Naši vlastní démoni a vnitřní konflikt

vnitřní démoni

Démon je slovo pocházející z řečtiny a znamená původně osud. Démon je mýtická bytost nedobrého charakteru, která disponuje zlými silami, nadpřirozenými schopnostmi a člověka sužuje, trápí a svádí jej k nepravostem. Démoni se objevují v různých kulturách a náboženstvích napříč světem. 

Projevy vnitřního konfliktu, problém přijmout se takoví, jací ve své celistvosti jsme, se někdy též nazývá vnitřním démonem. Část těchto konfliktů leží v nevědomé části naší psychiky, v psychologii se nazývají stínem.

Démoni v náboženstvích a kulturních tradicích světa

Démoni se objevují v rozličných kulturách napříč světem a bývají ztotožňováni se zlými vlastnostmi a schopnostmi. V okultismu se pojem démona spojuje s okultní praxí a černou magií. Démona je možné vyvolat za pomoci magických úkonů nebo rituálů a přimět ho k zodpovězení otázky nebo k vykonání nějakého úkolu.

V buddhismu jsou démoni služebníky boha Máry, který ovládá koloběh utrpení – samsáru. Mezi démony patří i hladoví duchové. V židovském náboženském prostředí se pro toulavého ducha ujal výraz dybuk, podle lidových vyprávění může tento duch vniknout do těla člověka a způsobit mu posedlost.

V křesťanství se užívá namísto pojmenování démon názvu ďábel nebo padlý anděl. Padlí andělé slouží Satanovi, obývají peklo a vydávají se na svět škodit lidem a svádět je k hříchu. Mohou také člověka posednout, k jejich vyhnání se pak používá exorcismus. Exorcismus je úkon sloužící k vymýtání ďábla. Jako malý exorcismus se označuje obřad, jímž se jedinec při křtu zříká ďábla, všeho, co působí a čím se pyšní , tento obřad tvoří také součást tzv. obnovy křestního slibu. Pro vykonávání velkého exorcismu je biskupem pověřen zvláštní kněz, zvaný též exorcista.

Západní tradice své démony čerpá především z křesťanství, kabaly, egyptských a babylonských magií a náboženství. Východní magie a jejich znalost o démonech vychází spíše z různých šamanských proudů, voodoo, tibetské a čínské magie.

Démoni jsou obecně v současné době chápáni buď jako samostatné bytosti, určité formy duchů nebo jako zástupci kolektivního nevědomí, podvědomé komplexy a zosobnění temné a pudové části osobnosti, vycházející především z poznatků Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga.

Vnitřní konflikt

Vnitřní konflikt označuje nesoulad mezi vnitřními složkami nebo touhami osobnosti. Vnitřní konflikty mohou pramenit ze sociální zkušenosti či z výchovy. Psycho-fyziologická zátěž je vyvolaná neslučitelnými motivačními tendencemi jedince. Obvykle ho provází pocity frustrace a úzkosti. Frustrace je specifický emoční prožitek, který souvisí s pocitem vlastní neúspěšnosti, zatímco úzkost je negativní emoce prožitku strachu, zbavený konkrétního objektu.

Vnitřní démoni

Obecně lze říci, že vnitřní démoni člověka jsou tím, co člověk vědomě nebo nevědomě vytěsňuje a k čemu se nechce hlásit. Existují démoni různých strachů, fóbií, závislostí, démon dokonalosti, nenávisti, hněvu apod. Vytěsňováním však démon nabývá stále větších, až děsivých podob. Naši vnitřní démoni však nejsou žádné starobylé příšery, jsou to způsoby a vzorce chování nebo prožívání, které nám brání v plném prožívání svobody. Míváme také tendenci si své démony promítat na ostatní. Jestliže se podíváme na to, čím nejvíce opovrhujeme na druhých, obvykle uvidíme zrcadlení některého z našich démonů. Většina lidí má tendenci s těmito svými vnitřními démony bojovat, což však často vede k pokrytectví nebo sebedestruktivnímu chování. Často kritizujeme nebo zesměšňujeme jiné lidi, kteří ztělesňují něco, co sami v sobě chceme potlačit.  

Démoni jsou vlastně součástí naší mysli a jako tací nemají žádnou samostatnou existenci. My se jimi však často zabýváme, jakoby byli skuteční. Ať je chceme či nikoliv, ať se jimi zabýváme nebo ne, démoni jsou součástí našich životů. Obvykle však náš zvyk bojovat proti tomu, co si nepřejeme, dává démonům sílu, místo toho, aby je oslaboval. Potlačování nebývá účinnou cestou, jak se s démony vypořádat.

Jsou naši vnitřní démoni překážkou? 

Naše démony není nutno vnímat pouze jako něco negativního, co nás brzdí. Ve skutečnosti nám mohou nabídnout i mnoho pozitivního. Překážky, které se v životě objevují a strachy v nás, jsou zároveň voláním po probuzení, pochopení a výzvou k poučení. Bez uvědomování si vlastních chyb dochází ke stagnaci a čekání na ideální podmínky namísto práce na sobě.

Strachy, obsese i závislosti jsou částí nás samotných a démonickými se staly tím, že došlo k jejich odštěpení od celku, nechceme s nimi nic mít a  bojujeme proti nim. Pokud se od nich snažíme uprchnout, pronásledují nás, pokud s nimi bojujeme, nevědomky je tak vlastně ještě víc posilujeme a můžeme jim nakonec i zcela podlehnout.

Vnitřní konflikty a jejich možné důsledky

Vnitřní konflikt může mít různé důsledky. Zpravidla vnitřní konflikty vedou k prohloubení a obohacení životních zkušeností, k poznání sebe sama i ostatních lidí. Jindy mohou vést ke znejistění a ztrátě důvěry v sebe sama, ale i k ostatním lidem.  Pokud člověk prožívá hluboký vnitřní konflikt, pak přenáší část této vnitřní situace i do okolního světa, protože vnitřní konflikt není vždy plně uzavřen v osobnosti. 

vnitřní démonNaučte se se svými vnitřními démony bojovat

Pokud jedinec prožívá hluboký vnitřní konflikt, přenáší část své vnitřní situace i do okolního světa, protože tento konflikt není vždy plně uzavřen v osobnosti. Prožívání vnitřního konfliktu se navenek projevuje nervozitou, nesoustředěností, smutkem, apatií apod. Projevy jsou závislé na síle konfliktu, konflikt sílí s tím, čím více jsou konkrétní potřeby pro jedince důležitější. Napětí, které při silném intrapersonálním konfliktu vzniká, může vyústit až do konfliktu mezi dvěma a více lidmi.

Jak se vyrovnat s vnitřními démony

Ať jde o posedlost dokonalostí, čistotou, jídlem, chutí na alkohol nebo cigaretu, dáváme  svým démonům sílu tím, že nevěnujeme pozornost tomu, co je doopravdy skryto za touto potřebou. Pokud odhalíme, co se za touto naší touhou skutečně skrývá, pak se můžeme naučit uspokojit skutečné volání potřeby našeho démona a nejen se mu poddávat nebo s ním bojovat.  

Postup nalezení démona a uspokojení jeho skutečných potřeb

Pro nalezení a uspokojení démona je možné doporučit postup, který se odehrává v několika krocích a díky kterému si můžeme sami pomoci. Před zahájením samotného procesu je vhodné věnovat se chvíli relaxaci nebo meditaci. V prvním kroku se rozhodněte, se kterým svým démonem budete pracovat. Najděte ve svém těle místo, kde ho vnímáte nejintenzivněji a tento pocit ještě zesilte. Uvědomte si charakteristiky tohoto pocitu, ať už jde o barvu, teplotu, skupenství nebo povrch. V druhém kroku démona personifikujte. Představte si ho před sebou jako nějakou živou bytost a dobře si jej prohlédněte. Jak vypadá? Jaké má oči? Jaký má výraz a emoci? Je možné, že si všimnete něčeho, co jste u něj dřív nevnímali, neviděli…

Zeptejte se nyní démona Co od vás chce? Co od vás potřebuje? Až budete mít odpovědi na tyto otázky, zeptejte se nakonec ještě na to, jak se bude cítit, až bude tato jeho potřeba naplněna.

Ve třetím kroku si vyměňte s démonem místo. Staňte se sami démonem. Posaďte se směrem k místu, kde jste předtím seděli Vy a představte si rovněž sami sebe, Vaše běžné já, jak vypadá z pohledu démona. Nyní odpovězte ústy démona na tři položené otázky jejich odpovědi. Tedy:

 • Chci od Tebe….
 • Potřebuji….
 • Až bude moje potřeba uspokojena, pak…. 

Ve čtvrtém kroku se opět vraťte na svoje původní místo, nechte si chvíli na to, abyste se usadili a  podívali se na démona před sebou. Nyní rozpusťte svoje tělo do pocitu, který by démon měl, kdyby byla jeho potřeba uspokojena. Pokračujte v jeho „krmení“, dokud není jeho potřeba zcela naplněna. Máte-li pocit, že není možné jej plně „nakrmit“ v rámci pocitu těla, pak si představte, jak by démon vypadal, kdyby byl plně spokojený.

Nyní přejděte k pátému kroku, ve kterém se setkáte se svým spojencem. Po nakrmení démona pozvěte svého spojence, aby se objevil. Všimněte si všech detailů tohoto spojence. Jeho barvy, velikosti i výrazu v očích. Položte mu veškeré následující nebo jen některé z otázek:

 • Jak mi budeš nápomocný?
 • Jakým způsobem mě budeš chránit?
 • Co mi slíbíš?
 • Jak k Tobě můžu získat přístup?

Přesedněte opět na druhé místo, staňte se spojencem a v roli spojence odpovězte na otázku, obdobně jako předtím v roli démona:

 • Budu ti pomáhat tím, že….
 • Budu tě chránit tímto způsobem….
 • Slibuji ti, že….
 • Přístup ke mně získáš….

Vraťte se na své místo a představte si, že se do vás tento spojenec rozpouští. V posledním kroku pak spočiňte ve stavu bdělého vědomí. Uvolněte se a nechte svoji mysl se zklidnit. Zůstaňte v tomto stavu tak dlouho, jak potřebujete. Nikam nepospíchejte, ani se nesnažte dosáhnout něčeho konkrétního.


Stáhnout v PDF

Chcete se zeptat na cokoliv k tématu? Obraťte se na naše poradce.

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte