Indiánský horoskop přisuzuje lidem vlastnosti zvířat

totemova-zvirata_1600x900msIndiánský horoskop pro jednotlivá znamení.Indiánský horoskop úzce souvisí s tradicí totemů, tedy s dřevěnými kůly zobrazující historii rodů, ale i jednotlivců. Indiáni vždy uctívali přírodu, a proto není divu, že hlavními motivy totemů jsou zvířata. Každé zvíře s sebou nese určité rysy a charakter, které můžeme přenést na člověka narozeného v konkrétním období. Díky pozorování a předávání si zkušeností z generace na generaci vznikl jedinečný indiánský horoskop o dvanácti znameních, který přisuzuje lidem vlastnosti a charakteristiky zvířat.

Indiánský horoskop pro jednotlivá znamení

Indiánský horoskop: Sokol 21. 3. - 19. 4.

Indiánský horoskop - sokolživel: oheň (tvoření, vůle, aktivita)

vítr: východní (intuice, cílevědomost, učení)

Sokolovi vůbec nevadí, že vyrazí za kořistí a nic neuloví. Zkrátka příště vystartuje znovu a třeba již tentokrát bude mít štěstí. Kvůli své netrpělivosti a temperamentu často tito lidé ve znamení Sokola reagují bez rozmyslu a mohou tak způsobit prudké ztržení laviny, ale na druhou stranu se však mohou dostat tam, kam chtějí mnohem rychleji než ostatní.

Není náhodou, že zrovna toto zvíře indiánský horoskop považuje za symbol svobody a nezávislosti. Spoutejte ho omezením nebo stereotypem, a uvidíte, jak se bude cukat a kroutit, dokud se nevyvleče z pout. Pokud se ho snažíte dlouhodobě oklamat, tak s Vámi může bez okolků ukončit spolupráci. Sokol může k úspěchu dovést nejen sebe, ale i ostatní, pokud se k němu chovají fér.

Indiánský horoskop: Bobr 20. 4. - 20. 5.

Indiánský horoskop - bobrživel: země (racionalita, řád, stabilita)

vítr: východní (intuice, cílevědomost, učení)

Bobři staví svá obydlí na pevných základech, i za cenu, že jim to potrvá delší dobu. Jdou za svým cílem vždy krok po kroku a vše si umí velice dobře naplánovat. Potřebují cítit jistotu a bezpečí a změnám se raději obloukem vyhýbají. Stojí nohama na zemi, než aby riskovali jakékoliv ztráty. I přes svou aktivitu a píli mívají občas sklon k pohodlnosti. Může to zajít dokonce až tak daleko, že u těchto zrozenců převáží spíše jejich lenivost a pak zkoušejí žít víceméně pohodlně a v klidu, nebo se z nich stanou workoholici.

Bobr je tak trochu puntičkář a mnohdy se může stát, že přehlédne kvůli detailu celek. K ostatním dokáže být velkorysý, pokud jsou ochotni přiložit ruku k dílu. Pro ty, kterým chybí v životě stabilita a neustále létají v oblacích, je přátelství s bobrem prospěšné.

Indiánský horoskop: Jelen 21. 5. - 20. 6.

Indiánský horoskop - jelenživel: vzduch (myšlení, pohyblivost, rozum)

vítr: východní (intuice, cílevědomost, učení)

Jelen utíká před konflikty, ale když už se do střetu dostane, tak nastaví svou hlavu s parožím. Jeleni jsou citliví jedinci a udržují se neustále ve střehu před možnými nepřáteli. Je to důvod toho, proč potřebují mít neustále pocit, že jsou chráněni.

Jeleni rádi po trochách ochutnávají stále nové a nové pastviny, což se odráží na jejich přístupu k životu. Nedotahují své záměry do zdárného konce a místo hlubšího poznání se raději věnují výmluvám, ve kterých bývají mistry ve svém oboru. Jejich výřečnost jim bohatě vynahradí nedostatky, protože Vás jednoduše přemluví, abyste jejich záměry dotáhli Vy a oni si zase mohli vesele skotačit na loukách.

Indiánský horoskop: Datel 21. 6. - 21. 7.

black-woodpecker-68260Indiánský horoskop - datelživel: voda (cit, empatie, emoce)

vítr: jižní (cítění, empatie)

V indiánské tradici jsou datlové předurčeni stát se léčiteli, a to díky svému umění naslouchat a empatie k druhým. Takový dar si však nese i svá úskalí. Datlové by se totiž často pro druhé zcela rozdali, čehož může jejich okolí zneužívat. I přes svou plachost bývají dobrými společníky a ještě lepšími přáteli, kteří Vám jsou ochotni pomoci i v těch těžkých obdobích Vašeho života.

Vnímaví datlové bývají trochu náladoví a často zapomínají na své vlastní potřeby, což se může nepříznivě projevit na jejich zdraví. S péčí budují svá útulná hnízda, jelikož rodina pro ně bývá obvykle na prvním místě. Harmonii a klid jejich domácnosti může narušit přehnaná starostlivost o potomky, za kterou se obvykle skrývá strach z jejich opuštění hnízda.

Indiánský horoskop: Losos 22. 7. - 21. 8.

Indiánský horoskop - lososživel: oheň (tvoření, vůle, aktivita)

vítr: jižní (cítění, empatie)

Losos se nezalekne žádné překážky a hbitě je všechny přeskočí. Jeho vůle a silná osobnost přímo vybízí k tomu, aby stál v čele skupin. Nijak se tomu nebrání, protože ví, že na to má a je ochoten nést zodpovědnost a také přinášet případné oběti. Ale jestli zjistí, že ho ostatní využívají a nevěnují mu dostatečný obdiv, tak bez váhání odejde a už se nevrátí.

Jeho energie a výkony jsou obdivuhodné, jako by byl napojen na nekonečný zdroj. Lososi by si měli uvědomit, že každý je nahraditelný, a proto se nemusí za každou cenu strhat. Žijí každým okamžikem a naplno, proto je pro ně velká výzva naučit se odpočívat a dostatečně relaxovat.

Indiánský horoskop: Medvěd 22. 8. - 21. 9.

Indiánský horoskop - medvědživel: země (racionalita, řád, stabilita)

vítr: jižní (cítění, empatie)

Medvědi působí poněkud neohrabaným až lenivým dojmem, ale opak bývá pravdou. Kromě své síly a obratnosti to jsou to rození systematici, kteří obvykle nemívají moc rádi překvapení. Vše si nejprve v klidu rozplánují a neradi dělají rychlá a unáhlená rozhodnutí, proto se spíše drží v pozadí, aby měli dostatek času vše si promyslet. V plnění úkolů si dobře vystačí sami, ke svému okolí bývají často příliš kritičtí a lpí na detailech. Měli by se naučit toleranci a neodříkání pomoci od druhých, nemuseli by pak tak tvrdě pracovat.

Při řešení úkolů zvažují nejprve všechny možnosti a řídí se převážně rozumem. Jejich samotná píle je ale nevynese do výšin, k tomu potřebují někoho odvážnějšího, kdo se nebojí riskovat a jednat rychle.

Indiánský horoskop: Havran 22. 9. – 22. 10.

Indiánský horoskop - havranživel: vzduch (myšlení, pohyblivost, rozum)

vítr: západní (poznání, soudnost)

Havran je sice nejen v indiánské tradici symbolem smrti, avšak smrt je přeci součást života a nastoluje rovnováhu. Havrani jsou velmi společenští a dbají o svůj zevnějšek tak, aby se líbili i ostatním. Mají obvykle vyvinuté estetické cítění a k životní spokojenosti potřebují pocit volnosti, což jsou vhodné předpoklady pro to, aby se z nich stávali umělci a lidé tvořiví. Nejlépe se cítí ve skupině a nad vším rádi přemýšlejí. Jejich slabou stránkou bývá přílišná důvěřivost, takže se stávají lehce ovlivnitelnými. Vstřícní Havrani potřebují dostatečný prostor a svobodu, což zase vyžaduje tolerantního partnera, ale pokud se takový najde, tak bude jejich soužití ve znamení radosti a harmonie.

Lidé ve znamení Havrana podle indiánského horoskopu jsou idealističtí, optimističtí a nekonfliktní. Ke spokojenému životu se potřebují obklopovat lidmi a být v klidu a míru.

Indiánský horoskop: Had 23. 10. - 22. 11.

Indiánský horoskop - hadživel: voda (cit, empatie, emoce)

vítr: západní (poznání, soudnost)

Had je symbolem moudrosti, a jakožto vynikající pozorovatel, snaží se přijít na kloub každé záhadě. Díky svému šestému smyslu dokáže poskládat obrazce z pouhých střípků, má k tomu totiž přirozený talent. Vše co je skryté a tajemné, to se pro něj stává výzvou, kterou se snaží pokořit svou vytrvalostí a tvrdohlavostí.

Hadi jsou nekompromisní a nemá cenu před nimi cokoliv skrývat, stejně na to dříve nebo později přijdou. Cítí-li se v ohrožení, tak dokážou pořádně kousnout a stejně tak mohou reagovat, pokud se je někdo snaží zradit nebo podvést. V partnerských vztazích nepřichází volnost v úvahu, pokud had miluje, tak se vším všudy.

Indiánský horoskop: Sova 23. 11. - 21. 12.

Indiánský horoskop - sovaživel: oheň (tvoření, vůle, aktivita)

vítr: západní (poznání, soudnost)

Sova je symbolem moudrosti, avšak ti, co se narodili v tomto znamení indiánského horoskopu, mohou na ostatní působit povýšeně, protože si pevně stojí za svými pravdami a ideály. Sovy se snadno učí, a když se pro něco nadchnou, pak o tom rády diskutují s ostatními. Vždy se snaží najít to nejoptimálnější řešení a problém vyřešit pokud možno co nejefektivněji. Kromě získávání informací se věnují mnoha koníčkům a do práce chodívají s plným nasazením.

Jejich životním motorem je neustálá aktivita a široký záběr zálib. Sovy by si měly dávat pozor na to, aby nemluvily úplně do všeho, a aby jiným nevnucovaly své názory, protože právě tím mohou lézt někdy druhým na nervy. Někdy opravdu není na škodu vyslechnout si ostatní a zvážit, zda i oni nemohou mít pravdu.

Indiánský horoskop: Husa 22. 12. - 19. 1.

Indiánský horoskop - husaživel: země (racionalita, řád, stabilita)

vítr: severní (uzdravení, obnova)

V lidech, kterým indiánský horoskop přisoudil znamení Husy, se skrývá obrovská síla a odhodlání. Kvůli své umíněnosti si někdy zvolí mnohdy téměř nedosažitelný nebo pošetilý cíl. Jejich disciplinovanost je to, co jim umožňuje věci dotahovat do konce a dělat je důkladně. Hrozí u nich, že práce se stane ústředním bodem jejich života. Husy by se měly naučit zvolnit životní tempo a nacházet si i jiné - nepracovní záliby.

Ač mají zájem i o mystické poznávání, tak se snaží stát nohama na zemi, vše si ověřovat a posuzovat dle svého rozumu. Neočekávejte od nich prudké a spontánní reakce, a to ani v oblasti partnerských vztahů. Husy působí navenek chladně a nepřístupně, ale je to hlavně tím, že potřebují čas, než své city vůbec projeví.

Indiánský horoskop: Vydra 20. 1. - 18. 2.

Indiánský horoskop - vydraživel: vzduch (myšlení, pohyblivost, rozum)

vítr: severní (uzdravení, obnova)

Vydry berou život spíše jako hru, a když už je potkají nějaké těžkosti, tak je dokážou lehce překonat. Díky svému optimismu jsou skvělými a vyhledávanými společníky, kteří Vás dokážou podržet i v těch nejtěžších okamžicích. Pracovité Vydry mívají smysl pro spravedlnost a velmi často ulétají na křídlech svých fantazií, kterými hojně zásobují i své okolí. Jejich plány spíše připomínají sci-fi povídku, a proto k sobě potřebují někoho, kdo je přidrží u země a dá jejich životu trochu více disciplíny.

Pokud se Vydrám něco nelíbí, tak prostě odejdou a přidruží se jinam. Ve vztazích potřebují cítit volnost, a proto je pro ně ideální partner, se kterým se budou společně potulovat světem a objevovat nepoznané.

Indiánský horoskop: Vlk 19. 2. - 20. 3.

Indiánský horoskop - vlkživel: voda (cit, empatie, emoce)

vítr: severní (uzdravení, obnova)

Vlci jsou opředeni mnoha strašidelnými mýty a pověrami, ale ve skutečnosti jsou lidé narození ve znamení Vlka dle indiánského horoskopu velmi citliví, proto si kolem sebe staví pevná opevnění a utíkají z reality do svého vysněného světa. Důvěřují své intuici a láká je poznávání věcí mezi nebem a zemí. Není tedy divu, že materiální svět jde mnohdy zcela mimo ně.

Své emoce se snaží potlačovat a drží se raději v ústraní, asi i proto působí plachým a někdy možná až nepřístupným dojmem. Jejich důvěřivosti často někdo zneužije, a tak vyhledávají někoho, kdo by je schoval pod svá ochranná křídla. Ale pokud dojde k nejhoršímu, tak se dokážou bránit a ukázat tak svému okolí, že se v nich přeci jen skrývá šelma.

Sedí na Vás indiánský horoskop? Napište nám do diskuze pod článkem.

 


Stáhnout v PDF

Přečteno: 16853x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Čaj BERAN 30g, Dr.Popov

Čaj pro narozené ve znamení Berana (21.3. – 20.4.). Bylinný porcovaný čaj,…

Cena: 50 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte