Barvy aury a jejich význam

Barvy aury a jejich význam

Vlastnosti aury

V každém organismu je velké množství energie, která proudí mezi ním samotným a okolím neustále. Aura není elektromagnetická, tudíž není vědeckými metodami změřitelná. Vědecké poznatky zastávají názor, že fotografie aury je pouze optický klam. Přesto je mnoho vyznavačů vidění aury.

U aury rozeznáváme několik základních vlastností:

 • Prvním vodítkem je její velikost, u některých jedinců energie přesahuje jen o pár centimetrů, u dalších jedinců, především u těch duchovně vyspělých je to i přes metr.
 • Další vlastností aury je její barva a barevnost. Aura může mít všechny barvy duhy, u naprosté většiny lidí však převládají dvě až tři barvy.
 • Aura má i složky stálou a tzv. náladovou, ty se v průběhu let mohou měnit a mění. Stálá aura poukazuje na stádium, ve kterém se dotyčná osoba nachází, na jeho zdravotní stav i psychické zdraví, duchovní vyspělost a podobně. Náladová složka dává najevo momentální rozpoložení dotyčného, které se týká nejbližších dní a hodin. I jednotlivé orgány a části těla mohou mít svoji auru.
 • Pokud je daný jedinec v harmonii, pak je aura celistvá. V případě psychických obtíží daného jedince či zdravotních neduhů, pak se na místě problému objevují v auře těla trhliny, jinak barevné pruhy, zúžení aury, nejasné barvy atd.

Barvy aury a jejich význam

Auru lze posuzovat pouze jako celek, ale jednotlivý výklad barev v auře nám může k pochopení významu dopomoci. I odstíny jednotlivých barev nesou odlišnou informaci.

Červená barva

Červená barva symbolizuje tyto hodnoty: tělesnost, smyslnost, vitalitu, agresi, silné ego a schopnost dosáhnout úspěchu. Lidé, jejichž aura je červené barvy, bývají obvykle silnými a odolnými jedinci, získávají často vedoucí a zodpovědná postavení, jsou předurčeni k tomu, dosáhnout úspěchu. Bývají citově orientovaní a založení, mívají dobré srdce. Tito jedinci mají obvykle velmi rozvinutou schopnost aktivovat a inspirovat své okolí. Negativními jejich projevy bývá výbušnost, agresivita, nepřiměřená sebeláska, egocentrismus. „Přebytek“ v červené auře může způsobovat sklony k nervovým obtížím a sklony k nervovému přepětí. Z astrologického hlediska pak červená barva odpovídá planetě Marsu a vlastnostem, které nese, těmi jsou náhlost až hrubá síla.

Barevné odstíny jsou velmi důležité:

 • Silná až šarlatová červená symbolizuje obvykle velmi silné ego až zahleděnost do sebe sama, objevuje se v auře sobeckých lidí.
 • Tmavočervená patří lidem s velkou energií a temperamentem, tito jedinci mívají silnou vůli, touhu po sebeprosazení, tendence k vůdcovství a odvahu. Negativem je hněv, vztek, zloba. Šedivé záblesky v auře této barvy ukazují na únavu a psychickou vyčerpanost.
 • Světle červená barva znamená radost, smyslnost a sexualitu, rovněž lásku, ale také nervozitu a impulzivnost.

Růžová barva

Růžová barva bývá chápána a vykládána jako mírnější, něžnější varianta červené. Vyjadřuje duševní pocity lásky na nejvyšší duchovní úrovni. Znamená citlivost, jemnost, emocionalitu, lásku, sentimentalitu, někdy také „marné toužení“. Často se objevuje v auře mladých lidí, u starších může symbolizovat narušený vztah k realitě. Podvědomou snahu vnímat svět skrze „růžové brýle“.

Oranžová barva

Tato barva v auře zastupuje harmonii a schopnost spolupráce s druhými. Takovýto člověk bývá přirozeně intuitivní, taktní, dá se s ním dobře vyjít, má schopnost zklidnit emoce druhých a bývá i poměrně praktický. Oranžová symbolizuje rovněž sexualitu, ale na rozdíl od agresivní červené, člověk s převažující oranžovou barvou vytváří sexuální vztahy na mnohem jemnější úrovni. Symbolizuje lásku spojenou s vroucími city a touhami. Lidé s dostatkem oranžové ve své auře většinou zvládají úskalí života s lehkostí, nechybí jim potřebná sebedůvěra. V rámci astrologické symboliky je oranžová spojená s vlastnostmi Slunce, tedy s energií, dynamikou, teplem, vývojem a životní energií. Abychom však „oranžové“ jen nechválili, jejich negativními vlastnostmi může být lenost a lajdáckost.

A nyní se ještě zmíníme o hlavních odstínech oranžové:

 • zlatooranžová vyjadřuje plnost života
 • hnědooranžová symbolizuje utlumené ambice, lhostejnost až lenost
 • jemně pastelově oranžová, meruňková je vnímána jako velmi pozitivní barva. Přináší energii obnovy a cirkulace energie
 • červenooranžová symbolizuje přebytkem červené touhu po dobrodružství, potěšení, vzrušení

Žlutá barva

Čistě žlutá barva aury je barvou zdraví, myšlení, intelektu a inteligence. Osoby s převahou žluté v auře mívají organizační talent a jsou disciplinovaní. Přemíra žluté ukazuje na sebepřeceňování, očekávání něčeho od druhých. Takovýto člověk se velice snadno pro něco nadchne, ale bývá velmi proměnlivý. Má sociální cítění a rád vede dlouhé debaty a diskuze. Učí se snadno, ale někdy se pouští do mnoha věcí zároveň, což může vést k přetěžování organismu. Z astrologického hlediska odpovídá žlutá barva planetě Merkur, která nese vlastnosti komunikace, myšlení, ale i písmo. Stejně jako u ostatních barev v auře, i zde je důležitý odstín žluté.

Odstíny žluté barvy v auře:

 • zlatá žluť symbolizuje univerzální lásku, ideály, velkorysost, šlechetnost
 • žlutooranžová je známkou sebevědomí, snaživosti a intelektu
 • žluť se zabarvením do rumělkova je symbolem plachosti, ostýchavosti, slabé vůle, v chování se projevuje pocity méněcennosti a nerozhodnosti
 • žlutozelená, to je soucit, sympatie, upřímnost, komunikace, mírumilovnost

 

Fotolia_52740292_XS

Zelená barva

Zelená je barvou přírody, uzdravování, klidu a léčitelských schopností. Je také barvou služby a oddanosti, harmonie a míru, naděje. Negativní stránkou může být neměnnost a názorová nepoddajnost.

Opět je třeba se orientovat také na jednotlivé odstíny zelené:

 • tmavá zelená je barvou důstojnosti a prestiže, značí materialistický přístup
 • zelenomodrá zvyšuje sílu zelené barvy a vyjadřuje spolehlivost
 • smaragdová zeleň je barvou lidí, kteří rádi pomáhají ostatním, říká se jí také barva lékařů
 • zelenomodrá zvyšuje sílu zelené, ukazuje na spolehlivost

Modrá barva

Modrá barva v auře symbolizuje sílu. Je barvou víry a odevzdanosti, ale také touhy po poznání. Modrá má úctu k řádu a povinnosti. Lidé, kterým v auře převažuje modrá, bývají samostatní, až samotářští, jedná se většinou o introverty oddané svým ideálům. Negativní stránkou může být jejich náladovost.

Odstíny modré:

 • Světle modrá obvykle náleží hledačům cesty. Jedná se o lidi, kteří jsou oddáni nějakým ideálům, ale hledají duchovní podstatu. Někdy bývají svárliví.
 • Tmavě modrou mívají ve své auře osoby, které již našli svoji cestu, svoje poslání a jsou zcela pohrouženi do práce, směřují k naplnění svého cíle. 

Indigová

Tato barva symbolizuje starostlivost a péči o druhé. Lidé s indigovou barvou v auře často působí v humanitární oblasti. Někdy se jí říká barva vykoupení. Objevuje se u starších osob.

Fialová

Fialová je barvou intuice, duchovního života, jasnovidectví. Člověk s takovouto barvou aury se duchovně vyvíjí po celý život.

Stříbrná

Je poměrně neobvyklé najít tuto barvu v auře jako hlavní, bývá spíše barvou doplňkovou. Symbolizuje intuici, idealismus, snění a vizionářství. Takový člověk je plný ideálů, ale bývá nepraktický. Negativní stránkou takovýchto lidí je přespřílišné snění a častá ztráta motivace.

Zlatá

Pokud se tato barva v auře vyskytuje jako základní, pak dává člověku ohromné schopnosti dosahovat svých úkolů a vytyčených cílů. Takovýto člověk bývá klidný a vyzařuje z něj osobní kouzlo. Svého úspěchu dosahuje obvykle až v pozdějším věku.

Vidění aury

Na to, abyste zahlédli auru a postupem času se ji třeba naučili i vidět je potřeba, abyste zvládali relaxovat, naučili se auru cítit a posléze se ji naučíte i vidět. Zpočátku ji možná uvidíte jen několik málo centimetrů kolem těla, ale cvičením se tato Vaše schopnost bude zlepšovat. Na vidění aury budete potřebovat světlo, čím silnější světlo, tím lépe ji budete vidět.

Při normálním vidění přijímají oči světlo, světlo je formou energie. Oční čočka zaostřuje světelnou energii a vlastní vnímání světla je založeno na citlivosti zrakových pigmentů na světlo. Světlem se zrakové pigmenty rozkládají, tím zahájí řetěz chemických reakcí. Ty vedou k převedení signálů na elektrický potenciál, vzruch, který nadále přenáší informaci do zrakových center mozku. Mozek tyto signály následně vyhodnotí jakožto obraz.

 Fotolia_4670851_XS

Cvičení na vidění aury

1. Pozorování oblohy

Při dobrém počasí, kdy je obloha celá modrá, případně šedivá, upneme zrak do jednoho místa a setrváme. Po chvíli začneme vidět drobné záblesky a světýlka. Pokud se tyto záblesky pohybují stejně, jako hýbeme očima, pak nejde o záblesky aury, ale o zrakovou vadu nebo poškození na sítnici.

2. Sepnutí rukou a ostření zraku

Sepneme ruce tak, že se konečky levé ruky dotýkají konečků pravé ruky. Ruce oddálíme asi 50 cm od těla, dlaně jsou od sebe vzdáleny. Skrze prsty pozorujeme pozadí, například bílou stěnu nebo strop. Díváme se stále skrz a nepřeostřujeme na dlaně. Po chvíli ruce oddálíme a opět pozorujeme, co vidíme.

3. Pozorování aury nad stromy a nad rostlinami

Zadívejte se na vrcholek některého ze stromů a pozorujte, co vyzařují. Možná ji budete vnímat jako jakousi fontánku. Aura stromů se v průběhu roku mění.

4. Lidská aura

Lidská aura je záře kolem lidského těla, odráží se v ní momentální rozpoložení: pocity, emoce i nemoci. Pulzuje a roztahuje a stahuje se jako živá. Nejlépe ji uvidíte, když je za člověkem bílá stěna. Trénovat vidění aury můžete tak, že se budete soustředit na konečky prstů a auru zahlédnete kolem nich.Diskuse k článku

 • Evabelk

  11:55 14. 1. 2022 +5
  Dobrý den,nějak tak náhodou jsem zjistila,že syn vidí aury lidí. V té době mu bylo 6let...zajímavé je,že barva aury je totožná s oblíbenou barvou té dané osoby.Zjistili SME také,že se aura mění podle emocí dotyčných osob.Ze začátku jsem se často syna ptala,jakou kdo má barvu,na doporučení to máme občas trénovat,ať o tu schopnost syn nepřijde. Teď je mu 9 a stále aury vidí ❤️❤️❤️
 • qwerty

  17:57 20. 6. 2021 +1
  vidí člověk auru před tím, nebo až potom co se dozví o existenci aury jako konceptu? nejsem přesvědčen o její existenci a toto by ji mohlo potvrdit či vyvrátit ( odpovídejte upřímně prosím )
  • Radek J.

   15:40 21. 6. 2021 +7
   Zdravím. Mám osobní zkušenost , respektive s mou sestrou. Když byla malá, tak podle jejího tvrzení viděla lidi "barevné". Brala to samozřejmě. Jednou zjistila, že její kamarádky ne. Když chtěla upřesnit pána v menším davu lidí, který vedl psa, tak kamoškám ukazovala .."tam ten, ten žlutej"! Ostatní si z ní udělali legraci a tak pak dělala, že barevné lidi nevidí. Později sytost barev pomalu slábla. Dnes ji táhne na 50 a aby viděla náznak "aury" nebo toho co viděla, musí se dost soustředit a být pohodě. Děti sklon mít tyto "schopnosti" mají tak nějak přirozený, než se nechají zblbnout tím co říká společnost co je správné, co špatné a co jak funguje a co nikoli..atd. Já jsem měl v dětství minimálně vetší schopnost se radovat ze života než dnes :). Před 200 lety kdyby jste někdo řekl, že máte dron , který sám lítá, nemáte ho prřivázaný provázekm, je nabitý něčím co není vidět a říká se tomu "elektřina". Tak by jste byl za blázna, nikdo by nevěřil, tak jako dnes s informacmi co se nehodí nebo by jste byl kacíř, tak jako dnes by jste byl společensky nežádoucí a nebo když by jste té všem ukázal, byl by jste za Boha, tak jako dnes na Mimozemstana... a to jen proto, ze minimalne technologicky (a nkedy i duchovne) k takovemu poznani a "videni" spolecnost nedospela. Takze videt auru a nejen "auru" neni o tom znat ten koncept, naopak je to na prekazku, kdyz Vam nekdo rekne ze neco je a vy se urputne snazite toho dosahnout, obvykle "uvidite" nebo poznate tak akorat kulovy.
 • pavada28

  14:19 11. 8. 2020 +6
  Já jsem se auru naučila vidět čirou náhodou. Teď se mi stačí jen soustředit a pak ji vidím. U mě je stálou barvou zlatá. S tím že vidím auru občas zahlédnu Anděly, nebo naopak duchy. Není to příjemný pocit ale vidění aury se vyplatí.
 • Rain

  16:29 29. 4. 2019 +3
  Blíže k tělu se vyskytuje ještě astrální tělo, které mívá světle modré, šedivě namodralé, šedivé či až bílé zabarvení.
 • MichalF

  18:00 16. 4. 2019 0
  Pořád se na mě lepí modrá barva - nosím vše modré ani nad tim nepřemýšlím, mam sytě modré oči atd. Zajimalo mě jaky jestli nahodou nemam modrou auru a zde popsana charakteristika zcela vystihuje mou povahu. Fascinující.
 • Takeru

  20:58 26. 3. 2019 0
  Dost se zajímám o čakry a aury a chtěl bych se je naučit vidět (aury) nějaké rady
 • Naďa naďka

  23:35 2. 11. 2018 +3
  Okolo ruky si vidim pri bielom pozadi len svetlo zelenu a pri tmavom pozadi vidim okolo ruky tmavo modru v rozpati 5 cm a za modrou tu zelenu. Cim to je?
 • Kiki T.

  21:54 31. 3. 2017 +1
  Mě to vydrželo pořád,je mi 13 a mám učitelku která má červeno hnědou auru,někdy mi přijde že je až agresivní A taky ráda ubližuje Mít ji za třídní je peklo :(
 • Renata

  21:19 6. 9. 2016 -2
  https://www.youtube.com/watch?v=7ZWQi1BMcgo
 • Renata

  21:18 6. 9. 2016 +3
  Dobrý den,mám dojem,že se před rokem podařilo fotografce vyfotit mou auru.Při focení u této fotky,jsem v duchu řekla ,prosím anděly at´jsou u mne....https://www.youtube.com/watch?v=7ZWQi1BMcgo
  Děkuji za reakci.
 • Niki

  14:42 25. 6. 2016 +1
  Táta měl červenou a mamka žlutou. :) Já mám růžovou.
 • Růžena

  21:08 20. 6. 2016 +4
  Fakt? A jakou barvu auru měly rodiče ?
 • Nikola Kuriánová

  10:23 19. 6. 2016 +5
  Je mi jedenáct let a včera jsem viděla tátovu auru a potom jsem viděla svojí.
 • Anička

  19:05 26. 10. 2013 +4
  Jako malá jsem viděla auru automaticky u všech, lidi byli pro mě "barevní". Třeba žlutá paní, zelenej pán apod.Teď v dospělosti už se na to musím soustředit, ale schopnost vidět auru mi zůstala. Moje dcera měla také podobné schopnosti asi do 5let, viděla zase různé bytůstky a andělíčky, byli také různě barevní.
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

PONDĚLÍ 08. 08. 2022
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v přibývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž…
více o tomto dni
ÚTERÝ 09. 08. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v přibývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť a nehty, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes…
více o tomto dni
STŘEDA 10. 08. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v přibývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť a nehty, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes…
více o tomto dni
ČTVRTEK 11. 08. 2022
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v přibývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. …
více o tomto dni
PÁTEK 12. 08. 2022
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře, dnes je úplněk. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. Navštivte dnes…
více o tomto dni
SOBOTA 13. 08. 2022
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
NEDĚLE 14. 08. 2022
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni

Dobrý kontakt k tématu

Vyrobte si lahodný domácí řecký jogurt - snadno a rychle!

nevyrábím, nemám na to čas, koupim si tvarohový jogurt s příchutí čokolády a jsem spokojena

Ochutnejte vlastní mléčné výrobky: Domácí jogurt krok za krokem

nevyrábám, ale kupuji si čokoladové krémové... Jsou top mezi jogurty

Jogurt

jogurty jím jenom bílé a jinak si kupuji pouze čokoladové smetanové krémy, Jsou nejlepší na světe

5 potravin, které spolehlivě podpoří vaše trávení

potřebuji ho spíše stabilizovat a narovnat střevní mikrofloru

operace žlučníku

dobrý den, je pro mě vhodný termín 22.7.2022 k operaci odstranění žlučníku? Jsem naroz...

Depilace - lunární kalendář

Zdravim, myslela jsem ze ubyvajici v kozorohovi je idel. Ted jsem zmatena, muzete tedy shrnout ...

Operace

Dobrý den, úpro všechny operace je nejvhodnější ubývající Měsíc, vyhněte se však d...
Zobrazit všechna témata

doporučujeme ze zboží

Reklama

Éterický olej SMRK 10ml Dr.Popov

Přírodní esenciální olej
99 Kč

Set esenciálních olejů Imunita a Nachlazení

Přírodní pomoc proti nachlazení a na imunitu Set 3…
388 Kč

Tekutý prací prostředek 1l ALMACABIO

Ekoogický prací gel  Šetrně odstraní z vláken i odolnou…
189 Kč

Masážní olej DETOX - detoxikační 250ml Ayuuri

Olej s gerániem a mátou pro každodenní masáž unavené…
503 Kč

Solná lampa elektrická 15 - 18kg

Solný krystal z Himaláje, s el.kabelem a žárovkou Výška…
1 790 Kč

Důvěra ve vztahu: Jak ji vybudovat a čím ji můžete ztratit?

Důvěra ve vztahu je základním pilířem pro jeho šťastné, dlouhodobé a zdravé fungování. A je potřeba na ní neustále pracovat. Nerozvine se totiž hned a můžete ji velmi snadno ztratit nerozvážnými životními kroky...

Zahradní fontána je hit! Jak ji vybrat?

Zahradní fontána neplní jen jakousi estetickou funkci. Má mnohem více účelů, které jistě docení zejména milovníci relaxace nebo různého zvířectva. Vybrat tu vhodnou mezi mnoha produkty na trhu může být pořádným...

Toxické přátelství: Jak jej poznat a na co si dát pozor?

Přátelství je v našem životě velice důležité. Dá se říci, že naši přátelé jsou jako rodina, někdy i mnohem víc. Můžeme si s nimi o čemkoliv povídat, můžeme se jim svěřit a můžeme je i požádat o pomoc, pokud pot...

Phubbing: Závislost na mobilním telefonu ničí vztahy, přátelství i život

Phubbing je poměrně nový fenomén. Takzvaní phubbeři si více než lidí, se kterými tráví čas, všímají svého mobilního telefonu. A dá se říct, že jejich okolí je vlastně v tu chvíli ani nezajímá. Phubbing je novod...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Mrkvová přesnídávka s bramborem a pórkem

Začněte tím, že si oloupete mrkve a brambory. Poté zeleninu společně s pórkem omyjte, nakrájejte na kousky a vložte do hrnce. Také přidejte trochu vody a vařte do změknutí. Následně zakápněte malým množstvím ol...

Kočka na vodítku aneb Je skutečně nutné tyto mazlíčky venčit?

Někomu může přijít úsměvná už jen představa, že by měla být kočka na vodítku. Tato zvířata jsou totiž většinou brána jako samostatná. Obzvlášť na vesnicích se pak kočičí mazlíčci promenádují ulicemi zcela svobo...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Grilovací koření, které dodá masu ten správný říz aneb 5 domácích receptů

Grilovací koření nechybí v kulinářské výbavě leckteré rodiny. Zejména pak v letních měsících se stává doslova hitem! Bez něj si totiž mnozí z nás nedokážou představit grilovaná masa nejrůznějších druhů. Vsaďte ...

Miluju léto!

Jsem se tu dlouho neukázala - možná je to proto, že žiju poměrně v hektice a buď pracuju nebo jsem ve společnosti manžela a přátel. Léto je v naší komunitě dost náročný společensky ale taky pracovně. Nemyslim tim žádnou sektu :), ale hasiče. Naši kluci se obzvlášť v těchto vedrech moc nezastaví - jezdí kropit uprchlíky, děti na akcích anebo hasí nějaký hrůzy - ale to zaplať pánbůh není tak často.