Barvy aury a jejich význam

Barvy aury a jejich význam

Vlastnosti aury

V každém organismu je velké množství energie, která proudí mezi ním samotným a okolím neustále. Aura není elektromagnetická, tudíž není vědeckými metodami změřitelná. Vědecké poznatky zastávají názor, že fotografie aury je pouze optický klam. Přesto je mnoho vyznavačů vidění aury.

U aury rozeznáváme několik základních vlastností:

 • Prvním vodítkem je její velikost, u některých jedinců energie přesahuje jen o pár centimetrů, u dalších jedinců, především u těch duchovně vyspělých je to i přes metr.
 • Další vlastností aury je její barva a barevnost. Aura může mít všechny barvy duhy, u naprosté většiny lidí však převládají dvě až tři barvy.
 • Aura má i složky stálou a tzv. náladovou, ty se v průběhu let mohou měnit a mění. Stálá aura poukazuje na stádium, ve kterém se dotyčná osoba nachází, na jeho zdravotní stav i psychické zdraví, duchovní vyspělost a podobně. Náladová složka dává najevo momentální rozpoložení dotyčného, které se týká nejbližších dní a hodin. I jednotlivé orgány a části těla mohou mít svoji auru.
 • Pokud je daný jedinec v harmonii, pak je aura celistvá. V případě psychických obtíží daného jedince či zdravotních neduhů, pak se na místě problému objevují v auře těla trhliny, jinak barevné pruhy, zúžení aury, nejasné barvy atd.

Barvy aury a jejich význam

Auru lze posuzovat pouze jako celek, ale jednotlivý výklad barev v auře nám může k pochopení významu dopomoci. I odstíny jednotlivých barev nesou odlišnou informaci.

Červená barva

Červená barva symbolizuje tyto hodnoty: tělesnost, smyslnost, vitalitu, agresi, silné ego a schopnost dosáhnout úspěchu. Lidé, jejichž aura je červené barvy, bývají obvykle silnými a odolnými jedinci, získávají často vedoucí a zodpovědná postavení, jsou předurčeni k tomu, dosáhnout úspěchu. Bývají citově orientovaní a založení, mívají dobré srdce. Tito jedinci mají obvykle velmi rozvinutou schopnost aktivovat a inspirovat své okolí. Negativními jejich projevy bývá výbušnost, agresivita, nepřiměřená sebeláska, egocentrismus. „Přebytek“ v červené auře může způsobovat sklony k nervovým obtížím a sklony k nervovému přepětí. Z astrologického hlediska pak červená barva odpovídá planetě Marsu a vlastnostem, které nese, těmi jsou náhlost až hrubá síla.

Barevné odstíny jsou velmi důležité:

 • Silná až šarlatová červená symbolizuje obvykle velmi silné ego až zahleděnost do sebe sama, objevuje se v auře sobeckých lidí.
 • Tmavočervená patří lidem s velkou energií a temperamentem, tito jedinci mívají silnou vůli, touhu po sebeprosazení, tendence k vůdcovství a odvahu. Negativem je hněv, vztek, zloba. Šedivé záblesky v auře této barvy ukazují na únavu a psychickou vyčerpanost.
 • Světle červená barva znamená radost, smyslnost a sexualitu, rovněž lásku, ale také nervozitu a impulzivnost.

Růžová barva

Růžová barva bývá chápána a vykládána jako mírnější, něžnější varianta červené. Vyjadřuje duševní pocity lásky na nejvyšší duchovní úrovni. Znamená citlivost, jemnost, emocionalitu, lásku, sentimentalitu, někdy také „marné toužení“. Často se objevuje v auře mladých lidí, u starších může symbolizovat narušený vztah k realitě. Podvědomou snahu vnímat svět skrze „růžové brýle“.

Oranžová barva

Tato barva v auře zastupuje harmonii a schopnost spolupráce s druhými. Takovýto člověk bývá přirozeně intuitivní, taktní, dá se s ním dobře vyjít, má schopnost zklidnit emoce druhých a bývá i poměrně praktický. Oranžová symbolizuje rovněž sexualitu, ale na rozdíl od agresivní červené, člověk s převažující oranžovou barvou vytváří sexuální vztahy na mnohem jemnější úrovni. Symbolizuje lásku spojenou s vroucími city a touhami. Lidé s dostatkem oranžové ve své auře většinou zvládají úskalí života s lehkostí, nechybí jim potřebná sebedůvěra. V rámci astrologické symboliky je oranžová spojená s vlastnostmi Slunce, tedy s energií, dynamikou, teplem, vývojem a životní energií. Abychom však „oranžové“ jen nechválili, jejich negativními vlastnostmi může být lenost a lajdáckost.

A nyní se ještě zmíníme o hlavních odstínech oranžové:

 • zlatooranžová vyjadřuje plnost života
 • hnědooranžová symbolizuje utlumené ambice, lhostejnost až lenost
 • jemně pastelově oranžová, meruňková je vnímána jako velmi pozitivní barva. Přináší energii obnovy a cirkulace energie
 • červenooranžová symbolizuje přebytkem červené touhu po dobrodružství, potěšení, vzrušení

Žlutá barva

Čistě žlutá barva aury je barvou zdraví, myšlení, intelektu a inteligence. Osoby s převahou žluté v auře mívají organizační talent a jsou disciplinovaní. Přemíra žluté ukazuje na sebepřeceňování, očekávání něčeho od druhých. Takovýto člověk se velice snadno pro něco nadchne, ale bývá velmi proměnlivý. Má sociální cítění a rád vede dlouhé debaty a diskuze. Učí se snadno, ale někdy se pouští do mnoha věcí zároveň, což může vést k přetěžování organismu. Z astrologického hlediska odpovídá žlutá barva planetě Merkur, která nese vlastnosti komunikace, myšlení, ale i písmo. Stejně jako u ostatních barev v auře, i zde je důležitý odstín žluté.

Odstíny žluté barvy v auře:

 • zlatá žluť symbolizuje univerzální lásku, ideály, velkorysost, šlechetnost
 • žlutooranžová je známkou sebevědomí, snaživosti a intelektu
 • žluť se zabarvením do rumělkova je symbolem plachosti, ostýchavosti, slabé vůle, v chování se projevuje pocity méněcennosti a nerozhodnosti
 • žlutozelená, to je soucit, sympatie, upřímnost, komunikace, mírumilovnost

 

Fotolia_52740292_XS

Zelená barva

Zelená je barvou přírody, uzdravování, klidu a léčitelských schopností. Je také barvou služby a oddanosti, harmonie a míru, naděje. Negativní stránkou může být neměnnost a názorová nepoddajnost.

Opět je třeba se orientovat také na jednotlivé odstíny zelené:

 • tmavá zelená je barvou důstojnosti a prestiže, značí materialistický přístup
 • zelenomodrá zvyšuje sílu zelené barvy a vyjadřuje spolehlivost
 • smaragdová zeleň je barvou lidí, kteří rádi pomáhají ostatním, říká se jí také barva lékařů
 • zelenomodrá zvyšuje sílu zelené, ukazuje na spolehlivost

Modrá barva

Modrá barva v auře symbolizuje sílu. Je barvou víry a odevzdanosti, ale také touhy po poznání. Modrá má úctu k řádu a povinnosti. Lidé, kterým v auře převažuje modrá, bývají samostatní, až samotářští, jedná se většinou o introverty oddané svým ideálům. Negativní stránkou může být jejich náladovost.

Odstíny modré:

 • Světle modrá obvykle náleží hledačům cesty. Jedná se o lidi, kteří jsou oddáni nějakým ideálům, ale hledají duchovní podstatu. Někdy bývají svárliví.
 • Tmavě modrou mívají ve své auře osoby, které již našli svoji cestu, svoje poslání a jsou zcela pohrouženi do práce, směřují k naplnění svého cíle. 

Indigová

Tato barva symbolizuje starostlivost a péči o druhé. Lidé s indigovou barvou v auře často působí v humanitární oblasti. Někdy se jí říká barva vykoupení. Objevuje se u starších osob.

Fialová

Fialová je barvou intuice, duchovního života, jasnovidectví. Člověk s takovouto barvou aury se duchovně vyvíjí po celý život.

Stříbrná

Je poměrně neobvyklé najít tuto barvu v auře jako hlavní, bývá spíše barvou doplňkovou. Symbolizuje intuici, idealismus, snění a vizionářství. Takový člověk je plný ideálů, ale bývá nepraktický. Negativní stránkou takovýchto lidí je přespřílišné snění a častá ztráta motivace.

Zlatá

Pokud se tato barva v auře vyskytuje jako základní, pak dává člověku ohromné schopnosti dosahovat svých úkolů a vytyčených cílů. Takovýto člověk bývá klidný a vyzařuje z něj osobní kouzlo. Svého úspěchu dosahuje obvykle až v pozdějším věku.

Vidění aury

Na to, abyste zahlédli auru a postupem času se ji třeba naučili i vidět je potřeba, abyste zvládali relaxovat, naučili se auru cítit a posléze se ji naučíte i vidět. Zpočátku ji možná uvidíte jen několik málo centimetrů kolem těla, ale cvičením se tato Vaše schopnost bude zlepšovat. Na vidění aury budete potřebovat světlo, čím silnější světlo, tím lépe ji budete vidět.

Při normálním vidění přijímají oči světlo, světlo je formou energie. Oční čočka zaostřuje světelnou energii a vlastní vnímání světla je založeno na citlivosti zrakových pigmentů na světlo. Světlem se zrakové pigmenty rozkládají, tím zahájí řetěz chemických reakcí. Ty vedou k převedení signálů na elektrický potenciál, vzruch, který nadále přenáší informaci do zrakových center mozku. Mozek tyto signály následně vyhodnotí jakožto obraz.

 Fotolia_4670851_XS

Cvičení na vidění aury

1. Pozorování oblohy

Při dobrém počasí, kdy je obloha celá modrá, případně šedivá, upneme zrak do jednoho místa a setrváme. Po chvíli začneme vidět drobné záblesky a světýlka. Pokud se tyto záblesky pohybují stejně, jako hýbeme očima, pak nejde o záblesky aury, ale o zrakovou vadu nebo poškození na sítnici.

2. Sepnutí rukou a ostření zraku

Sepneme ruce tak, že se konečky levé ruky dotýkají konečků pravé ruky. Ruce oddálíme asi 50 cm od těla, dlaně jsou od sebe vzdáleny. Skrze prsty pozorujeme pozadí, například bílou stěnu nebo strop. Díváme se stále skrz a nepřeostřujeme na dlaně. Po chvíli ruce oddálíme a opět pozorujeme, co vidíme.

3. Pozorování aury nad stromy a nad rostlinami

Zadívejte se na vrcholek některého ze stromů a pozorujte, co vyzařují. Možná ji budete vnímat jako jakousi fontánku. Aura stromů se v průběhu roku mění.

4. Lidská aura

Lidská aura je záře kolem lidského těla, odráží se v ní momentální rozpoložení: pocity, emoce i nemoci. Pulzuje a roztahuje a stahuje se jako živá. Nejlépe ji uvidíte, když je za člověkem bílá stěna. Trénovat vidění aury můžete tak, že se budete soustředit na konečky prstů a auru zahlédnete kolem nich.Diskuse k článku

 • Brzlič

  21:52 16. 5. 2023 +2
  Dobrý den, občas se mi stává že vidím u lidí bílou/šedivou barvu vypadá to jako šlupka kolem celého těla nějaký mají tenkou a nějaký tlustou . Jak to nejlépe zlepšit abych rozpoznal barvy a jestli vůbec ta " šlupka" je aura. Děkuji
 • Evabelk

  11:55 14. 1. 2022 +9
  Dobrý den,nějak tak náhodou jsem zjistila,že syn vidí aury lidí. V té době mu bylo 6let...zajímavé je,že barva aury je totožná s oblíbenou barvou té dané osoby.Zjistili SME také,že se aura mění podle emocí dotyčných osob.Ze začátku jsem se často syna ptala,jakou kdo má barvu,na doporučení to máme občas trénovat,ať o tu schopnost syn nepřijde. Teď je mu 9 a stále aury vidí ❤️❤️❤️
 • qwerty

  17:57 20. 6. 2021 +2
  vidí člověk auru před tím, nebo až potom co se dozví o existenci aury jako konceptu? nejsem přesvědčen o její existenci a toto by ji mohlo potvrdit či vyvrátit ( odpovídejte upřímně prosím )
  • Effka

   14:24 9. 5. 2024 0
   Možná jsem vídala auru i dříve, ale chvíle, kdy jsem si uvědomila, že to co vidím je aura, u mne nastala někdy kolem pětadvacátého roku. Byla jsem tehdy na předporodním kurzu a paní, která tam přednášela , měla ohromnou a neskutečnou zlatou auru. Netuším, co vyprávěla. Byla jsem schopná se soustředit jen na to světlo.
   Nevím, jestli jsem před tímto zážitkem o aurách něco slyšela nebo četla, ale mám švagra, který auru vidí. Že ta zlatá záře kolem té paní byla aura, mi vlastně řekl on.
  • Radek J.

   15:40 21. 6. 2021 +14
   Zdravím. Mám osobní zkušenost , respektive s mou sestrou. Když byla malá, tak podle jejího tvrzení viděla lidi "barevné". Brala to samozřejmě. Jednou zjistila, že její kamarádky ne. Když chtěla upřesnit pána v menším davu lidí, který vedl psa, tak kamoškám ukazovala .."tam ten, ten žlutej"! Ostatní si z ní udělali legraci a tak pak dělala, že barevné lidi nevidí. Později sytost barev pomalu slábla. Dnes ji táhne na 50 a aby viděla náznak "aury" nebo toho co viděla, musí se dost soustředit a být pohodě. Děti sklon mít tyto "schopnosti" mají tak nějak přirozený, než se nechají zblbnout tím co říká společnost co je správné, co špatné a co jak funguje a co nikoli..atd. Já jsem měl v dětství minimálně vetší schopnost se radovat ze života než dnes :). Před 200 lety kdyby jste někdo řekl, že máte dron , který sám lítá, nemáte ho prřivázaný provázekm, je nabitý něčím co není vidět a říká se tomu "elektřina". Tak by jste byl za blázna, nikdo by nevěřil, tak jako dnes s informacmi co se nehodí nebo by jste byl kacíř, tak jako dnes by jste byl společensky nežádoucí a nebo když by jste té všem ukázal, byl by jste za Boha, tak jako dnes na Mimozemstana... a to jen proto, ze minimalne technologicky (a nkedy i duchovne) k takovemu poznani a "videni" spolecnost nedospela. Takze videt auru a nejen "auru" neni o tom znat ten koncept, naopak je to na prekazku, kdyz Vam nekdo rekne ze neco je a vy se urputne snazite toho dosahnout, obvykle "uvidite" nebo poznate tak akorat kulovy.
 • pavada28

  14:19 11. 8. 2020 +8
  Já jsem se auru naučila vidět čirou náhodou. Teď se mi stačí jen soustředit a pak ji vidím. U mě je stálou barvou zlatá. S tím že vidím auru občas zahlédnu Anděly, nebo naopak duchy. Není to příjemný pocit ale vidění aury se vyplatí.
 • Rain

  16:29 29. 4. 2019 +5
  Blíže k tělu se vyskytuje ještě astrální tělo, které mívá světle modré, šedivě namodralé, šedivé či až bílé zabarvení.
 • MichalF

  18:00 16. 4. 2019 0
  Pořád se na mě lepí modrá barva - nosím vše modré ani nad tim nepřemýšlím, mam sytě modré oči atd. Zajimalo mě jaky jestli nahodou nemam modrou auru a zde popsana charakteristika zcela vystihuje mou povahu. Fascinující.
 • Takeru

  20:58 26. 3. 2019 0
  Dost se zajímám o čakry a aury a chtěl bych se je naučit vidět (aury) nějaké rady
 • Naďa naďka

  23:35 2. 11. 2018 +4
  Okolo ruky si vidim pri bielom pozadi len svetlo zelenu a pri tmavom pozadi vidim okolo ruky tmavo modru v rozpati 5 cm a za modrou tu zelenu. Cim to je?
 • Kiki T.

  21:54 31. 3. 2017 +2
  Mě to vydrželo pořád,je mi 13 a mám učitelku která má červeno hnědou auru,někdy mi přijde že je až agresivní A taky ráda ubližuje Mít ji za třídní je peklo :(
 • Renata

  21:19 6. 9. 2016 -3
  https://www.youtube.com/watch?v=7ZWQi1BMcgo
 • Renata

  21:18 6. 9. 2016 +3
  Dobrý den,mám dojem,že se před rokem podařilo fotografce vyfotit mou auru.Při focení u této fotky,jsem v duchu řekla ,prosím anděly at´jsou u mne....https://www.youtube.com/watch?v=7ZWQi1BMcgo
  Děkuji za reakci.
 • Niki

  14:42 25. 6. 2016 +1
  Táta měl červenou a mamka žlutou. :) Já mám růžovou.
 • Růžena

  21:08 20. 6. 2016 +4
  Fakt? A jakou barvu auru měly rodiče ?
 • Nikola Kuriánová

  10:23 19. 6. 2016 +5
  Je mi jedenáct let a včera jsem viděla tátovu auru a potom jsem viděla svojí.
 • Anička

  19:05 26. 10. 2013 +5
  Jako malá jsem viděla auru automaticky u všech, lidi byli pro mě "barevní". Třeba žlutá paní, zelenej pán apod.Teď v dospělosti už se na to musím soustředit, ale schopnost vidět auru mi zůstala. Moje dcera měla také podobné schopnosti asi do 5let, viděla zase různé bytůstky a andělíčky, byli také různě barevní.
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

PONDĚLÍ 27. 05. 2024
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v ubývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes dlouhé…
více o tomto dni
ÚTERÝ 28. 05. 2024
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v ubývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. Vhodný den…
více o tomto dni
STŘEDA 29. 05. 2024
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v ubývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. Vhodný den…
více o tomto dni
ČTVRTEK 30. 05. 2024
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v ubývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. Vhodný den…
více o tomto dni
PÁTEK 31. 05. 2024
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
SOBOTA 01. 06. 2024
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
NEDĚLE 02. 06. 2024
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni

Dobrý kontakt k tématu

Bílá magie versus černá magie

Dobrý den můžete mě kontaktovat potřebovala bych poradit zjistit více o černé magie děkuji piš te na můj email...

Barvy aury a jejich význam

Možná jsem vídala auru i dříve, ale chvíle, kdy jsem si uvědomila, že to co vidím je aura, u mne nastala někdy...

Venkovní bouda pro kočku krok za krokem: dopřejte kočce teplý pelíšek i v zimě

chtělo by to nějakej plánek,nákres nebo něco,jinak je to k ničemu,prý krok za krokem

Krabičková dieta – zdravé stravování bez vaření a počítání kalorií

Zdravé stravování jsem si vyzkoušela taky, objednávala jsem čtyři měsíce a s jídlem a výslednou váhou jsem spo...

Tipy, jak ušetřit při nákupu kosmetiky a neslevit na kvalitě

Hodně zajímavých slev je také na https://slevovykupon.net/

Opravdu potřebujete půjčku? Ovlivňuje vás ekonomika?

Opravdu potřebujete půjčku? Ovlivňuje vás ekonomika? Chcete zlepšit své podnikání? VO...

Přrodní látky na zvýšený cholesterol

Výhodně a solidně k financím. Jste ve svízelné finanční situaci a nevíte kam se obr...

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

Výhodně a solidně k financím. Jste ve svízelné finanční situaci a nevíte kam se obr...
Zobrazit všechna témata

5 nejlepších domácích léků na akné. Najdete je v lednici i ve spíži

Akné je kožní onemocnění, které dokáže pořádně znepříjemnit život. Objevuje se především u žen, i když ani mužům se nevyhýbá. Nejčastěji se objeví, když v těle probíhá nějaká hormonální bouře. Tedy hlavně v pub...

Je to životní láska? Těchto pět indicií vám napoví!

Přemýšleli jste někdy nad tím, o čemže vlastně je ona životní láska? Je to snad naprosté spříznění duší, bezmezná důvěra anebo vzájemná podpora v časech dobrých i zlých? A co vlastně odlišuje věčnou lásku od vz...

Sex během těhotenství: Ano či ne? Na co je nutné dávat si pozor?

Nastávající maminky mají z milování v těhotenství obavy. V drtivé většině případů však není čeho se obávat. Sex během těhotenství je totiž pro většinu žen naprosto bezpečný, i když se touhy či chutě mohou v růz...

Kocovinová úzkost: Zaručené tipy, jak se jí zbavit

Po včerejším popíjení jste se ráno probudili ne ve zcela optimálním stavu. Není vám dobře a navíc máte pocit úzkosti až depresí. Možná cítíte i vinu, hanbu a do toho je vám stále špatně. Tak přesně toto je takz...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Trápí vás zmrzlé rameno? 5 nejlepších cviků, které vám uleví

Syndrom zmrzlého ramene je značně nepříjemný zdravotní problém, který se projevuje silnou bolestivostí a nepohyblivostí ramenního kloubu. Člověk má problém s jakýmkoliv pohybem paže i s rotací ramene. Ale přede...

Bezlepkový banánový chlebíček

Začněte tím, že si předehřejte troubu na 170 až 190 °C a smícháte si v míse tyto ingredience – rozmačkané banány, rozpuštěné máslo, krystalový cukr, vejce a vanilkový extrakt. V dalším kroku pak přidejte bezlep...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Pocit vysvobození

Dneska bych si tu dovolila pár řádek o pocitu vysvobození. Každej si pod tim představí něco jinýho, ale já pod tim vidim jediný - vyjdeme ze svazujících myšlenkovejch okovů, který maj podobu strachu, předsudků, zloby, smutku a bůhví čeho ještě. Tyhle okovy si ostatně nasazuje téměř každej člověk zcela dobrovolně a pak mu dá sakra práci s tim něco udělat - respektive se jich zbavit.