Čínský horoskop na rok 2015 - rok Dřevěné Kozy

Čínský horoskop na rok 2015 - rok Dřevěné Kozy

Rok Kozy by se měl nést ve znamení mírumilovnosti a klidu. Není třeba tvrdě a namáhavě pracovat, spíše nechat věci plynout v bezpečném sepětí s časem. Na druhou stranu jistá tvrdohlavost Kozy zaručuje, že konflikty dříve vzniklé se pravděpodobně neskončí. Koza totiž symbolizuje i jakousi zatvrzelost a neochotu ke kompromisům.

Čtěte také:

Čínský horoskop na rok 2018 – rok zemského Psa

Prvek dřeva působí takovým způsobem, že zaručuje v roce Kozy úspěchy lidem pracujícím v oblastech věd a uměleckých směrů. V tomto roce mohou vzniknout úžasná umělecká díla a objevit se skvělé a významné vědecké objevy, vedoucí k pokroku celého lidstva, a to zejména v chemii a lékařství. Dřevo je symbolem růstu, vytrvalosti, rozvoje, síly a rozvoje. Symbol stromu symbolizuje zakořeněnost, ctění tradic a úctu k hodnotám.

S příchodem roku Kozy dojde u mnoha zástupců znamení zvěrokruhu k mnohým pozitivním změnám. Z Kozy vyzařuje vždy spokojenost a pohoda. Bez ohledu na možná nebezpečí je Koza ve svém nitru šťastná a její dobrá nálada ovlivní celý čínský rok, který je v jejím znamení. Nastávající doba slibuje mnohá překvapení, příchod zajímavých možností a příležitostí k prožití nového. Dřevěná Koza přinese mnoho inovativních nápadů v podnikání, pro ty, kteří se touží posunout kupředu, bude tento rok ideálním pomyslným můstkem k pohybu vpřed a k vítězství. Ti, kteří budou schopni v tomto roce pracovat tvrdě, dostanou velkou možnost se rozvíjet a šplhat nahoru po kariérním žebříčku a změnit svůj život výrazně k lepšímu. Rok Kozy je skvělým obdobím pro výtvarníky, literární tvůrce a skladatele, mnozí z nich budou mít možnost získat v následujícím roce věhlas a uznání.

V roce Kozy bude pozornost hodně zaměřena i na mezilidské vztahy. Je to rok plný nadějí i nových možností.

Tento rok je vhodný k seznamování a navazování nových milostných vztahů, i na románky bude tento rok pravděpodobně hojný. Bezstarostnost Kozy může vést k tomu, že v tomto roce budou lidé nakloněni tomu více si užívat a utrácet peníze. Rok Kozy nepřeje hazardu a risku, velké akce a nákupy lépe přesunout až na konec tohoto nadcházejícího roku.

Na rozdíl od předešlých let je pravděpodobné, že rok Dřevěné Kozy poplyne v příjemném a pohodovém tempu. Ubude nepříjemných stavů a rozrušení, nervových poruch, depresivních stavů a všem s nimi spojených nemocí. Co se týká zdraví, měl by být rok Kozy spíše pozitivní, mnoho lidí začne na svoje zdraví myslet a tak je možné, že si jim vylepší stravovací návyky, přestanou kouřit a omezí pití alkoholických nápojů. Buďte však opatrní při práci s ohněm, ve střehu se také mějte při řízení motorových vozidel.

Fotolia_61472688_XS

Rok Dřevěné kozy a jednotlivá znamení

Krysa

Krysy jsou obvykle charismatické osobnosti, plné upřímnosti a přátelství. Mají dobré vyjednávací schopnosti a jsou motivovány penězi a postavením. Energie, kterou přináší rok Kozy, není s Krysou úplně v souladu. Pro zrozence v Kryse bude v tomto roce velice důležité kontrolovat své emoce a vášně a udržet se ve své obvykle praktické a rozumné rovině, pak se jim povede dobře, pro Krysu ale všeobecně bude tento rok spíše ve znamení mírného chaosu, shonu a tlaku.

Buvol

Buvol je trpělivý a inspirující pro ostatní. Mnoho nemluví, ale je rozumný a stojí pevně nohama na zemi. Tito zrozenci mají v roce Kozy poměrně velkou šanci na úspěch. Mohou si dovolit vykonávat činnosti, které od nich budou vyžadovat více energie, i takové, které jsou spojeny s jistými riziky nebo soutěžením. V roce uplynulém, tedy v roce Koně, ledasco nefungovalo, ale to by měl rok Kozy právě v tomto ohledu hojně napravit. Nové nápady a projekty půjdou skoro samy a příjmy porostou. Pro aktivní Buvoly bude tento rok přínosný, pro ty mírnější by měl nýt klidný a bez významnějších změn.

Tygr

Tygři jsou proměnlivé osobnosti s přirozenými sklony k vůdcovství. Jsou stateční a odvážní a z bojů obvykle vycházejí jako vítězové. Pro zrozence ve znamení Tygra bude v tomto roce důležité vyhýbat se vlastnostem, které jsou pro Kozu typické. Měly by si dávat pozor na nerozvážnost, impulzivní jednání, povrchnost a lehkost. Tygrům se bude dařit v oblastech, které mají v oblibě a do kterých dávají svoji duši a které vznikají v pohodě, nikoliv v napětí. Tygrům by se v roce Kozy mělo dařit i v lásce, nesmí být však sobečtí.

Králík

Zrozenci v Králíkovi bývají sice poměrně plaší, ale pro své okolí jsou atraktivní. Mívají zastání ve velké skupině svých přátel a rodině. Rok Kozy dodává Králíkovi energii, elán a dynamiku. Překážky z minulého roku zmizí a v mnoha oblastech života se Králíkům začne dařit. Je důležité se posouvat kupředu, odhodit za hlavu pocity beznaděje a dobře zvažovat konané činnosti. Důležité bude vše dobře načasovat a nic zbytečně neodkládat, pozdě zahájené činnosti nepřinesou žádné významné výsledky.

Drak

Zrozenci v Draku mívají ohnivou povahu. Bývají oblíbení a v životě šťastní. Drak v roce Kozy není nakloněn týmové spolupráci, což komplikuje vztahové záležitosti, jak na poli obchodním, tak v osobním životě a vazbách. Aura napětí kolem Draka bude jeho okolí pravděpodobně patrná a rozpoznatelná. Tento rok je pro Draky hodně o jejich nezávislosti, neměli by spoléhat na okolí, ale jen sami na sebe, rozhodovat se nezávisle a být ostražitý v ohledu konkurentů a soupeřů. Úspěch slibuje Drakům v tomto čase umělecká tvorba.

Had

Ti, kteří se narodili ve znamení Hada, mívají obvykle štěstí ve finančních záležitostech, jsou vášniví, ale i vznětliví. Had není s energií Kozy tak úplně v souladu, což se může projevit v překážkách při dosahování vytyčených cílů, v obchodních záležitostech a podobně. Přicházející úspěchy budou spíše nárazovité, o to však intenzivnější a lepší. V průběhu roku Kozy nesmí Hadi příliš odpočívat, naopak musejí být aktivní a ve střehu. Pro Hady je nadcházející rok přínosem v oblasti budování vztahů a v odborné činnosti. Ve složitých situacích bude třeba, aby čerpali ze svých předchozích zkušeností, ty jim pomohou vyvarovat se chyb, které už se staly.

Kůň

Kůň umí motivovat ostatní a povzbuzovat k činnosti. Bývá populární a umí okouzlovat opačné pohlaví.
Energie roku Kozy podporuje komunikační schopnosti Koně, načež dochází k dalšímu zlepšení jeho sociálních a partnerských vztahů. Pomáhá přizpůsobovat se novým kolektivům zapadnout do neznámé společnosti, zasloužit si úctu, respekt i vybudování autority. Nejdůležitější pro Koně je v tomto roce neztratit čestné jednání, takové zaklopýtnutí by jim totiž mohlo podrazit nohy. Sklony k vytváření intrik, k podvodům, k dobrodružství, či řízení se pouze vlastními zájmy mohou způsobit negativní dopady.

Koza (Ovce)

Koza dbá na svůj zevnějšek, je kreativní i činorodá, ale má ráda svůj klid a prostor. Ačkoliv nastupuje rok Kozy, pro Kozy samotné toto období nebývá právě příznivé. Do mnoha oblastí jejich života v tomto období nastoupí pnutí, nesoulad a nepředvídatelnost. Rok Kozy bude pro tyto zrozence zajímavý, avšak nepředvídatelný. Svoje kreativní schopnosti mohou úspěšně uplatnit v podnikání, jejich originální smýšlení by se mohlo stát zárukou úspěchu. Rok bude plný překvapení, bohužel však i těch méně příjemných. Pozor by si Kozy měly dát na plýtvání energií, časem i penězi.

Opice

Opice jsou nejvšestrannějším znamením v čínském horoskopu, jsou bystré a aktivní, nerady však přiznávají svoji chybu. Zrozencům ve znamení Opice slibuje rok Kozy nové a výrazné změny v životě, převratné události a skvělou etapu pro získávání nových poznatků a zkušeností, využitelných do dalšího života. V této době by měly Opice rozhodně důvěřovat svojí intuici, která bude daleko převyšovat logické úsudky.

Kohout

Kohouti mívají vynikající společenské dovednosti, jsou všímavý a bystří. Kohout obvykle jen nerad riskuje, raději se drží stanoveného plánu. Kohouti by se v tomto roce měly rozhodně vyvarovat jakýchkoliv excesům a rozrušení, která pro ně bývají docela obvyklá. Těmto zrozencům lze maximálně v tomto roce doporučit, soustředit se na eliminování nervozity a úzkosti. Je vhodné šetřit energii, vyhýbat se dramatickým událostem i změnám v životě a hodně dbát na své zdraví a životní styl všeobecně. Jde však celkově o příznivý rok pro Kohouty, který jim dává možnost pracovat na sobě samých a dosahovat pozitivních kroků a změn. Je to rok hledání duševní rovnováhy a možná i obdobím duchovního hledání.

Pes

Zrozenci ve znamení Psa bývají důvěryhodní a upřímní, obvykle bojují proti nespravedlnosti. Bývají též dobří podnikatelé. Právě pro zrozence ve znamení Psa bude pravděpodobně rok Kozy velmi kontroverzní. Nejlepší taktikou, kterou lze v nacházejícím roce Psům doporučit, je vyčkávání a pozorování situace. Na jednu stranu budou mít totiž nadstandardní štěstí, které je bude ochraňovat před negativními vlivy a potížemi, na straně druhé však může v důsledku vlastní negativity Psů docházet k jejich rozkolísanosti a odklonům od původních plánů. Není vhodné v tomto roce vyvíjet nadměrnou činnost či útočit, raději v pohodě vyčkejte pro Vás lepších období.

Vepř

Zrozenci ve znamení Vepře bývají důvěryhodní a přátelští. Je na ně spoleh, ale někdy příliš věří v lidskou dobrotu.Touží po poznání a poznávání nového. Zrozenci ve znamení Vepře mohou očekávat pro ně příznivý rok. Znamení Kozy je aktivizuje k novým začátkům, zároveň také povzbuzuje a rozšiřuje jejich schopnosti a to ve všemožných oblastech života i práce. Pro Vepře bývá kariéra a finanční jistoty poměrně důležitými složkami bytí a v nich je rok Kozy dokonale podpoří. Rok Kozy hojně podporuje jejich růst i blahobyt. Těm zrozencům, kteří vyčkávají nového životního partnera, by měl být tento rok rovněž nakloněn.

Čínský horoskop na rok 2018: Rok zemského Psa přinese tolaranci i nové začátky!Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

STŘEDA 12. 06. 2024
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v přibývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
ČTVRTEK 13. 06. 2024
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
PÁTEK 14. 06. 2024
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
SOBOTA 15. 06. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
NEDĚLE 16. 06. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 17. 06. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
ÚTERÝ 18. 06. 2024
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v přibývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte…
více o tomto dni

Dobrý kontakt k tématu

Je vodíková voda zázračným nápojem nebo jde o největší podvod 21. století?

Nechápu příteli Rudo,že se tak schazuješ a mluvíš o čemu naprosto vůbec nerozumíš. Když já jsem se zabýval výr...

Nenechte pejskovo tělo zaplavit toxiny. Jak léčit selhání ledvin u psa?

31.5.2024 mi odešel pejsek / téměř 15 let -rotvajler/ na chronické poškození ledvin. Nikdy nestonal, 5 dní pře...

Krabičková dieta – zdravé stravování bez vaření a počítání kalorií

Zdravé stravování jsem si vyzkoušela taky, objednávala jsem čtyři měsíce a s jídlem a výslednou váhou jsem spo...

Tipy, jak ušetřit při nákupu kosmetiky a neslevit na kvalitě

Hodně zajímavých slev je také na https://slevovykupon.net/

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

Nabídka půjčky se 100% jistotou Dobrý den, s cílem pomoci vám překonat různé finančn...

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

prodáváme všechny druhy léků Morfin Zolpinox Sanval Frontin Adderall Ritalin Oxykodon Xana...

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

Možnost úvěru upřímný Půjčka a úvěr s 3 % úrokovou sazbou, vy se obáváte, že v�...
Zobrazit všechna témata

Kus melounu denně pro zdraví. Využijte melounovou sezónu na maximum

Meloun je ryze letní ovoce. Koupit se nyní dá za rozumnou cenu a rozhodně je neodmyslitelnou potravinou pro horké dny. Pochutnáme si na něm, udrží naše tělo pořádně hydratované a perfektně se hodí pro hubnutí. ...

Rozchod je studnicí nechtěných emocí. Jak se s ním co nejlépe popasovat?

Je těžké se s někým rozejít, ale ještě těžší je zotavování se z konce vztahu. To může trvat týdny, měsíce a u někoho i roky. Stojí za tím naše emoce. Ty v nás vyvolávají smutek, vztek, vinu, stud, někdy ale i v...

Mezinárodní den dětí je tu. Už víte, jak jej se svým potomkem oslavíte?

Každoročně je první červnový den věnován výhradně dětem. U té příležitosti jsou připravovány mnohé společenské, kulturní i sportovní akce. Ovšem Mezinárodní den dětí má za cíl nejen pobavit a oslavit děti na ce...

Znáte cirkadiánní rytmus? Hubnutí vám podle něj půjde jedna radost

O biologických hodinách se mluví poměrně hojně, avšak pojem cikradiánní rytmus není tolik známý. Přitom jde o poměrně zásadní věc v našem životě. Je sice velice důležité, co jíme, pijeme nebo jaké potravní dopl...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Bezlepkový banánový chlebíček

Začněte tím, že si předehřejte troubu na 170 až 190 °C a smícháte si v míse tyto ingredience – rozmačkané banány, rozpuštěné máslo, krystalový cukr, vejce a vanilkový extrakt. V dalším kroku pak přidejte bezlep...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Nová etapa života začíná... aneb Znovu a lépe

Taky jste v životě někdy udělali věci, na který nejste zrovna pyšný? Já mnohokrát. Ale vždycky jsem se z nich snažila ponaučit. A právě teď skončila jedna etapa, která mě celý tři roky tížila. Nebudu zastírat skutečnosti, protože můj příběh může třeba někoho inspirovat k tomu, žít líp a vyvarovat se stejným chybám. Co mě tedy posunulo dál?