Závislost na hracích automatech dokáže zničit celý život gamblerovi i jeho blízkým

Závislost na hracích automatech dokáže zničit celý život gamblerovi i jeho blízkým

Rozvoj závislosti na hracích automatech

Gamblerství a rozvoj závislosti na "hraní" se dá rozdělit do několika typických fází. První fází je tzv. období výher. V tuto dobu ještě chování hráče nevykazuje žádné znaky patologie. Hraní probíhá v klidu a u dotyčného převažuje pocit, že vyhrává. Pro první stádium je typické, že se hráč věnuje hře pouze příležitostně, jeho úspěchy značně převyšují neúspěchy. Hráč postupně propadá iluzi o možnosti velké výhry, následkem toho se oddává gamblerství častěji a investuje do hry více a více prostředků.

Čtěte také:

Závislost na alkoholu se nevyhýbá ani dětem a dospívajícím

Druhou fází je období prohrávání. V tomto čase se rozvíjí chorobná závislost na hraní. Čas, který dotyčný hraní věnuje, se prodlužuje, gambler tráví v herně mnohem více času, než tomu bylo dříve, nedokáže si již poručit a hru ukončit, zvyšuje své sázky, až nakonec ztrácí sebekontrolu a znaky patologického chování se prohlubují. Potěšení ze hry se mění na nezvladatelnou vášeň. Nepřijatelnost a nezvladatelnost svého chování si sice hráč uvědomuje, ale není schopen puzení odolat. Finanční potíže, potíže v soukromém životě i v práci se kupí.

V následném stádiu, které je označováno jako fáze zoufalství, se subjekt dostává do plné závislosti na hře. Peníze na hru a na placení dluhů je schopen si obstarat i pácháním závažných trestných činů. Gamblerovi se rozpadá rodinný život, ztrácí přátele, dochází k poškození jeho pověsti. Negativní vlivy patologického hráčství se odráží i v psychice gamblera (objevují se pokusy o sebevraždu, deprese apod.), dochází k celkovému úpadku osobnosti. V případě rozvinuté závislosti je již jedinou cestou ven pouze léčba.

U dětí a teenagerů se obvykle objevuje závislost na hracích automatech a sázení, u starších jedinců to bývá závislost na hracích automatech, ruletě, na karetních hrách, stíracích losech atd. Projevy a rozvoj závislosti se mohou odlišit, ve většině případů se ovšem objevují následující znaky v prožívání a chování:

 • stálé a čím dál intenzivnější až neovladatelné nutkání ke hře
 • zaujetí myšlenkami na hru (i v zaměstnání a při činnostech vyžadujících soustředění)

Jak poznat závislého hráče = gamblera

Typickým příznakem je zanedbávání školní nebo pracovní docházky i jiných povinností, mění se celé chování člověka i jeho osobnost. Potřeba peněz na hru stoupá, stále více si půjčuje nebo začíná krást. Peníze jsou potřeba rychle a je jich potřeba stále více, z toho důvodu se objevují u závislých podvody, defraudace, někdy i prostituce.

Konkrétní příznaky gamblerství

 • náhlá uzavřenost
 • neustálá potřeba přísunu peněz – dřívější zálohy, předčasné platby apod.
 • náladovost, podrážděnost
 • půjčování si peněz, rozprodávání majetku
 • snižující se životní úroveň
 • nedostatečná péče o vizáž

Objevuje se stále více absencí v práci, výmluvy na nemoci apod. jsou stále nápadnější a neuvěřitelnější. Rodinu i přátele gambleři zanedbávají, na vedlejší kolej odsouvají i svoje koníčky, rezignují na dřívější aktivity - např. sport, kulturu apod.

Gambleři se vzrůstající závislostí mají také stále větší dluhy, které jim přerůstají přes hlavu a stále rapidně narůstají. Půjčky peněz jsou ve stále větším okruhu lidí – u rodiny, přátel, kolegů v práci, nakonec už i od neznámých lidí, např. pochybných společností nabízejících nevýhodné půjčky. Gambler nestíhá splácet, zaplétá se do finančních problémů, ale i do lží, sliby o brzkém zaplacení se vrší, avšak nedaří se mu to. V období plné závislosti přicházejí deprese, které mohou vyústit až k pokusu o sebevraždu. Pomoci takovému člověku můžeme jen prostřednictvím odborníků.

Fotolia_8442898_XS

Gamblerství a současná situace v ČR

V naší republice je odhadem více než 100 000 patologických hráčů. Nacházejí se v různých věkových skupinách a napříč sociálním spektrem. Nejvíce je u nás rozšířena závislost na hracích automatech, na kterých také hráči prohrávají nejvíce peněz.

Rizikové faktory vzniku závislosti na hře a výherních automatech

Zvýšené riziko vzniku gamblerství se objevuje u profesí, kde zaměstnanci procházejí rukama velké finanční částky, což je nejen primární pokušení, ale poté někdy i zpronevěry atd. Dalším rizikovým faktorem je stres, dohánění pracovních restů, únava, syndrom vyhoření, hledání smyslu práce, práce na směny, náročné pracovní prostředí – hluk, zakouřené prostředí atd. Užívání alkoholu a drog vede často sekundárně i k rozvoji patologického hráčství, vysoké riziko vzniku závislosti představuje práce v hernách.

Terapie gamblerství

V současné sobě neexistuje jednotný pohled na léčbu patologického hráčství. Při léčbě patologické závislosti na hře je možné využít některé postupy podobně jako při léčbě jiných závislostí (na alkoholu nebo drogách).

Základem léčby je psychoterapie. Patří sem motivační trénink a změna životního stylu. Gamblerství je často spojeno se stresem. Důležitou součástí terapie jsou proto relaxační techniky. V ambulantní terapii se tedy klade důraz na psychoterapii (identifikace spouštěčů hraní, vytvoření splátkového kalendáře dluhů, opatření k minimalizaci přístupu hráče k finančním prostředkům apod.). Velmi důležitá je spolupráce s rodinou a její dohled nad průběhem terapie.

Ústavní léčba je dobrovolná a záleží na ochotě a vůli pacienta, stejně jako u jiných závislostí, a je spojena s úpravou denního režimu. K předání do ústavní péče dochází na základě neúspěchu léčby ambulantní.

Chorobné hráčství má číslo diagnózy F 63.0 podle mezinárodní klasifikace nemocí. Léčba gamblerství je náročná a dlouhodobá stejně jako léčba jiných závislostí. Je nutná maximální spolupráce pacienta. Pokud na sobě hráč rozpozná příznaky patologického gamblerství, léčba je často tím jediným, co mu může pomoci.

Gambleři jsou často tělesně nemocní lidé, vyčerpaní, nevyspalí a unavení ze stálého hraní. Dále i psychicky vyčerpaní z neustálého přemýšlení, jak z bludného kruhu ven, kde sehnat peníze na další hru, jak zaplatit dluhy a co říct věřitelům. Jsou často vznětliví až agresivní, podezíraví nebo naopak apatičtí, mají velmi často snížené sebeovládání.

Jste závislý na hře?

Americké sdružení Gamblers Anonymous vytvořilo následující dotazník na patologické hráčství, který se může stát vodítkem pro ty, kteří nevědí, zda třeba nejsou závislí. Patříte-li mezi ně, zkuste si pravdivě odpovědět na následující otázky:

 • Půjčili jste si někdy peníze na hru?
 • Hrajete někdy nebo vždy déle, než jste původně zamýšleli?
 • Hrajete, abyste zapomněli na starosti, problémy v rodině nebo v práci?
 • Spíte špatně kvůli hraní?
 • Když máte štěstí, máte chuť se odměnit neplánovaným dalším hraním? Stal se váš rodinný život kvůli hře problémový?
 • Utrpěla kvůli hraní vaše osobní pověst, prestiž?
 • Míváte po hře výčitky svědomí?
 • Hrajete převážně do té doby, než prohrajete i poslední peníze, které máte u sebe?

 

Stejně tak existují různé návody pro hráče, které jsou určené k tomu, aby se u nich nevyvinula závislost. Jsou to konkrétní návody - kdy nehrát, kdy nechodit do kasina a nesedat k automatu. Je to podobné jako v případech jiných závislostí, a to v případě stresu, únavy, akutních finančních problémů, rodinné krize. Dále jsou to pokyny k tomu, jak si osvojit určité zásady chování. Např. nikdy si nepůjčovat na hru, stanovit si nejvyšší možnou prohru i nejnižší možnou výhru, po kterých se od hry odchází a tak dále.

Gamblerství a právo

Z pohledu práva je hráčství závažným jevem zejména z toho hlediska, že je to právě gamblerství, které se považuje za jednu z nejrizikovějších oblastí vzniku kriminality. Jednak se jedná o trestnou činnost, která je páchána samotnými gamblery. Ti se ve snaze opatřit si peníze na hru a na placení dluhů v největší míře dopouštějí majetkové trestné činnosti. Výjimkou není však ani prostituce, která se objevuje především u mladistvích či mladých gamblerů, dále trestná činnost související s distribucí drog. Gambleři se také dopouštějí, ale to méně často, i závažných trestných činů, jako je vražda nebo ublížení na zdraví.

Kromě výše zmíněného se na hráčství obvykle nabaluje i mnohá další trestná činnost. Jde většinou o pachatele, kteří svým jednáním naplňují skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry – tedy o osoby, které páchají trestné činy v přímé souvislosti s provozováním hazardních her.

Závislost na hracích automatech ničí i životy blízkých osob

Gamblerství je velmi závažná forma závislosti, proto pokud na sobě pozorujete známky začínající nebo již pokročilé závislosti, nebojte se a neváhejte vyhledat odbornou pomoc, než se vám věci úplně vymknou z rukou. Jakmile se závislost na hracích automatech stane nezvladatelnou, může se vám zhroutit celý svět. S vaším úpadkem se zničí i veškeré vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli, kteří se nechtěně stanou součástí vašeho bludného kruhu závislosti a narůstajících dluhů.

Diskuse k článku

 • simi

  11:41 12. 12. 2018 0
  doktor Chvlíla pořádá 1x týdně skupinu pro gamblery.
 • Monika Misova

  23:58 6. 7. 2017 +3
  Kde hledat pomoc v Ostravě?
 • Silive B.

  11:35 5. 1. 2016 -1
  Kde konkrétně v Praze nevím, osobní zkušenost nemám, ale mělo by se tak dít v rámci psychiatrických klinik, nepletu-li se. Přeji hodně štěstí.
 • Dana

  23:18 30. 12. 2015 -1
  Kam se obrátit když je tento problém?Díky za odpověď-Praha
 • petr vašek

  18:44 1. 9. 2015 0
  taky sem byl gamblér ale pak jsem objevil na internetu týpka co je bývalý technik přes automaty a sice mě to stálo 5000 kč ale vyplatilo se borec mi prodal návod jak v 6-7 z 10 případů poznat jak automat vybrat a nezahučet tisíce.....nejdřív sem tomu moc nevěřil ale ted příjdu s pětikilem a odcházím s 3000 nebo 5000 ale i s desítkou záleží jak automat sype.....zkuste sami uvidíte napiste na turboday94@seznam.cz

Lunární kalendář

STŘEDA 19. 01. 2022
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v ubývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
ČTVRTEK 20. 01. 2022
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v ubývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
PÁTEK 21. 01. 2022
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
SOBOTA 22. 01. 2022
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
NEDĚLE 23. 01. 2022
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v ubývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte žádná…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 24. 01. 2022
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v ubývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte žádná…
více o tomto dni
ÚTERÝ 25. 01. 2022
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v ubývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte žádná…
více o tomto dni

Hledáte zázrak na hubnutí? Seznam bylin, které vaši snahu podpoří

Říká se, že bez práce nejsou koláče a u hubnutí to platí dvojnásob. Pokud na vás svátky zanechaly nějaká ta kila navíc, je načase zase dodržovat pravidla zdravého stravování. A zařadit můžete i bylinné pomocník...

Nevěra z pohledu žen a mužů aneb Jak to bylo tehdy a jak je dnes?

Nevěra bývá velmi častým problémem v partnerských vztazích. Není žádnou novinkou, že ženy a muži na ni nahlíží rozdílným způsobem. Jedno je však jisté, většinou předznamenává nalomení důvěry mezi dvěma lidmi. J...

Barvy v interiéru volte uvážlivě. Mají značný vliv na psychiku

Barvy v interiéru působí na duši člověka velmi intenzivně. Obvykle je člověk vybírá dle svých osobních preferencí a možná tak trochu vypovídají i o jeho povaze. Introverti mohou inklinovat k tlumenějším a uklid...

Opravdu jantarové korálky děti zklidní a pomohou jim od bolestí?

Jantar a jantarové korálky se staly populárním doplňkem nejmenších dětí. Maminky jim jej pořizují, protože se o jantaru traduje, že může kojencům pomáhat například při růstu zoubků. Co je na tom pravdy a kde se...

Skutečně může modré světlo z elektroniky způsobit nespavost či bolesti hlavy?

Modré světlo je všude kolem nás. Jde o typ světla, který produkují LED obrazovky počítačů, notebooků, telefonů nebo televize. Modré světlo dokonce produkují i úsporné žárovky nebo zářivky. Co to tedy přesně je ...

Nesplněná vánoční přání aneb Když Ježíšek nepřinese dětem to vytoužené

Nesplněná vánoční přání se mohou na první pohled jevit jako příkoří milovaným dětem, jenže psychologové se na věc dívají jinak. Někdy mohou být dokonce jakýmsi výchovným „darem“, který vaše ratolesti ochrání do...

Přátelství podle horoskopu aneb S kým si budete nejlépe rozumět?

Přátelství podle horoskopu se může zdát na první dobrou jako určitý paradox, jenže ať chcete nebo ne, i na výběru kamarádů se může z části podílet astrologie. Samo sebou si své nejbližší vybíráte podle osobních...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Solná jeskyně může pomoci s mnoha zdravotními problémy. Proč ji navštívit?

Solná jeskyně nabídne příjemné a ozdravné prostředí. Pouhých 45 minut pobytu v ní je prý srovnatelných se třemi dny na zahraniční dovolené u moře. Působení léčivé soli se však můžete vystavovat kdykoliv jen chc...

Trápí vás bolavé klouby? Pusťte se do cvičení, které vás postaví na nohy

Zařadit cvičení do běžného života může být náročné i pro zcela zdravého jedince, natož pak pro člověka, který má bolavé klouby. Přesto právě při problémech s klouby, je cvičení nadmíru důležité. Tedy chcete-li ...

Síla pozitivního myšlení. Ovládněte svoji mysl a získejte vše, po čem toužíte

Pozitivní myšlení je základem úspěchu. Hovoří o tom psychoterapeuti, zaměřují se na to kouči a dokonce bylo na toto téma sepsáno nespočet knih. Síla pozitivního myšlení nám může přinést osobní růst i úspěchy.

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Babské rady, které pomohou s různými vánočními nehodami

Na babské rady se obracejí lidé i v jednadvacátém století. Jsou to lety osvědčené postupy a nemusí se týkat výhradně jen lidového léčitelství. Víte například, jak si poradit s takovými vánočními nehodami? Může ...

Jedu v rychlíku a ten nestaví...

Taky máte někdy pocit, že jedete v rychlíku a ten prostě nestaví? Tak přesně tohle prožívám teď já. Vzala jsem pozici šéfredaktorky, před pár měsíci a vlastně mě to baví. Jenže... mám pocit, že prostě jedu jako fretkomyš a vůbec nestihám svůj vlastní život. Asi budu muset začít přibržďovat, jinak mě jebne, přátelé... Voni jsou prej svátky? Já si kvůli tý hromadě práce ani nevšimla...