, výsledek tedy nemůže být pozitivní. ;-)
 • Kouzelnik

  10:06 22. 9. 2013 0
  dobry den, koukam ze Reiky tu hodne lidi "rozumi", tak mi to nedalo ..s par slovy. Reiky, at uz tomu rika kdo chce jak chce, je proste urcite vlastni prace i se svou vlastni osobnosti, ne nepodobna jine meditaci, navic mentalne je prijata informace, ze se pracuje s energii, ktera je kolem nas. At uz energie ci ne (priklanim se k vedomi, ze ano), tak tohle naladeni urcite spousti minimalne nektere mentalni procesy. Jinymi slovy se muze otevirat neco, co lidove receno "spalo". Zejmena u lidi, kteri mohou mit indikovane (nebo skryte) psychicke poruchy se muze nesupervizorovana prace se sebe sama projevit i negativne (i pres to, ze muze jit o spravny pozotovni proces-praci se sebe sama) a to minimalne prechodnym zhorsenim stavu psychickeho onemocneni. Coz nenmusi byt individualne uplne bezpecne. A i "esoterite" .. Ti hlavne .. by si meli uvedomit, ze jejich pomoc muze vyhledavat rave clovek, ktery ma vazne problemy..o kterych vetsinou vubec ani nebudou tusit svym zasahem takoveho cloveka mohou pekne slusne receno "rozhodit" a to i bez moznosti navratu do normalu. Osobne nemam rad nabubrely a vasto i tak bezradny pristup studovanych mediku, ovsem stejnou merou merim i samozvane "lecitele" a amatery, kteri po nejakem kurzu si zacnou myslet, ze umi pracovat s energiemi, rozumi netuseneu a maji schopnosti Budhu, Jezisu a jinych avataru. Doporucuji pani Jane zachovat predevsim mentalni co nejvetsi klid v situaci, kdy ji nebude dobre.. v ohrozeni muze byt jen tehdy, pokud by se sama "rozhodla" ze je v ohrozeni. Lidske telo ma velky vykonne seberegulacni procesy k dispozici a je schopno zvladnout kde co. Pouzivanim prace s reiky urcite neni v ohrozeni zivota.. pokud pani bere silne leky, pro coz muze mit opravnene duvody (to je ale na lekari) tak podoba prace sama na sobe je spise jen mene ucinna. Mezi lidmi je mnoho kvalitich znalcu lidske zdravi, kteri mohou pomoci.. je dobre ovse overovat jejich referenci a praxi. Nikdo kdo neni dobry a "Skutecny".. to nevydrzi delat dlouho .. ale i u tech zbylych se musite pidit po referencich..at mate overeno, ze jsou s nimi lide spokojeni a maji s nimi objektivne dobre zkusenosti.
 • Kačka

  22:25 21. 9. 2013 +2
  Kači rposím můžu více info na meil?děkuji
 • Kačka

  22:23 21. 9. 2013 +1
  Jani není to o lékách, ale o tom, jak myslíte, už jen z toho, co tu píšete si vše přivoláváte sama na sebe, nejste vůbec otevřená dobru.Měla by jste začít myslet pozitivně, v začátcích stačí 1min denně si poděkovat za to, co mám,,,,vy sama sobě, že jste člověk, že jste měla možnost tu být, máte všechny prsty, můžete mluvit, dýchat,dívat se barevně a tak, uvidíte, jak se to nádherně pohne, ale musí být chtít snaha od vás...vím, o čem mluvím.hodně zdaru!
 • Jana

  17:45 20. 9. 2013 0
  Před 4 měsíci jsem se nechala zasvětit do reiky, od té doby mi přestaly zabírat léky na nespavost, rychle se z těla vylůčují. Poslední 3týdny je mi tak zle, že myslím od rána do večera na sebevraždu. Velice toho zasvěcení lituji, bohužel se to nedá vrátit zpátky. V blázinci by mě stejně nepomohli, když mi nezabírají léky doma, tak mi nebudou zabírat ani v blázinci, byla jsem tam na jednu noc, bohužel to bylo ještě horší než doma navíc mi daly ještě 2hypnogeny k mitrazapinu, tritticu a neurolu, které beru každý den, v noci další když se probudím. Když jsem se ptala té paní co mě do reiky zasvěcovala, že mám obavu jestli mi po zasvěcení do reiky budou zabírat léky, řekla, že reiky s tím nemá co dělat, že reiky je práce s energii a léky mi budou zabírat. Důrazně varuji, každého kdo bere léky na psychiku léky mu zabírat nebudou, nezasvěcujte se do reiki!!! Může Vás to zabít. Sama nevím, jestli to přežiju.
 • petra macháčková

  18:44 25. 6. 2013 +1
  dobrý den.chtěla jsem se zeptat ,jestli jde "použít" reiki na dálku když má někdo deprese.švagra totiž nikam nedostaneme a moje sestra je už zoufalá.děkuji za odpověď .petra m.
 • Pavla

  13:55 17. 6. 2013 +2
  Mám s Reiki velmi dobré zkušenosti, ale zjistila jsem, že převážná část práce je u mě. Jsem přesvědčená o tom, že samotná energie Reiki nemůže ublížit, daleko víc ubližuje strach. Do svého života si přitahujeme jen situace a lidi, kteří nám nastavují zrcadlo, aby nám ukázaly co je třeba v našem životě řešit a na co se zaměřit. Reiki působí na každého člověka jedinečně, protože jsme každý originál.
 • Hanny

  12:58 28. 9. 2012 0
  Mám III. stupeň Reiki ale většinou jen využívám k dalšímu rozvoji v tantrických a taoistických praktikách. Nicméně mohu potvrdit, že léčení funguje jak v osobním kontaktu , tak i na dálku včetně úpravy situací v budoucnu...například nepříjemná jednání a podobně...taktéž to funguje na domácí mazlíčky i květiny v pokoji...vše osobně ověřeno...a souhlasím ,že je potřeba si osobně vybrat svého mistra či osobu, které se svěříte do péče...člověk ,který bude tvrdit, že nemáte chodit k normálnímu lékaři je velmi nezodpovědný, jen velmi málo lidí má vlastnosti, které nahrazují úzce speciální odborná vyšetření, jak třeba známý léčitel Paseka....další problém je, že tento způsob pomoci nefunguje jaksi deterministicky, tedy pokud k vám přijdou dva lidé s naprosto stejnými potížemi, proces úlevy bude u každého individuální, jedinečný a bude se lišit....

  Co se týká nebezpečí...prameny uvádí ,že se Reiki nemá používat těsně před zákroky, kde je nasazeno anestetikum, trhání zubů nebo operace, obstřiky a pod.....energie Reiki podle těchto pramenů má snižovat účinky aplikovaných anestetik, protože Reiki obecně čistí tělo od drog.

  Je tedy doporučováno používat Reiki jako podporu při pooperačních nebo pozákrokových stavech k lepšímu a rychlejšímu hojení.

  Opakuji ,že nemám denní Reiki praxi a přesto ,že Reiki poskytuji svým známým a rodině s dobrými zkušenostmi necítím se natolik znalý a zkušený, abych mohl něco přímo doporučovat.

  Faktem je, že na každého Reiki působí jinak, protože každý má jinak postavené bloky, které si nastřádal, takže i cesta uvolnění od problému může u každého jednotlivce fungovat přes další orgány, které zdánlivě s problém nesouvisí a je to tedy záležitost veskrze individuální a i časově nesrovnatelná.

  Dobrá zpráva pro všechny zájemce je, že Reiki vám nemůže ublížit, není to invazivní způsob...pomineme-li tedy ty případy s anestetiky ( nemám ověřeno ), nemusí se nikdo bát zhoršení stavu po jeho aplikaci.
 • Kačenka Kratochvílová

  20:01 16. 3. 2012 0
  To je pravda.soustředění je velice důležité. a to chce spoustu vůle.
 • Marcela

  15:17 16. 3. 2012 0
  Mam zasveceni REIKI II,neumim asi je asi plne vyuzivat, ale na samolecbu to funguje. Bolet hlavy nebo zubu (nebo jinych casti tela) tim resim, uz skor neznam prasky. Ale nekdy se musim hodne soustredit, rozhodne to nejde jednoduse...
 • Kačenka Kratochvílová

  08:06 16. 3. 2012 +3
  Jsem zasvěcená do Reiki prvního stupně. Je to báječné, už neřeším věci, které mě trápily dřív. Všem doporučuju. :-)
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

PONDĚLÍ 21. 06. 2021
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v přibývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte…
více o tomto dni
ÚTERÝ 22. 06. 2021
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v přibývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte…
více o tomto dni
STŘEDA 23. 06. 2021
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v přibývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž…
více o tomto dni
ČTVRTEK 24. 06. 2021
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, dnes je úplněk. Dopřejte si masáž nohou, pedikúru, saunu nebo bylinnou koupel. Jezte střídmě, tělo má tendenci…
více o tomto dni
PÁTEK 25. 06. 2021
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v ubývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes dlouhé…
více o tomto dni
SOBOTA 26. 06. 2021
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v ubývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes dlouhé…
více o tomto dni
NEDĚLE 27. 06. 2021
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v ubývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. Vhodný den…
více o tomto dni

Jak se psychicky připravit na rodinnou dovolenou

Ačkoli máme pocit, že z uplynulého roku plného neplánovaného domácího vězení máme natrénováno, opak bývá pravdou. Rodinná dovolená bývá strašákem i pro otrlé jedince. Přitom by to měla být chvíle, kdy si užijte...

Dovolená podle horoskopu: Jakou destinaci byste měli rozhodně navštívit?

Dovolená podle horoskopu může naplnit vaše očekávání i tajné touhy. Nevíte, kam letos zavítat za odpočinkem? Pak se můžete inspirovat díky astrologii. Ta vám poskytne jisté rady, ohledně ideální zahraniční dest...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Domácí sauna poskytne skvělý relax i dokonalé soukromí

Domácí sauna má nespočet benefitů. Prohřívat tělo si můžete zcela v soukromí svého obydlí a nemusíte platit za vstup. To je však jen začátek. Pokud se budete saunovat pravidelně, významně tím posílíte svůj imun...

Vyrobte si originální patrový květináč. Ozdobí váš balkón nebo terasu

Kaskádový nebo také patrový květináč je teď velmi populární. Samozřejmě si jej můžete jít koupit do obchodu, ale připravte si v tom případě větší sumu peněz. Případně si jej můžete za zlomek ceny sami doma vyro...

Sportovní výkon můžete vylepšit správným výběrem motivační hudby

Co nejlepší sportovní výkon nemusí zajímat zrovna jen vrcholové sportovce. Vyžadovat ho můžete třeba i vy, protože si prostě chcete něco dokázat anebo potřebujete vylepšit fyzickou kondici. Jak se tedy vybičova...

Fobie, které se tváří velmi kuriózně: Jaké strachy si lidé dokázali vybudovat?

Fobie komplikují životy lidí již po stovky let. Tyto stavy se vyznačují až chorobným strachem z konkrétní věci anebo činnosti. Někdy mohou dotyčného doslova paralyzovat. Mezi nejčastější příznaky fobií patří úz...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Americký mini kůň je přítulný a aktivní společník, který pomáhá zvládat stres

Americký mini kůň je přítulným společníkem, kterého si oblíbíte hned na první pohled. Jeho roztomilý vzhled a povaha vás učaruje. Především v Americe patří mezi vyhledávané mazlíčky. Pomáhá překonávat stres, dí...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Hic jak sviň!

Jako jo, je léto a my lidi zase budem žbrblat na to, že je moc horko a teploty by byly snesitelnější o pár stupňů níž. Jenže tohle je na Česko tak trochu moc, nebo tedy aspoň na můj organismus. Procházky se psékem jsou dost vo život, hlavně když si vyberem takovou tu fitness cestu lesejkem. Ale co, aspoň si vyhřejem kosti, že jo!?