Jak přežívají introverti v dnešním světě?

Fotolia_73930853_XSIntroverti čerpají energii ze svého vnitřního světa.Extroverze a introverze patří k rysům osobnosti, většina psychologických teorií a směrů s nimi pracuje. Tyto popisy osobnosti vypovídají o tom, odkud daný jedinec čerpá svoji energii pro život, jak se projevuje a jakým směrem se nejčastěji vydává.

Extroverti (příp. extroverti) čerpají především z okolního světa, jsou hovorní, rádi mluví jen tak a milují společnost. Když se kolem nich něco děje, tak jsou spokojení. Mívají tendenci nejprve jednat, pak až myslet, jsou vstřícní změnám, ale někdy jednají až příliš rychle. Nedostatek podnětů je pro ně stresující, klid jim nic speciálního obvykle nedává. Extroverti jsou v naší populaci v přesile, udává se, že je jich cca 75%.

Naopak introvertní osoby jsou ty, které čerpají energii ze svého vnitřního světa – ze světa myšlenek, pocitů a prožitků. Bývají méně hovorní než extroverti, jsou více zadumaní, přemýšliví. Vysokou hodnotou je pro ně klid a soukromí. Jejich jednání je uvážlivé, situaci nejdříve prohlédnou a vše promyslí. Přemíra podnětů je jim nepříjemná, až je může stresovat. Ve společnosti je jich méně, přibližně kolem 25%. Introverti bývají nadaní v oblastech tvůrčích činností. Rádi se věnují psaní, malování, komponování hudby, programování atd.

Princip extroverze a introverze

Princip extroverze je v naší společnosti preferován, proto je možná také lépe srozumitelný. Středem zájmu extroverta je objektivní svět, který je změřitelný, objektivní, má svoje normy. Extrovert šíří svoji energii zevnitř ven, do vnějšího světa. Zaměřuje se na lidi, situace, objektivní okolnosti vnějšího světa. Myšlení extroverta se vztahuje k světu kolem nás.

Naopak princip introverze bývá kulturně podceňován až potlačován. Pro introverta je středem zájmu jeho vnitřní svět, vlastní přání, potřeby, fantazie a představy, které se mnohdy velmi liší od toho, co je objektivně přijímáno a schvalováno. Princip uvědomění přichází skrze subjektivní vjemy, tzv. osobní dojem. To, co extrovert považuje za normu, to introvert vnímá jako rušivé omezení. Princip introverze umožňuje poznat vlastní individualitu a vztáhnout se k sobě samému.

Postoje introverta k vnějšímu světu

Vůči objektivním faktorům světa a života chová introvert obvykle znehodnocující postoje. Své vlastní názory ve světě jen obtížně uplatňuje. Z vnějších okolností života mívá obvykle strach a myslí si, že o ně musí bojovat. Potřeba svobody a nezávislosti na vnějším světě paradoxně obvykle vedou přesně k opačnému – nezřídka se stává otrokem okolností, které ho nutí buď jednat v souladu s nimi, jak je považováno, nebo vedou k zhroucení. Tlak cítí především ze strany názorů a mínění druhých a pod tíhou nenaplněné touhy po vztahu.

Komplexy introvertů

Introverti se stydí za to, jací jsou, extroverti naopak nikdy. Introverti trpí komplexy a ptají se, jak to udělat, aby byli více společenští a najít si přátele. V dětství nebývají v kolektivu příliš oblíbení, mají problémy se seznámit a navázat vztah, to lepší čeká introverty až v druhé polovině života, která už je jim více nakloněna. Zatímco extroverti v druhé polovině života mívají spíše pocit, že všechna zábava už skončila, nic zajímavého už je nečeká, introverti si naopak svůj do sebe obrácený svět začínají teprve patřičně užívat.

Prvním krokem k nápravě je uvědomit si, že jsem introvertní. Cestou k tomu, aby se mi pak dobře žilo je, stát se hrdým introvertem. Introvertovi chybí všechny společností „oblíbené" vlastnosti, jako je sdílnost, vtip a schopnost rychle verbálně reagovat. Introvert si svůj handicap uvědomuje, trápí se tím, že je považovaný za odtažitého, chladného, dokonce i nudného a nezajímavého.

Stále větší nejistota a pochybnosti o sobě samém vedou ke stále většímu uzavíraní se do sebe, bludný kruh pocitů nepřijetí okolím se tak umocňuje. Cestou k sebepřijetí je například i uvědomění toho, že i když jsem introvertního založení, pak mi to oproti extrovertům přináší jiné výhody, které obvykle nejsou tak dobře viditelné na první pohled.

Potíže introvertů

Introverti bývají společensky úzkostliví, čím více neznámých lidí, tím větší bývá obvykle úzkost, kterou pociťují. Nenavštěvují příliš večírky ani velké společenské akce typu plesy apod., můžou se pak tedy ze strany extrovertněji zaměřených jedinců setkávat s označením, že jsou nějací „divní" – no a to jim na jejich psychické pohodě rozhodně právě nepřidá...

Introverti bojují s neporozuměním ve velkých skupinách. Nejsou hovornými, otevřenými typy, kteří bez problémů navazují kontakt s druhými. Na druhou stranu se dokážou rozhodně bavit a užít si zábavu, avšak většinou jen ve společnosti důvěrných známých a přátel.

Fotolia_21025936_XSIntroverti bojují s neporozuměním ve větších skupinách.

Výhody introvertů oproti extrovertům

 1. Umí být sami se sebou a nenudí se.
 2. Málokdy kritizují druhé.
 3. Mají dar odpouštět lidem jejich slabosti a chyby, rozumět jim.
 4. Dokážou věci lépe vidět v souvislostech, z nadhledu.
 5. Častěji přicházejí s neobvyklými, novými a originálními řešeními. Předchází jim však hloubková analýza, proto řešení někdy přichází pomaleji.

Co by měl introvert pochopit sám o sobě, aby se mu lépe žilo.

 1. Naučte se zacházet lépe se svojí energií, velké soustředění na problém může vést k vyčerpání. Několikrát denně si udělejte chvilku pro sebe a začněte pracovat zase až načerpáte síly.
 2. Naslouchejte sami sobě a svým pocitům, nesnažte se za každou cenu vystupovat jako extrovert.
 3. Nejvíce se výkonnost introverta projeví, zaměří-li svoji pozornost jen na jednu věc, tu dotáhne do konce a pak teprve pokračuje v řešení dalšího kroku.
 4. Neverbální projev introverta může být silnější než extravertní.
 5. Jste-li ve společnosti, snažte se tvářit přívětivě. Svět někdy introverty vnímá jako nepřátelské. Mějte nachystáno do zásoby vždy několik „pohotovostních" vět pro případ nouze.
 6. Nebojte se říct: "Dejte mi čas, potřebuji si to promyslet". Originální řešení, se kterými introverti přicházejí, bývají někdy nepochopena, a to z toho důvodu, že nikdo nechápe, jak jste na ně přišli. To může vést k tomu, že příště raději svoje vidění nebo názor zamlčíte, ať už ze studu nebo abyste ostatní neznervózňovali. To by se ale nemělo stávat, ponechejte si svůj rytmus, nenechte se extroverty zviklat.
 7. Písemný projev je pro Vás mnohdy snesitelnější, než ten mluvený. Zkuste se tedy více zaměřit na emaily a SMS. Nebojte se lidem vysvětlit, jací jste. Možná Vás nepochopí, ale dojde jim, že jste zkrátka trochu jiní.
 8. Dnů, kdy se cítíte společenští a zábavní, využívejte k osobním setkáním s druhými. Ve dnech, kdy jste naopak ve svém světě, se věnujte osamělým činnostem.
 9. Introverti jsou dobří posluchači, méně mluví a více naslouchají, nejsou povrchní a dokážou pomoci v krizi. Upřednostňují malý okruh blízkých přátel před mnoha nahodilými známostmi.
 10. Introverta zajímá spousta věcí, jen se o nich okolí nemusí dozvědět, protože nemá potřebu se se všemi svému okolí svěřovat.
 11. Introverti lépe stárnou. Životní rytmus se zklidňuje, což jim poměrně vyhovuje a začínají se cítit lépe. Přichází to „jejich" období, kdy mohou nerušeně a bez stresu a výčitek plně čerpat ze svého nitra a vědomí.
 12. Přijme-li introvert svoji „jinakost", začne se mnohdy bez námahy otvírat vnějšímu světu. Začne se mezi lidmi cítit čím dál tím líp a začne se chovat bezprostředněji.

Introverti v práci

V dnešním světě, který je orientován převážně na aktuální výkon a business, jako by snad pro introverty ani nebylo místo. Pravdou je, že na počátku své kariéry se mohou často cítit nedocenění, ignorování, přehlížení a nepochopení. Do vedoucích pozic se o něco častěji dostávají extroverti než introverti, mnoho introvertů si své postoje ke světu a tendence v chování uvědomuje. Rádi by je přeměnili na extrovertní, avšak příliš se jim to nedaří, neví, kde začít atd.

Introverzi je možné ovládnout a naučit se s ní pracovat. Výhody, které introvertní tendence přinášejí, je možné využít i v rámci zaměstnání. Introverta poznáte podle toho, že je spíše tichý a příliš na sebe neupozorňuje. Introverti zpracovávají a uchovávají informace hlavně v sobě, osobní záležitosti si ponechávají ve svém soukromí, nedělí se o ně, vyjadřování emocí navenek se vyhýbají, někdy až úzkostlivě. Mají rádi samotu, čas tráví v pohodě sami se sebou. V práci preferují vyhraněný osobní prostor, mají rádi spíše menší pracovní skupiny či samostatnou práci. Dříve, než něco vysloví, vše si důkladně promyslí. Nemluví spontánně a nemají rádi, když je někdo přerušuje v hovoru. Při konverzaci naslouchají a většinou se pak jedná o smysluplný rozhovor. Introverti upřednostňují hloubku před množstvím, umí zpracovávat detaily, soustředit se na jednu záležitost dlouho, jsou vytrvalí.

Písemné vyjádření je pro ně mnohdy příjemnější, než hovor tváří v tvář. Respektujte tedy to, že Vám raději napíší email nebo sms, než by za Vámi osobně přišli. Zvládnou vyřešit složitý projekt, ale jen těžko se jim bude hovořit před velkou skupinou lidí, či oslovovat nové zákazníky.

Pro budoucí rozvoj je důležité, ne někoho upřednostňovat či chránit, ale efektivně zaměstnancům přidělovat práci podle jejich osobnostního nastavení i jednání.

Kurzování - individuální plán osobního rozvoje pro introverty

Jste spíše introvert? Charakterové rysy jsou každému člověku dány do vínku, mají svá specifika a během života se příliš nemění. Nahlédněte pod pokličku Vašich specifických vlastností. Naučte se využít své přednosti, užívejte si život plnými doušky a staňte se hrdým introvertem s programem Kurzování. Vyberte si z rozmanitých témat kurzů, sestavte si vlastní plán osobního rozvoje a staňte se celým člověkem!


Stáhnout v PDF

Přečteno: 14587x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Lunární náramek Aqua Aura Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Náramek z…

Cena: 480 Kč

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

WILLOW Vrba bílá (38) Bachovy květové BIO…

Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování…

Cena: 275 Kč

VERVAIN Sporýš lékařský (31) Bachovy…

Při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit…

Cena: 275 Kč

SWEET CHESNUT Kaštanovník jedlý (30)…

Při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. "zahnání do…

Cena: 275 Kč

STAR OF BETHLEHEM Snědek chocholikatý (29)…

Po fyzickém nebo duševním šoku, při posttraumatických stavech a vnitřní…

Cena: 275 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte