Jak se vyrovnat s rozchodem či úmrtím

Jak se vyrovnat s rozchodem či úmrtím

Rozchod, rozvod, nebo úmrtí někoho, koho jsme milovali a na kom nám záleželo. To jsou příčiny hlubokých traumat, často neutěšitelné bolesti a velkého zklamání. Je přirozené, že v těchto chvílích cítíte smutek, zármutek, zklamání, beznaděj nebo zoufalství. Někdy mohou být ale tyto stavy natolik intenzivní, že je opravdu těžké jít dál. Stav šoku a hlubokého zklamání může přejít také do „chronického“ stadia. Trvá nepřiměřeně dlouho, omezuje vás, někdy doslova paralyzuje, zbavuje vás veškerých sil a chuti do života.

Čtěte také:

Homeopatika k porodu a po porodu

Jak se vyrovnat s úmrtím někoho blízkého, když je emoční zranění hluboké a smutek neodchází? Bachovy květové esence nebo homeopatie vám pomohou se s bolestivým rozchodem nebo úmrtím vyrovnat. Díky nim snáze zpracujete a rozpustíte bolest a zármutek. Kombinovat lze dokonce obě varianty dohromady. Podíváme se, jaké Bachovy kapky a jaká homeopatika můžeme využít, když nevíme, jak se vyrovnat s rozchodem nebo úmrtím, a cítíme, že to sami nezvládneme.

Jak se vyrovnat s náhlým úmrtím milované osoby?

Je potřeba rozlišit dvě situace. První situace je akutní stav spojený se šokem a s emocemi, které nejsme schopni v dané chvíli vůbec zpracovat. Okamžik, kdy se dozvídáte, že někdo blízký náhle zemřel, nebo vám váš milovaný partner oznámí bez předchozího varování, že ze vztahu odchází. Takové situace mohou být velice těžké a bolestné. Mohou se negativně podepsat na nervovém systému, který je v tu chvíli pod obrovskou zátěží.

Pokud se ocitnete v první ze situací, doporučuji co nejdříve začít využívat homeopatický lék Ignatia Amara v potenci 200CH jednorázově, případně volně prodejnou potenci 30CH opakovaně vícekrát po sobě. Toto lze kombinovat s Bachovou esencí Star of Betlehem. Tato esence je i součástí známé směsi Rescue Remedy, kterou můžete použít také. Kapky Rescue Remedy má mnoho lidí ve své lékárničce např. kvůli dětem, a proto to může být první záchrana, kterou máme ihned po ruce.

Když pomine fáze prvotního náporu šoku ze zprávy, je možné, že další pomoc nebudete potřebovat. To záleží na konkrétní situaci a míře, jakým vás životní změna zasáhla.

Co dělat, když nás zklamání a smutek neopouští?

Pokud nedokážeme zklamání a zármutek zpracovat delší dobu, nebo se přidává pocit viny, beznaděje, pesimismu, stálého smutku na pozadí našeho života, pak lze užívat již individuálně zvolené Bachovy esence nebo homeopatika. V takovém případě se nepostupuje jako v případě akutním, kdy podáme prakticky vždy výše uvedené bez rozdílu. Nyní již musíme pracovat s konkrétními stavy a emocemi.

Bachovy květové esence se úspěšně používají při šoku, smutku, zármutku nebo zklamání. Bachovy kapky přináší úlevu, dokáží rozpustit tíživý a skličující pocit. Níže vybrané Bachovy esence nám mohou ukázat, jak se vyrovnat s úmrtím nebo s rozchodem. Podle níže popsaných klíčových pocitů si můžete dokázat i sami najít tu správnou esenci pro vás.

Jak se vyrovnat s rozchodem či úmrtím milované osoby?

 1. Star of Betlehem (Snědek okoličnatý)

  esence první volby při právě prožitém šoku. Pomáhá zpracovat náhlé zlé zprávy, akutní traumata (náhlé úmrtí blízké osoby, nečekaný rozchod, kdy prvotním stavem je šok). Tato esence:
 • Tiší šok při traumatech (úrazy, fyzická traumata, duševní otřesy)
 • Napomáhá zachovat klid a duchapřítomnost
 • Mírní hluboké a silné zklamání
 • Tuto esenci můžete podat akutně ihned po prožité traumatizující situaci, ale nejen tehdy. Esence pomáhá vyrovnat se i se staršími šoky a traumaty, které zůstaly nezpracovány a nepřijaty. Dokáže uvolnit i starší energetické bloky, které vznikly v důsledku šokujících zpráv či událostí.
 1. Honeysuckle (Zimolez kozí list)

  úžasná esence, která pomáhá vnitřně opustit minulost. Klíčové pocity, které ukazují na tuto esenci, jsou:
 • Ulpívání v minulosti, nejste naplno v přítomnosti
 • Déletrvající smutek a zármutek
 • Neschopnost vyrovnat se ze změnami, které nastaly (rozchod, rozvod, úmrtí)
 • Neustálé vracení se do minulosti, vzpomínání a hořkosladké připomínání si krásných chvil, které se již nevrátí, anebo připomínání si dávných zranění a křivd
 • Esence pomáhá minulost uzavřít, přijmout a opustit vše staré. Jen tak lze zase jít vpřed a žít život tady a teď.
 1. Willow (Vrba žlutá)

  tato esence se hodí pro ty, kdo se považují za oběti osudu. Esence přináší smíření, přijetí situace, umožní nést i svůj díl zodpovědnosti, pomáhá odpouštět, opustit staré křivdy. Vrací nás do života, pomáhá být zase jeho aktivním účastníkem.

Klíčové pocity, které ukazují na tuto esenci, jsou:

 • Hněv
 • Lítost, sebelítost
 • Pocity bezmoci
 • Bolest spojená se zármutkem
 • Pocity typu „Toto si přece nezasloužím!“
 • Pocity na vás páchaných křivd a nespravedlností
 • Jak jsi mi to mohl/a udělat? Zrovna mně.....Za všechno můžeš ty…
 1. Pine (Borovice)

  esence, která je nejvíce zacílena na vypořádání se s pocity viny. Pocit viny provází rozchod poměrně často. Opuštění partneři si stále dokola vyčítají, co udělali nebo neudělali. Esenci lze použít i tehdy, pokud si vyčítáte, že jste mohli zabránit úmrtí někoho blízkého. Bachova esence Pine vrací zdravé sebevědomí, pomáhá cítit, že máme právo na život, jsme všichni boží děti. Přestaneme se obviňovat a můžeme si také uvědomit, že i s námi mohlo být zacházeno nespravedlivě a že všechna vina neleží jen na nás. Pocity viny jsou velmi škodlivé programy, které dokáží člověka časem úplně zničit. Klíčové pocity, které ukazují na tuto esenci, jsou:
 • Stálé tíživé myšlenky o vlastní vině
 • Výčitky svědomí spojené se smutkem
 • Obviňování se
 • Pocit viny za to, co jsem ve vztahu dělal/a špatně, a co jsem mohl/a udělat lépe
 • Neschopnost si odpustit své chyby
 • Pocit bezcennosti, chybí úcta k sobě (už nejsem hoden lásky)
 • Domnění, že si zasloužíte být potrestáni
 • Pocity vlastní nedostatečnosti
 • Esence vrací sebeúctu, kterou si zaslouží každý
 1. Holly (Cesmína ostrolistá)

  tato esence může být velmi užitečná, pokud vás přepadají silné pocity hněvu, nenávisti, žárlivosti a zlosti na toho, kdo vám ublížil. Esence přináší více tolerance a pocitů lásky, pomáhá přijmout druhého takového, jaký je, a to tím, že esence Cesmíny hojí rány v našem nitru. Rozpouští zášť a vztek. Přináší radost a lehkost do naší duše. Pomáhá uvolnit bolest srdce, která je způsobena vztekem a žalem.
 1. Gorse (Hlodaš evropský)

  pomáhá při stavech zoufalství a beznaděje, při pocitech, že už nic nemá smysl, vše je nenávratně ztraceno, je konec. Hodí se při ztrátě smyslu života, není pro co žít, nikdy už nebudu šťastný/á, rezignoval jsem, už se nebudu o nic snažit, nemá to cenu. Esence pomáhá znovu důvěřovat životu, najít řešení, zvednout hlavu a jít dál, nevzdávat se. Najdeme v sobě potřebnou vůli vykročit vstříc dalším dnům a věřit v to, že život bude krásný, i když jsme někoho ztratili. Je vhodný pro akutní situace a intenzivní pocity bolesti a smutku.
 1. Wild rose (Planá růže)

   přináší ztracenou radost ze života, učí nás znovu se radovat a žít, přestože jste už vnitřně kapitulovali a zdá se vám, že na aktivní a tvořivý život už nemáte chuť ani sílu. Klíčové slovo je také kapitulace a rezignace, ale proti esenci Gorse je tato esence méně emočně nabitá, méně intenzivní, odpovídá chronickým, déle trvajícím stavům. Esence Gorse je živá, pocity jsou silné a velmi bolavé.
 1. Walnut (Vlašský ořech) –

  esence, která pomáhá přijmout změny v situaci, kdy se ocitnete na důležité životní křižovatce a bojíte se jít dále. Není zde dominantní smutek, ani velká bolest, ale potřeba přizpůsobit se změnám v životě. Pomáhá přijmout změny a vykročit jim vstříc beze strachu. Esence Walnut provází i změnami jako je stěhování, změna práce, těhotenství atd. Kdy použít tuto esenci?
 • Před Vámi stojí velká změna (rozvod, rozchod), nebo jste tímto procesem již prošli. Esence pomáhá vyrovnanosti, otevřenosti, rozpouští strach z budoucnosti.
 • Pomáhá udělat rozhodující krok do budoucnosti, navzdory všem nepříznivým okolnostem a překážkám v cestě.
 • Osvobozuje od pout minulosti a obrací nás vstříc budoucnosti, ve které věříme sami sobě, dokážeme se rozhodnout podle sebe, naučíme se věřit sami sobě.

Bachovy květové esence se užívají 4x denně a 4 kapky pod jazyk. V případě šoku lze nakapat do vody a popíjet v krátkých intervalech, to platí i v případě Rescue Remedy.

Jak se vyrovnat s úmrtím nebo rozchodem pomocí homeopatie?

medical-1572970_1920

Homeopatie je dalším účinným nástrojem pro zpracování smutku, bolesti a zklamání. Popisuji zde významná homeopatika, která si s těmito stavy dokážou poradit. Když si popisy pozorně přečteme a naladíme se na energii těchto esencí, uvidíme, že nemůže být jeden univerzální pomocník. Je třeba najít takové homeopatikum, které co nejvíce odpovídá mentálnímu a emočnímu stavu člověka.

 1. Ignatia amara

Kromě toho, že patří mezi nejúčinnější homeopatika na nervový systém v akutních stavech šoku a smutku, podává se s úspěchem i tam, kde zklamání trvá dlouho. Ignatia je vhodná pro osoby, které jsou hodně citlivé a mohou mít nejrůznější i zdravotní obtíže v důsledku hlubokého nebo potlačeného (nezpracovaného) zármutku. Ignatia se hodí skvěle pro adolescenty a dospívající, když přichází první velké zklamání v lásce. Klíčové symptomy, které při smutku a zklamání ukazují na toto homeopatikum:

 • Hluboké deprese citového původu
 • Citový šok, nervové zhroucení
 • Střídání nálad
 • Hysterie a pláč
 • Iracionální chování
 • Bezradnost ve vztazích
 • Střídání lásky a nenávisti, z toho plynoucí frustrace
 • Vztek, smutek, zklamání
 • Napětí a nervozita
 • Konflikt mezi realitou a romantickými představami
 • Konec velké, intenzivní lásky
 • Pocit, že mě nikdo nechápe, nikdo mi nedokáže porozumět
 • Zranitelnost a přecitlivělost
 • Nesnáší utěšování a kritiku
 • Velká emoční reaktivnost, vše prožívá do hloubky
 • Je obtížné najít střední cestu, spousta vnitřních konfliktů
 • Obviňuje nejčastěji své okolí nebo Boha
 • Časté vzdychání, pocit knedlíku v krku, často stažení krku a bolest na hrudi (emočního původu), stažení krku a ramen, migrény, nespavost.
 1. Natrum muriaticum

Toto homeopatikum se hodí v případech dlouhodobého smutku či zármutku, kdy se člověk není schopen odpoutat od minulosti. Svými projevy jsou opakem Ignatie. Jsou to lidé, kteří své trauma řeší tak, že se uzavřou a své emoce nedávají najevo. Postupně si kolem sebe staví zeď, kterou k člověku nelze proniknout. Takový člověk svůj smutek, pocit zklamání nebo křivdy uzavírá hluboko v sobě. Může zde být nevyřešený, chronický (i mnoho let) vysilující žal, který změní celý život. Některé klíčové symptomy, které při smutku a zklamání ukazují na toto homeopatikum:

 • Myšlenky se stále točí kolem minulosti
 • Hluboké deprese ze ztráty milované osoby
 • Hluboký žal, zlomené srdce
 • Zklamání je spojeno zároveň s pocitem zrady
 • Není možné odpustit tomu, kdo mu ublížil
 • Může být problém i odpuštění Bohu zato, že nám někoho vzal
 • Silná zášť a pocit křivdy
 • Neschopnost dávat a přijímat lásku, neumí se otevřít
 • Pocity jsou schované za zdí, nikomu je neukazují, velká kontrola emocí
 • Lidé jsou vážní, introvertní
 • Uvažují pouze racionálně a jsou hloubaví
 • Velice citliví, je snadné je zranit
 • Strach z opakovaného zranění a ublížení
 • Strach z odmítnutí, ze zrady
 • Stydí se za svou zranitelnost
 • Navenek se může zdát jako chladný a bez emocí
 • Hluboce ukrytý smutek může vést až k neplodnosti
 • Nesnese útěchu, pláče jen o samotě, ne před druhými lidmi
 • Citlivost na hudbu, zácpa, bolesti hlavy, herpes, ekzémy aj.
 1. Aurum metallicum

Toto homeopatikum patří mezi nejlepší pomocníky pro ty, kteří trpí vážnými depresemi. Tito lidé cítí hlubokou beznaděj, mohou uvažovat i o sebevraždě. Sebevraždu mohou plánovat nebo se o ni dokonce pokusit. Najdeme zde ubíjející pocit viny, žal ze ztráty blízké osoby, deprese a ztrátu vůle k životu. Aurum je zlato. A ke zlatu patří Slunce. Homeopatické zlato je potřebné k zachování našeho emočního srdce.

Když ztratíte vůli k životu, je to ta nejhorší nemoc, která vás může postihnout“ – J.T. Kent.

To se může stát např. starší ženě, které zemře manžel, ztratí smysl svého života, nemá již pro co žít. Ale do stejně hluboké deprese plné dalších destruktivních emocí může upadnout i mladá dívka, která do svého vztahu investovala veškerou energii, kterou měla, veškerý čas. Vztah byl pro ni vším, ve vztahu vidí sebe sama a pak o něj přijde. Vše vsadí na jednu kartu a nyní má prázdné ruce. Na potřebu Aura poukazují tyto projevy:

 • Zármutek, zklamaná láska, ztroskotání vztahů
 • Deprese se výrazně zhoršuje v noci a za špatného počasí
 • Pocity viny spojené s výčitkami, že měli dělat víc, měli více milovat, více pečovat atd.
 • Sklíčenost a temný smutek
 • Únava životem, život je těžké břímě
 • Pocit bezcennosti a mučivé myšlenky o vlastním selhání
 • Prudké výbuchy hněvu, hádavost, nespokojenost se vším
 • Rozmrzelost
 • Nedostatek emocí, ztráta citu, chybí pocity (člověk o ně přišel zároveň se ztrátou toho, pro koho žil)
 • Chybí pocity radosti, naděje, štěstí
 • Chybí schopnost milovat
 • Nikdy nepožádají o pomoc, jsou extrémně nezávislí, o depresi těchto lidí nemusí dlouho nikdo ani tušit, nikdo neví, že jsou zcela na dně
 • U těchto typů deprese je často užívání antidepresiv bezvýsledné
 • Nespavost
 • Sebevražedné myšlenky, po kterých může následovat pocit viny za to, že člověk myslí na sebevraždu.
 • Jsou na sebe velice přísní
 • Mohou cítit i opovržení k vlastní osobě, velice sebekritičtí lidé
 1. Causticum hahnemanni

Toto homeopatikum se výtečně hodí pro osoby, které cítí smutek a zármutek, který je spojen s dlouhým, strastiplným rozvodem, kdy se hádají nejen manželé, ale i jejich právníci, rozvod je plný sporů, které vyvolávají hněv a trpkost. Zármutek je v tomto případě spojen s hněvem. Jsou přehnaně vnímaví k nespravedlnosti, a to k jakékoli, vůči vlastní osobě, ale i vůči druhým. V rodinách a vztazích, kde jeden z partnerů, manželů nebo dětí potřebují Causticum, se často vyskytuje křik a hádky. Klíčové příznaky:

 • Přecitlivělost na křivdu a nespravedlnost
 • Snadno je zraněn, čímž hluboce trpí
 • Idealisté, idealismus se projevuje i v lásce
 • Prudcí, reaktivní, energičtí a emoční lidé
 • Zároveň velmi soucitní a senzitivní
 • Hluboké zklamání v lásce či manželství
 • Pocit podvedení, zneužití, vyvolává v nich velkou bolest
 • Hádavý a konfliktní, jakmile cítí, že je něco v nepořádku,
 • Ctí principy a jsou přesvědčeni o své pravdě (často ji opravdu mají)
 • Lidé činu, chtějí měnit svět k lepšímu
 • Nakonec mohou být i zlomení a rezignovaní, začnou se uzavírat před světem, stahují se do sebe
 • Cítí se pak slabí, bezmocní, zranitelní a opouští bojiště, následuje hluboké zklamání, zatrpklost a zármutek, oslabení nervového systému.
 • Nedokáží zapomenout
 • Potlačují zlost v sobě
 • Nepřístupní, zatvrzelí, mohou nenávidět opačné pohlaví
 1. Staphysagria

Stejně jako Ignatia působí neobyčejně výborně na akutní zármutek, Staphysagria se hodí pro akutní vztek. V situaci akutního hněvu může být Staphysagria skvělou volbou. Ale může se vyskytovat i potlačený vztek, který v sobě člověk drží velice dlouho. Je to vztek, který je spojen s ponížením, pokořením, potupením nebo zneužitím, fyzickým i psychickým. Příčinou může být verbální i fyzické napadání, kdy vztek nemůže být projeven a ventilován. Vidíme ho ve vztazích, kdy jeden partner je velmi dominantní nebo násilnický. Vztek a zlost často tyto osoby cítí. Může se jednat o rozchod partnerů, který byl pro jednoho z nich velmi ponižující nebo když žena odešla od svého muže, protože již dál nemohla snášet, jak s ní bylo zacházeno. Klíčové příznaky:

 • Potlačený vztek se zármutkem
 • Smutek po rozchodu
 • Ztráta řeči vyvolaná akutním hněvem a šokem
 • Strach, že člověka vztek ovládne
 • Po opuštění partnerem cítí smutek s hněvem
 • Cítí se velmi ublíženě, často pláče
 • „Jak mi tak mohl ublížit ten, koho jsem tolik milovala?“
 • Také se objevuje pocit viny, obviňuje sama sebe
 • Pocit bezcennosti, nízké sebevědomí
 • Objevuje se deprese, občas s výbuchem hněvu, hází věcmi
 • Konflikt strachu a lásky, může přerůst v nenávist
 • Lidé navenek, milí, poddajní a pasivní
 • Neprojevuje své city
 • Pocit sklíčenosti a opuštěnosti
 • Strach z odmítnutí
 • Romantismus, citlivost
 • V extrémním případě se stav může rozvinout až do rezignace, kdy všechno vzdává, smiřuje se s tím, že se už navždy bude cítit zle, sklíčeně a ublíženě, má sebevražedné deprese, pocit, že život k ní byl velmi krutý.


Diskuse k článku

 • Beata

  22:35 1. 7. 2023 -1
  vím jaké to je. Před rokem mi zemře tatínek a před měsícem pejsem. Bylo to hrozné a už to nechci nikdy zažít. Pejska jsem si ale nechala v krematoriu pro zvířata v Brně zpopelnit, abych na něho měla pěknou památku

Lunární kalendář

PÁTEK 14. 06. 2024
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
SOBOTA 15. 06. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
NEDĚLE 16. 06. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 17. 06. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
ÚTERÝ 18. 06. 2024
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v přibývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte…
více o tomto dni
STŘEDA 19. 06. 2024
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v přibývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte…
více o tomto dni
ČTVRTEK 20. 06. 2024
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v přibývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž…
více o tomto dni

Je vodíková voda zázračným nápojem nebo jde o největší podvod 21. století?

Nechápu příteli Rudo,že se tak schazuješ a mluvíš o čemu naprosto vůbec nerozumíš. Když já jsem se zabýval výr...

Nenechte pejskovo tělo zaplavit toxiny. Jak léčit selhání ledvin u psa?

31.5.2024 mi odešel pejsek / téměř 15 let -rotvajler/ na chronické poškození ledvin. Nikdy nestonal, 5 dní pře...

Krabičková dieta – zdravé stravování bez vaření a počítání kalorií

Zdravé stravování jsem si vyzkoušela taky, objednávala jsem čtyři měsíce a s jídlem a výslednou váhou jsem spo...

Tipy, jak ušetřit při nákupu kosmetiky a neslevit na kvalitě

Hodně zajímavých slev je také na https://slevovykupon.net/

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

Nabídka půjčky se 100% jistotou Dobrý den, s cílem pomoci vám překonat různé finančn...

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

prodáváme všechny druhy léků Morfin Zolpinox Sanval Frontin Adderall Ritalin Oxykodon Xana...

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

Možnost úvěru upřímný Půjčka a úvěr s 3 % úrokovou sazbou, vy se obáváte, že v�...
Zobrazit všechna témata

Kus melounu denně pro zdraví. Využijte melounovou sezónu na maximum

Meloun je ryze letní ovoce. Koupit se nyní dá za rozumnou cenu a rozhodně je neodmyslitelnou potravinou pro horké dny. Pochutnáme si na něm, udrží naše tělo pořádně hydratované a perfektně se hodí pro hubnutí. ...

Rozchod je studnicí nechtěných emocí. Jak se s ním co nejlépe popasovat?

Je těžké se s někým rozejít, ale ještě těžší je zotavování se z konce vztahu. To může trvat týdny, měsíce a u někoho i roky. Stojí za tím naše emoce. Ty v nás vyvolávají smutek, vztek, vinu, stud, někdy ale i v...

Mezinárodní den dětí je tu. Už víte, jak jej se svým potomkem oslavíte?

Každoročně je první červnový den věnován výhradně dětem. U té příležitosti jsou připravovány mnohé společenské, kulturní i sportovní akce. Ovšem Mezinárodní den dětí má za cíl nejen pobavit a oslavit děti na ce...

Znáte cirkadiánní rytmus? Hubnutí vám podle něj půjde jedna radost

O biologických hodinách se mluví poměrně hojně, avšak pojem cikradiánní rytmus není tolik známý. Přitom jde o poměrně zásadní věc v našem životě. Je sice velice důležité, co jíme, pijeme nebo jaké potravní dopl...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Bezlepkový banánový chlebíček

Začněte tím, že si předehřejte troubu na 170 až 190 °C a smícháte si v míse tyto ingredience – rozmačkané banány, rozpuštěné máslo, krystalový cukr, vejce a vanilkový extrakt. V dalším kroku pak přidejte bezlep...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Nová etapa života začíná... aneb Znovu a lépe

Taky jste v životě někdy udělali věci, na který nejste zrovna pyšný? Já mnohokrát. Ale vždycky jsem se z nich snažila ponaučit. A právě teď skončila jedna etapa, která mě celý tři roky tížila. Nebudu zastírat skutečnosti, protože můj příběh může třeba někoho inspirovat k tomu, žít líp a vyvarovat se stejným chybám. Co mě tedy posunulo dál?