Martina Suchánková, zakladatelka spolku Rozalio

Rozhovor: „Podali jsme žaloby proti diskriminaci neočkovaných,” říká zakladatelka společnosti Rozalio, Martina Suchánková

Spolek Rozalio již 15 let prosazuje svobodnou a informovanou volbu o očkování. Podpořili již osmnáct soudních sporů, poskytují tisíc rad ročně, komunikují s politiky o změnách legislativy, pořádají každoroční Očkofórum s odborníky atd. Jejich aktivita mířila převážně k očkování dětí, avšak vlivem současné pandemie covid-19 pomáhají s řešením otázek ne-dobrovolného očkování dospělých.

Martina Suchánková je zakladatelkou a předsedkyní Rozalia. Má tak skvělý přehled o vývoji systému očkování, zákonech a judikátech, ale také o tom, jak se společnost v této otázce posouvá. A na to jsme se jí také zeptali.

Odstupující vláda v poslední chvíli vydala novelu vyhlášky o povinném očkování, kterou přikázala vybraným profesím a skupinám obyvatel očkovat se proti covid-19. Čekali jste takový obrat po všech vyjádření vlády, že očkování bude vždy dobrovolné?

„Kroky odstupující vlády nás vlastně ani nepřekvapily. Pomyslně střílela, kam se dalo, zavírala, co se dalo, vyhrožovala, přitvrzovala. Připadalo nám to jako taková agonie před pádem, aby ukázali, že se nás opravdu snažili zachránit všemi prostředky. A co bylo nebo nebylo účinné, to ať si pořeší vláda nová. Ovšem zatím i ta nová vláda se ke svobodám občanů staví spíše tím restriktivním směrem a k uvolnění diskriminujících opatření je velice vlažná. Před volbami deklarovaná dobrovolnost očkování je zatím velká lež. Ještě mají čas to změnit, no uvidíme.“

Čtěte také:

Rozhovor: Pokud neděláte vrcholový sport, žádné zázračné doplňky stravy nepotřebujete, je přesvědčena vrcholová sportovkyně Zuzana Kubáňová.

Rozhovor: „Rodiče by měli mít v očkování vždy svobodnou volbu. Ať už jde o odklad nebo výběr vakcíny,“ je přesvědčena členka spolku Rozalio, Dagmar Sláčalová.

Rozhovor: „Mikrobiom je jako otisk prstu. Lze díky němu rozeznat jednoho člověka od druhého,” říká celostní lékařka MUDr. Helena Bartůšková

Co nyní Rozalio dělá proto, aby povinnost očkování proti covid-19 byla zrušena?

„My se především snažíme pozvedat naději a optimismus. Spíš tvořit než bojovat a současnou situaci vidět jako potřebnou zkušenost. Prakticky pak informujeme veřejnost o možnostech a právech jednotlivců i skupin – co mohou dělat, jak čelit neoprávněným požadavkům, nařízením, nátlaku na očkování. Za tím účelem spolupracujeme s advokáty, se Zuzanou Candigliota jsme podali žaloby proti diskriminaci neočkovaných. V poradně zodpovídáme desítky dotazů týdně a podporujeme vzájemnost a odvahu.“ 

Co radíte lidem, kterých se povinnost očkování proti covid-19 týká?

„Aby vytrvali a konali podle svého rozhodnutí a nenechali se tlačit zaměstnavateli a institucemi do očkování, které nezvolili dobrovolně na základě vlastního rozhodnutí. Aby posečkali, než nová vláda jasně deklaruje, co s vyhláškou o povinném očkování hodlá udělat. Nemusí se očkovat ihned. Naopak mohou přispět ke snaze povinnost zrušit tím, že osloví poslance, senátory, vládu, případně podepsali petice a deklarace podporující dobrovolnou volbu. To pomůže ve vyjednávání autorům petic a deklarací. Na našem webu najdou lidé informace včetně právních stanovisek o tom, jak mohou postupovat. Skvělou práci odvádí Iniciativa 21, na tu hodně odkazujeme.“

Studenti zdravotnických škol jsou nuceni se nechat naočkovat proti covid-19, jinak prý budou muset přerušit studium, přinejhorším jej zcela ukončit. Takto jsou informováni ze strany ředitelů škol. Nebudou se uznávat ani protilátky, ani prodělání nemoci. Mají studenti nějaké možnosti?

„Hlavně neházet flintu do žita! Nyní bych vyčkávala, jak se vyhláška o povinném očkování upraví. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek plánuje její novelizaci na polovinu února. Určitě je dobré oslovovat poslance a senátory. Hlas studentů je významný. Ti se mohou spojovat, vzájemná podpora je vždy důležitá. Existuje takzvaná Deklarace studentů nebo studentské hnutí Změna matrixu. Individuálně, ale i ve skupině, lze zaslat škole dopis o neoprávněnosti požadavku očkování, který připravili právníci z Prolibertate. Argumentace, že je nutné očkovat nejpozději do poloviny února, aby dotyčný byl k 1. 3. dotyčný naočkován a splňoval podmínky, není podle stanoviska advokáta Jindřicha Rajchla obhajitelná. Když bude nejhůř a vyhláška stále určovala povinnost očkování pro zdravotníky či studenty zdravotních škol, lze řádně přerušit studium a počkat, jak se k povinnosti vyjádří soudy. Všechny tyto informace i odkazy můžete najít na webu Rozalia.“

Psali nám rodiče ze Středočeského kraje, že je nechtěli pustit do nemocnice za jejich dcerou, když nemají očkování proti covid-19. Rodiče za svou dcerou poslali alespoň očkovanou babičku. Je takovýto postup nemocnice správný? Co mohou rodiče dělat, aby se dostali ke svému hospitalizovanému dítěti?

„Toto je zcela nepřípustný postup! A jsme přesně u toho, jak je důležité znát svá práva, mít dobré informace, jinak se stáváte bezmocným. Rodiče i jejich děti mají právo na nepřetržitý kontakt, což vyplývá jak z občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách i ze samotné Listiny základních práv a svobod. Zařízení může stanovit hygienické a organizační podmínky pro přítomnost rodičů u dítěte, ale nikoliv toto právo nepřiměřeně omezovat nebo zcela vyloučit. Pouze soud by mohl oddělit rodiče od dítěte. Vnitřní řád nemocnice nesmí odporovat zákonu. Tedy rodiče mohou dostat nějaké podmínky pro pobyt či doprovod dítěte, ale splnitelné. V tomto případě to může být negativní test, rouška, dezinfekce rukou apod.

Dobrovolné očkování není vynutitelné!

Lidé nesmí být nijak nuceni do dobrovolného očkování. Doporučuji si nechat udělat v nejbližší laboratoři antigenní test, vydat se do nemocnice, nasadit respirátor, zapnout nahrávání a v krajním případě zavolat na místo policii, že je dítě omezováno na svých právech a je mu zabraňován kontakt se zákonným zástupcem.“

Jak hodnotíte práci soudů v posledních dvou letech? Je situace s očkováním proti covid-19 nějak podobná obecné situaci s očkováním před pandemií? Změnilo se něco po právní stránce?

„Vymahatelnost práva je u nás slabá. Soudy rozhodují pomalu a často se uchylují k formálním rozhodnutím. Rozsudky Nejvyššího správního soudu, které již mnohokrát prohlásily opatření vlády za nezákonné, přišly často až když opatření už neplatila a místo nich byla vyhlášena nová. V lepším případě dostala vláda pár dní na úpravu stávajícího opatření, na místo toho vyhlásila nové nařízení se změnou pár slov, a soudní proces musel začít znovu od začátku. Považujeme to ze strany zákonodárné moci za výsměch moci soudní i občanům. Občas se objeví rozsudek, který nás naplňuje nadějí, že soudy na situaci nahlížejí nezávisle a rozumně, nicméně jich je jako šafránu. Rozalio pomáhalo některým klientům podat žaloby za diskriminaci neočkovaných občanů, ale přestože jsou žaloby podány více než půl roku, soudy nerozhodly. A tak je i nadále nejen naší vládě umožněno porušovat práva občanů.“

Představ si, že pandemie covid-19 bude ukončena a s ní všechny zákazy, příkazy. Vrátí se společnost do normálu? Co se změní? Jak to ovlivní práci Rozalia?

„Krásná představa! Žít zase život bez opatření. Myslím, že se změní náhled mnohých na očkování, respektive na nátlak, který je okolo něj téměř všudypřítomný. Před pandemií se o očkování a povinnosti diskutovalo v omezené skupině rodičů, neb se týkalo „pouze“ dětí. Najednou se očkování, nutnost proočkovat většinu, nátlak na podstoupení lékařského zákroku, sdělování citlivých informací, stalo celospolečenskou zkušeností. Pro mnohé to bylo prozření, že nejde jen o ochranu před nemocí, ale o moc. Moc na lidmi, nad jejich rozhodnutími. Hra o odebrání osobní zodpovědnosti nad svým zdravím se tu hraje už dávno a svou zodpovědnost mnozí rádi předali lékařům a institucím, je to tak pohodlnější. Ovšem určitá skupina lidí v tom cítí ztrátu svobody a je to pro ně hodnota zcela zásadní a vzdát se jí nehodlají.“

Získáváte nové partnery díky této situaci? Počítáte s nimi do budoucna pro spolupráci na změnách celého systému očkování v ČR?

„Lidí, které začalo zajímat očkování v rovině svobodného rozhodnutí, je mnohonásobně více než před pandemií. Lékaři, zdravotníci, právníci, lidé napříč profesemi se začali o lidská práva a práva ve zdravotnictví intenzivně zajímat. Ovšem i nyní je zřejmé, že povinné očkování proti covid-19 je vnímáno jinak než povinné dětské očkování, na které jsme po léta zvyklí a obecně je přijímáno. Trochu se obáváme, až se pandemická mašinérie přežene a ustane, aby otevřenost k volbě očkování i toho dětského zůstala v tak aktivním módu. Už nyní slýcháme od zastánců dobrovolného očkování proti covid-19, že nejsou antivaxeři a nejsou proti povinnosti dětského očkování. To pro nás není úplně optimistické, ale je i fakt, že to mohou říkat především ze strategických důvodů, aby byli vnímáni jako rozumní a nikoliv jako extremisté.“

Svobodnou volbou v očkování se spolek Rozalio zabývá už 15 let

Rozalio slaví 15 let své existence. Jak bys shrnula vaši práci? Kam se společnost díky Rozaliu posunula, čemu bylo Rozalio pomocné?

„Rozalio si od začátku své existence podle mě dobře a pevně stojí na svých základních principech, kterými jsou respekt k individualitě, k názoru jedince a svoboda v rozhodování pro každého. Zastáváme právo na osobní zodpovědnost za své zdraví a zdraví svých dětí. Myslím, že jsme posunuli možnosti těm, kteří chtějí volit očkování podle svého rozhodnutí. Kdo má kvalitní informace a zná svá práva a řeší své obavy, ten je těžko manipulovatelný, koná ze sebe, nikoliv ze strachu. Lze u nás získat rozsáhlé podklady informační i oporu mentální, duševní. Nikdy nedáváme hotová řešení, zásadně jen nabízíme možnosti a informace a prostor pro vlastní rozhodování. Pomohli jsme i systémovým změnám, například, aby na školy v přírodě mohly jezdit děti bez omezení nebo s naší podporou rodiče uspěli u Ústavního soudu, kdy bylo připuštěno odmítnutí očkování z důvodu výhrady svědomí. Obecně bych to viděla, že celou problematiku očkování posunujeme do zorného pole společnosti a zvědomujeme nutnost úprav k potřebám každé jedinečné bytosti.“

Kdyby Rozalio nevzniklo a neexistovala by žádná taková společnost, jak bychom na tom byli s pandemií covid-19? Existoval by nějaký odpor proti vládním nařízením, proti povinnosti očkování?

„Určitě ano! Rozalio není jediné, které povinnost očkování a nátlak kolem jeho aplikaci a omezování práv vnímá jako nepřípustné. Lidí, kteří spontánně cítí, že jde tvrdý zásah do svobod jedince, je mnoho a ukazuje to i množství sdružení a vzájemných propojení, které za dobu pandemie vznikly. My v Rozaliu jsme jen začali s tímto tématem mnohem dříve a náš vhled do něj je za léta zkušeností podložen širším kontextem. Těší nás, kolik lidí chce vědomě přistupovat ke svému zdraví a mít zodpovědnost sám za sebe, stát si za svým rozhodnutím a je ochotno vzájemně si pomáhat a podporovat se. A máme-li v pandemii, respektive v současné situaci vidět něco přínosného, je to právě to prozření a posun mnohých k aktivnímu přístupu ke svému zdraví a svým právům. Základem je nebát se! Strach je nejúčinnější nástroj na ovládání.“

Autor článku: Monika Poledníková

Diskuse k článku

  • Tomáš

    14:41 14. 1. 2022 +2
    Díky za tenhle článek a tleskám! Na tohle téma je potřeba mluvit nahlas. Tom

Lunární kalendář

ÚTERÝ 18. 01. 2022
rak
Měsíc putuje znamením Raka, dnes je úplněk. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý a snáze dnes přibíráme na váze. Věnujte se partnerovi a…
více o tomto dni
STŘEDA 19. 01. 2022
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v ubývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
ČTVRTEK 20. 01. 2022
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v ubývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
PÁTEK 21. 01. 2022
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
SOBOTA 22. 01. 2022
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
NEDĚLE 23. 01. 2022
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v ubývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte žádná…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 24. 01. 2022
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v ubývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte žádná…
více o tomto dni

Hledáte zázrak na hubnutí? Seznam bylin, které vaši snahu podpoří

Říká se, že bez práce nejsou koláče a u hubnutí to platí dvojnásob. Pokud na vás svátky zanechaly nějaká ta kila navíc, je načase zase dodržovat pravidla zdravého stravování. A zařadit můžete i bylinné pomocník...

Nevěra z pohledu žen a mužů aneb Jak to bylo tehdy a jak je dnes?

Nevěra bývá velmi častým problémem v partnerských vztazích. Není žádnou novinkou, že ženy a muži na ni nahlíží rozdílným způsobem. Jedno je však jisté, většinou předznamenává nalomení důvěry mezi dvěma lidmi. J...

Barvy v interiéru volte uvážlivě. Mají značný vliv na psychiku

Barvy v interiéru působí na duši člověka velmi intenzivně. Obvykle je člověk vybírá dle svých osobních preferencí a možná tak trochu vypovídají i o jeho povaze. Introverti mohou inklinovat k tlumenějším a uklid...

Opravdu jantarové korálky děti zklidní a pomohou jim od bolestí?

Jantar a jantarové korálky se staly populárním doplňkem nejmenších dětí. Maminky jim jej pořizují, protože se o jantaru traduje, že může kojencům pomáhat například při růstu zoubků. Co je na tom pravdy a kde se...

Skutečně může modré světlo z elektroniky způsobit nespavost či bolesti hlavy?

Modré světlo je všude kolem nás. Jde o typ světla, který produkují LED obrazovky počítačů, notebooků, telefonů nebo televize. Modré světlo dokonce produkují i úsporné žárovky nebo zářivky. Co to tedy přesně je ...

Nesplněná vánoční přání aneb Když Ježíšek nepřinese dětem to vytoužené

Nesplněná vánoční přání se mohou na první pohled jevit jako příkoří milovaným dětem, jenže psychologové se na věc dívají jinak. Někdy mohou být dokonce jakýmsi výchovným „darem“, který vaše ratolesti ochrání do...

Přátelství podle horoskopu aneb S kým si budete nejlépe rozumět?

Přátelství podle horoskopu se může zdát na první dobrou jako určitý paradox, jenže ať chcete nebo ne, i na výběru kamarádů se může z části podílet astrologie. Samo sebou si své nejbližší vybíráte podle osobních...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Solná jeskyně může pomoci s mnoha zdravotními problémy. Proč ji navštívit?

Solná jeskyně nabídne příjemné a ozdravné prostředí. Pouhých 45 minut pobytu v ní je prý srovnatelných se třemi dny na zahraniční dovolené u moře. Působení léčivé soli se však můžete vystavovat kdykoliv jen chc...

Trápí vás bolavé klouby? Pusťte se do cvičení, které vás postaví na nohy

Zařadit cvičení do běžného života může být náročné i pro zcela zdravého jedince, natož pak pro člověka, který má bolavé klouby. Přesto právě při problémech s klouby, je cvičení nadmíru důležité. Tedy chcete-li ...

Síla pozitivního myšlení. Ovládněte svoji mysl a získejte vše, po čem toužíte

Pozitivní myšlení je základem úspěchu. Hovoří o tom psychoterapeuti, zaměřují se na to kouči a dokonce bylo na toto téma sepsáno nespočet knih. Síla pozitivního myšlení nám může přinést osobní růst i úspěchy.

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Babské rady, které pomohou s různými vánočními nehodami

Na babské rady se obracejí lidé i v jednadvacátém století. Jsou to lety osvědčené postupy a nemusí se týkat výhradně jen lidového léčitelství. Víte například, jak si poradit s takovými vánočními nehodami? Může ...

Jedu v rychlíku a ten nestaví...

Taky máte někdy pocit, že jedete v rychlíku a ten prostě nestaví? Tak přesně tohle prožívám teď já. Vzala jsem pozici šéfredaktorky, před pár měsíci a vlastně mě to baví. Jenže... mám pocit, že prostě jedu jako fretkomyš a vůbec nestihám svůj vlastní život. Asi budu muset začít přibržďovat, jinak mě jebne, přátelé... Voni jsou prej svátky? Já si kvůli tý hromadě práce ani nevšimla...